Հաշվետվության անվանումը
Հաշվետվության անվանումը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը
01-եու Երկրաբանական ուսումնասիրությունների մասին Տարեկան հրահանգ ձև
01-եու Երկրաբանական ուսումնասիրությունների մասին Եռամսյակային հրահանգ ձև
1-ատ Անտառապատման եվ անտառվերականգնման աշխատանքների մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-արգելոց Արգելոցների, արգելավայրերի եվ ազգային պարկերի մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-արտակարգ իրավիճակ Արտակարգ իրավիճակների մասին Կիսամյակային ձև
1-բավ Բնապահպանական հարկերի եվ բնօգտագործման վճարների մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-բնապահպանություն Բնապահպանության եվ բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման պետական վերահսկողության մասին Կիսամյակային ձև
1-կենդանաբանական այգի Կենդանաբանական այգու գործունեության մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-հանքջուր Հանքային ջրերի արդյունահանման եվ օգտագործման մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-հողային պաշարներ Հողերի բարելավման մասին Տարեկան հրահանգ ձև
2-ատ Անտառպահպանության (անտառխախտումների, անտառային հրդեհների) եվ անտառպաշտպանության մասին Տարեկան հրահանգ ձև
2-տա (որս) Որսորդական տնտեսությունների մասին Տարեկան հրահանգ ձև
3-ատ Անտառվերականգնման, խնամքի եվ սանիտարական հատումների մասին Տարեկան հրահանգ ձև
4-ատ Հատատեղերում փայտանյութի մնացորդի եվ հատված տարածքի մասին Տարեկան հրահանգ ձև
4-մպ Բնապահպանության ընթացիկ ծախսերի մասին Տարեկան հրահանգ ձև
5-մպ Արժեքավոր արդյունագործական ձկների պահպանման եվ վերարտադրության մասին Տարեկան հրահանգ ձև
70-տա Օգտակար հանածոների կորզումն արդյունահանման ժամանակ Տարեկան հրահանգ ձև
71-տա Օգտակար հանածոների հարստացման, մետաղագործական վերափոխման, մակաբացված ապարների եվ արտադրական լցակույտերի համալիր օգտագործման մասին Տարեկան հրահանգ ձև

Էլ. ստորագրության հետ կապված խնդիրների դեպքում՝ կարող եք օգտվել հետևյալ  հղումից  

Ուշադրություն՝
Վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի հղումից. 2003/ 2007/ 2010 /