Հաշվետվության անվանումը
Հաշվետվության անվանումը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը
1-ԳԻՆ (արտադրանք) Արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությոինների արտադրանքի գների հաշվառման մասին Ամսական հրահանգ ձև
1-սակագին (ավտո) Ավտոմոբիլային տրանսպորտով բեռների փոխադրման սակագների մասին Ամսական հրահանգ ձև
1-սակագին (երկաթուղի) Երկաթուղային տրանսպորտով բեռների փոխադրման սակագների մասին Ամսական հրահանգ ձև
1-սակագին (խողովակ) Խողովակաշարային տրանսպորտով բեռների փոխադրման սակագների մասին Ամսական հրահանգ ձև
1-սակագին (քաղ. ավիացիա) Օդային տրանսպորտով բեռների փոխադրման սակագների մասին Ամսական հրահանգ ձև

Էլ. ստորագրության հետ կապված խնդիրների դեպքում՝ կարող եք օգտվել հետևյալ  հղումից  

Ուշադրություն՝
Վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի հղումից. 2003/ 2007/ 2010 /