Սպառողական գների ինդեքսը Հայաստանի Հանրապետությունում 2018թ. հունվար-դեկտեմբերին

10 Հունվարի 2019
Սպառողական  գների  ինդեքսը  Հայաստանի   Հանրապետությունում 2018թ. հունվար-դեկտեմբերին