ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՓՆՏՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Տնտեսական
գործունեության ոլորտը

Տնտեսական
գործունեության տեսակը

Տնտ. գործ. տեսակի
ծածկագիրըI II III
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Հացահատիկային մշակաբույսերի (բացի բրնձից) աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է` - ցորենի, գարու, աշորայի, վարսակի, կորեկի, եգիպտացորենի, սորգոյի և այլ հացահատիկային մշակաբույսերի աճեցում: Բացառվում է` - բրնձի աճեցումը, տես 01.12.0 - հնդկացորենի աճեցումը, տես 01.19.9 - քաղցր եգիպտացորենի աճեցումը, տես 01.13.9 01.11.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է` - լոբու, սիսեռի, ոլոռի, տափոլոռի, մաշի, ոսպի, լյուպինի և այլ հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի աճեցում: Բացառվում է` - անասնակերի համար եգիպտացորենի աճեցումը, տես 01.19.1 01.11.2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Յուղատու մշակաբույսերի (սերմերի) աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է` - գետնընկույզի (արախիսի), գերչակի, վուշի, մանանեխի, քունջութի, կանջրակի (վայրի քրքումի), բամբակի, արևածաղկի, կտավատի, խորդենու, սոյայի և այլ յուղատու մշակաբույսերի և դրանց սերմերի աճեցում: Բացառվում է` - յուղատու պտուղների աճեցումը, տես 01.26.0 01.11.3
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Բրնձի աճեցում 01.12.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Բանջարանոցային մշակաբույսերի աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է` - ծնեբեկի, կաղամբի, ծաղկակաղամբի, բրոկկոլիի (ծնեբեկի կաղամբի), հազարի, եղերդակի, սպանախի, ընտանի կանկարի (արտիճուկի), տերևավոր կամ կոթունավոր այլ բանջարեղենի աճեցում - վարունգի, սմբուկի, լոլիկի և այլ պտղային բանջարեղենի աճեցում - գազարի, շաղգամի, սխտորի, սոխի, սոխ-պրասի և այլ արմատապտղային և կոճղեզավոր բանջարեղենի աճեցում - շաքարի ճակնդեղի և դրա սերմացուի աճեցում, բացի այլ ճակնդեղի սերմացուից - բանջարեղենային մշակաբույսերի սերմացուի աճեւմ: Բացառվում է` - պատիճավոր պղպեղի և այլ համեմունքային ու անուշահոտ մշակաբույսերի աճեցումը, տես 01.28.1 - բանջարանոցային մշակաբույսերի աճեցումը ջերմոցային տնտեսություններում, տես 01.13.5 01.13.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Բոստանային մշակաբույսերի աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է` - ձմերուկի, դդմի, սեխի և այլ բոստանային մշակաբույսերի և տնկանյութերի աճեցում: Բացառվում է` - բոստանային մշակաբույսերի աճեցումը ջերմոցային տնտեսություններում, տես 01.13.5 01.13.2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Կարտոֆիլի աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է` - կարտոֆիլի և դրա տնկանյութի աճեցում 01.13.3
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Սնկերի և գետնասնկերի աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է` - սնկերի և գետնասնկերի (տրյուֆելների) աճեցում: Բացառվում է` - սնկամարմնի աճեցումը, տես 01.30.9 01.13.4
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Բանջարեղենի, բոստանային մշակաբույսերի աճեցում ջերմոցային տնտեսություններում 01.13.5
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ բանջարեղենի, բոստանային մշակաբույսերի և արմատապալարապտուղների աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է` - մանիոկի, բատատի և այլ պալարապտղային մշակաբույսերի աճեցում - քաղցր եգիպտացորենի աճեցում - այլ բանջարեղենի աճեցում - այլ բանջարեղենային մշակաբույսերի սերմացուի աճեցում: Բացառվում է` - կարտոֆիլի աճեցումը, տես 01.13.3 01.13.9
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Շաքարեղեգի աճեցում: Բացառվում է` - շաքարի ճակնդեղի աճեցումը, տես 01.13.1 01.14.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ծխախոտի աճեցում: Բացառվում է` - ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 12.00.0 01.15.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Թելատու մշակաբույսերի աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է` - բամբակի աճեցում - ջութի, կենաֆի և մանածագործական այլ թելատու մշակաբույսերի աճեցում - վուշի և սովորական կանեփի աճեցում - սիզալի և ագավա տեսակի այլ թելատու մշակաբույսերի աճեցում - աբակայի, ճենականեփի և այլ մանածագործական մշակաբույսերի աճեցում - այլ թելատու մշակաբույսերի աճեցում 01.16.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Կերային մշակաբույսերի աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է որպես անասնակեր օգտագործվող ոչ բազմամյա այլ մշակաբույսերի աճեցումը՝ - կերային կաղամբի, եգիպտացորենի, կերային շաղգամի և ճակնդեղի, կերային արմատների, երեքնուկի, առվույտի, կորնգանի և համանման այլ խոտերի ու մշակաբույսերի աճեցում - կերային ճակնդեղի և այլ մշակաբույսերի սերմացուի աճեցում (բացի շաքարի ճակնդեղի սերմացուից): Բացառվում է` - միամյա և երկամյա համեմունքային, անուշահոտ, թմրամիջոցներ պարունակող մշակաբույսերի, դեղաբույսերի աճեցումը, տես 01.28 - շաքարի ճակնդեղի և դրա սերմացուի աճեցումը, տես 01.13.1 01.19.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ծաղիկների աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է` - ծաղիկների աճեցում, ներառյալ կտրած ծաղիկները և ծաղկի կոկոնները - ծաղկի սերմացուի աճեցում 01.19.2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ հատիկային ու դաշտային ոչ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում: Այս ենթադասը ներառում է` - հնդկացորենի աճեցում - այլ հատիկային ու դաշտային ոչ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում: Բացառվում է` - միամյա և երկամյա համեմունքային, անուշահոտ, թմրամիջոցներ պարունակող մշակաբույսերի և դեղաբույսերի աճեցումը, տես 01.28 01.19.9
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Խաղողի աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է` - տեխնիկական և սեղանի խաղողի տեսակների աճեցում: Բացառվում է` - գինու արտադրությունը, տես 11.02.0 01.21.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Արևադարձային և մերձարևադարձային պտուղների աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է` - արևադարձային և մերձարևադարձային մրգերի` ավոկադոյի, բանանի, ներառյալ պլանտանը, մանգոյի, պապայայի, գուավայի, ֆեյխոայի, արքայախնձորի աճեցում - խուրմայի, թզի, նռան աճեցում - այլ արևադարձային և մերձարևադարձային պտուղների աճեցում 01.22.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ցիտրուսային պտուղների աճեցում 01.23.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Կորիզավոր պտուղների աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է` - դեղձի, ներառյալ նեկտարինները, ծիրանի, բալի, կեռասի, սալորի, հոնի և այլ կորիզավոր պտուղների աճեցում 01.24.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Հնդավոր պտուղների աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է` - խնձորի, տանձի, սերկևիլի և այլ հնդավոր պտուղների աճեցում 01.24.2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ընկուզապտուղների աճեցում 01.25.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Հատապտուղների աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է` - հապալասի, հաղարջի, մորու, ելակի, կիվիի և այլ հատապտուղների աճեցում - հատապտղային մշակաբույսերի տնկանյութերի աճեցում 01.25.2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ պտուղների, հատապտուղների և ընկույզների աճեցում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում: Այս ենթադասը ներառում է` - այլ պտուղների և հատապտուղների, դրանց տնկանյութերի աճեցում: Բացառվում է` - հնդընկույզի (կոկոսյան ընկույզի) աճեցումը, տես 01.26.0 01.25.9
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Յուղատու պտուղների աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է` - յուղատու պտուղների` ձիթապտղի, հնդընկույզի, փշարմավի (չիչխանի) աճեցում - այլ յուղատու պտուղների աճեցո: Բացառվում է` - սոյայի, գետնընկույզի (արախիսի) և այլ յուղատու սերմերի աճեցումը, տես 01.11.3 01.26.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ըմպելիքների պատրաստման համար մշակաբույսերի աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է` - ըմպելիքների պատրաստման համար մշակաբույսերի` սուրճի, թեյի տերևի, մատեի, կակաոյի աճեցում - ըմպելիքների պատրաստման համար այլ մշակաբույսերի աճեցում 01.27.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Համեմունքային և անուշահոտ մշակաբույսերի աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է` - միամյա, երկամյա և բազմամյա համեմունքային և անուշահոտ մշակաբույսերի` Piper և Capsicum ցեղատեսակի պղպեղի, չիլիի, մշկընկույզի, անիսոնի, վանիլի, բադիանի, հիլի, դարչինի, մեխակի, հմուլի, համեմունքային և անուշահոտ այլ մշակաբույսերի աճեցում 01.28.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Թմրամիջոցներ պարունակող մշակաբույսերի և դեղաբույսերի աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է` - թմրամիջոցներ պարունակող մշակաբույսերի և դեղաբույսերի աճեցում 01.28.2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ամանորի համար փշատերև ծառատեսակների աճեցում 01.29.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ բազմամյա մշակաբույսերի աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է` - կաուչուկաբեր ծառերի աճեցում` կաուչուկ ստանալու համար - ծառերի աճեցում` բուսահյութ ստանալու համար - բույսերի աճեցում` հյուսկեն նյութեր ստանալու համար: Բացառվում է` - ծաղիկների, ծաղկի կոկոնների աճեցումը, ծաղկի սերմերի աճեցումը, տես 01.19.2 - վայրի ծառերի հյութի (խեժի) հավաքումը, տես 02.30.2 01.29.9
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Տնկիների և արմատակալների աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է` - տնկիների աճեցում և նախապատրաստում ծառատունկի համար - արմատակալների աճեցում - տնկիների, բացառությամբ անտառատնկիները, տնկում, էտում, պատվաստում: Բացառվում է` - անտառի վերականգնման համար տնկիների տնկումը, տես 02.10.0 01.30.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ տնկանյութերի աճեցում: Այս ենթադասը ներառում է` - այլ տնկանյութերի` պատվաստակալերի, սածիլների, սոխուկների, պալարների աճեցում, սածիլում, տնկում - գեղազարդային նպատակով սածիլների և բույսերի, ներառյալ ճիմը, աճեցում - սնկամարմնի աճեցո: Բացառվում է` - սերմեր ստանալու համար մշակաբույսերի աճեցումը, տես 01.1, 01.2 01.30.9
