Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի (կենսապայմանների) ամբողջացված հետազոտության անվանազերծված միկրոտվյալների բազա (գնված և սպառված պարենային և ոչ պարենային ապրանքներ)

Ըստ նպատակների անհատական սպառման ապրանքների և ծառայությունների անվանացանկ 2019

2019

 • Գնված սննդամթերք (SPSS)    (XLS)
 • Տանը սպառված սննդամթերք (SPSS)    (XLS)
 • Տանից դուրս սպառված սննդամթերքի վրա կատարած ծախսեր (SPSS )   (XLS)
 • Սննդամթերքի տեսակներ, որոնք սովորաբար սպառվում են քիչ քանակներով (SPSS)   (XLS)
 • Գնված ոչ պարենային ապրանքներ և ստացված ծառայություններ (SPSS)   (XLS)    
 • Անվճար ստացված ոչ պարենային ապրանքներ և ծառայություններ (SPSS)   (XLS)

2018

 • Գնված սննդամթերք (SPSS)   (XLS)
 • Տանը սպառված սննդամթերք (SPSS)   (XLS)
 • Տանից դուրս սպառված սննդամթերքի վրա կատարած ծախսեր (SPSS )  (XLS)
 • Սննդամթերքի տեսակներ, որոնք սովորաբար սպառվում են քիչ քանակներով (SPSS)  (XLS)
 • Գնված ոչ պարենային ապրանքներ և ստացված ծառայություններ (SPSS)  (XLS)   
 • Անվճար ստացված ոչ պարենային ապրանքներ և ծառայություններ (SPSS)  (XLS)

Ըստ նպատակների անհատական սպառման ապրանքների և ծառայությունների անվանացանկ 2014-2017

2017

 • Գնված սննդամթերք (SPSS)  (XLS)
 • Տանը սպառված սննդամթերք (SPSS)  (XLS)
 • Տանից դուրս սպառված սննդամթերքի վրա կատարած ծախսեր (SPSS)  (XLS)
 • Սննդամթերքի տեսակներ, որոնք սովորաբար սպառվում են քիչ քանակներով (SPSS)  (XLS)
 • Գնված ոչ պարենային ապրանքներ և ստացված ծառայություններ (SPSS)  (XLS)   
 • Անվճար ստացված ոչ պարենային ապրանքներ և ծառայություններ (SPSS)  (XLS)

2016

 • Գնված սննդամթերք (SPSS)  (XLS)
 • Տանը սպառված սննդամթերք (SPSS)  (XLS)
 • Տանից դուրս սպառված սննդամթերքի վրա կատարած ծախսեր (SPSS)  (XLS)
 • Սննդամթերքի տեսակներ, որոնք սովորաբար սպառվում են քիչ քանակներով (SPSS)  (XLS)
 • Գնված ոչ պարենային ապրանքներ և ստացված ծառայություններ (SPSS)  (XLS)  
 • Անվճար ստացված ոչ պարենային ապրանքներ և ծառայություններ (SPSS)  (XLS)

2015

 • Գնված սննդամթերք (SPSS)  (XLS)
 • Տանը սպառված սննդամթերք (SPSS)  (XLS)
 • Տանից դուրս սպառված սննդամթերքի վրա կատարած ծախսեր (SPSS)  (XLS)
 • Սննդամթերքի տեսակներ, որոնք սովորաբար սպառվում են քիչ քանակներով (SPSS)   (XLS)
 • Գնված ոչ պարենային ապրանքներ և ստացված ծառայություններ (SPSS)  (XLS)
 • Անվճար ստացված ոչ պարենային ապրանքներ և ծառայություններ (SPSS)  (XLS)

2014

 • Գնված սննդամթերք (SPSS)  (XLS)
 • Տանը սպառված սննդամթերք (SPSS)  (XLS)
 • Տանից դուրս սպառված սննդամթերքի վրա կատարած ծախսեր (SPSS)  (XLS)
 • Սննդամթերքի տեսակներ, որոնք սովորաբար սպառվում են քիչ քանակներով (SPSS)  (XLS)
 • Գնված ոչ պարենային ապրանքներ և ստացված ծառայություններ (SPSS)  (XLS)
 • Անվճար ստացված ոչ պարենային ապրանքներ և ծառայություններ (SPSS)  (XLS)

