Արտաքին առևտրի տվյալների բազա ըստ ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման

ապրանքներ Տարեկան ցուցանիշ Ամսական ցուցանիշ
      թվական Ժամանակահատված


Աղյուսակի բեռնում Excel ֆորմատով Աղյուսակի բեռնում Excel ֆորմատով
         
արտահանում
 
ներմուծում
ապրանքներ Նիշեր
թվական
Ժամանակահատված
տոննայով
1000$
տոննայով
1000$
Ծաղկեփնջի ծաղիկներ, կոկոններ եւ դեկորատիվ կանաչ 603 2018
Տարի
1291.3255
8202.24
135.28
407.72
Ծաղկեփնջի ծաղիկներ, կոկոններ եւ դեկորատիվ կանաչ 603 2017
Տարի
1402.2150
9082.11
66.25
178.35
Ծաղկեփնջի ծաղիկներ, կոկոններ եւ դեկորատիվ կանաչ 603 2016
Տարի
754.6780
4836.34
53.10
311.75