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Կաթնատու խոշոր եղջերավոր կենդանիների բուծում: Այս ենթադասը ներառում է` - կաթնատու խոշոր եղջերավոր կենդանիների բուծում - կովի, գոմեշի և այլ խոշոր եղջերավոր կենդանիների անմշակ կաթի արտադրություն - կաթնատու խոշոր եղջերավոր կենդանիների սերմնահեղուկի արտադրություն: Բացառվում է` - կաթի մշակումը, տես 10.51 01.41.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ խոշոր եղջերավոր կենդանիների և գոմեշների բուծում: Այս ենթադասը ներառում է` - մսատու խոշոր եղջերավոր կենդանիների և գոմեշների բուծում - ցուլի սերմնահեղուկի արտադրություն 01.42.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ձիերի և ձիազգիների բուծում: Այս ենթադասը ներառում է` - ձիերի, ավանակների, ջորիների և այլ ձիազգիների բուծում և սերմնահեղուկի արտադրություն: Բացառվում է` - ախոռներում արշավաձիերի խնամքը, ձիավարության դպրոցների գործունեությունը, տես 93.19 01.43.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ուղտերի բուծում: Այս ենթադասը ներառում է` - ուղտերի բուծում և սերմնահեղուկի արտադրություն 01.44.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ոչխարների և այծերի բուծում: Այս ենթադասը ներառում է` - ոչխարների և այծերի բուծում - ոչխարի, այծի անմշակ կաթի արտադրություն - անմշակ բրդի և աղվամազի արտադրություն - ոչխարների և այծերի սերմնահեղուկի արտադրություն: Բացառվում է` - վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով ոչխարների խուզումը, տես 01.62 - գզգզած բրդի արտադրությունը, տես 10.11 - ոչխարի, այծի կաթի մշակումը, տես 10.51 01.45.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Խոզերի բուծում 01.46.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ընտանի թռչունների բուծում: Այս ենթադասը ներառում է` - ընտանի թռչունների` հավերի, հնդկահավերի, բադերի, սագերի, խայտահավերի բուծում և սերմնահեղուկի արտադրություն - ձվի արտադրություն - թխսամեքենաների շահագործում` ընտանի թռչունների ճտերի բուծման համար Բացառվում է` - բմբուլի, փետուրի արտադրությունը, տես 10.12 - մասնագիտացված թռչնաբուծական ֆերմաներում ջայլամների, փասիանների և համանման թռչունների բուծումը, տես 01.49.9 01.47.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Մեղվաբուծություն, մեղրի և մեղրամոմի արտադրություն 01.49.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Տնային կենդանիների բուծում: Այս ենթադասը ներառում է` - տնային կենդանիների (բացառությամբ ձկները)` շների, կատուների, գերմանամկների, երկարապոչ թութակների և նման թռչունների բուծում: Բացառվում է` - ընտանի թռչունների բուծումը, տես 01.47.0 - որսի և որսորդության արդյունքում կենդանիների հումամշակ կաշվի ստացումը, տես 01.70.1 - տնտեսություններում գորտերի, կոկորդիլոսների, ջրային որդերի բուծումը, տես 03.21, 03.22 - ձկնաբուծությունը, տես 03.21, 03.22 - տնային կենդանիների վարժեցումը և խնամքը, տես 96.09 01.49.2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Շերամաբուծություն, շերամի բոժոժների արտադրություն: Բացառվում է` - տնտեսություններում գորտերի, կոկորդիլոսների, ջրային որդերի բուծումը, տես 03.21, 03.22 01.49.3
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ճագարների և այլ մորթատու կենդանիների բուծում: Այս ենթադասը ներառում է` - ճագարների բուծում - մորթատու կենդանիների հումամշակ կաշվի արտադրությո: Բացառվում է` - որսի և որսորդության արդյունքում կենդանիների անմշակ կաշվի ստացումը, տես 01.70.1 01.49.4
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ կենդանիների բուծում: Այս ենթադասը ներառում է` - ձեռնասուն կենդանիների, կիսավայրի կամ վայրի կենդանիների, թռչունների, սողունների, միջատների բուծում - սողունների, թռչունների անմշակ կաշվի արտադրություն - որդերի, ցամաքային կակղամորթների, խխունջների և նման կենդանիների բուծում - տարբեր այլ կենդանիների բուծ Բացառվում է` - ընտանի թռչունների բուծումը, տես 01.47.0 - որսի և որսորդության արդյունքում կենդանիների անմշակ կաշվի ստացումը, տես 01.70.1 - տնտեսություններում գորտերի, կոկորդիլոսների, ջրային որդերի բուծումը, տես 03.21, 03.22 - ձկնաբուծությունը, տես 03.21, 03.22 - տնային կենդանիների վարժեցումը և խնամքը, տես 96.09 01.49.9
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Խառը գյուղատնտեսություն: Այս ենթադասը ներառում է կենդանիների բուծման և մշակաբույսերի աճեցմանը զուգորդված գործունեությունը, երբ չի կարող կիրառվել հիմնական գործունեության տեսակի որոշման սկզբունքը և տարանջատվել բուսաբուծության կամ անասնաբուծության մասնագիտացված արտադրությունը: Եթե տնտեսությունների գործունեության մասնագիտացման գործակիցը յուրաքանչյուր բնագավառում գերազանցում է համախառն արտադրանքի 66%-ը, ապա դրանք դասակարգվում են որպես խառը բուսաբուծական կամ խառը անասնաբուծական գործունեություն վարող տնտեսություն: Բացառվում է` - բուսաբուծական տնտեսությունները, տես 01.1, 01.2, 01.3 խմբերը - անասնաբուծական տնտեսությունները, տես 01.4 խումբը 01.50.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ոռոգման ցանցերի շահագործում գյուղատնտեսական նպատակներով: Այս ենթադասը ներառում է` - գյուղատնտեսական նպատակներով ոռոգման ցանցերի, կայանքների շահագործում: Բացառվում է` - ոռոգման ջրանցքների շահագործումը, տես 36.00.0 - շինարարական տարածքի ցամաքուրդը (դրենաժ), տես 43.12.0 - բնահողի, այդ թվում` գյուղատնտեսական և անտառատնտեսական հողերը, ցամաքուրդը (դրենաժը), տես 43.12.0 01.61.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Գյուղատնտեսական մեքենաների շահագործում: Այս ենթադասը ներառում է` - գյուղատնտեսական մեքենաների տրամադրում վարորդով, անձնակազմով: Բացառվում է` - գյուղատնտեսական և անտառային տնտեսության մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթը և գործառնական լիզինգը առանց գործարկուի (օպերատորի), տես 77.31.0 01.61.2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Բուսաբուծության բնագավառում այլ օժանդակ գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է բուսաբուծության բնագավառում վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով իրականացվող գյուղատնտեսական գործունեություն` - բնահողի պատրաստում, ցանք - մշակաբույսերի մշակում և աճեցում - մշակաբույսերի սրսկում, այդ թվում` օդից - մրգատու ծառերի և խաղողի վազերի էտում - բրնձի սածիլում, ճակնդեղի նոսրացում - բերքահավաք - վնասատու միջատներից, կրծողներից (ներառյալ նապաստակները) մշակաբույսերի պաշտպանություն - գյուղատնտեսական և էկոլոգիական նպատակներով բնահողի բարելավում: Բացառվում է` - բերքահավաքից հետո բերքի նախնական մշակման ծառայությունները, տես 01.63.0 - ոռոգման ջրանցքների շահագործումը, տես 36.00.0 - բնահողի ցամաքուրդը (դրենաժը), տես 43.12.0 - բնատեսարանային (լանդշաֆտային) ճարտարապետությունը, տես 71.11 - գյուղատնտեսների և գյուղատնտեսության բնագավառի տնտեսագետների ծառայությունները, տես 74.90 - գեղազարդային այգեգործությունը, բնապատկերային ձևավորումը, տես 81.30.0 - գյուղատնտեսական ցուցահանդեսների և տոնավաճառների կազմակերպումը, տես 82.30 01.61.9
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Անասնաբուծության բնագավառում օժանդակ գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է անասնաբուծության բնագավառում վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով իրականացվող գյուղատնտեսական գործունեություն` - կենդանիների աճին, բազմացմանը, մթերատվությանը խթանող գործունեություն - հոտի վիճակի հետազննման, կենդանիների տեղից տեղ, արոտավայրեր փոխադրման, արածեցման, ընտանի թռչունների ամորձատման, գոմերի, հավանոցների, այլ անասնատեղերի մաքրման, գոմաղբի հավաքման ծառայություններ - արհեստական սերմնավորման հետ կապված գործունեություն - ձիարանների ծառայություններ - ոչխարների խուզում - անասնաբուծական տնտեսություններում կենդանիների կերակրում և խնամք - ձիերի պայտման ծառայություններ: Բացառվում է` - միայն կենդանիների պահման համար տարածքների հանձնումը վարձակալության, տես 68.20 - անասնաբուժական ծառայությունները, կենդանիների պատվաստումը, տես 75.00 - կենդանիների (հոտերի) վարձակալումը, տես 77.39 - տնային կենդանիների վարժեցումը և խնամքը, տես 96.09 01.62.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքի մշակում: Այս ենթադասը ներառում է շուկայում իրացման համար նախատեսված բերքի նախնական մշակման ծառայությունները՝ - շուկայում իրացման նպատակով մշակաբույսերի նախնական մշակում` մաքրում, տեսակավորում, կճեպահանում, ախտահանում - բամբակի առաջնային մաքրում - ծխախոտի տերևների նախնական մշակում, օրինակ` չորացում - կակաո-ունդի կճեպահանում - պտուղների մոմապա։ Բացառվում է` - 01.1, 01.2, 01.3 խմբերում ներառված գյուղատնտեսական արտադրանքի մշակումը - սերմացուների որակի բարձրացմանն ուղղված ծառայությունները, տես 01.64.0 - ծխախոտի վերաչորացումը, տերևների կոթերի անջատումը, տես 12.00.0 - առևտրով, շուկայի ուսումնասիրությամբ զբաղվող գործակալների և ընկերությունների գործունեությունը, տես բաժին 46 - գյուղատնտեսական հումքի մեծածախ առևտուրը, տես 46.2 01.63.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Սերմերի մշակում, սերմացուի ֆոնդի ձևավորում: Այս ենթադասը ներառում է բերքահավաքից հետո որակյալ սերմացու ստացմանն ուղղված գործունեությունը` սերմերի տեսակավորումը, մեխանիկական կամ վնասատուներից վնասված, ոչ հասուն հատիկների հեռացումը, ինչպես նաև սերմերի չորացումը, շտեմարաններում պահելու համար բավարար խոնավության ապահովումը: Այս գործունեությունը ներառում է նաև սերմերի մաքրումը, չորացումը, տեսակավորումը` շուկայում իրացնելու համար: Այստեղ է դասակարգվում նաև գենետիկորեն ձևափոխված սերմերի ստացումը: Բացառվում է` - սերմերի աճեցումը, տես 01.1 և 01.2 խմբերը - յուղի ստացման համար սերմերի մշակումը, տես 10.41 - նոր կամ ձևափոխված սերմերի ստեղծմանն ուղղված հետազոտությունները, տես 72.11 01.64.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Որսորդություն, վայրի կենդանիների որսում որոգայթներով 01.70.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Որսորդության բնագավառում ծառայությունների մատուցում 01.70.2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Անտառաբուծություն, անտառային տնտեսության բնագավառում այլ հարակից գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - շինափայտի անտառի աճեցում` տնկիների տեղափոխում, անտառների նոսրացում, պահպանում, անտառի կամ անտառաշերտերի վերականգնում - մատղաշ անտառի աճեցում, խյուսափայտի և վառելափայտի արտադրություն - անտառաբուծություն Նշված աշխատանքները իրականացվում են բնական անտառներում կամ անտառատնկարկներում: Բացառվում է` - ամանորի համար փշատերև ծառատեսակների աճեցում, տես 01.29.1 - ծառերի տնկարանների գործունեությունը, բացի անտառատնկարաններից, տես 01.30.1 - սնկերի, վայրի բույսերի և այլ անտառամթերքի հավաքումը, տես 02.30 - փայտակտորների, փայտաշերտերի արտադրությունը, տես 16.10 02.10.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Անտառմշակող արդյունաբերության համար կլոր անտառանյութի արտադրություն 02.20.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ամրակման փայտանյութի, սյուների, փայտաձողերի և այլնի արտադրություն 02.20.2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Վառելափայտի, բնափայտի մնացորդների, կտորտանքի, սղոցուքի, թեփի, տաշեղի հավաք որպես վառելիք օգտագործման համար 02.20.3
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Փայտածխի արտադրություն ավանդական եղանակով: Բացառվում է՝ -փայտածխի արտադրությունը մասնաթորման եղանակով, տես 20.14.9 02.20.4
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Վայրի բույսերի և անտառամթերքի հավաքում: Այս ենթադասը ներառում է վայրի բույսերի` սնկերի, գետնասնկերի, հատապտուղների, ընկույզների, կաղնու և ձիակասկի, բալատայի (կաուչուկանման ծառահյութ) և այլ ռետինանման բևեկնի (փշատերև ծառերի խեժանյութ), խցանակեղևի, բուսական թելքի և հանուկների, կկվավուշի, քարաքոսի, ուրցի, դաղձի, երիցուկի, արևքուրիկի և այլ բուսատեսակների հավաքումը: Բացառվում է` - նշված մթերքի արդյունաբերական արտադրությունը, տես 01 բաժին - սնկերի և գետնասնկերի աճեցումը, տես 01.13.4 - հատապտուղների և ընկույզների աճեցումը, տես 01.25.1, 01.25.2 - վառելափայտի հավաքումը, մթերումը, տես 02.20.3 - փայտակտորների, փայտատաշեղի արտադրությունը, տես 16.10.0 02.30.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Անտառային տնտեսության բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում: Այս ենթադասը ներառում է անտառաբուծության բնագավառում վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով իրականացվող գործունեությունը` - անտառային տնտեսության նյութաարտադրական պաշարների հաշվառում - անտառատնտեսավարական աշխատանքներ - անտառի նյութական գնահատում - անտառի պաշտպանություն հրդեհներից - անտառի պաշտպանություն վնասատուներից և հիվանդություններից - փայտամթերման բնագավառում ծառայություններ, օրինակ` գերանների դարսակում, քարշակում, փոխադրում անտառի սահմաններում - անտառային տնտեսության կառավարման հարցերով խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում: Բացառվում է` - անտառատնկարանների գործունեությունը, տես 02.10.0 - անտառի բնահողի չորացումը, տես 43.12.0 - օժանդակ շինությունների համար անտառի հատվածատեղերի ստեղծումը, տես 43.12.0 02.40.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ձկնորսություն բաց ծովում: Այս ենթադասը ներառում է` - ձկնորսություն առևտրային նպատակներով, օվկիանոսում, բաց ծովում կամ առափնյա ջրերում - խեցեմորթների և կակղամորթների որս բաց ծովում - կետերի որս - ջրային կենդանիների` կրիաների, իժերի, տրեպանգների, ծովային ոզնիների և այլնի որս - ձկնորսություն իրականացնող ձկնորսանավերում ձկների մշակում և պահածոյացում - բնական մարգարիտների, սպունգների, մարջանների, ջրիմուռների, ծովային այլ մարմինների և նյութերի հավաքում: Բացառվում է` - ծովային ջրերում կաթնասուն կենդանիների` ծովացուլերի, փոկերի (բացի կետերից) որսը, տես 01.70.1 - կետերի մշակումը մասնագիտացված նավերում, տես 10.11.0 - ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակումը ծովային տնտեսություններում կամ ափամերձ ձկնային տնտեսություններում, տես 10.20 - ծովային կամ առափնյա ջրերում որպես փոխադրամիջոց զբոսանավակների վարձույթը նավավարի հետ, այդ թվում` ձկնորսանավարկության համար, տես 50.10 - ձկնապահպանման, ձկնահսկողության ծառայությունները, տես 84.24 - սպորտային կամ սիրողական ձկնորսությունը, տես 93.19 - սպորտային ձկնորսության արգելոցների գործունեությունը, տես 93.19 03.11.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ձկնորսություն քաղցրահամ ջրերում: Այս ենթադասը ներառում է` - ձկնորսություն ներքին ջրերում առևտրային նպատակներով: Բացառվում է` - ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակումը, տես 10.20 - ձկնապահպանման, ձկնահսկողության ծառայությունները, տես 84.24 - սպորտային կամ սիրողական ձկնորսությունը, տես 93.19 - սպորտային ձկնորսության արգելոցների գործունեությունը, տես 93.19 03.12.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Խեցգետինների որս քաղցրահամ ջրերում: Այս ենթադասը ներառում է` - խեցգետինների, այլ խեցեմորթների և կակղամորթների որս քաղցրահամ ջրերում: Բացառվում է` - ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակումը, տես 10.20 03.12.2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Այլ ջրային կենդանիների որս քաղցրահամ ջրերում: Այս ենթադասը ներառում է` - այլ ջրային կենդանիների որս քաղցրահամ ջրերում - այլ մարմինների և ջրաբույսերի հավաքում քաղցրահամ ջրերում 03.12.9
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ձկնաբուծություն բաց ծովում: Այս ենթադասը ներառում է` - ձկնաբուծություն ծովային ջրերում, ներառյալ ծովային դեկորատիվ ձկների բուծումը - ոստրեների, օմարների, մանր ծովախեցգետինների (կրևետկաների), լանգուստի, ատամնավոր մանրաձկների բուծում - ջրիմուռների և այլ ուտելի ծովաբույսերի աճեցում - խեցեմորթների, այլ երկփեղկ ոստրեների և կակղամորթների, այլ ջրային կենդանիների բուծում ծովային ջրերում - ձկնաբուծություն աղի ջրերում - ձկնաբուծություն աղի ջրով ջրամբարներում - ծովային ձկնաինկուբատորների գործունեություն - որդերի բուծում ծովային տնտեսություններում: Բացառվում է` - գորտերի բուծումը, տես 03.22 - սպորտային ձկնորսության արգելոցների գործունեությունը, տես 93.19 03.21.0
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Ձկնաբուծություն քաղցրահամ ջրերում: Այս ենթադասը ներառում է` - ձկնաբուծություն քաղցրահամ ջրերում (լճերում, լճակներում) - ձկների բուծում ինկուբատորներում (քաղցրահամ ջրերում): Բացառվում է` - ձկնաբուծությունը աղի ջրով ջրամբարներում, տես 03.21.0 - սպորտային ձկնորսության արգելոցների գործունեությունը, տես 93.19 03.22.1
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Դեկորատիվ ձկների բուծում 03.22.2
A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն եվ ձկնորսություն Խեցգետինների, այլ խեցեմորթների և գորտերի բուծում: Այս ենթադասը ներառում է` - խեցեմորթների, ոստրեների, այլ կակղամորթների և ջրային այլ կենդանիների բուծում քաղցրահամ ջրերում - գորտերի բուծո: Բացառվում է` - ձկնաբուծությունը աղի ջրով ջրամբարներում, տես 03.21.0 03.22.9
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Քարածխի արդյունահանում: Այս ենթադասը ներառում է` - ստորգետնյա եղանակով կամ բացահանքերում քարածխի արդյունահանում, ներառյալ արդյունահանումը հեղուկացման եղանակով - քարածխի մաքրում, տեսակավորում, մանրացում, սեղմում և այլն, քարածխի որակի բարձրացման կամ փոխադրման և պահման հետ կապված այլ գործողություններ - քարածխի վերարտադրում ածխամանրուքից: Բացառվում է` - գորշ ածխի (լիգնիտի) արդյունահանումը, տես 05.20.0 - տորֆի արդյունահանումը, տես 08.92 - պինդ ածխի արդյունահանմանը զուգորդող օժանդակ գործունեությունը` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով, տես 09.90 - ածխի արդյունահանման նպատակով փորձնական հորատումը, տես 09.90 - պինդ վառելիքի արտադրություն կոքսահնոցներում, տես 19.10 - քարածխի բրիկետների արտադրությունը, տես 19.20 - քարածխի արդյունաբերության զարգացմանն ուղղված գործունեությունը, տես 43.12.0 05.10.0
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Գորշ ածխի (լիգնիտի) արդյունահանում: Այս ենթադասը ներառում է` - ստորգետնյա եղանակով կամ բացահանքերում գորշ ածխի (լիգնիտի) արդյունահանում, ներառյալ արդյունահանումը հեղուկացման եղանակով - գորշ ածխի (լիգնիտի) լվացում, ջրազրկում, մանրացում, սեղմում և այլն` գորշ ածխի որակի բարձրացման կամ փոխադրման և պահման հետ կապված այլ գործողություններ: Բացառվում է` - քարածխի արդյունահանումը, տես 05.10 - տորֆի արդյունահանումը, տես 08.92 - գորշ ածխի արդյունահանմանը զուգորդող օժանդակ գործունեությունը, տես 09.90 - գորշ ածխի արդյունահանման նպատակով փորձնական հորատումը, տես 09.90 - գորշ ածխի վառելիքային բրիկետների արտադրությունը, տես 19.20 - գորշ ածխի արդյունաբերության զարգացմանն ուղղված գործունեությունը, տես 43.12 05.20.0
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Անմշակ նավթի արդյունահանում: Այս ենթադասը ներառում է` - անմշակ նավթի արդյունահանում - բիտումավոր թերթաքարի և բիտումավոր ավազաքարի արդյունահանում - բիտումավոր թերթաքարերից և ավազաքարից անմշակ նավթի ստացում - անմշակ նավթի ստացման հետ կապված գործողություններ` պարզվածքազատում (դեկանտում), աղազերծում, ջրազրկում, կայունացում և այլն: Բացառվում է` - նավթի և բնական գազի արդյունահանման օժանդակ գործունեությունը, տես 09.10 - նավթի և գազի հետախուզումը, տես 09.10 - զտած նավթամթերքի արտադրությունը, տես 19.20 - նավթի թորման ընթացքում հեղուկ նավթից գազերի անջատումը, տես 19.20 - խողովակաշարերի շահագործումը, տես 49.50 06.10.0
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Բնական գազի արդյունահանում: Այս ենթադասը ներառում է` - գազանման անմշակ ածխաջրածնի (բնական գազի) արտադրություն - խտուցքի արտազատում - հեղուկ ածխաջրածնային թորամասերի զատում և անջատում - գազի ծծմբազերծում - սեղմման կամ հրաքայքայման (պիրոլիզի) միջոցով ծծմբաջրածնային հեղուկի ստացում: Բացառվում է` - նավթի և բնական գազի արդյունահանման օժանդակ գործունեությունը, տես 09.10 - նավթի և գազի հետախուզումը, տես 09.10 - նավթի թորման ընթացքում հեղուկ նավթից գազերի անջատումը, տես 19.20 - արդյունաբերական գազերի արտադրությունը, տես 20.11 - խողովակաշարերի շահագործումը, տես 49.50 06.20.0
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Երկաթի հանքաքարի արդյունահանում: Այս ենթադասը ներառում է` - հանքաքարի արդյունահանում, հիմնականում արժևորված երկաթի պարունակությամբ - երկաթի հանքաքարի հարստացում և շեղջաքարացում (ագլոմերացիա): Բացառվում է` - երկաթահրաքարերի արդյունահանումը և հարստացումը (բացի թրծումից), տես 08.91 07.10.0
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Ուրանի հանքաքարի արդյունահանում 07.21.1
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Թորիումի հանքաքարի արդյունահանում 07.21.2
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Ռադիոակտիվ հանքաքարերի արդյունահանում 07.21.3
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Պղնձի հանքաքարի արդյունահանում 07.29.1
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Նիկելի հանքաքարի արդյունահանում 07.29.2
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Ալյումին պարունակող հումքի արդյունահանում 07.29.3
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Թանկարժեք (ազնիվ) մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում 07.29.4
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Կապարի, ցինկի, անագի հանքաքարերի արդյունահանում 07.29.5
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Այլ գունավոր մետաղների հանքաքարերի արդյունահանում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 07.29.9
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Գեղազարդային և շինարարական քարերի արդյունահանում: Այս ենթադասը ներառում է` - չմշակած, կոպիտ տաշումով մշակած կամ կտրատած մարմարի, գրանիտի, ավազաքարի և այլ գեղազարդային, երեսպատման ու շինարարական քարերի արդյունահանում - գեղազարդային և շինարարական քարերի հատում և ջարդում: Բացառվում է` - քարհանքերից դուրս քարի տաշումը, մշակումը և հարդարումը, տես 23.70 08.11.1
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Կրաքարի և գիպսի արդյունահանում: Այս ենթադասը ներառում է` - կրաքարի արդյունահանում, ջարդում և հատում - գիպսի և անհիդրիտի (անջուր գիպսաքարի) արդյունահանում Բացառվում է` - քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի արտադրության համար հանքահումքի արդյունահանումը, տես 08.91 08.11.2
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Կավճի և չկալցինացված դոլոմիտի արդյունահանում: Այս ենթադասը ներառում է` - կավճի և չկալցինացված դոլոմիտի արդյունահանում: Բացառվում է` - քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի արտադրության համար հանքահումքի արդյունահանումը, տես 08.91 - կալցինացված դոլոմիտի արտադրությունը, տես 23.52 08.11.3
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Թերթաքարի արդյունահանում 08.11.4
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Ավազի և խճի արդյունահանում: Այս ենթադասը ներառում է` - արդյունաբերության և շինարարության համար ավազի արդյունահանում - խճի արդյունահանում - քարի, խճի, ավազի ջարդում և մանրացում - ավազի բացահանքերի շահագործո : Բացառվում է` - գուդրոնային («ասֆալտային») ավազի արդյունահանումը, տես 06.10 08.12.1
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Կավի և ճենակավի արդյունահանում: Այս ենթադասը ներառում է` - կավի, հրահեստ կավի, ճենակավի (կաոլինի) արդյունահանում 08.12.2
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի արտադրության համար հանքահումքի արդյունահանում: Այս ենթադասը ներառում է` - բնական ֆոսֆատների և կալիումային աղերի արդյունահանում - բնական ծծմբի արդյունահանում - երկաթահրաքարերի (պիրիտների) արդյունահանում և հարստացում, բացի թրծումից - բնական բարիումի սուլֆատի (բարիտ) և բարիումի կարբոնատի (վիտերիտ), բնական բորատների, բնական մագնեզիումի սուլֆատների (կիզերիտի) արդյունահանում - հանքային գունանյութերի, ֆտորասպաթի և հիմնականում քիմիական նյութերի աղբյուր հանդիսացող այլ միներալների արդյունահանում - կենդանական մնացուկների (գուանոյի) արդյունահանում: Բացառվում է` - աղի արդյունահանումը, տես 08.93 - երկաթահրաքարի թրծումը, տես 20.13 - քիմիական (սինթետիկ) պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների արտադրությունը, տես 20.15 08.91.0
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Տորֆի արդյունահանում: Այս ենթադասը ներառում է` - տորֆի արդյունահանում - տորֆի որակի բարձրացման կամ փոխադրման և պահման հետ կապված այլ գործունեություն: Բացառվում է` - տորֆի արդյունահանման օժանդակ ծառայությունները, տես 09.90 - տորֆից, բնահողից, ավազից, կավից, հանքային պարարտանյութերից և այլնից բնահողի համար խառնուրդների արտադրությունը, տես 20.15 - տորֆից արտադրանքի արտադրությունը, տես 23.99 08.92.0
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Աղի արդյունահանում: Այս ենթադասը ներառում է` - ստորգետնյա եղանակով հանքավայրերից աղի արդյունահանում, ներառյալ լուծումը և ջրահանումը - աղի արտադրություն ծովի ջրից կամ այլ աղաջրերից, շոգեհանման եղանակով - աղի մանրացում, մաղում և զտում արդյունահանողի կողմից: Բացառվում է` - կերային աղի արտադրության համար աղի վերամշակումը, օրինակ` աղի յոդացումը, տես 10.84 - աղաջրի աղազերծման եղանակով խմելու ջրի արտադրությունը, տես 36.00 08.93.0
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Բնական ասֆալտի և բիտումի արդյունահանում: Այս ենթադասը ներառում է` - բնական ասֆալտի, ասֆալտիտների, կարծր բիտումների և ասֆալտային բիտում պարունակող լեռնային ապարների արդյունահանում 08.99.1
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Բնական թանկարժեք քարերի (բացի ալմաստներից) և կիսաթանկարժեք քարերի արդյունահանում 08.99.2
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Բնական ալմաստների արդյունահանում 08.99.3
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Պեմզայի և բնական հղկանյութերի արդյունահանում 08.99.4
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Այլ բնական հանքանյութերի և ապարների արդյունահանում: Այս ենթադասը ներառում է` - անկիզաքարի (ասբեստի), դիատոմիտների (ապարների), բնական գրաքարի (գրաֆիտի), քարացած սիլիկահողերի, բնական ցեոլիտի, ճարպաքարի (տալկի), դաշտային սպաթի և այլնի արդյունահանում - կվարցի, թերթաքարի և այլնի արդյունահանում 08.99.9
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Նավթի և բնական գազի արդյունահանման բնագավառում օժանդակ ծառայությունների մատուցում: Այս ենթադասը ներառում է նավթի և գազի արդյունահանման բնագավառում վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով մատուցվող օժանդակ ծառայություններ` - նավթի և գազի արդյունահանման հետ կապված հետախուզական ծառայություններ, նոր հանքավայրերի որոնման ավանդական երկրաբանական աշխատանքներ - ուղղորդված հորատում և գերհորատում, հետադարձ-առաջընթաց փորում, հորատման աշտարակի տեղակայում, նորոգում և ապատեղակայում, նավթի և գազի հորանների, շրջատար խողովակների ցեմենտապատում, հորատանցքերի լցում, փակում և այլն - հանքավայրի տարածքում փոխադրման նպատակով բնական գազի հեղուկացում և հեղուկացված գազի վերածում բնական գազի - ցամաքեցման, ջրահանման ծառայություններ` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով - գազի և նավթի արդյունահանման համար փորձնական հետախուզական հորատում - նավթի և գազի հանքավայրի տարածքում հակահրդեհային, հրաշիջական ծառայություններ: Բացառվում է` - նավթի և գազի արդյունահանման բնագավառում արդյունահանող գործարկուի (օպերատորի) կողմից մատուցվող ծառայությունները, վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով տես 06.10, 06.20 - հանքագործական մեքենաների մասնագիտացված նորոգումը, տես 33.12 - հանքավայրից դուրս տեղափոխման նպատակով բնական գազի հեղուկացումը և հեղուկացված գազի վերածումը բնական գազի, տես 52.21 - երկրաֆիզիկական, երկրաբանական և սեյսմիկ հետազոտական գործունեությունը, տես 71.12 09.10.0
B. Հանքագործական արդյունաբերություն եվ բացահանքերի շահագործում Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերում օժանդակ ծառայությունների մատուցում: Այս ենթադասը ներառում է 05, 07 և 08 բաժիններում դասակարգված հանքագործական արդյունաբերության ճյուղերում` - հանքագործական և բացահանքերի շահագործման հետ կապված երկրաբանական հետախուզական ծառայություններ, օրինակ` նոր հանքավայրերի որոնման ավանդական երկրաբանական աշխատանքներ - հանքավայրի տարածքում հորանների չորացման և ջրահանման ծառայություններ` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով - հորատանցքերի փորձնական հետախուզական հորատում: Բացառվում է` - հանքագործական և բացահանքերի շահագործման բնագավառում արդյունահանող գործարկուի (օպերատորի) կողմից մատուցվող ծառայությունները` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով, տես 05, 07 կամ 08 հատվածները - հանքագործական մեքենաների մասնագիտացված նորոգումը, տես 33.12 - երկրաֆիզիկական, երկրաբանական և սեյսմիկ հետազոտական գործունեությունը, տես 71.12 09.90.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մսի մշակում և պահածոյացում: Այս ենթադասը ներառում է` - խոշոր եղջերավոր կենդանիների, խոզերի, ոչխարների, այծերի, ձիերի, ճագարների և այլ կենդանիների սպանդ սպանդանոցներում, մսի մշակում, պահածոյացում - թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած մսի արտադրություն` ամբողջական մսեղիքի տեսքով - թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած մսի արտադրություն` մասնատված մսեղիքի տեսքով - կետերի սպանդ և մշակում ցամաքում կամ մասնագիտացված նավերում - սպանդանոցներում կաշվի և մորթու, այդ թվում` գզգզած բրդի, ստացում - խոզաճարպի և կենդանական այլ ուտելի ճարպերի հալում - կենդանական փորոտիքի մշակում - բրդի նախնական մշակում: Բացառվում է` - ընտանի թռչունների ուտելի ճարպերի հալումը, տես 10.12 - մսի կշռածրարումը, տես 82.92.0 10.11.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ընտանի թռչունների մսի մշակում և պահածոյացում: Այս ենթադասը ներառում է` - ընտանի թռչունների մորթ մասնագիտացված տնտեսություններում, մսի մշակում, պահածոյացում - ընտանի թռչունների մասնատված մսի արտադրություն` թարմ, պաղեցրած կամ սառեցրած վիճակում - ընտանի թռչունների ուտելի ճարպերի հալում - փետուրի և բմբուլի արտադրությո: Բացառվում է` - մսի կշռածրարումը, տես 82.92.0 10.12.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Չորացրած, աղը դրած կամ ապխտած մսի արտադրություն 10.13.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Եփած, ապխտած, հում ապխտած և այլ երշիկների, նրբերշիկի, խոզապուխտի, մսի պաշտետների ու ռուլետների, դոնդողածածկ մսի արտադրություն 10.13.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Մսամթերքի, թռչնամսի այլ արտադրություն (օրինակ` կոտլետի ֆարշ, կոլոլակ և այլն) 10.13.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Ձկների, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակում և պահածոյացում: Այս ենթադասը ներառում է` - ձկնեղենի, խեցեմորթների և կակղամորթների մշակում` պաղեցում, սառեցում, չորացում, եփում, ապխտում, աղադրում, պահածոյացում և այլն - ձկան սուկիի, ձկնկիթի, ձկնկիթի փոխարինիչների և ձկներից, խեցեմորթներից ու կակղամորթներից այլ մթերքի արտադրություն - սննդի կամ անասնակերի համար ձկան ալյուրի արտադրություն - ձկներից և այլ ջրային կենդանիներից ոչ սննդային ալյուրի, փոշու արտադրություն - ձկնեղենի միայն մշակում և պահածոյացում իրականացնող նավերի գործունեություն - ծովային ջրիմուռների մշակո: Բացառվում է` - ձկնորսությամբ զբաղվող ձկնորսական նավերում ձկնեղենի մշակումը և պահածոյացումը, տես 03.11.0 - ցամաքում կամ մասնագիտացված նավերում կետերի մշակումը, տես 10.11 - ծովամթերքից յուղերի և ճարպերի արտադրությունը, տես 10.41 - ձկնեղենից սառեցրած պատրաստի կերակրատեսակների արտադրությունը, տես 10.85 - ձկնապուրների արտադրությունը, տես 10.89.9 10.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կարտոֆիլի մշակում և պահածոյացում: Այս ենթադասը ներառում է կարտոֆիլի մշակում և պահածոյացում` - պատրաստի սառեցրած կարտոֆիլի արտադրություն - կարտոֆիլից չորացրած խյուսի արտադրություն - կարտոֆիլից խորտիկների արտադրություն - կարտոֆիլի չիպսերի արտադրություն - կարտոֆիլի մանր և կոպիտ աղվածքի ալյուրի արտադրություն - կարտոֆիլի արդյունաբերական մաքրում 10.31.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մրգահյութերի և բանջարահյութերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - մրգահյութերի և բանջարահյութերի արտադրություն - թարմ մրգերից և բանջարեղենից խտանյութերի արտադրություն 10.32.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մրգերի և բանջարեղենի մշակում և դրանցից սննդամթերքի արտադրություն 10.39.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Ջեմերի, մարմելադների և դոնդողակների արտադրություն 10.39.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Ընկույզների, արևածաղկի սերմերի բովում 10.39.3
C. Մշակող արդյունաբերություն Ընկույզներից սննդամթերքի և մածուկների արտադրություն 10.39.4
C. Մշակող արդյունաբերություն Մրգերից և բանջարեղենից արագ փչացող պատրաստի կերակուրների արտադրություն 10.39.5
C. Մշակող արդյունաբերություն Մրգերի և բանջարեղենի այլ մշակում և պահածոյացում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 10.39.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Յուղերի և ճարպերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - չզտած բուսական յուղերի` ձիթապտղի, սոյայի, արևածաղկի, արմավենու, բամբակի, դաշտային կաղամբի, կանճրակի, մանանեխի, կտավատի և այլնի արտադրություն - չյուղազերծված մանր և կոպիտ աղացվածքի ալյուրի կամ սննդամթերքի արտադրություն` յուղատու մշակաբույսերի սերմերից, միջուկներից, ընկույզներից - ձիթապտղի, սոյայի, արևածաղկի և այլնի զտած բուսական յուղերի արտադրություն - բուսական յուղերի մշակում` գոլորշիացում, եփում, ջրազրկում, ջրածնավորում և այլն - ոչ ուտելի կենդանական յուղերի և ճարպերի արտադրություն - ձկան և ծովային կաթնասունների յուղի արտադրություն - բամբակի աղվամազի, քուսպի և այլ մնացորդային արտադրանքի ստացում յուղերի արտադրության ընթացքում: Բացառվում է` - խոզաճարպի և ուտելի այլ կենդանական ճարպերի հալումը և զտումը, տես 10.11 - մարգարինի արտադրությունը, տես 10.42 - եգիպտացորենի խոնավ աղացվածքը, տես 10.62.0 - եգիպտացորենի յուղի արտադրությունը, տես 10.62.0 - եթերային յուղերի արտադրությունը, տես 20.53.0 - յուղերի և ճարպերի մշակումը քիմիական եղանակով, տես 20.59 10.41.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մարգարինի և համանման ուտելի յուղերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - մարգարինի արտադրություն - յուղերի խառնուրդների և այլ համանման մածուկների արտադրություն - եփելու, տապակելու համար ճարպախառնուրդների արտադրություն 10.42.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կաթի մշակում, կարագի և պանրի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - թարմ հեղուկ կաթի արտադրություն` պաստերիզացված, մանրէազերծված, համասեռված, բարձրաջերմաստիճան մշակման ենթարկված - կաթի հիմքով խմիչքների արտադրություն - թարմ հեղուկ կաթից կաթնասերի արտադրություն` պաստերիզացված, մանրէազերծված, համասեռված - չոր կամ խտացրած, շաքարով կամ առանց շաքարի կաթի և կաթնասերի արտադրություն - պինդ ձևերով կաթի և կաթնասերի արտադրություն - կարագի արտադրություն - մածունի, յոգուրտի արտադրություն - պանրի և կաթնաշոռի արտադրություն - շիճուկի արտադրություն - կազեինի և կաթնաշաքարի (լակտոզի) արտադրություն: Բացառվում է` - խոշոր եղջերավոր կենդանիների անմշակ կաթի արտադրությունը, տես 01.41 - ոչխարների, այծերի, ձիերի, ավանակների, ուղտերի և այլ ընտանի կենդանիների անմշակ կաթի արտադրությունը, տես 01.43, 01.44, 01.45 - կաթի և պանրի փոխարինիչների արտադրությունը, տես 10.89 10.51.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Պաղպաղակի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - պաղպաղակի և «շարբաթ» սննդային սառույցի արտադրություն: Բացառվում է` - պաղպաղակ-սրճարանների գործունեությունը, տես 56.10 10.52.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ալյուրի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ցորենի, աշորայի, վարսակի, եգիպտացորենի և այլ հացահատիկի խոշոր և մանր աղացվածքի ալյուրի արտադրություն - բրնձի ալյուրի արտադրություն 10.61.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Ձավարեղենի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ձավարեղենի արտադրություն` ցորենի, բրնձի, աշորայի, վարսակի, եգիպտացորենի և այլ հացահատիկի մշակում (թեփահանում, ողորկում, շաքարապատում, շոգեհարում և այլ) 10.61.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Ալրաղաց արդյունաբերության այլ մթերքի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - հացաբույսերի փաթիլների արտադրություն` նախաճաշերի համար - հաց, խմորեղեն, բլիթներ թխելու համար պատրաստի ալյուրե խառնուրդների, խմորների արտադրություն - չորացրած հատիկաընդեղենից, արմատապալարապտուղներից կամ ուտելի ընկույզներից խոշոր և մանր աղացվածքի բուսական ալյուրի արտադրություն: Բացառվում է` - խոշոր և մանր աղացվածքի կարտոֆիլի ալյուրի արտադրությունը, տես 10.31.0 - եգիպտացորենի խոնավ աղացվածքը, տես 10.62.0 10.61.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Օսլայի և օսլա պարունակող մթերքի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - օսլայի արտադրություն բրնձից, կարտոֆիլից, եգիպտացորենից և այլն - եգիպտացորենի խոնավ աղացվածք - գլյուկոզի, գլյուկոզային շաքարահյութի, մալթոզի, ինուլինի և այլնի արտադրություն - սնձանի (սպիտակուցային նյութի) արտադրություն - տապիոկի և օսլայից պատրաստած տապիոկի փոխարինիչների արտադրություն - եգիպտացորենի յուղի արտադրությո: Բացառվում է` - կաթնաշաքարի (լակտոզի) արտադրությունը, տես 10.51.0 - ճակնդեղի շաքարի կամ եղեգնաշաքարի արտադրությունը, տես 10.81.0 10.62.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Հացի արտադրություն Այս ենթադասը ներառում է` - հացի և բուլկիների արտադրություն 10.71.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Թարմ ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - տորթերի, հրուշակների (պիրոժնիների), կեքսերի, բարակաբլիթների և յուղաբլիթների, կարկանդակների, փքաբլիթների և այլ թարմ ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն: Բացառվում է` - չոր թխվածքների արտադրությունը, տես 10.72 - մակարոնեղենի արտադրությունը, տես 10.73 - անմիջապես տեղում սպառման համար հացի և թարմ հրուշակեղենի արտադրությունը հանրային սննդի կետերում, տես 56 հատվածը 10.71.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Պաքսիմատների, թխվածքաբլիթների, երկարատև պահման ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - պաքսիմատների, թխվածքաբլիթների, կրեկերների, չորաբլիթների և այլ ալյուրե չոր հրուշակեղենի արտադրություն - պահածոյացված հրուշակեղենի և թխվածքների արտադրություն - հրուշակային թեթև նախաճաշերի (քաղցր կամ աղի) արտադրությո: Բացառվում է` - կարտոֆիլով թեթև նախաճաշերի արտադրությունը, տես 10.31 10.72.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մակարոնեղենի և համանման ալյուրե արտադրատեսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - մակարոնեղենի արտադրություն` մակարոնի, արիշտայի (լապշայի) և համանման ալյուրե արտադրատեսակների, ենթարկված կամ չենթարկված նախնական ջերմամշակման, լցոնով կամ առանց լցոնի - քուսքուսի (ջերմամշակման ենթարկված սպիտակաձավար) արտադրություն - սառեցրած կամ պահածոյացված մակարոնեղենի արտադրություն: Բացառվում է` - պատրաստի կերակրատեսակների (քուսքուսով) արտադրությունը, տես 10.85 - մակարոնով ապուրների արտադրությունը, տես 10.89.9 10.73.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Շաքարի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - շաքարի (սախարոզի), շաքարի փոխարինիչների (ճակնդեղի, եղեգի, թխկու, արմավենու հյութից) արտադրություն և մաքրում - շաքարի օշարակի արտադրություն - ճակնդեղամաթի արտադրություն - թխկու օշարակի արտադրություն: Բացառվում է` - գլյուկոզի, գլյուկոզային շաքարահյութի, մալտոզի արտադրությունը, տես 10.62.0 - արհեստական մեղրի և արհեստական շաքարի արտադրությունը, տես 10.89 10.81.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կակաոյի, շոկոլադի և շաքարե հրուշակեղենի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - կակաոյի` կակաո-փոշու, կակաո-յուղի, կակաո-ճարպի, կակաո-մածուկի արտադրություն - շոկոլադի և շոկոլադե հրուշակեղենի արտադրություն - շաքարե հրուշակեղենի` կարամելի, նուգայի, շնչառությունը թարմացնող հաբերի, պոմադկայի, սպիտակ շոկոլադի արտադրություն - մաստակի արտադրություն - շաքարած մրգերի, ընկույզների, ցուկատների (մրգերից, կեղևից, այլ մասերից) արտադրություն - մարմելադի և պաստեղների արտադրությո: Բացառվում է` - բուսաշաքարի (սախարոզի) արտադրությունը, տես 10.81 10.82.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Սուրճի և թեյի մշակում: Այս ենթադասը ներառում է` - սրճահատիկների բովում, կոֆեինի անջատում - սրճամթերքի` աղացած կամ լուծվող սուրճի, լուծամզուքների (էքստրակտների) և խտանյութերի արտադրություն - սուրճի փոխարինիչների արտադրություն - թեյի և մատեի խառնուրդների արտադրություն - թեյի կամ մատեի հիմքով լուծամզուքների (էքստրակտների) և խտանյութերի արտադրություն - խոտաթուրմերի` անանուխի, դաղձի, երիցուկի և այլնի արտադրություն: Բացառվում է` - ինուլինի արտադրությունը, տես 10.62.0 - ոգելից խմիչքների, գարեջրի, գինու և ոչ ոգելից խմիչքների արտադրությունը, տես հատված 11 - դեղագործական նպատակներով կիրառվող բուսական արտադրատեսակների մշակումը, տես 21.20.1 10.83.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Համեմունքների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - համեմունքների և սոուսների արտադրություն` մայոնեզի, մանանեխի ալյուրի, պատրաստի մանանեխի և այլնի - քացախի արտադրություն: Բացառվում է` - համեմունքային մշակաբույսերի աճեցումը, տես 01.28 10.84.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Աղի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - աղի մանրացում, մաղում, մաքրում, զտում - կերակրի աղի, այդ թվում` յոդացված աղի, արտադրություն 10.84.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Պատրաստի կերակրատեսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է պատրաստի կերակրատեսակների (մշակված, համեմված, եփված) արտադրությունը: Նման կերակրատեսակները պարունակում են առնվազն երկու բաղադրիչ, մշակված և փաթեթավորված են երկար պահպանման նպատակով (սառեցրած, պահածոյացված, վակուումային փաթեթավորմամբ), սովորաբար պիտակավորված առևտրի համար: Այս ենթադասը ներառում է` - մսից, այդ թվում` ընտանի թռչնամսից, պատրաստի կերակրատեսակների արտադրություն - ձկնեղենից պատրաստի կերակրատեսակների արտադրություն, ներառյալ տապակած կարտոֆիլով ձուկը - բանջարեղենից պատրաստի կերակրատեսակների արտադրություն - սառեցրած կամ այլ ձևով պահպանված պատրաստի պիցցայի արտադրություն - ազգային և տեղական կերակրատեսակների արտադրություն: Բացառվում է` - մեկ բաղադրիչ պարունակող կամ թարմ սննդամթերքի արտադրությունը, տես 10 հատվածը - արագ փչացող պատրաստի սննդի արտադրությունը, տես 10.89 - պատրաստի կերակրատեսակների մանրածախ առևտուրը մասնագիտացված խանութներում, տես 47.11, 47.29 - պատրաստի կերակրատեսակների մեծածախ առևտուրը, տես 46.38 - տեղում սպառման համար, օրինակ` հանրային սննդի կետերում, կերակրատեսակների արտադրությունը, տես 56.29 10.85.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մանկական սննդի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - նորածինների համար խառնուրդների արտադրություն - մանկական հավելասննդի, այդ թվում` կաթի, արտադրություն - մանկական սննդամթերքի արտադրություն 10.86.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Համասեռված բաղադրիչներ պարունակող և սննդակարգային (դիետիկ) այլ սննդի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - մարմնի նորմալ քաշը պահպանելու համար ցածր կալորիականությամբ մթերքի արտա­դրություն - բուժական նպատակով սննդակարգային (դիետիկ) մթերքի արտադրություն - նատրիումի ցածր պարունակությամբ մթերքի, ներառյալ նատրիումի ցածր կամ առանց նատրիումի պարունակության սննդակարգային (դիետիկ) աղերը, արտադրությունը - սնձան չպարունակող սննդամթերքի արտադրություն - ծանր, ֆիզիկական ուժ պահանջող աշխատանքներում զբաղված մարդկանց, ինչպես նաև մարզիկների համար սննդի արտադրություն - շաքարախտով տառապող հիվանդների համար սննդամթերքի արտադրություն 10.86.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Արհեստական մեղրի և արհեստական շաքարի արտադրություն 10.89.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Խմորիչների արտադրություն 10.89.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ սննդամթերքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում: Այս ենթադասը ներառում է` - ապուրների և արգանակների (բրիկետների, խորանարդիկների տեսքով) արտադրություն - արագ փչացող պատրաստի սննդամթերքի արտադրություն` սենդվիչների (բուտերբրոդների), թարմ հում պիցցայի և այլ - սննդային հավելումների և ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ սննդի արտադրություն - լուծամզուքներ և հյութեր մսից, ձկից և ջրային անողնաշարավորներից - արհեստական խտանյութերի արտադրություն - կաթի և պանրի փոխարինիչների արտադրություն - ձվամթերքի` առանց կճեպի ձվի, փոշու, ալբումինի և համանման մթերքի արտադրություն: Բացառվում է` - մրգից կամ բանջարեղենից շուտ փչացող պատրաստի սննդամթերքի արտադրությունը, տես 10.39 - սառեցրած պիցցայի արտադրությունը, տես 10.85 - ոգելից խմիչքների, գարեջրի, գինու և ոչ ոգելից խմիչքների արտադրությունը, տես հատված 11 10.89.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Գյուղատնտեսական կենդանիների համար պատրաստի կերերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - պատրաստի կերերի, ներառյալ խտացրած անասնակերի և կերային հավելումների արտադրությունը գյուղատնտեսական կենդանիների համար - չխառնած կերերի պատրաստում գյուղատնտեսական կենդանիների համար - կենդանիների սպանդի արդյունքում ստացված մնացուկների մշակում անասնակեր արտադրելու համար: Բացառվում է` - անասնակերի արտադրությունում օգտագործվող ձկներից և այլ ջրային կենդանիներից ոչ սննդային ալյուրի, փոշու արտադրությունը, տես 10.20 - յուղերի արտադրության համար բամբակի աղվամազի, քուսպի և այլ մնացուկների մշակումը, տես 10.41 - գործունեության արդյունքում կողմնակի մթերքի ստացումը, որը առանց հատուկ մշակման կարող է օգտագործվել որպես անասնակեր, օրինակ` յուղատու սերմերի մշակման արդյունքում (տես 10.41) կամ ալրաղաց արդյունաբերությունում (տես 10.61) ստացված կողմնակի մթերքը 10.91.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Տնային կենդանիների համար պատրաստի կերերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - պատրաստի կերերի արտադրություն տնային կենդանիների (շների, կատուների, թռչունների, ձկների և այլն) համար - սպանդի արդյունքում ստացված մնացուկների մշակում անասնակեր արտադրելու համար: Բացառվում է` - անասնակերի արտադրությունում օգտագործվող ձկներից և այլ ջրային կենդանիներից ոչ սննդային ալյուրի, փոշու արտադրությունը, տես 10.20 - յուղերի արտադրության համար բամբակի աղվամազի, քուսպի և այլ մնացուկների մշակումը, տես 10.41 - գործունեության արդյունքում կողմնակի մթերքի ստացումը, որն առանց հատուկ մշակման կարող է օգտագործվել որպես անասնակեր, օրինակ` կողմնակի մթերքը ստացված յուղատու սերմերի մշակման արդյունքում (տես 10.41) կամ ալրաղաց արդյունաբերությունում (տես 10.61) 10.92.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ալկոհոլային խմիչքների (բացի կոնյակից) թորում, բազմաթորում և խառնում: Այս ենթադասը ներառում է` - թորած ալկոհոլային խմիչքների` օղու, լիկյորի, վիսկիի, ջինի արտադրություն - թորած ալկոհոլային և այլ խմիչքների խառնումով ստացված սպիրտային խմիչքների արտադրություն - թորած սպիրտների (բացի կոնյակի սպիրտներից) տեսակախառնում (կուպաժ) - էթիլային սպիրտի (բացառությամբ սինթետիկ և խմորման նյութերից ստացված սպիրտը) արտադրություն: Բացառվում է` - չթորած ալկոհոլային խմիչքների արտադրությունը, տես 11.02 - 11.06 - սինթետիկ էթիլային սպիրտի արտադրությունը, տես 20.14.2 - խմորման նյութերից էթիլային սպիրտի արտադրությունը, տես 20.14.9 - մեծածախ առևտրում շշալցման և պիտակավորման ծառայությունները, տես 46.36.0 - շշալցման և պիտակավորման ծառայությունները, վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով, տես 82.92.0 11.01.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Կոնյակի (բրենդիի) արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - թորած ալկոհոլային խմիչքների` կոնյակի, բրենդիի արտադրություն - թորած կոնյակի սպիրտների տեսակախառնում (կուպաժ) 11.01.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Խաղողի գինու արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - գինու արտադրություն - փրփրուն գինու արտադրություն - խաղողի քաղցուից գինու արտադրություն - գինու տեսակախառնում, զտում և շշալցում - թույլ ալկոհոլային կամ ոչ ալկոհոլային գինու արտադրությո: Բացառվում է` - մեծածախ առևտրում շշալցման և պիտակավորման ծառայությունները, տես 46.36.0 - շշալցման և պիտակավորման ծառայությունները, մատուցված վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով, տես 82.92.0 11.02.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Խնձորի և այլ պտղահատապտղային գինիների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - խմորման ենթարկված, չթորած ալկոհոլային խմիչքների` խնձորի, տանձի և այլ պտղահատապտղային գինիների արտադրություն - ալկոհոլ պարունակող մեղրային և խառը պտղային խմիչքների արտադրություն: Բացառվում է` - մեծածախ առևտրում շշալցման և պիտակավորման ծառայությունները, տես 46.36.0 և վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով մատուցված ծառայությունները, տես 82.92.0 11.03.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Խմորման նյութերից այլ չթորած խմիչքների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - վերմուտների և նման բուրավետացված գինիների արտադրություն: Բացառվում է` - մեծածախ առևտրում շշալցման և պիտակավորման ծառայությունները, տես 46.36.0, կամ մատուցված վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով, տես 82.92.0 11.04.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Գարեջրի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ածիկային ալկոհոլային խմիչքների` գարեջրի, թունդ սև և այլ տեսակի գարեջրի (էլ, պորտեր և այլն) արտադրություն - թույլ ալկոհոլային կամ ոչ ալկոհոլային գարեջրի արտադրություն 11.05.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ածիկի արտադրություն 11.06.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Բնական հանքային և այլ շշալցված ջրերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - բնական հանքային և այլ շշալցված ջրերի արտադրություն: Բացառվում է` - սառույցի արտադրությունը, տես 35.30.0 11.07.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Բուրավետացրած և/կամ քաղցրացրած ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ոչ ալկոհոլային խմիչքների` բուրավետացրած կամ քաղցրացրած ջրերի (լիմոնադ, օրանժադ, կոլա, մրգային խմիչքներ, տոնիկ, այլ շշալցված խմիչքներ) արտադրություն, բուրավետացված, բայց ոչ քաղցրացված խառնուրդով հանքային ջրերի (օրինակ` հանքային ջուր կիտրոնի համով), սառը սուրճի, սառը թեյի արտադրություն: Բացառվում է` - մրգահյութերի և բանջարահյութերի արտադրությունը, տես 10.32 - կաթի հիմքով խմիչքների արտադրությունը, տես 10.51 - սուրճի, թեյի և մատեի արտադրությունը, տես 10.83 - ալկոհոլային հիմքով խմիչքների արտադրությունը, տես 11.01, 11.02.0, 11.03.0, 11.04.0, 11.05.0 - ոչ ալկոհոլային գինու արտադրությունը, տես 11.02.0 - ոչ ալկոհոլային գարեջրի արտադրությունը, տես 11.05.0 - մեծածախ առևտրում շշալցման և պիտակավորման ծառայությունները, տես 46.36.0, և վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով մատուցված ծառայությունները, տես 82.92.0 11.07.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Ծխախոտի խմորում (ֆերմենտացիա): Այս ենթադասը ներառում է` - ծխախոտային արտադրատեսակների և ծխախոտի փոխարինիչների` սիգարետների, սիգարների, ծխագլանակների, ծխամորճի ծխախոտի, ծամելու ծխախոտի, քթախոտի արտադրություն - «համասեռված» կամ «վերականգնված» ծխախոտի արտադրություն - ծխախոտի վերաչորացում, ծխախոտային արտադրանքի թափոնների վերամշակում: Բացառվում է` - ծխախոտի աճեցումը և նախնական մշակումը, տես 01.15.0 և 01.63.0 12.00.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - սիգարետների, սիգարների, ծխագլանակների, ծխամորճի ծխախոտի, ծամելու ծխախոտի, քթախոտի և այլ ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրություն 12.00.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Բամբակե թելքի նախապատրաստում և մանում 13.10.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Բրդյա թելքի նախապատրաստում և մանում 13.10.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաքսաթելքի նախապատրաստում և մանում 13.10.3
C. Մշակող արդյունաբերություն Վուշաթելքի նախապատրաստում և մանում 13.10.4
C. Մշակող արդյունաբերություն Կարի թելի արտադրություն 13.10.5
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ թելքի նախապատրաստում և մանում 13.10.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Բամբակե գործվածքի արտադրություն 13.20.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Բրդե գործվածքի արտադրություն 13.20.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաքսե գործվածքի արտադրություն 13.20.3
C. Մշակող արդյունաբերություն Վուշե գործվածքի արտադրություն 13.20.4
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ գործվածքի արտադրություն 13.20.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Մանածագործվածքի վերջնամշակում: Այս ենթադասը ներառում է մանածագործվածքի և հագուստի վերջնամշակումը` սպիտակեցում, ներկում, դաջում և համանման գործողությունները՝ - մանածագործական թելքի, մանվածքի, գործվածքի և մանածագործական արտադրատեսակների, ներառյալ հագուստը, սպիտակեցում և ներկում - մանածագործվածքի և մանածագործական արտադրատեսակների, ներառյալ հագուստը, վերջնամշակում, չորացում, շոգեմշակում, խտացում, նորոգում, ալկալացում (մերսերում) - ջինսերի գունաթափում - մանածագործվածքի մետաղապատում - հագուստի ջրակայունացում, եզրակարում, ռետինապատում կամ տոգորում - նախշակաղապարային դաջում, դրվագում: Բացառվում է` - մանածագործական հիմքով ռետինատոգորված, պատված կամ մակաշերտված ծածկերի արտադրությունը, որտեղ հիմնական բաղադրամասը ռետինն է, տես 22.19 13.30.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Տրիկոտաժե գործվածքի արտադրություն մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի: Այս ենթադասը ներառում է` - խավավոր, մազախավավոր, ցանցաձև, պատուհանների վարագույրների համար շղարշե (ռաշել և համանման մեքենաներով գործած) և այլ տրիկոտաժե գործվածքների արտադրություն և մշակում - արհեստական մորթու արտադրությո: Բացառվում է` - ռաշել և համանման տեսակի մեքենաներով գործած ժանյակների արտադրությունը, տես 13.49 - տրիկոտաժե կամ հյուսած հագուստի արտադրությունը, տես 14.39 13.91.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, բացի հագուստից: Այս ենթադասը ներառում է` - ցանկացած մանածագործական նյութից, ներառյալ տրիկոտաժե կամ գործած (հյուսած) գործվածքները, պատրաստի արտադրատեսակների` վերմակների, ճամփորդական ծածկոցաշալերի (պլեդների), անկողնային սպիտակեղենի, սեղանի, արդասենյակի, խոհանոցի սպիտակեղենի, մգդակած վերմակների, փետրավերմակների, բարձերի, պուֆերի, ննջապարկերի արտադրություն - կահավորման համար պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակների` վարագույրների, անկողնու ծածկոցների, կահույքի կամ մեքենաների ծածկաշապիկների արտադրություն - արևակալների, անջրանցիկ, բրեզենտե ծածկերի, վրանների, ննջապարկերի, քեմպինգի համար պարագաների, առագաստների, արևապաշտպան շերտավարագույրների, ավտոմեքենաների կամ կահույքի համար լայն ծածկոցների արտադրություն - դրոշների, դրոշակների, պատվո դրոշների արտադրություն - սպասքի լվացման կամ փոշու հեռացման լաթերի և համանման առարկաների արտադրություն - փրկաբաճկոնների, առագաստների, պարաշյուտների արտադրություն - էլեկտրավերմակների մանածագործական մասերի արտադրություն - ձեռագործ որմնագորգ (գոբելեն) նմանակող գործվածքի արտադրություն: Բացառվում է` - տեխնիկական նպատակների համար մանածագործական արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 13.96 13.92.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Գորգերի և գորգագործական արտադրատեսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - հատակի համար մանածագործական ծածկերի` գորգերի, ուղեգորգերի, գորգիկների արտադրություն - հատակի համար ասեղնաթափանցակար հաստոցներով պատրաստված կամ թաղիքե ծածկերի արտադրություն: Բացառվում է` - հյուսածո նյութերից ուղելաթերի արտադրությունը, տես 16.29 - խցանակեղևից հատակածածկերի արտադրությունը, տես 16.29 - լինօլեումի կամ այլ պինդ հատակածածկերի արտադրությունը, տես 22.23.0 13.93.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ճոպանների, պարանների, առասանի և մալուխների արտադրություն 13.94.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Ցանցերի, այդ թվում՝ հակակարկտային, հարվածամեղմիչ, պահպանական ցանցերի արտադրություն 13.94.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութերի և դրանցից արտադրատեսակների արտադրություն, բացի հագուստից 13.95.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Տեխնիկական և արդյունաբերական նշանակության այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - նեղ գործված գործվածքների արտադրություն, ներառյալ անմիջնաթել հյուսվածքի հիմքով, միացված սոսնձանյութով գործվածքները - պլաստմասսայով տոգորված, պատված, մակաշերտված կամ պլաստմասսե միջնաշերտով գործվածքների արտադրություն - մետաղատոգորված մանվածքի և տրեզի (մետաղազօծ) թելի, ռետինե թելի և մանածագործական նյութերով պատված կորդի, ռետինե կամ պլաստմասսե թաղանթով պատված, տոգորված ժապավենների արտադրություն - բարձր ամրության արհեստական մանվածքից դողերի կորդի արտադրություն - մանածագործական տարբեր արտադրատեսակների` մանածագործական պատրույգների, հրշեջ ճկափողերի, շարժահաղորդիչների և փոխակրիչների ժապավենների և հաղորդափոկերի (մետաղով կամ այլ նյութով ամրանավորված կամ չամրանավորված), մաղելու և քամելու համար գործվածքների արտադրություն - ավտոմեքենաների ներքին մանածագործական հարմարանքների արտադրություն: Բացառվում է` - շարժահաղորդիչների և փոխակրիչների համար հիմնականում ռետինե բաղադրամասով (մանածագործական հիմքով և ռետինով տոգորված, պատված կամ մակաշերտված) ժապավենների և հաղորդափոկերի արտադրությունը, տես 22.19 - ամրանավորման նպատակով մանածագործական նյութերով համակցված փրփրառետինե պլաստմասսե ժապավենների և շերտերի արտադրությունը, տես 22.19, 22.21 - մետաղալարե գործվածքների արտադրությունը, տես 25.93 13.96.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում : Այս ենթադասը ներառում է` - պիտակների, խորհրդանշանների և այլնի արտադրություն - մանածագործական գեղազարդ պարագաների` երիզակների, ծոպիկների, փնջիկների և այլնի արտադրություն - նրբաթաղիքի արտադրություն - շղարշե, ժանյակե և այլ ցանցկեն արտադրատեսակների` վերջնամշակման մանվածքների, շքերիզների, ժանյակե ժապավենների արտադրություն - օսլայված, սոսնձանյութով կամ խեժով պատված այլ համանման խտացված գործվածքների արտադրություն - տարբեր մանածագործական արտադրատեսակների` մանածագործական պատրույգների, գազաշիկացման ցանցերի և փողակավոր գազացանցերի արտադրություն - քաթանե կալկայի, նկարչության համար ներկաստառած քաթանների արտադրություն - ճնշազգայուն մանածագործական ժապավենների արտադրություն - մանածագործական կոշկաքուղերի արտադրություն - դիմափոշու խավափնջիկների արտադրություն: Բացառվում է` - հատակի համար ասեղնաթափանցակար հաստոցներով պատրաստված կամ թաղիքե ծածկերի արտադրությունը, տես 13.93 - մանածագործական նյութերից բամբակի և բամբակե արտադրատեսակների` սանիտարական անձեռոցիկների, տամպոնների և այլն արտադրությունը, տես 17.22 13.99.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կաշվե հագուստի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - կաշվից կամ բաղադրանյութային կաշվից հագուստի, ներառյալ աշխատանքային ու մասնագիտական հագուստը, արտադրություն - մասնագիտական հագուստի կաշվե պատկանելիքների, օրինակ` կաշվե գոգնոցների, արտադրություն: Բացառվում է` - մորթե հագուստի արտադրությունը, տես 14.20.0 - սպորտային կաշվե ձեռնոցների և սպորտային կաշվե գլխարկների արտադրությունը, տես 32.30.0 - հրակայուն և պաշտպանական արտահագուստի արտադրությունը, տես 32.99.0 14.11.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Արտահագուստի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է արտադրական և մասնագիտական հագուստի` խալաթների, գոգնոցների, կոմբինեզոնների, տաբատների, բաճկոնների և համանման արտահագուստի արտադրությունը: Բացառվում է` - կոշիկի արտադրությունը, տես 15.20 - հրակայուն և պաշտպանական հագուստի արտադրությունը, տես 32.99 - հագուստի նորոգումը, տես 95.29 14.12.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Վերնազգեստի արտադրություն: Բացառվում է` - վերնազգեստի անհատական կարումը, տես 14.13.2 14.13.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Վերնազգեստի անհատական կարում 14.13.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Ներքնազգեստի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - տղամարդկանց, կանանց և երեխաների համար գործվածքից, տրիկոտաժից, գործած (հյուսած), ժանյակե և այլ նյութերից հագնելու սպիտակեղենի` վերնաշապիկների, շապիկների, մայկաների, ֆուֆայկաների, կիսավարտիքների, վարտիքների, գիշերաշապիկների, ննջազգեստների, պենյուարների, կրծկալների, իրանակալների, սեղմիրանների արտադրություն: Բացառվում է` - հագուստի նորոգումը, տես 95.29 14.14.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Գլխարկների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - գլխարկների և կեպիների արտադրություն - մորթե գլխարկների արտադրություն - նշված արտադրատեսակների բաղադրամասերի արտադրություն: Բացառվում է` - սպորտային գլխարկների արտադրությունը, տես 32.30.0 - պաշտպանական գլխարկների (բացի սպորտային գլխարկներից) արտադրությունը, տես 32.99 - հագուստի նորոգումը, տես 95.29 14.19.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Նորածինների համար հագուստի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - նորածինների համար հագուստի արտադրություն 14.19.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Սպորտային հագուստի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - դահուկային կոստյումների, լողազգեստների և համանման հագուստի արտադրություն - նշված արտադրատեսակների բաղադրամասերի արտադրություն: Բացառվում է` - հրակայուն և պաշտպանական հագուստի արտադրությունը, տես 32.99 - հագուստի նորոգումը, տես 95.29 14.19.3
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ հագուստի և պարագաների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում: Այս ենթադասը ներառում է` - գլխաշորերի, մազերի համար ցանցերի արտադրություն - հագուստի այլ պարագաների` ձեռնոցների, գոտիների, շալերի, փողկապների, արտադրություն - մորթե գլխաշորերի արտադրություն - մանածագործական նյութերից կոշիկի երեսի արտադրություն - նշված արտադրատեսակների բաղադրամասերի արտադրություն: Բացառվում է` - հրակայուն և պաշտպանական հագուստի արտադրությունը, տես 32.99.0 - հագուստի նորոգումը, տես 95.29 14.19.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Մորթե արտադրատեսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - մորթե արտադրատեսակների` հագուստի և պարագաների (մուշտակների, կիսամուշտակների, օձիքների և այլն) արտադրություն - համակցված մորթիների (շերտաձև, պաստառաձև, ժապավենաձև) և այլն - այլ մորթե արտադրատեսակների` հատակի ծածկերի, ծածկոցաշալերի, անլիցք բարձերի, արդյունաբերական փայլեցնող կտորների արտադրություն: : Բացառվում է` - հումամշակ կաշվի արտադրություն, տես 01.4, 01.70 - սպանդանոցներում կաշվի և մորթու, այդ թվում` գզգզած բրդի, արտադրությունը, տես 10.11 - մորթուն նմանակող մազախավավոր գործվածքի, տրիկոտաժի արտադրությունը, տես 13.20, 13.41 - մորթե գլխարկների արտադրությունը, տես 14.19.1 - մորթե գլխաշորերի արտադրությունը, տես 14.19.9 - մորթու մշակումը և ներկումը, տես 15.11.1, 15.11.2 - մորթե դրվագներով կոշիկի արտադրությունը, տես 15.20.0 14.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Տրիկոտաժե գուլպեղենի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - տրիկոտաժե գուլպեղենի` գուլպաների, կիսագուլպաների, զուգագուլպաների արտադրություն 14.31.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ տրիկոտաժե արտադրատեսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - տրիկոտաժե և գործած (հյուսած) պատրաստի հագուստի` պուլովերների, ջեմպերների, բաճկոնների (ժիլետների) և պատրաստման ընթացքում որոշակի ձև տրված համանման այլ արտադրատեսակների արտադրություն: Բացառվում է` - տրիկոտաժե և գործած (հյուսած) գործվածքների արտադրությունը, տես 13.91 - տրիկոտաժե գուլպեղենի արտադրությունը, տես 14.31 14.39.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մորթու վերջնամշակում և ներկում: Այս ենթադասը ներառում է` - մորթիների և մազածածկույթով կաշվի կեռաքարշում, մշակում, դաբաղում, խուզում, փետում և ներկում: Բացառվում է` - կաշվի և մորթու ստացումը ագարակներում, տես 01.4 - մորթիների և կաշվի ստացումը սպանդանոցներում, տես 10.11 - ոչ բնական կաշվի հիմքով մորթու նմանակումների արտադրությունը, տես 22.19, 22.29 15.11.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Կաշվի դաբաղում և վերջնամշակում. բնական և բաղադրանյութային կաշվի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - կաշվի դաբաղում, ներկում և վերջնամշակում - թավշակաշվի, լաքապատ կամ մետաղապատ կաշվի արտադրություն - բաղադրանյութային կաշվի արտադրություն: Բացառվում է` - կաշվի և մորթու ստացումը ագարակներում, տես 01.4 - մորթիների և կաշվի ստացումը սպանդանոցներում, տես 10.11 - կաշվե հագուստի արտադրությունը, տես 14.11 15.11.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Ճամպրուկների և պայուսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ճամպրուկների, պայուսակների արտադրություն կաշվից, բաղադրանյութային կաշվից և այլ նյութերից (պլաստմասսայից, մանածագործական նյութերից, ռետինացված մանրաթելից կամ ստվարաթղթից), երբ կիրառվում են կաշվե արտադրատեսակների պատրաստման տեխնոլոգիաները 15.12.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Թամբալծասարքային արտադրատեսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - թամբերի, սանձերի և լծասարքային այլ մասերի արտադրություն 15.12.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Կաշվե գալանտերեայի և համանման այլ արտադրատեսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - գոտիների, կաշվե գալանտերեայի և համանման արտադրատեսակների արտադրություն` կաշվից, բաղադրանյութային կաշվից և այլ նյութերից (պլաստմասսայից, մանածագործական նյութերից, ռետինացված մանրաթելից կամ ստվարաթղթից), երբ կիրառվում են կաշվե արտադրատեսակների պատրաստման տեխնոլոգիաները - ժամացույցների համար ոչ մետաղական փոկերի (գործվածքից, կաշվից, պլաստմասսայից) արտադրություն - կաշվից կամ բաղադրանյութային կաշվից տարբեր արտադրատեսակների` շարժափոկերի, փաթեթանյութերի և այլնի արտադրություն - կաշվե կոշկաքուղերի արտադրություն - մտրակների արտադրությո: Բացառվում է` - կաշվե հագուստի արտադրությունը, տես 14.11 - կաշվե գլխարկների և ձեռնոցների արտադրությունը, տես 14.19.1, 14.19.9 - կոշիկի արտադրությունը, տես 15.20 - հեծանվի թամբիկների արտադրությունը, տես 30.92 - ժամացույցների համար թանկարժեք մետաղներից փոկերի արտադրությունը, տես 32.12 - ժամացույցների համար ոչ թանկարժեք մետաղներից փոկերի արտադրությունը, տես 32.13 - մասնագիտական օգտագործման պաշտպանական և այլ գոտիների արտադրությունը, տես 32.99 15.12.