Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

Ամսական տվյալներ (հնվ 2019)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, % 106.0
Սպառողական գների ինդեքսը, % 100.6
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար 443.1
    Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար 145.4
    Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար 297.7
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 172198.0
մանրամասն
Եռամսյակային տվյալներ ( 2018)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 6002747.8
մանրամասն

Հիմնական ցուցանիշները գրաֆիկական տեսքով