Լրատու 2016

  2021   2020   2019    2018   2017   2015   2014    2013     2012    2011     2010   2009     2008     2007     2006     2005     2004  

 

Հաղորդագիր 5. Հայաստանում ԵՄ Թվինինգ ծրագիր վիճակագրության ոլորտում (II փուլ)   

Հաղորդագիր 4.  Վիճակագրության ԵՄ Թվինինգ ծրագիր Հայաստանում (II փուլ)

Հաղորդագիր 3.  Վիճակագրության ԵՄ Թվինինգ ծրագիր Հայաստանում (II փուլ)

Հաղորդագիր 2.  Վիճակագրության ԵՄ Թվինինգ ծրագիր Հայաստանում (II փուլ)

 


ԼՐԱՏՈՒ թիվ 6 (102)  նոյեմբեր-դեկտեմբեր 
հրատարակվել  է  20 հունվարի  2017 թ.

ԼՐԱՏՈՒ թիվ 5 (101)  սեպտեմբեր-հոկտեմբեր
հրատարակվել է 17 նոյեմբերի 2016 թ.

ԼՐԱՏՈՒ թիվ 4 (100) հուլիս-օգոստոս
հրատարակվել է 20 սեպտեմբերի 2016թ.

ԼՐԱՏՈՒ թիվ 3 (99)  մայիս-հունիս
հրատարակվել է  12 հուլիսի  2016թ

ԼՐԱՏՈՒ թիվ 2 (98)  մարտ-ապրիլ
հրատարակվել է  19 մայիսի  2016թ.  

ԼՐԱՏՈՒ թիվ 1 (97)  հունվար-փետրվար
հրատարակվել է  14 մարտի  2016թ.