Տարեկան վիճակագրական ծրագրեր և հաշվետվություններ

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ


                                                                              ՀՀ ՎՊԽ 2009թ.դեկտեմբերի 23-ի թիվ 45-Ն որոշում
                                                                                        (ՀՀ ԳՆԱՏ 2010/2(354), 27.01.2010թ.)