Թափուր պաշտոններ

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Երևան քաղաքի վարչության շինարարության և բնակարանային-կոմունալ տնտեսության վիճակագրության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Ղ5-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 05.03.2021
Վերջին ժամկետը` 12.03.2021

Պատասխանատու անձ` Գ. Հարությունյան
Հասցե` Հայաստան, 0010, ԵրևանՀանրապետության հրապարակԿառավարական տուն 3, 7-րդ հարկ, 719 սենյակ

Հեռ.` (011) 524 497
էլփոստ` staffdivision@armstat.am

 ......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Երևան քաղաքի վարչության շինարարության և բնակարանային-կոմունալ տնտեսության վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Մ3-9) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 05.03.2021
Վերջին ժամկետը` 12.03.2021

Պատասխանատու անձ` Գ. Հարությունյան
Հասցե` Հայաստան, 0010, ԵրևանՀանրապետության հրապարակԿառավարական տուն 3, 7-րդ հարկ, 719 սենյակ

Հեռ.` (011) 524 497
էլփոստ` staffdivision@armstat.am

 ......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Շիրակի մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.9-Մ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 05.03.2021
Վերջին ժամկետը` 12.03.2021

Պատասխանատու անձ` Գ. Հարությունյան
Հասցե` Հայաստան, 0010, ԵրևանՀանրապետության հրապարակԿառավարական տուն 3, 7-րդ հարկ, 719 սենյակ

Հեռ.` (011) 524 497
էլփոստ` staffdivision@armstat.am

 ......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Սյունիքի մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.10-Մ3-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 05.03.2021
Վերջին ժամկետը` 12.03.2021

Պատասխանատու անձ` Գ. Հարությունյան
Հասցե` Հայաստան, 0010, ԵրևանՀանրապետության հրապարակԿառավարական տուն 3, 7-րդ հարկ, 719 սենյակ

Հեռ.` (011) 524 497
էլփոստ` staffdivision@armstat.am

 ......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Լոռու մարզային վարչության ամփոփ վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 05.03.2021
Վերջին ժամկետը` 12.03.2021

Պատասխանատու անձ` Գ. Հարությունյան
Հասցե` Հայաստան, 0010, ԵրևանՀանրապետության հրապարակԿառավարական տուն 3, 7-րդ հարկ, 719 սենյակ

Հեռ.` (011) 524 497
էլփոստ` staffdivision@armstat.am

 ......................................................................................................................................................................................................

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.22-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 01.03.2021
Վերջին ժամկետը` 04.03.2021

..........................................................................................................................................

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.20-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 24.02.2021
Վերջին ժամկետը` 01.03.2021

 ......................................................................................................................................................................................................

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Սյունիքի մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.10-Մ7-5) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 24.02.2021
Վերջին ժամկետը` 01.03.2021

 ......................................................................................................................................................................................................

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Արագածոտնի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.3-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 24.02.2021
Վերջին ժամկետը` 01.03.2021

 ......................................................................................................................................................................................................  

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Երևան քաղաքի վարչության պետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 23.02.2021
Վերջին ժամկետը` 01.03.2021

..............................................................................................................................  

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.16-Մ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 23.02.2021
Վերջին ժամկետը` 01.03.2021

 ......................................................................................................................................................................................................  

Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի (կենսապայմանների) ամբողջացված հետազոտության տվյալների վերլուծաբան

Հայտարարված է` 22.02.2021 

 ......................................................................................................................................................................................................   

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.20-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 15.02.2021
Վերջին ժամկետը` 18.02.2021

 ......................................................................................................................................................................................................  

Հայտարարված է` 07.12.2020 
Վերջին ժամկետը` 10.12.2020

 ......................................................................................................................................................................................................  
 

Հայտարարված է` 14.09.2020 
Վերջին ժամկետը` 24.09.2020

 ......................................................................................................................................................................................................  

Հայտարարված է` 14.09.2020 
Վերջին ժամկետը` 24.09.2020

 ......................................................................................................................................................................................................  
 

Հայտարարված է` 07.09.2020 
Վերջին ժամկետը` 16.09.2020

 ......................................................................................................................................................................................................  
 

Հայտարարված է` 02.09.2020 
Վերջին ժամկետը` 11.09.2020

 ......................................................................................................................................................................................................  

Հայտարարված է` 02.09.2020 
Վերջին ժամկետը` 11.09.2020

 ......................................................................................................................................................................................................  
 

Հայտարարված է` 02.09.2020 
Վերջին ժամկետը` 11.09.2020

 ......................................................................................................................................................................................................  
 

Հայտարարված է` 02.09.2020 
Վերջին ժամկետը` 11.09.2020

 ......................................................................................................................................................................................................  
 

Հայտարարված է` 31.08.2020 
Վերջին ժամկետը` 09.09.2020

 ......................................................................................................................................................................................................  
 

