Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ 2018 թվականի ապրիլի 9-ից ուժի մեջ է մտել «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» 2018 թվականի մարտի 21-ի N ՀՕ-194-Ն ՀՀ օրենքը...

09 Ապրիլի 2018
Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ 2018 թվականի ապրիլի 9-ից ուժի մեջ է մտել «Պաշտոնական վիճակագրության մասին»  2018 թվականի մարտի 21-ի N ՀՕ-194-Ն Հայաստանի Հանրապետության օրենքը:
Հիշյալ օրենքով ուժը կորցրած են ճանաչվել «Պետական վիճակագրության մասին», «Մարդահամարի մասին» և «Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքները: