Հաշվետվության անվանումը


Հաշվետվության անվանումը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը
Աշխատողների թվաքանակի, աշխատած ժամերի, աշխատողի վրա գործատուի կատարած ծախսերի մասին 1-Ա Տարեկան հրահանգ ձև
Աշխատանքի պայմանների մասին 1-ԱՊ (ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ) Տարեկան հրահանգ ձև
Թափուր աշխատատեղերի, աշխատողների թվաքանակի և աշխատատեղերի շարժի մասին 1-ԹԱՇ Եռամսյակային հրահանգ ձև
Աշխատողների մասնագիտական ուսուցման մասին 1-ԿԱԴՐԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ Տարեկան ձև
Թափուր աշխատատեղերի, աշխատողների թվաքանակի և աշխատատեղերի շարժի մասին ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ 1-ԹԱՇ Տարեկան հրահանգ ձև


Էլ. ստորագրության հետ կապված խնդիրների դեպքում՝ կարող եք օգտվել հետևյալ  հղումից  

Ուշադրություն՝
Վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի հղումից. 2003/ 2007/ 2010 /