Հայտարարված է` 31.08.2020 
Վերջին ժամկետը` 09.09.2020

 ......................................................................................................................................................................................................  
 

Հայտարարված է` 25.08.2020 
Վերջին ժամկետը` 03.09.2020

 ......................................................................................................................................................................................................  

 

Հայտարարված է` 20.08.2020 
Վերջին ժամկետը` 31.08.2020

 ......................................................................................................................................................................................................  
 

Հայտարարված է` 14.08.2020 
Վերջին ժամկետը` 25.08.2020

 ......................................................................................................................................................................................................  
 

Հայտարարված է` 14.08.2020 
Վերջին ժամկետը` 25.08.2020

 ......................................................................................................................................................................................................  
 

Հայտարարված է` 29.07.2020 
Վերջին ժամկետը` 07.08.2020

 ......................................................................................................................................................................................................  
 

Հայտարարված է` 29.07.2020 
Վերջին ժամկետը` 07.08.2020

 ......................................................................................................................................................................................................   
 

Հայտարարված է` 29.07.2020 
Վերջին ժամկետը` 07.08.2020

 ......................................................................................................................................................................................................   
 

Հայտարարված է` 29.07.2020 
Վերջին ժամկետը` 07.08.2020

 ......................................................................................................................................................................................................   
 
ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Սյունիքի մարզային վարչության ամփոփ վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.10-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 29.07.2020 
Վերջին ժամկետը` 07.08.2020

 ......................................................................................................................................................................................................   
 

Հայտարարված է` 29.07.2020 
Վերջին ժամկետը` 07.08.2020

 ......................................................................................................................................................................................................   

Հայտարարված է` 24.07.2020 
Վերջին ժամկետը` 04.08.2020

 ......................................................................................................................................................................................................    

Հայտարարված է` 24.07.2020 
Վերջին ժամկետը` 04.08.2020

 ......................................................................................................................................................................................................   

Հայտարարված է` 24.07.2020 
Վերջին ժամկետը` 04.08.2020

 ......................................................................................................................................................................................................   

Հայտարարված է` 24.07.2020 
Վերջին ժամկետը` 04.08.2020

 ......................................................................................................................................................................................................   

Հայտարարված է` 24.07.2020 
Վերջին ժամկետը` 04.08.2020

 ......................................................................................................................................................................................................   

Հայտարարված է` 24.07.2020 
Վերջին ժամկետը` 04.08.2020

 ......................................................................................................................................................................................................   

 

Հայտարարված է` 20.07.2020
Վերջին ժամկետը` 29.07.2020

 ......................................................................................................................................................................................................  

Հայտարարված է` 20.07.2020
Վերջին ժամկետը` 29.07.2020

 ......................................................................................................................................................................................................    

Հայտարարված է` 13.07.2020

 ......................................................................................................................................................................................................    

Հայտարարված է` 08.07.2020
Վերջին ժամկետը` 17.07.2020

 ......................................................................................................................................................................................................     

Հայտարարված է` 08.07.2020
Վերջին ժամկետը` 17.07.2020

 ......................................................................................................................................................................................................    

Հայտարարված է` 08.07.2020
Վերջին ժամկետը` 17.07.2020

 ......................................................................................................................................................................................................    

Հայտարարված է` 07.07.2020
Վերջին ժամկետը` 16.07.2020

 ......................................................................................................................................................................................................    

Հայտարարված է` 07.07.2020
Վերջին ժամկետը` 16.07.2020

 ......................................................................................................................................................................................................   

Հայտարարված է` 07.07.2020
Վերջին ժամկետը` 16.07.2020

 ......................................................................................................................................................................................................   

Հայտարարված է` 30.06.2020
Վերջին ժամկետը` 09.07.2020

 ......................................................................................................................................................................................................  

Հայտարարված է` 30.06.2020
Վերջին ժամկետը` 09.07.2020

......................................................................................................................................................................................................  

Հայտարարված է` 24.06.2020
Վերջին ժամկետը` 03.07.2020

 ......................................................................................................................................................................................................  
 

Հայտարարված է` 25.04.2018
Վերջին ժամկետը` 04.05.2018

 ......................................................................................................................................................................................................  
 
ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը (այսուհետ` Ծառայություն) հայտարարում է Ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին (72KB)

Հայտարարված է` 07.02.2018
Վերջին ժամկետը` 14.02.2018

 ......................................................................................................................................................................................................  

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը (այսուհետ` Ծառայություն) հայտարարում է Ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին (52KB)

Հայտարարված է` 29.11.2017
Վերջին ժամկետը` 06.12.2017

 ......................................................................................................................................................................................................  

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը (այսուհետ` Ծառայություն) հայտարարում է Ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին (60KB)

Հայտարարված է` 15.11.2017
Վերջին ժամկետը` 22.11.2017

 ....................................