Գնումներ

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության գնումների գործընթացը իրկանացնում է ՀՀ ԱՎԾ Գնումների գործընթացի կազմակերպման և տնտեսական բաժինը:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կարիքների համար կազմակերպվելիք գնման ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկությունները (հայտարարությունները) հրապարակվում են gnumner.am և armeps.am  էլեկտրոնային կայքում: