ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2014թ. օգոստոսին (2014թ. սեպտեմբերի 19-ի դրությամբ)

19 Սեպտեմբերի 2014
ՀՀ  սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ ստացված  նախնական հիմնական  մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2014թ. օգոստոսին (2014թ. սեպտեմբերի 19-ի դրությամբ)