Հաշվետվության անվանումը




Հաշվետվության անվանումը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը
13-ծառայություն Հաշվետվություն հանգստի, մշակութային և մարզական միջոցառումների կազմակերպման գծով ծառայությունների ներմուծման և արտահանման մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև
1-Գազ Պետական վիճակագրական հաշվետվութուն բնական գազի արտահանման և ներմուծման մասին Ամսական ձև
1-զբոսաշրջություն Հաշվետվություն միջազգային և ներքին զբոսաշրջության մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև
2-զբոսաշրջություն Վիճակագրական հաշվետվութուն ներգնա, ներքին և արտագնա զբոսաշրջության մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև
1-ծառայություն (կապ) Հաշվետվություն կապի և այլ միջազգային ծառայությունների մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև
1-Միջազգային տրանսպորտ Պետական վիճակագրական հաշվետվութուն միջազգային երթուղիներում մատուցված տրանսպորտային ծառայությունների մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև
2-Գազ Պետական վիճակագրական հաշվետվութուն բնական գազի արտահանման և ներմուծման մասին Տարեկան ձև
9-Ներդրում Պետական վիճակագրական հաշվետվութուն օտարերկրյա ներդրումների մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև
9-Պարտավորություն Պետական վիճակագրական հաշվետվութուն ոչ ֆինանսական կազմակերպությունների արտաքին պարտավորությունների սպասարկման մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև

Էլ. ստորագրության հետ կապված խնդիրների դեպքում՝ կարող եք օգտվել հետևյալ  հղումից  

Ուշադրություն՝
Վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի հղումից. 2003/ 2007/ 2010 /