Արտաքին առևտրի տվյալների բազա ըստ ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման

ապրանքներ Տարեկան ցուցանիշ Ամսական ցուցանիշ
      թվական Ժամանակահատված


Աղյուսակի բեռնում Excel ֆորմատով Աղյուսակի բեռնում Excel ֆորմատով
         
արտահանում
 
ներմուծում
ապրանքներ Նիշեր
թվական
Ժամանակահատված
տոննայով
1000$
տոննայով
1000$
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2020
1
406.2507
461.73
775.45
533.63
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2020
2
547.2820
667.88
1133.51
756.26
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2020
3
330.6260
937.19
785.48
542.20
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2020
4
148.9480
682.69
333.36
282.64
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2020
5
245.0180
799.49
143.86
118.98
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2020
6
327.0175
973.54
28.47
55.36
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2020
7
203.6441
979.19
16.28
36.61
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2020
Տարի
7304.5855
13865.69
12970.79
7775.81
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2019
1
278.0500
274.22
628.33
390.81
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2019
2
0.7500
5.71
612.85
398.77
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2019
3
31.4800
83.47
501.90
368.57
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2019
4
149.8330
833.72
378.56
265.50
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2019
5
142.5550
681.55
183.84
143.70
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2019
6
105.7495
457.47
68.27
70.77
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2019
7
91.8920
465.57
8.39
22.26