ՀՀ կառավարության որոշումներ

 26 մարտի 2009 թվականի  N 301-Ն

Հայաստանի  Հանրապետությունում  2011 թվականին մարդահամար,2010 թվականին փորձնական մարդահամար անցկացնելու եվ 2011 թվականին անցկացվելիք մարդահամարի համապետական,
Երեվան  քաղաքի  եվ մարզային հանձնաժողովներ ստեղծելու մասին


25 մարտի 2010 թվականի N 313-Ն

 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի մարտի 26-ի
N 301-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին 


12  մայիսի  2011 թվականի  N  675-Ն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N1748-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին


12  մայիսի  2011 թվականի  N  674-Ն

Հայաստանի Հանրապետության 2011 թվականի մարդահամարի Ծրագիրը (հարցաշարը) հաստատելու մասին


4 օգոստոսի 2011 թվականի N 1092-Ն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N1748-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին