Գնումներ

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի գնումների գործընթացը իրկանացնում է Կոմիտեի Գնումների գործընթացի կազմակերպման և տնտեսական բաժինը:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ Կոմիտեի կարիքների համար կազմակերպվելիք գնման ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկությունները (հայտարարությունները) հրապարակվում են  gnumner.amarmeps.am և eauction.armeps.am էլեկտրոնային կայքերում: