Հրահանգ

http://www.measuredhs.com/login.cfm կայքէջից տվյալներ ներբեռնելու համար, խնդրում ենք համապատասխան դաշտերում գրանցել ցանցանունն ու գաղտնաբառը :

Ցանցանուն:  armstat@sci.am
Գաղտնաբառ: armenia2000