Հաշվետվության անվանումը
Հաշվետվության անվանումը Պարբերականությունը Լրացման հրահանգ Ձևը
1-փոստ Փոստային և սուրհանդակային գործունեության մասին Ամսական, հրահանգ ձև
12-ՔԱ Կանոնավոր չվերթների և դրանց գծով կատարված աշխատանքների մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-ավիա Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի աշխատանքի մասին Ամսական հրահանգ ձև
1-ավտո Ավտոմոբիլային տրանսպորտի արտադրանքի և շարժակազմի մասին Ամսական հրահանգ ձև
1-երկաթ Արդյունաբերական նշանակության երկաթուղային տրանսպորտի աշխատանքի մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-ճան Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների և դրանց կառույցների մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-չարտեր Չարտերային չվերթների և դրանց գծով կատարված աշխատանքների մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-տրանսպորտ Ավտոմոբիլային տրանսպորտի աշխատանքի և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարության մասին Տարեկան հրահանգ ձև
2-երկաթ Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի աշխատանքի մասին Ամսական հրահանգ ձև
30-ՔԱ Ինքնաթիռների, ուղղաթիռների չվերթների չվացուցակի կատարման մասին (անկախ ինքնաթիռի, ուղղաթիռի պատկանելության) Տարեկան հրահանգ ձև
34-ՔԱ Ինքնաթիռների, ուղղաթիռների օրացուցային ժամանակի մասին Տարեկան հրահանգ ձև
35-պատահար Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մասին Ամսական հրահանգ ձև
3-ավտո Ավտոմոբիլային տրանսպորտի գործունեության մասին Տարեկան հրահանգ ձև
65-ավիա Ընդհանուր օգտագործման օդային տրանսպորտի հայաստանյան շարժակազմի արտադրանքի մասին Տարեկան հրահանգ ձև
65-երկաթ Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտի արտադրանքի մասին Տարեկան հրահանգ ձև
65-էլեկտրո Մետրոպոլիտենի, ճոպանուղու և տրոլեյբուսային տրանսպորտի աշխատանքի մասին Ամսական հրահանգ ձև
11-ՀՄ (տարեկան) Տեղեկություններ հիմնական միջոցների, անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների առկայության և շարժի մասին Տարեկան հրահանգ ձև
1-էներգետիկա Էներգակիրների արտադրության, սպառման եվ պահուստների մասին Տարեկան ձև
1-էլեկտրո Մետրոպոլիտենի, ճոպանուղու և տրոլեյբուսային տրանսպորտի աշխատանքի մասին Տարեկան հրահանգ ձև

Էլ. ստորագրության հետ կապված խնդիրների դեպքում՝ կարող եք օգտվել հետևյալ  հղումից  

Ուշադրություն՝
Վիճակագրական հաշվետվությունները լրացնելիս հաշվետվական ձևում <<Փաստացի գործունեության տեսակը>> դաշտի ակտիվ չլինելու (չբացվելու) դեպքում անհրաժեշտ է ակտիվացնել Microsoft Excel-ի macro-ները՝ օգտվելով Ձեր համակարգչում առկա ծրագրային փաթեթին (Microsoft Office) համապատասխան տարեթվի հղումից. 2003/ 2007/ 2010 /