Արտաքին առևտրի տվյալների բազա ըստ ապրանքային անվանացուցակի 4-նիշ դասակարգման

ապրանքներ Տարեկան ցուցանիշ Ամսական ցուցանիշ
      թվական Ժամանակահատված


Աղյուսակի բեռնում Excel ֆորմատով Աղյուսակի բեռնում Excel ֆորմատով
         
արտահանում
 
ներմուծում
ապրանքներ Նիշեր
թվական
Ժամանակահատված
տոննայով
1000$
տոննայով
1000$
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2020
1
392.3507
452.69
775.45
533.63
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2020
2
547.2820
667.88
1132.69
754.94
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2020
3
330.6260
937.19
705.48
510.20
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2020
4
148.9300
682.69
332.62
269.07
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2020
5
241.3560
799.48
144.60
119.49
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2020
6
310.9535
973.54
28.47
55.36
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2020
7
201.2886
979.19
16.28
36.61
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2020
Տարի
2172.7868
5492.66
3135.58
2279.31
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2019
1
278.0500
274.22
628.33
390.81
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2019
2
0.7500
5.71
612.85
398.77
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2019
3
31.4800
83.47
501.90
368.57
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2019
4
149.8330
833.72
378.56
265.50
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2019
5
142.5550
681.55
183.84
143.70
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2019
6
105.7495
457.47
68.27
70.77
Ելակ, մոշ, մորի, թութ, հաղարջ, կիվի, նուռ 810 2019
7
91.8920
465.57
8.39
22.26