Թափուր պաշտոններ 2021

2021   2020

  Պատասխանատու անձ` Գ. Հարությունյան
Հասցե` Հայաստան, 0010, ԵրևանՀանրապետության հրապարակ,
Կառավարական
տուն 3, 7-րդ հարկ, 719 սենյակ

Հեռ.` (011) 524 497
էլփոստ` staffdivision@armstat.am


ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` բնապահպանության վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.15-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

Հայտարարված են` 16.09.2021
Վերջին ժամկետը` 23.09.2021

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Երևան քաղաքի վարչության վարչական շրջանների վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Երևան քաղաքի վարչության արդյունաբերության,տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Մ7-8) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված են` 15.09.2021
Վերջին ժամկետը` 22.09.2021

....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.25-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.13-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

Հայտարարված են` 14.09.2021
Վերջին ժամկետը` 17.09.2021

..................................................................................................................................................................................................... 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ7-4) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

Հայտարարված են` 13.09.2021
Վերջին ժամկետը` 16.09.2021

.....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.1-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.1-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.7-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.16-Մ3-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված են` 03.08.2021
Վերջին ժամկետը` 09.09.2021

..................................................................................................................................................................................................... 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ7-5) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ7-4) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

Հայտարարված են` 02.08.2021
Վերջին ժամկետը` 07.09.2021

.....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Կոտայքի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 64-25.8-Ղ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.22-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  

Հայտարարված են` 31.08.2021
Վերջին ժամկետը` 06.09.2021

..................................................................................................................................................................................................... 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ7-5) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ7-4) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված են` 30.08.2021
Վերջին ժամկետը` 02.09.2021

..................................................................................................................................................................................................... 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.25-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.13-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված են` 25.08.2021
Վերջին ժամկետը` 30.08.2021

 .....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Երևան քաղաքի վարչության արդյունաբերության,տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Մ7-8) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Երևան քաղաքի վարչության վարչական շրջանների վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված են` 20.08.2021
Վերջին ժամկետը` 25.08.2021

.....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.1-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.13-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Երևան քաղաքի վարչության առևտրի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Մ5-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Երևան քաղաքի վարչության ծառայությունների վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Մ3-11) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված են` 05.08.2021
Վերջին ժամկետը` 11.08.2021

..................................................................................................................................................................................................... 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.1-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 64-26.1-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.16-Մ5-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.7-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված են` 02.08.2021
Վերջին ժամկետը` 06.08.2021

.....................................................................................................................................................................................................  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Շիրակի մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.9-Մ7-6) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Տավուշի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված են` 20.07.2021
Վերջին ժամկետը` 26.07.2021

.....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթՇիրակի մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթՇիրակի  մարզային վարչության տարածքային  վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-6) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված են` 12.07.2021
Վերջին ժամկետը` 15.07.2021

..................................................................................................................................................................................................... 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.5-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Գեղարքունիքի մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.6-Մ7-3) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

Հայտարարված են` 22.06.2021
Վերջին ժամկետը` 25.06.2021
.....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Տավուշի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 19.06.2021
Վերջին ժամկետը` 23.06.2021
.....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.1-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.1-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.1-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.7-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.16-Մ5-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.16-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.16-Մ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի գյուղատնտեսության և պարենային ապահովության վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.24-Մ3-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.19-Մ3-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար   

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.13-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  

Հայտարարված են` 17.06.2021
Վերջին ժամկետը` 23.06.2021
.....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Տավուշի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

Հայտարարված է` 09.06.2021
Վերջին ժամկետը` 14.06.2021

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ7-6) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 09.06.2021
Վերջին ժամկետը` 14.06.2021
.....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին   մրցույթ՝ Կոմիտեի առաջին բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 64-26.9-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 07.06.2021
Վերջին ժամկետը` 11.06.2021
......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ7-6) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 31.05.2021
Վերջին ժամկետը` 03.06.2021
......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Տավուշի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

Հայտարարված է` 26.05.2021
Վերջին ժամկետը` 01.06.2021

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Արմավիրի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.5-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

Հայտարարված է` 26.05.2021
Վերջին ժամկետը` 01.06.2021
......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն  հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ7-6) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 17.05.2021
Վերջին ժամկետը` 25.05.2021

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն  հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Արմավիրի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.5-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 17.05.2021
Վերջին ժամկետը` 25.05.2021

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Տավուշի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

Հայտարարված է` 10.05.2021
Վերջին ժամկետը` 13.05.2021

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 64-26.4-Մ5-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  

Հայտարարված է` 06.05.2021
Վերջին ժամկետը` 11.05.2021

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Կոտայքի մարզային վարչության պետի (ծածկագիր՝ 64-25.8-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 06.05.2021
Վերջին ժամկետը` 11.05.2021

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Երևան քաղաքի վարչության առևտրի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Մ3-10) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 06.05.2021
Վերջին ժամկետը` 11.05.2021

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Երևան քաղաքի վարչության վարչական շրջանների վիճակագրության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Ղ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 06.05.2021
Վերջին ժամկետը` 11.05.2021
......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Տավուշի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 26.04.2021
Վերջին ժամկետը` 29.04.2021

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Տավուշի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 26.04.2021
Վերջին ժամկետը` 29.04.2021
......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ7-3) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 22.04.2021
Վերջին ժամկետը` 27.04.2021
......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժն