Տրանսպորտ և Զբոսաշրջություն

19.Տրանսպորտ

19.1. Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի աշխատանքի մասին - ամսական 

19.2. Օդային տրանսպորտ ‐ տարեկան 

19.3. Երկաթուղային տրանսպորտ ‐ ամսական 

19.4. Երկաթուղային տրանսպորտ ‐ տարեկան 

19.5. Ճանապարհային տրանսպորտ - ամսական 

19.6. Ճանապարհային տրանսպորտ - տարեկան 

19.7. Մետրոպոլիտեն ‐ ամսական 

19.8. Մետրոպոլիտեն ‐ տարեկան 

19.9. Տրոլեյբուս ‐ ամսական 

19.10. Տրոլեյբուս ‐ տարեկան 

19.11. Ճոպանուղի‐ ամսական 

19.12. Ճոպանուղի ‐ տարեկան

19.13. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ‐ ամսական 

19.14. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ ‐ տարեկան

19.15. Փոստային և սուրհանդակային ծառայություն ‐ ամսական 

19.16. Փոստային և սուրհանդակային ծառայություն - եռամսյակային 

19.17. Ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներ ‐ տարեկան 

19.18. Արդյունաբերական երկաթուղային տրանսպորտ ‐ տարեկան 

19.19. Հեռուստառադիոծրագրերի կազմում և հեռահաղորդակցություն ‐ ամսական 

19.20. Կապ ‐ տարեկան 

20.Զբոսաշրջություն

20.1. Միջազգային և ներքին զբոսաշրջություն ‐ եռամսյակային 

20.2. Զբոսաշրջային գործակալություններ - եռամսյակային 

20.3. Հյուրանոցներում  և հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում հաշվառված ցբոսաշրջիկներ - եռամսյակային

20.4. Հանգստի, ժամանցի և գործնական զբոսաշրջություն‐ եռամսյակային

20.5. Ծառայություններ (միջազգային երթուղիներում մատուցված տրանսպորտային, կապի, հանգստի, մշակութային և մարզական միջոցառումների կազմակերպման գծով ծառայությունների ներմուծում և արտահանում)‐եռամսյակային