Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2017թ.հունվար-նոյեմբերին

05 Դեկտեմբերի 2017
Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի   Հանրապետությունում   2017թ.հունվար-նոյեմբերին