Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2017

05 Դեկտեմբերի 2017
Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2017