Ըստ նպատակների անհատական սպառման ապրանքների և ծառայությունների անվանացանկ 2012-2013

2013

 • Գնված սննդամթերք (SPSS)  (XLS)
 • Տանը սպառված սննդամթերք (SPSS)  (XLS)
 • Տանից դուրս սպառված սննդամթերքի վրա կատարած ծախսեր (SPSS)  (XLS)
 • Սննդամթերքի տեսակներ, որոնք սովորաբար սպառվում են քիչ քանակներով (SPSS)  (XLS)
 • Գնված ոչ պարենային ապրանքներ և ստացված ծառայություններ (SPSS)  (XLS)
 • Անվճար ստացված ոչ պարենային ապրանքներ և ծառայություններ (SPSS)  (XLS)

2012

 • Գնված սննդամթերք (SPSS)  (XLS)
 • Տանը սպառված սննդամթերք (SPSS)  (XLS)
 • Տանից դուրս սպառված սննդամթերքի վրա կատարած ծախսեր (SPSS)  (XLS)
 • Սննդամթերքի տեսակներ, որոնք սովորաբար սպառվում են քիչ քանակներով (SPSS)  (XLS)
 • Գնված ոչ պարենային ապրանքներ և ստացված ծառայություններ (SPSS)  (XLS)
 • Անվճար ստացված ոչ պարենային ապրանքներ և ծառայություններ (SPSS)  (XLS)

Ըստ նպատակների անհատական սպառման ապրանքների և ծառայությունների անվանացանկ 2004-2011

2011

 • Գնված սննդամթերք (SPSS)  
 • Տանը սպառված սննդամթերք (SPSS)  
 • Տանից դուրս սպառված սննդամթերքի վրա կատարած ծախսեր (SPSS)  
 • Սննդամթերքի տեսակներ, որոնք սովորաբար սպառվում են քիչ քանակներով (SPSS)  
 • Գնված ոչ պարենային ապրանքներ և ստացված ծառայություններ (SPSS)  
 • Անվճար ստացված ոչ պարենային ապրանքներ և ծառայություններ (SPSS)   

2010

 • Գնված սննդամթերք (SPSS)  
 • Տանը սպառված սննդամթերք (SPSS)  
 • Տանից դուրս սպառված սննդամթերքի վրա կատարած ծախսեր (SPSS)  
 • Սննդամթերքի տեսակներ, որոնք սովորաբար սպառվում են քիչ քանակներով (SPSS)  
 • Գնված ոչ պարենային ապրանքներ և ստացված ծառայություններ (SPSS)  
 • Անվճար ստացված ոչ պարենային ապրանքներ և ծառայություններ (SPSS)   

2009

 • Գնված սննդամթերք (SPSS)  
 • Տանը սպառված սննդամթերք (SPSS)  
 • Տանից դուրս սպառված սննդամթերքի վրա կատարած ծախսեր (SPSS)  
 • Սննդամթերքի տեսակներ, որոնք սովորաբար սպառվում են քիչ քանակներով (SPSS)  
 • Գնված ոչ պարենային ապրանքներ և ստացված ծառայություններ (SPSS)  
 • Անվճար ստացված ոչ պարենային ապրանքներ և ծառայություններ (SPSS)   

2008

 • Գնված սննդամթերք (SPSS)  (XLS)
 • Տանը սպառված սննդամթերք (SPSS)  (XLS)
 • Տանից դուրս սպառված սննդամթերքի վրա կատարած ծախսեր (SPSS)  (XLS)
 • Սննդամթերքի տեսակներ, որոնք սովորաբար սպառվում են քիչ քանակներով (SPSS)  (XLS)
 • Գնված ոչ պարենային ապրանքներ և ստացված ծառայություններ (SPSS)  (XLS)
 • Անվճար ստացված ոչ պարենային ապրանքներ և ծառայություններ (SPSS)  (XLS)