Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզը թվերով, 2012

Տիտղոսաթերթ 1.Kazm (medium)
Բովանդակություն
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզի քարտեզը
Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական  բնութագիրը
Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզի  պատմաաշխարհագրական և սոցիալ-տնտեսական բնութագիրը
Բնակչություն
Արդյունաբերություն  
Գյուղատնտեսություն
Շինարարություն
Տրանսպորտ և կապ
Առևտուր և ծառայություններ
Գներ և սակագներ
Աշխատանքի շուկա
Ֆինանսական ցուցանիշներ
Արտաքին առևտուր

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ
Առողջապահություն
Իրավախախտումներ
Կենսաթոշակառուներ և նպաստառուներ
Կրթություն
Մշակույթ
Շրջակա միջավայր
Բնակարանային կոմունալ տնտեսություն
Գազաֆիկացում
Ջրմուղ
Կոյուղի
Բարեկարգվածություն
Տնային տնտեսությունների հետազոտություն
Հյուրանոցներ