Թափուր պաշտոններ 2021

2021   2020

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Տավուշի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 19.06.2021
Վերջին ժամկետը` 23.06.2021

Պատասխանատու անձ` Գ. Հարությունյան
Հասցե` Հայաստան, 0010, ԵրևանՀանրապետության հրապարակԿառավարական տուն 3, 7-րդ հարկ, 719 սենյակ

Հեռ.` (011) 524 497
էլփոստ` staffdivision@armstat.am

.....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.1-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 17.06.2021
Վերջին ժամկետը` 23.06.2021

Պատասխանատու անձ` Գ. Հարությունյան
Հասցե` Հայաստան, 0010, ԵրևանՀանրապետության հրապարակԿառավարական տուն 3, 7-րդ հարկ, 719 սենյակ

Հեռ.` (011) 524 497
էլփոստ` staffdivision@armstat.am

.....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.1-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 17.06.2021
Վերջին ժամկետը` 23.06.2021

Պատասխանատու անձ` Գ. Հարությունյան
Հասցե` Հայաստան, 0010, ԵրևանՀանրապետության հրապարակԿառավարական տուն 3, 7-րդ հարկ, 719 սենյակ

Հեռ.` (011) 524 497
էլփոստ` staffdivision@armstat.am

.....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.1-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 17.06.2021
Վերջին ժամկետը` 23.06.2021

Պատասխանատու անձ` Գ. Հարությունյան
Հասցե` Հայաստան, 0010, ԵրևանՀանրապետության հրապարակԿառավարական տուն 3, 7-րդ հարկ, 719 սենյակ

Հեռ.` (011) 524 497
էլփոստ` staffdivision@armstat.am

.....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.7-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 17.06.2021
Վերջին ժամկետը` 23.06.2021

Պատասխանատու անձ` Գ. Հարությունյան
Հասցե` Հայաստան, 0010, ԵրևանՀանրապետության հրապարակԿառավարական տուն 3, 7-րդ հարկ, 719 սենյակ

Հեռ.` (011) 524 497
էլփոստ` staffdivision@armstat.am

.....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.16-Մ5-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 17.06.2021
Վերջին ժամկետը` 23.06.2021

Պատասխանատու անձ` Գ. Հարությունյան
Հասցե` Հայաստան, 0010, ԵրևանՀանրապետության հրապարակԿառավարական տուն 3, 7-րդ հարկ, 719 սենյակ

Հեռ.` (011) 524 497
էլփոստ` staffdivision@armstat.am

.....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.16-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 17.06.2021
Վերջին ժամկետը` 23.06.2021

Պատասխանատու անձ` Գ. Հարությունյան
Հասցե` Հայաստան, 0010, ԵրևանՀանրապետության հրապարակԿառավարական տուն 3, 7-րդ հարկ, 719 սենյակ

Հեռ.` (011) 524 497
էլփոստ` staffdivision@armstat.am

.....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.16-Մ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 17.06.2021
Վերջին ժամկետը` 23.06.2021

Պատասխանատու անձ` Գ. Հարությունյան
Հասցե` Հայաստան, 0010, ԵրևանՀանրապետության հրապարակԿառավարական տուն 3, 7-րդ հարկ, 719 սենյակ

Հեռ.` (011) 524 497
էլփոստ` staffdivision@armstat.am

.....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի գյուղատնտեսության և պարենային ապահովության վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.24-Մ3-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 17.06.2021
Վերջին ժամկետը` 23.06.2021

Պատասխանատու անձ` Գ. Հարությունյան
Հասցե` Հայաստան, 0010, ԵրևանՀանրապետության հրապարակԿառավարական տուն 3, 7-րդ հարկ, 719 սենյակ

Հեռ.` (011) 524 497
էլփոստ` staffdivision@armstat.am

.....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.19-Մ3-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար   

Հայտարարված է` 17.06.2021
Վերջին ժամկետը` 23.06.2021

Պատասխանատու անձ` Գ. Հարությունյան
Հասցե` Հայաստան, 0010, ԵրևանՀանրապետության հրապարակԿառավարական տուն 3, 7-րդ հարկ, 719 սենյակ

Հեռ.` (011) 524 497
էլփոստ` staffdivision@armstat.am

.....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.13-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  

Հայտարարված է` 17.06.2021
Վերջին ժամկետը` 23.06.2021

Պատասխանատու անձ` Գ. Հարությունյան
Հասցե` Հայաստան, 0010, ԵրևանՀանրապետության հրապարակԿառավարական տուն 3, 7-րդ հարկ, 719 սենյակ

Հեռ.` (011) 524 497
էլփոստ` staffdivision@armstat.am

.....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Տավուշի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

Հայտարարված է` 09.06.2021
Վերջին ժամկետը` 14.06.2021

.....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ7-6) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 09.06.2021
Վերջին ժամկետը` 14.06.2021

.....................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին   մրցույթ՝ Կոմիտեի առաջին բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 64-26.9-Ղ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 07.06.2021
Վերջին ժամկետը` 11.06.2021

......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ7-6) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 31.05.2021
Վերջին ժամկետը` 03.06.2021

......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Տավուշի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

Հայտարարված է` 26.05.2021
Վերջին ժամկետը` 01.06.2021

......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Արմավիրի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.5-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

Հայտարարված է` 26.05.2021
Վերջին ժամկետը` 01.06.2021

......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն  հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ7-6) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 17.05.2021
Վերջին ժամկետը` 25.05.2021

