2020 թվականի I, II և III եռամսյակների համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) նախնական տվյալները

20 Նոյեմբերի 2020
2020 թվականի I, II և III  եռամսյակների համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) նախնական տվյալները