Թափուր պաշտոններ 2021

2021   2020

  Պատասխանատու անձ` Գ. Հարությունյան
Հասցե` Հայաստան, 0010, ԵրևանՀանրապետության հրապարակ,
Կառավարական
տուն 3, 7-րդ հարկ, 719 սենյակ

Հեռ.` (011) 524 497
էլփոստ` staffdivision@armstat.am


ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.20-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Տավուշի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված են` 06.12.2021, Վերջին ժամկետը` 09.12.2021 ................................................................................................................................................................ 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Գեղարքունիքի մարզային վարչության ամփոփ վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.6-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.19-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

Հայտարարված են` 22.10.2021, Վերջին ժամկետը` 28.10.2021 ................................................................................................................................................................  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.1-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.1-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Կոտայքի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.8-Մ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Տավուշի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ5-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.7-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված են` 20.10.2021, Վերջին ժամկետը` 26.10.2021 ................................................................................................................................................................ 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 64-26.1-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տվյալների բանկերի մշակման և ծրագրավորման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 64-26.1-Մ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված են` 06.10.2021, Վերջին ժամկետը` 12.10.2021 ................................................................................................................................................................ 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` բնապահպանության վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.15-Մ7-1)  թափուր պաշտոնը համալրելու համար     

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Երևան քաղաքի վարչության արդյունաբերության,տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Մ7-8) թափուր պաշտոնը համալրելու համար   

Հայտարարված են` 01.10.2021, Վերջին ժամկետը` 06.10.2021 ................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` բնապահպանության վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.15-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար   

Հայտարարված են` 16.09.2021, Վերջին ժամկետը` 23.09.2021 ................................................................................................................................................................

  ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Երևան քաղաքի վարչության վարչական շրջանների վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Երևան քաղաքի վարչության արդյունաբերության,տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Մ7-8) թափուր պաշտոնը համալրելու համար 

Հայտարարված են` 15.09.2021, Վերջին ժամկետը` 22.09.2021 ................................................................................................................................................................

  ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.25-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.13-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար   

Հայտարարված են` 14.09.2021, Վերջին ժամկետը` 17.09.2021 ................................................................................................................................................................

  ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ7-4) թափուր պաշտոնը համալրելու համար   

Հայտարարված են` 13.09.2021, Վերջին ժամկետը` 16.09.2021 ................................................................................................................................................................

  ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.1-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.1-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.7-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.16-Մ3-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

Հայտարարված են` 03.08.2021, Վերջին ժամկետը` 09.09.2021 ................................................................................................................................................................

  ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ7-5) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ7-4) թափուր պաշտոնը համալրելու համար   

Հայտարարված են` 02.08.2021, Վերջին ժամկետը` 07.09.2021 ................................................................................................................................................................

  ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Կոտայքի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 64-25.8-Ղ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.22-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար   

Հայտարարված են` 31.08.2021, Վերջին ժամկետը` 06.09.2021 ................................................................................................................................................................

  ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ7-5) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ7-4) թափուր պաշտոնը համալրելու համար 

Հայտարարված են` 30.08.2021, Վերջին ժամկետը` 02.09.2021 ................................................................................................................................................................

  ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.25-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար   

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.13-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար 

Հայտարարված են` 25.08.2021, Վերջին ժամկետը` 30.08.2021 ................................................................................................................................................................

  ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Երևան քաղաքի վարչության արդյունաբերության,տրանսպորտի և կապի վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Մ7-8) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Երևան քաղաքի վարչության վարչական շրջանների վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար 

Հայտարարված են` 20.08.2021, Վերջին ժամկետը` 25.08.2021 ................................................................................................................................................................

  ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.1-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.13-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Երևան քաղաքի վարչության առևտրի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Մ5-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Երևան քաղաքի վարչության ծառայությունների վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Մ3-11) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

Հայտարարված են` 05.08.2021, Վերջին ժամկետը` 11.08.2021 ................................................................................................................................................................

  ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.1-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 64-26.1-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.16-Մ5-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.7-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 

Հայտարարված են` 02.08.2021, Վերջին ժամկետը` 06.08.2021  ................................................................................................................................................................

  ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Շիրակի մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.9-Մ7-6) թափուր պաշտոնը համալրելու համար   

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Տավուշի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված են` 20.07.2021, Վերջին ժամկետը` 26.07.2021 ................................................................................................................................................................

  ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթՇիրակի մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթՇիրակի  մարզային վարչության տարածքային  վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-6) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված են` 12.07.2021, Վերջին ժամկետը` 15.07.2021 ................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` միջազգային վիճակագրական համագործակցության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.5-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Գեղարքունիքի մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.6-Մ7-3) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

Հայտարարված են` 22.06.2021, Վերջին ժամկետը` 25.06.2021 ................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Տավուշի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 19.06.2021, Վերջին ժամկետը` 23.06.2021 ................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.1-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.1-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.1-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.7-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.16-Մ5-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.16-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.16-Մ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի գյուղատնտեսության և պարենային ապահովության վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.24-Մ3-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.19-Մ3-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար   

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.13-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  

Հայտարարված են` 17.06.2021, Վերջին ժամկետը` 23.06.2021

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Տավուշի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար   

Հայտարարված է` 09.06.2021, Վերջին ժամկետը` 14.06.2021 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ7-6) թափուր պաշտոնը համալրելու համար     

Հայտարարված է` 09.06.2021, Վերջին ժամկետը` 14.06.2021

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին   մրցույթ՝ Կոմիտեի առաջին բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 64-26.9-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար       

Հայտարարված է` 07.06.2021, Վերջին ժամկետը` 11.06.2021

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ7-6) թափուր պաշտոնը համալրելու համար    

Հայտարարված է` 31.05.2021, Վերջին ժամկետը` 03.06.2021

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Տավուշի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար   

Հայտարարված է` 26.05.2021, Վերջին ժամկետը` 01.06.2021

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Արմավիրի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.5-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար 

Հայտարարված է` 26.05.2021, Վերջին ժամկետը` 01.06.2021

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն  հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ7-6) թափուր պաշտոնը համալրելու համար          

Հայտարարված է` 17.05.2021, Վերջին ժամկետը` 25.05.2021 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն  հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Արմավիրի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.5-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար    

Հայտարարված է` 17.05.2021, Վերջին ժամկետը` 25.05.2021

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Տավուշի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար 

Հայտարարված է` 10.05.2021, Վերջին ժամկետը` 13.05.2021 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 64-26.4-Մ5-2) քաղա