Տրանսպորտ և Զբոսաշրջություն

19.Տրանսպորտ

19.1. Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի աշխատանքի մասին - ամսական
19.2. Օդային տրանսպորտ ‐ տարեկան
19.3. Երկաթուղային տրանսպորտ ‐ ամսական
19.4. Երկաթուղային տրանսպորտ ‐ տարեկան
19.5. Ճանապարհային տրանսպորտ - ամսական
19.6. Ճանապարհային տրանսպորտ - տարեկան
19.7. Մետրոպոլիտեն ‐ ամսական
19.8. Մետրոպոլիտեն ‐ տարեկան
19.9. Տրոլեյբուս ‐ ամսական
19.10. Տրոլեյբուս ‐ տարեկան
19.11. Ճոպանուղի‐ ամսական
19.12. Ճոպանուղի ‐ տարեկան
19.13. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ‐ ամսական
19.14. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ ‐ տարեկան
19.15. Փոստային և սուրհանդակային ծառայություն ‐ ամսական
19.16. Փոստային և սուրհանդակային ծառայություն - եռամսյակային
19.17. Փոստային և սուրհանդակային ծառայություն‐ տարեկան
19.18. Ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներ ‐ տարեկան
19.19. Արդյունաբերական երկաթուղային տրանսպորտ ‐ տարեկան
19.20. Հեռուստառադիոծրագրերի կազմում և հեռահաղորդակցություն ‐ ամսական
19.21. Կապ ‐ տարեկան

20.Զբոսաշրջություն

20.1. Միջազգային և ներքին զբոսաշրջություն ‐ եռամսյակային
20.2. Զբոսաշրջային գործակալություններ - եռամսյակային
20.3. Հյուրանոցներում  և հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներում հաշվառված ցբոսաշրջիկներ - եռամսյակային
20.4. Հանգստի, ժամանցի և գործնական զբոսաշրջություն‐ եռամսյակային
20.5. Ծառայություններ (միջազգային երթուղիներում մատուցված տրանսպորտային, կապի, հանգստի, մշակութային և մարզական միջոցառումների կազմակերպման գծով ծառայությունների ներմուծում և արտահանում)‐եռամսյակային