Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

Ամսական տվյալներ (մայիս 2019)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, % 107.3
Սպառողական գների ինդեքսը, % 102.8
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար 603.4
    Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար 208.3
    Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար 395.1
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 179623.0
մանրամասն
Եռամսյակային տվյալներ (I եռամսյակ 2019)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 1241543.5
մանրամասն

Հիմնական ցուցանիշները գրաֆիկական տեսքով