Աղքատության մակարդակի գնահատման նոր մեթոդաբանությունն ըստ 2019 թվականի տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության արդյունքների (ՏՏԿԱՀ)

23 Նոյեմբերի 2020
Աղքատության մակարդակի գնահատման նոր մեթոդաբանությունն  ըստ 2019 թվականի տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության արդյունքների (ՏՏԿԱՀ)