Հաշվետվության անվանումը
Հաշվետվության անվանումը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը
1-բարեկարգվածություն Քաղաքների ճանապարհային տնտեսության մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-բնակֆոնդ Բնակարանային ֆոնդի մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-կոյուղի Կոյուղու աշխատանքի մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-հատուկ տրանսպորտ Քաղաքների տարածքի մեքենայացված սանմաքրման մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-ջրմուղ Ջրմուղի աշխատանքի մասին Տարեկան հրահանգ ձև
2-բնակֆոնդ Բնակարանային ֆոնդի մասին Տարեկան հրահանգ ձև
11-ՀՄ (տարեկան) Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին Տարեկան հրահանգ ձև

Էլ. ստորագրության հետ կապված խնդիրների դեպքում՝ կարող եք օգտվել հետևյալ  հղումից  

Ուշադրություն՝
Վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի հղումից. 2003/ 2007/ 2010 /