......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն  հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Արմավիրի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.5-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 17.05.2021
Վերջին ժամկետը` 25.05.2021

......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Տավուշի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար  

Հայտարարված է` 10.05.2021
Վերջին ժամկետը` 13.05.2021

......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը` 64-26.4-Մ5-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  

Հայտարարված է` 06.05.2021
Վերջին ժամկետը` 11.05.2021

......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Կոտայքի մարզային վարչության պետի (ծածկագիր՝ 64-25.8-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 06.05.2021
Վերջին ժամկետը` 11.05.2021

......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Երևան քաղաքի վարչության առևտրի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Մ3-10) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 06.05.2021
Վերջին ժամկետը` 11.05.2021

......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Երևան քաղաքի վարչության վարչական շրջանների վիճակագրության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Ղ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 06.05.2021
Վերջին ժամկետը` 11.05.2021

......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Տավուշի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 26.04.2021
Վերջին ժամկետը` 29.04.2021

......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Տավուշի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.12-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 26.04.2021
Վերջին ժամկետը` 29.04.2021

......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ7-3) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 22.04.2021
Վերջին ժամկետը` 27.04.2021

......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Լոռու մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ7-3) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 08.04.2021
Վերջին ժամկետը` 13.04.2021

......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.14-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 23.03.2021
Վերջին ժամկետը` 26.03.2021

......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` առաջին բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.9-Մ6-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

 Հայտարարված է` 22.03.2021
Վերջին ժամկետը` 25.03.2021

......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տնային տնտեսությունների վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.13-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 Հայտարարված է` 22.03.2021
Վերջին ժամկետը` 26.03.2021

......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի անձնակազմի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիրը` 64-26.4-Մ2-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 Հայտարարված է` 22.03.2021
Վերջին ժամկետը` 26.03.2021

......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի տեղեկատվական ռեսուրսների կառավարման և տեխնոլոգիաների վարչության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման բաժնի ավագ մասնագետ (ծածկագիրը՝ 64-26.1-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 Հայտարարված է` 17.03.2021
Վերջին ժամկետը` 23.03.2021

......................................................................................................................................................................................................     

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-26.7-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 Հայտարարված է` 17.03.2021
Վերջին ժամկետը` 23.03.2021

......................................................................................................................................................................................................    

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.16-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 Հայտարարված է` 17.03.2021
Վերջին ժամկետը` 23.03.2021

......................................................................................................................................................................................................   

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է արտաքին մրցույթ՝ Կոմիտեի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.16-Մ5-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 Հայտարարված է` 17.03.2021
Վերջին ժամկետը` 23.03.2021

......................................................................................................................................................................................................  

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Երևան քաղաքի վարչության վարչական շրջանների վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Մ3-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 Հայտարարված է` 17.03.2021
Վերջին ժամկետը` 23.03.2021

...................................................................................................................................................................................................... 

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.22-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

 Հայտարարված է` 10.03.2021
Վերջին ժամկետը` 15.03.2021

...................................................................................................................................................................................................... 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Երևան քաղաքի վարչության շինարարության և բնակարանային-կոմունալ տնտեսության վիճակագրության բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Ղ5-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 05.03.2021
Վերջին ժամկետը` 12.03.2021

 ......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Երևան քաղաքի վարչության շինարարության և բնակարանային-կոմունալ տնտեսության վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Մ3-9) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 05.03.2021
Վերջին ժամկետը` 12.03.2021

 ......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Շիրակի մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.9-Մ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 05.03.2021
Վերջին ժամկետը` 12.03.2021

 ......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Սյունիքի մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.10-Մ3-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 05.03.2021
Վերջին ժամկետը` 12.03.2021

 ......................................................................................................................................................................................................

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Լոռու մարզային վարչության ամփոփ վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.7-Մ5-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Հայտարարված է` 05.03.2021
Վերջին ժամկետը` 12.03.2021

 ......................................................................................................................................................................................................

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` արդյունաբերության և էներգետիկայի վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.22-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 01.03.2021
Վերջին ժամկետը` 04.03.2021

..........................................................................................................................................

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.20-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 24.02.2021
Վերջին ժամկետը` 01.03.2021

 ......................................................................................................................................................................................................

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Սյունիքի մարզային վարչության տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.10-Մ7-5) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 24.02.2021
Վերջին ժամկետը` 01.03.2021

 ......................................................................................................................................................................................................

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` Արագածոտնի մարզային վարչության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.3-Մ7-2) թափուր պաշտոնը համալրելու համար

Հայտարարված է` 24.02.2021
Վերջին ժամկետը` 01.03.2021

 ......................................................................................................................................................................................................  

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի Երևան քաղաքի վարչության պետի (ծածկագիր՝ 64-25.2-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

..............................................................................................................................  

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) հայտարարում է ներքին մրցույթ՝ Կոմիտեի աշխատանքի վիճակագրության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.16-Մ3-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

 ......................................................................................................................................................................................................  

Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի (կենսապայմանների) ամբողջացված հետազոտության տվյալների վերլուծաբան

 ....................................................................................................................................................................................................   

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեն հայտարարում է մրցույթ` վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի վիճակագրության բաժնի մասնագետի (ծածկագիր՝ 64-25.20-Մ7-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար