Ազգային հաշիվներ

Ամսական ցուցանիշներ

ԱՀՀ 2008

Տարեկան ցուցանիշներ


Եռամսյակային ցուցանիշներ

ԱՀՀ 1993

Տարեկան ցուցանիշներ


Եռամսյակային ցուցանիշներ

 

             " Ծախսեր- թողարկում" աղյուսակ , 2006