Լրատու 2015

  2021   2020   2019    2018   2017   2016   2015    2014    2013     2012    2011     2010   2009     2008     2007     2006     2005     2004  

 

Հաղորդագիր 1, "Հայաստանի ազգային վիճակագրական համակարգի ամրապնդում – 2-րդ փուլ"  ԵՄ/ԹՎԻՆԻՆԳ ծրագիր
հրատարակվել է 09 դեկտեմբերի 2015թ

ԼՐԱՏՈՒ թիվ 6 (96) նոյեմբեր-դեկտեմբեր 
հրատարակվել է 19  հունվարի  2016թ.  

ԼՐԱՏՈՒ թիվ 5 (95) սեպտեմբեր-հոկտեմբեր
հրատարակվել է 20 նոյեմբերի 2015թ.

ԼՐԱՏՈՒ թիվ 4 (94) հուլիս-օգոստոս
հրատարակվել է 19 սեպտեմբերի 2015թ.

ԼՐԱՏՈՒ թիվ 3 (93) մայիս-հունիս
հրատարակվել է 20 հուլիսի 2015թ.

ԼՐԱՏՈՒ թիվ 2 (92) մարտ-ապրիլ
հրատարակվել է 20 մայիսի 2015թ.

ԼՐԱՏՈՒ թիվ 1 (91)  հունվար-փետրվար
հրատարակվել է 20 մարտի 2015թ.