Գյուղատնտեսություն, անտառաբուծություն և ձկնաբուծություն

22.Գյուղատնտեսություն, անտառաբուծություն և ձկնաբուծություն

22.1. Գյուղատնտեսական կենդանիների գլխաքանակը - տարեկան
22.2. Անասնաբուծական արտադրանքի արտադրություն ‐ ամսական                                                             
22.3. Անասնաբուծական արտադրանքի արտադրություն ‐ տարեկան
22.4. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի առկայությունը ‐ տարեկան
22.5. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածություններ, մշակաբույսերի համախառն և միջինարտադրանք ‐ տարեկան
22.6. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համախառն արտադրանք - ամսական
22.7. Համախառն գյուղատնտեսական արտադրանք ‐ ամսական
22.8. Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումը ըստ ուղղվածության ‐ տարեկան
22.9. Գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկայականացման մակարդակ ‐տարեկան
22.10. Անտառաբուծություն - եռամսյակային
22.11. Ձկնաբուծություն և ձկնարտադրություն‐ամսական                                                                                                                                                  22.12.  Գյուղատնտեսական համատարած հաշվառում