Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018թ.հունվար-հունիսին

04 Հուլիսի 2018
Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի   Հանրապետությունում   2018թ.հունվար-հունիսին