Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի (կենսապայմանների) ամբողջացված հետազոտության անվանազերծված միկրոտվյալների բազա (գնված և սպառված պարենային և ոչ պարենային ապրանքներ)

Ըստ նպատակների անհատական սպառման ապրանքների և ծառայությունների անվանացանկ 2014-2016

2016

 • Գնված սննդամթերք (SPSS)     (XLS)
 • Տանը սպառված սննդամթերք (SPSS)   (XLS)
 • Տանից դուրս սպառված սննդամթերքի վրա կատարած ծախսեր (SPSS)     (XLS)
 • Սննդամթերքի տեսակներ, որոնք սովորաբար սպառվում են քիչ քանակներով (SPSS)   (XLS)
 • Գնված ոչ պարենային ապրանքներ և ստացված ծառայություններ (SPSS)   (XLS)  
 • Անվճար ստացված ոչ պարենային ապրանքներ և ծառայություններ (SPSS)   (XLS)

 

2015

 • Գնված սննդամթերք    (SPSS)       (XLS)
 • Տանը սպառված սննդամթերք     (SPSS)       (XLS)
 • Տանից դուրս սպառված սննդամթերքի վրա  կատարած ծախսեր    (SPSS)      (XLS)
 • Սննդամթերքի տեսակներ, որոնք սովորաբար սպառվում են քիչ քանակներով    (SPSS)      (XLS)
 • Գնված ոչ պարենային  ապրանքներ  և ստացված ծառայություններ    (SPSS)       (XLS)
 • Անվճար ստացված ոչ պարենային  ապրանքներ  և ծառայություններ    (SPSS)         (XLS)

 

2014

 • Գնված սննդամթերք   (SPSS)      (XLS )
 • Տանը սպառված սննդամթերք    (SPSS)      (XLS)
 • Տանից դուրս սպառված սննդամթերքի վրա  կատարած ծախսեր   (SPSS)     (XLS)
 • Սննդամթերքի տեսակներ, որոնք սովորաբար սպառվում են քիչ քանակներով   (SPSS)     (XLS)
 • Գնված ոչ պարենային  ապրանքներ  և ստացված ծառայություններ   (SPSS)      (XLS)
 • Անվճար ստացված ոչ պարենային  ապրանքներ  և ծառայություններ   (SPSS)        (XLS)

 Ըստ նպատակների անհատական սպառման ապրանքների և ծառայությունների անվանացանկ 2012-2013

2013  

 2012

Ըստ նպատակների անհատական սպառման ապրանքների և ծառայությունների անվանացանկ 2004-2011

2011

 

2010

 

2009

 

2008