Հաշվետվության անվանումը
Հաշվետվության անվանումը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը
1-Բորսա Ապրանքային բորսայի գործունեության վերաբերյալ Եռամսյակային հրահանգ ձև
1-ՏԳ (տարեկան) Կազմակերպության տնտեսական գործունեության հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ Տարեկան հրահանգ ձև
3-Ֆ  (տարեկան) Կազմակերպության ֆինանսական ցուցանիշների վերաբերյալ Տարեկան հրահանգ ձև
6-Ֆ (եռամսյակային) Կազմակերպության հաշվարկների վիճակի վերաբերյալ(սկսած 2019թ. I եռամսյակի հաշվետու ժամանակաշրջանից) Եռամսյակային հրահանգ ձև

Էլ. ստորագրության հետ կապված խնդիրների դեպքում՝ կարող եք օգտվել հետևյալ  հղումից  

Ուշադրություն՝
Վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի հղումից. 2003/ 2007/ 2010 /