Հաշվետվության անվանումը
Հաշվետվության անվանումը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը
Ձև թիվ 9-Ս «Գյուղական բնակավայրերի բնակչության սեռատարիքային կազմի մասին» վիճակագրական հաշվետվություն Տարեկան հրահանգ ձև
Ձև թիվ 1 «ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԻՐՔ» Տնտեսությունների հաշվառման Տարեկան հրահանգ ձև
Ձև թիվ 2 Համայնքի տարածքում ժամանակավոր բնակվող անձանց Ցուցակ Տարեկան հրահանգ ձև
Ձև թիվ 3 «Այբբենական գիրք» Տնային տնտեսությունների հաշվառման Տարեկան հրահանգ ձև

Էլ. ստորագրության հետ կապված խնդիրների դեպքում՝ կարող եք օգտվել հետևյալ  հղումից  

Ուշադրություն՝
Վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի հղումից. 2003/ 2007/ 2010 /