Հաշվետվության անվանումը
Հաշվետվության անվանումը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը
11-կապ Հեռագրական կապի և հեռախոսային ցանցի ծառայությունների մասին Տարեկան հրահանգ ձև
13-կապ Հեռուստառադիոծրագրերի կազմման և հեռարձակման, հեռահաղորդակցության գործունեության մասին Ամսական հրահանգ ձև
31-կապ Հեռագրական կապի մասին Տարեկան հրահանգ ձև
42-կապ Հեռախոսային կապի միջոցների և աշխատանքի որակի մասին Տարեկան հրահանգ ձև
50-կապ Հեռուստատեսության, ռադիոհեռարձակման և ռադիոկապի տեխնիկական միջոցների մասին Տարեկան ձև
11-ՀՄ (տարեկան) Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին Տարեկան հրահանգ ձև

Էլ. ստորագրության հետ կապված խնդիրների դեպքում՝ կարող եք օգտվել հետևյալ  հղումից  

Ուշադրություն՝
Վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի հղումից. 2003/ 2007/ 2010 /