Տվյալների տարածման հատուկ ստանդարտ

  (Համաձայն ԱՄՀ-ին տրամադրած տարբերակի)

  Հայաստանի Հանրապետություն
   Ցանկ (Տվյալների խմբերի)

 Dissemination
Standards
Bulletin 

Տվյալների թողարկման նախնական օրացույց

Պահանջների պահպանման և անցումային ժամանակահատվածի միջոցառումների պլանի ամփոփ էջ

Հայաստանի Հանրապետության Վիճակագրական տվյալներ

              (Ազգային ամփոփ տվյալների էջ)

Միջազգային պահուստներ և արտարժույթի լիկվիդայնության աղյուսակ

Կանչեք նշանները  համապատասխան տվյալների խմբի մեթոդական ակնարկներ դիտելու համար


 

 

Իրական հատված (մասնագիր)

 

Ազգային հաշիվներ  

 

Արտադրության ինդեքս

 

Աշխատանքի շուկա. Զբաղվածություն

 

Աշխատանքի շուկա. Գործազրկություն

 

Աշխատանքի շուկա. Աշխատավարձ / եկամուտ

 

Գների ինդեքս. Սպառողական գներ

 

Գների ինդեքս. Արտադրողների գներ

Ֆիսկալ հատված (մասնագիր)

 

Պետական հատվածի գործառնություններ (ընդհանուր պետական կառավարման հատված)

 

Կենտրոնական կառավարության գործառնություններ

 

Կենտրոնական կառավարության պարտք

Ֆինանսական հատված (մասնագիր)

 

Բանկային հատվածի անալիտիկ հաշիվներ

 

Կենտրոնական բանկի անալիտիկ հաշիվներ

 

Տոկոսադրույքներ

 

Ֆոնդային շուկա. Բաժնետոմսերի փոխարժեքի ինդեքս

Արտաքին հատված (մասնագիր)

 

Վճարային հաշվեկշիռ  

 

Միջազգային պահուստներ և արտարժույթի լիկվիդայնություն

 

Արտաքին առևտուր

 

Միջազգային ներդրումային դիրք  

 

Արտաքին պարտք

 

Արտարժույթի փոխարժեք

Սոցիալ-ժողովրդական տվյալներ (մասնագիր)

 

Բնակչություն