Հայաստանի Հանրապետության բնութագիրը 2019 թվականին ըստ 100 մարդու հաշվով (տնային տնտեսության և այլ) հաշվարկված որոշ ցուցանիշների

09 Դեկտեմբերի 2020
Հայաստանի  Հանրապետության բնութագիրը 2019 թվականին ըստ 100 մարդու հաշվով (տնային տնտեսության և այլ)  հաշվարկված որոշ ցուցանիշների