Հիմնական վիճակագրական տվյալներ

Ամսական տվյալներ (հունվար-դեկտեմբեր 2018)
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը, % 105.8
Գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը, մլն. դրամ 889708.6
Սպառողական գների ինդեքսը, % 102.5
Արտաքին առևտրաշրջանառությունը, մլն. ԱՄՆ դոլար 7375.1
    Արտահանում, մլն. ԱՄՆ դոլար 2411.9
    Ներմուծում, մլն. ԱՄՆ դոլար 4963.2
Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը, դրամ 172357.0
մանրամասն
Եռամսյակային տվյալներ (III եռամսյակ 2018)
Համախառն ներքին արդյունք, շուկայական գներով, մլն. դրամ 1676535.3
մանրամասն

Հիմնական ցուցանիշները գրաֆիկական տեսքով