Հաշվետվության անվանումը
Հաշվետվության անվանումը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը
1-գիշերօթիկ Գիշերօթիկ հաստատությունների գործունեության մասին Տարեկան ձև
1-գիտություն Գիտատեխնիկական աշխատանքների կատարման մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-ԳՄ Բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճանի կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների եվ կազմակերպությունների գործունեության մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-ԳՄ-1 Բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճանի կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների եվ կազմակերպությունների գործունեության մասին Տարեկան հրահանգ ձև
4-ԳՄ Հետբուհական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների եվ կազմակերպությունների գործունեության մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-եգադ Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների մասին Տարեկան հրահանգ ձև
2-ԳՄ Նախնական (արհրեստագործական) եվ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների մասին Տարեկան հրահանգ ձև
2-ԳՄ-1 Նախնական (արհրեստագործական) եվ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների մասին Տարեկան հրահանգ ձև
3-ԳՄ Բարձրագույն մաստագիտական պետական ուսումնական հաստատությունների մասին Տարեկան հրահանգ ձև
3-ԳՄ-1 Բարձրագույն մաստագիտական ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների մասին Տարեկան հրահանգ ձև
85-ԳՄ Նախադպրոցական հաստատությունների մասին Տարեկան հրահանգ ձև
11-ՀՄ (տարեկան) Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին Տարեկան հրահանգ ձև

Էլ. ստորագրության հետ կապված խնդիրների դեպքում՝ կարող եք օգտվել հետևյալ  հղումից  

Ուշադրություն՝
Վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի հղումից. 2003/ 2007/ 2010 /