Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

Ամսական տվյալներ (փետ 2019)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, % 107.6
Սպառողական գների ինդեքսը, % 101.9
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար 568.2
    Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար 192.6
    Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար 375.6
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 172056.0
մանրամասն
Եռամսյակային տվյալներ ( 2018)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 6002747.8
մանրամասն

Հիմնական ցուցանիշները գրաֆիկական տեսքով