ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2018թ. նոյեմբերին (2018թ. դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ)

20 Դեկտեմբերի 2018
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2018թ. նոյեմբերին (2018թ. դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ)