4 Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե

Իրադարձություն

փնտրվող բառեր կամ արտահայտություն (առնվազն 5 նիշ)
ամիս
թվական


Առաքելություններ

19 Հոկտեմբերի 2007

մանրամասն >>


Աղքատության մակարդակը

30 Հուլիսի 2007

Ըստ տարեթվերի՝ տոկոսների տեսքով

մանրամասն >>


Տեղային սեմինարներ

25 Հուլիսի 2007

2007թ. հունիսի 23-ին ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած պետական համալսարանի Ակտուալ մաթեմատիկայի ամբիոնի բացմանը

մանրամասն >>


Տեղային սեմինարներ

26 Հունիսի 2007

2007թ. մարտի 7-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի պետ Ա. Սաֆյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած Թայեքսի ներքո ՀՀ-ին տրամադրվելիք աջակցության ձևերի ու միջոցների ներկայացմանը նվիրված տեղեկատվական սեմինար,

մանրամասն >>


Միջազգային վիճակագրական համագործակցություն

20 Հունիսի 2007

2007 թ. մայիսի 28-31-ը ՀՀ ԱՎԾ նախագահ Ս. Մնացականյանը, ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դ. Մարտիրոսովան և մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել են ք. Վաշինգտոնում կայացած Հայաստանում աղքատության գնահատման վերաբերյալ աշխատանքային հանդիպմանը,

մանրամասն >>


Առաքելություններ

26 Մարտի 2007

2007 թ. հունվարի 14-ից փետրվարի 3-ը ՀՀ ԱՎԾ-ում էր գտնվում Համաշխարհային Բանկի փորձագետ Գոստա Գուտելանդը Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև տեխնիկական աջակցության վիճակագրական կարողությունների զարգացման համար հոլանդական TF 054516 դրամաշնորհի նամակ-համաձայնագրի շրջանակում ՙ Գների վիճակագրության կատարելագործում՚ նախագծերի վերաբերյալ խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով,

մանրամասն >>


Տեղային սեմինարներ

17 Մարտի 2007

2007 թ. փետրվարի 28-ին ՀՀ ԱՎԾ աշխատակազմի մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կ. Կույումջյանը մասնակցել է ք. Երևանում կայացած ՙՀայաստանի Հանրապետության պետական ժողովրդագրական քաղաքականության հայեցակարգը (նախագիծ)՚ փաստաթղթի ներկայացմանը:

մանրամասն >>


ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2005 թվ. հունվար-նոյեմբերին

20 Դեկտեմբերի 2005

մանրամասն >>


ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԳՆԵՐԻ ԻՆԴԵՔՍԸ (ԳՆԵՐԸ) ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ -ՆՈՅԵՄԲԵՐԻՆ

01 Դեկտեմբերի 2005

մանրամասն >>1   2   3   4   5   6   7