Արտաքին առևտրի տվյալների բազա ըստ ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման

ապրանքներ Տարեկան ցուցանիշ Ամսական ցուցանիշ
      թվական Ժամանակահատված


Աղյուսակի բեռնում Excel ֆորմատով Աղյուսակի բեռնում Excel ֆորմատով
         
արտահանում
 
ներմուծում
ապրանքներ Նիշեր
թվական
Ժամանակահատված
տոննայով
1000$
տոննայով
1000$
Տոմատ 702 2020
1
1883.0401
1618.25
76.74
96.53
Տոմատ 702 2020
2
2141.3972
2470.94
303.32
346.39
Տոմատ 702 2020
3
3376.5611
4969.50
883.55
998.25
Տոմատ 702 2020
4
4261.5606
4835.65
48.33
55.40
Տոմատ 702 2020
5
4612.9895
4728.42
3.65
5.11
Տոմատ 702 2020
6
3688.2539
3104.94
-
-
Տոմատ 702 2020
7
2043.6315
1732.86
-
-
Տոմատ 702 2020
Տարի
28437.4106
30459.71
2095.36
2431.10
Տոմատ 702 2019
1
1316.6220
1171.47
404.95
212.62
Տոմատ 702 2019
2
1898.6140
2083.75
1687.38
808.56
Տոմատ 702 2019
3
1722.1490
2239.01
986.38
639.61
Տոմատ 702 2019
4
3082.3415
4355.89
298.65
266.14
Տոմատ 702 2019
5
4393.7570
4055.07
118.99
131.66
Տոմատ 702 2019
6
4259.4840
2376.51
-
-
Տոմատ 702 2019
7
1800.4168
1745.90
-
-