Արտաքին առևտրի տվյալների բազա ըստ ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման

ապրանքներ Տարեկան ցուցանիշ Ամսական ցուցանիշ
      թվական Ժամանակահատված


Աղյուսակի բեռնում Excel ֆորմատով Աղյուսակի բեռնում Excel ֆորմատով
         
արտահանում
 
ներմուծում
ապրանքներ Նիշեր
թվական
Ժամանակահատված
տոննայով
1000$
տոննայով
1000$
Ծաղկեփնջի ծաղիկներ, կոկոններ եւ դեկորատիվ կանաչ 603 2020
1
50.6490
376.06
3.44
19.63
Ծաղկեփնջի ծաղիկներ, կոկոններ եւ դեկորատիվ կանաչ 603 2020
2
94.8365
683.67
10.41
57.25
Ծաղկեփնջի ծաղիկներ, կոկոններ եւ դեկորատիվ կանաչ 603 2020
3
26.0710
177.30
5.31
33.96
Ծաղկեփնջի ծաղիկներ, կոկոններ եւ դեկորատիվ կանաչ 603 2020
4
47.1499
222.38
-
0.12
Ծաղկեփնջի ծաղիկներ, կոկոններ եւ դեկորատիվ կանաչ 603 2020
5
144.9777
536.22
0.01
0.07
Ծաղկեփնջի ծաղիկներ, կոկոններ եւ դեկորատիվ կանաչ 603 2020
6
263.1637
961.66
-
0.04
Ծաղկեփնջի ծաղիկներ, կոկոններ եւ դեկորատիվ կանաչ 603 2020
7
263.6607
998.38
0.68
1.09
Ծաղկեփնջի ծաղիկներ, կոկոններ եւ դեկորատիվ կանաչ 603 2020
Տարի
1740.7848
7377.67
61.84
184.54
Ծաղկեփնջի ծաղիկներ, կոկոններ եւ դեկորատիվ կանաչ 603 2019
1
66.2180
437.95
2.03
19.55
Ծաղկեփնջի ծաղիկներ, կոկոններ եւ դեկորատիվ կանաչ 603 2019
2
81.4770
532.21
4.04
25.13
Ծաղկեփնջի ծաղիկներ, կոկոններ եւ դեկորատիվ կանաչ 603 2019
3
75.8160
501.54
9.16
71.11
Ծաղկեփնջի ծաղիկներ, կոկոններ եւ դեկորատիվ կանաչ 603 2019
4
98.2070
581.61
3.45
26.46
Ծաղկեփնջի ծաղիկներ, կոկոններ եւ դեկորատիվ կանաչ 603 2019
5
129.3280
675.39
1.47
10.91
Ծաղկեփնջի ծաղիկներ, կոկոններ եւ դեկորատիվ կանաչ 603 2019
6
139.1245
767.17
1.38
10.05
Ծաղկեփնջի ծաղիկներ, կոկոններ եւ դեկորատիվ կանաչ 603 2019
7
132.4252
823.04
2.80
21.93