Հաշվետվության անվանումը


Հաշվետվության անվանումը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը
Ապրանքային բորսայի գործունեության վերաբերյալ 1-ԲՈՐՍԱ Եռամսյակային հրահանգ ձև
Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ 1-ՏԳ Տարեկան հրահանգ ձև
Կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ 3-Ֆ Տարեկան հրահանգ ձև
Կազմակերպության հաշվարկների վիճակի վերաբերյալ 6-Ֆ Եռամսյակային հրահանգ ձև


Էլ. ստորագրության հետ կապված խնդիրների դեպքում՝ կարող եք օգտվել հետևյալ  հղումից  

Ուշադրություն՝
Վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի հղումից. 2003/ 2007/ 2010 /