ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2020թ. հոկտեմբերին (2020թ. նոյեմբերի 25-ի դրությամբ)

25 Նոյեմբերի 2020
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված 
նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2020թ. հոկտեմբերին  (2020թ. նոյեմբերի 25-ի դրությամբ)