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Կոշիկի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - տարբեր նպատակների համար, տարբեր նյութերից կոշիկի արտադրություն, տարբեր տեխնոլոգիական գործընթացների կիրառմամբ, ներառյալ կաղապարումը (տես սույն դասի բացառությունները) - կոշիկի կաշվե մասերի` կոշկերեսի և կոշկերեսի մասերի, միջատակերի, ներբանների, կրունկների և այլնի արտադրություն - զանգապանների և համանման պարագաների արտադրություն: Բացառվում է` - մանածագործական նյութերից, ներբանին չամրացված կոշիկի արտադրությունը, տես 14.19 - փայտից կոշիկի մասերի (օրինակ` կոշիկի փայտե կաղապարների, փայտե կրունկների) արտադրությունը, տես 16.29 - ռետինե կոշիկի, երկարաճիտ ռետինե կոշիկի, ռետինե կաղապարների, ներբանների և համանման ռետինե մասերի արտադրությունը, տես 22.19 - պլաստմասսե կոշիկի մասերի արտադրությունը, տես 22.29 - օրթոպեդիկ կոշիկի արտադրությունը, տես 32.50 15.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Բնափայտի սղոցում և ռանդում: Այս ենթադասը ներառում է` - բնափայտի սղոցում, ռանդում և մեխանիկական մշակում - գերանների երկայնակի և լայնակի հատում, կեղևում, փայտաշերտերի արտադրություն - երկաթգծի փայտակոճերի արտադրություն - հատակի ոչ հավաքովի փայտե ծածկերի արտադրություն - փայտաբրդի, բնափայտի թեփի, ալյուրի, տաշեղների, մնացուկների արտադրություն - բնափայտի չորացում - բնափայտի տոգորում, խածատում, պահածոյացնող և այլ քիմիական նյութերով մշակում: Բացառվում է` - անտառամթերումը, խոնավ բնափայտի արտադրությունը, տես 02.20 - ծլեպած միաշերտ նրբատախտակի, սալերի, պանելների արտադրությունը, տես 16.21 - տանիքի ծլեպի, գոնտի, բագետի և համանման արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 16.23 - չմշակված վառելափայտի կամ մամլած բնափայտի արտադրությունը, տես 16.29 16.10.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Նրբատախտակի և պանելների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ծլեպած միաշերտ նրբատախտակի արտադրություն բազմաշերտ նրբատախտակի պատրաստման, նրբատախտակման կամ այլ նպատակների համար` հղկած, ներկած, պատված, տոգորված, ամրանավորված (թղթով կամ մանածագործական միջադիրով) դրվագների տեսքով - սոսնձած, նրբատախտակած պանելների և համանման շերտավոր, թերթավոր, մակաշերտված պանելների արտադրություն բնափայտից - փայտատաշեղային և համանման այլ փայտե մնացուկներից սալերի արտադրություն - միջին խտության փայտաթելքային և համանման սալերի արտադրություն - մամլած բնափայտի արտադրություն - մակաշերտած սոսնձած բնափայտի, մակաշերտած միաշերտ նրբատախտակի արտադրություն 16.21.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Հատակի հավաքովի փայտածածկերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - հատակի համար հավաքովի փայտածածկերի արտադրություն` մանրահատակի, փայտասալիկների բլոկների, տախտակներից հավաքված պանելների տեսքով: Բացառվում է` - ոչ հավաքովի փայտե ծածկերի արտադրությունը, տես 16.10 16.22.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Շինարարական փայտե կոնստրուկցիաների արտադրություն, ատաղձագործական գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - շինարարությունում օգտագործվող փայտե արտադրատեսակների արտադրություն` հեծանների, ծպեղների, տանիքների համար կրող փայտե կառուցատարրերի (սոսնձած, մակաշերտած, մետաղական միացքներով), դռների, լուսամուտների, փակոցափեղկերի, փեղկերի (այդ թվում` սարքավորված մետաղական պարագաներով, օրինակ` ծխնիներով, փականքներով, բռնակներով), սանդուղքների, բազրիքների, երեսամշակման փայտե մասերի - բնափայտից կամ հիմնականում բնափայտից հավաքովի շինությունների, այդ թվում` սաունաների, արտադրություն - շարժական կացարանների արտադրություն - հավաքովի շինությունների ներկառուցվող հատվածամասերի արտադրություն, բացի ինքնուրույն օգտագործվող հատվածամասերից: Բացառվում է` - խոհանոցային, հագուստի, գրքերի պահարանների կամ ինքնուրույն օգտագործվող շինության փայտե հատվածամասերի արտադրությունը, տես 31.01, 31.02, 31.09 16.23.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Փայտե տարայի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - փայտե արկղերի, տուփերի, թմբուկների, փաթեթվածքի համար համանման փայտե տարայի արտադրություն - լաստանների, տակդիրների, բռնման-բեռնաթափման դյուրատար այլ փայտե հարթակների արտադրություն - տակառների, գուռերի, տակառիկների և տակառագործական այլ արտադրատեսակների արտադրություն - մալուխի փայտե թմբկագլանների արտադրությո: Բացառվում է` - փայտե ճամպրուկների արտադրությունը, տես 15.12 - հյուսկեն նյութերից արկղերի արտադրությունը, տես 16.29 16.24.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մամլած բնափայտից կամ համանման նյութերից կրակ վառելու ցուպիկների, հատիկների, սալերի (բրիկետների) արտադրություն 16.29.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսկեն նյութերից այլ արտադրատեսակների արտադրություն 16.29.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Թաղանթանյութի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - սպիտակեցված, կիսասպիտակեցված, չսպիտակեցված թաղանթանյութի արտադրություն, մեխանիկական, քիմիական (լուծման կամ առանց լուծման), կիսաքիմիական եղանակներով - բամբակի աղվամազից թաղանթանյութի արտադրություն - թղթաթափոնի ներկի հեռացում և թղթաթափոնից թաղանթանյութի արտադրություն 17.11.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն` հետագա արդյունաբերական մշակման համար - թղթի և ստվարաթղթի հետագա մշակում` կավճում, պատում, տոգորում - խորշոմավորած կամ ծալքավոր (ճմռթած) թղթի արտադրություն - մակաշերտած, մետաղաթաղանթով շերտադարսած բազմաշերտ թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն - ձեռքի աշխատանքի համար թղթի արտադրություն - լրագրաթղթի և այլ տպագրական ու գրելու թղթի արտադրություն - թաղանթանյութից և թաղանթանյութային թելքից փաթեթավորման նյութերի արտադրություն - պատճենաթղթի և մոմաթղթի արտադրություն, գլանափաթեթներով կամ մեծ թերթերի տեսքով: Բացառվում է` - ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի արտադրությունը, տես 17.21 - թաղանթանյութից, թղթից, ստվարաթղթից արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 17.22, 17.23, 17.24, 17.29 - պատված կամ տոգորված թղթի արտադրությունը, երբ հիմնական բաղադրամասը պատման կամ տոգորման նյութն է, դասակարգվում է պատման կամ տոգորման նյութի արտադրության դասում - հղկաթղթի կամ հղկաստվարաթղթի արտադրությունը, տես 23.91 17.12.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի, թղթից և ստվարաթղթից տարայի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ալիքավոր թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն - ալիքավոր թղթից և ստվարաթղթից արկղերի և տուփերի` ծալովի, ոչ ծալովի և համանման այլ արկղերի արտադրություն - կոշտ ստվարաթղթից արկղերի արտադրություն - թղթից և ստվարաթղթից այլ արկղերի արտադրություն - թղթե պարկերի և փաթեթների արտադրություն - գրացուցակային արկղերի և համանման արտադրատեսակների արտադրություն: Բացառվում է` - ծրարների արտադրությունը, տես 17.23.0 - կաղապարած և մամլած թաղանթանյութից արտադրատեսակների, օրինակ` ձվի փաթեթավորման խորսխավոր տարան, արտադրությունը տես 17.29.0 17.21.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության թղթե արտադրատեսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - թղթից և թաղանթանյութային բամբակից թղթե արտադրատեսակների արտադրություն տնային տնտեսության, անձնական հիգիենայի համար` մաքրող անձեռոցիկների, թաշկինակների, սրբիչների, անձեռոցիկների, զուգարանի թղթի, սանիտարական սրբիչների, վիրախծուծների, մանուկների համար տակաշորերի, պնակների, բաժակների, սկուտեղների արտադրություն - թաղանթանյութային պաստառի և դրանից արտադրատեսակների` սանիտարական սրբիչների, վիրախծուծների և այլնի արտադրություն: Բացառվում է` - թաղանթանյութից և թաղանթանյութային թելքից փաթեթավորման նյութերի արտադրությունը, տես 17.12 17.22.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Գրասենյակային թղթե պիտույքների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - օգտագործման համար պատրաստ գրելու և տպելու թղթի արտադրություն - օգտագործման համար պատրաստ համակարգիչների տպիչ սարքերում օգտագործվող թղթի արտադրություն - օգտագործման համար պատրաստ «ինքնապատճենման» թղթի արտադրություն - օգտագործման համար պատրաստ պատճենահան մեքենաներում օգտագործվող տրաֆարետների և փոխադրաթղթի արտադրություն - օգտագործման համար պատրաստ սոսնձապատված կամ կպչուն թղթի արտադրություն - ծրարների և փոստային բացիկների արտադրություն - ուսուցման և առևտրային թղթակցության համար տարբեր արտադրատեսակների արտադրություն` ծոցատետրերի, կազմերի, այցեքարտերի, թղթապանակների, գրանցման և հաշվապահական հաշվառման գրքերի, նամակագրության համար քարտերի և այլ արտադրատեսակների, որտեղ տպված տեղեկատվությունը արտադրանքի համար հիմնական բնութագրիչ չի հանդիսանում - գործավարությունում օգտագործվող արկղիկների, փաթեթների, տարբեր տեսակի թղթերով փոստային հավաքակազմերի արտադրություն Բացառվում է` - տպագրությունը թղթի վրա, տես 18.1 17.23.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Պաստառների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - թղթե պաստառների, ներառյալ վինիլային պատվածքով պաստառները, և համանման արտադրատեսակների արտադրություն - պատի մանածագործական ծածկույթների արտադրություն: Բացառվում է` - թղթի և ստվարաթղթի արտադրությունը հետագա արդյունաբերական մշակման համար, տես 17.12 - պատի պլաստմասսե ծածկույթների արտադրությունը, տես 22.29 17.24.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - պիտակների արտադրություն - քամիչ թղթի և ստվարաթղթի արտադրություն - թղթե և ստվարաթղթե թմբկագլանների, մասրաների, հենքակոճերի և այլնի արտադրություն - թաղանթանյութից խորսխավոր տարայի, ձվի և այլ մթերքի փաթեթավորման համար, կաղապարած և մամլած այլ արտադրատեսակների արտադրություն - յուրահատուկ (նորույթ հանդիսացող) թղթե արտադրատեսակների արտադրություն - ժակքարդի մեքենաներում օգտագործվող թղթե կամ ստվարաթղթե քարտերի արտադրություն: Բացառվում է` - խաղաքարտերի արտադրությունը, տես 32.40 - թղթից կամ ստվարաթղթից խաղերի և խաղալիքների արտադրությունը, տես 32.40 17.29.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թերթերի տպագրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - թերթերի և շաբաթական առնվազն չորս անգամ թողարկվող համանման այլ պարբերական հրատարակությունների տպագրություն: Բացառվում է` - տպագիր նյութերի հրատարակությունը, տես 58.1 - փաստաթղթերի լուսապատճենահանումը, տես 82.19.0 18.11.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ պոլիգրաֆիական արտադրանքի (բացի թերթերից) տպագրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ամսագրերի և շաբաթական առնվազն չորս անգամ թողարկվող համանման այլ պարբերական հրատարակությունների տպագրություն - գրքերի, բրոշյուրների, երաժշտական պարտիտուրաների, քարտեզների, ատլասների, պլակատների, կատալոգների, ծանույցների, գովազդային այլ տպագրական նյութերի, փոստային նամականիշների, դրոշմանիշների, սեփականության իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի, չեկերի և այլ արժեթղթերի, տերմինալների (տեղեկատվության ներանցման և արտածման սարք) հետ փոխգործողության «ինտելեկտուալ» քարտերի, ալբոմների, օրագրերի, օրացույցների, առևտրային այլ տպագիր նյութերի, անձնական գրասենյակային փաստաթղթերի տպագրություն` բարձր տպագրության, օֆսեթային տպագրության, խոր տպագրության, ֆլեքսագրաֆիկական, տրաֆարետային տպագրության, ցցուն տպագրության և այլ տպագրահաստոցների, բազմացնող մեքենաների, համակարգչային տպիչ սարքերի, ներառյալ արագ տպագրության տպիչները, լուսապատճենահան և ջերմապատճենահան սարքավորանքի միջոցով - անմիջական տպագրություն մանածագործվածքի, պլաստմասսայի, ապակու, մետաղի, փայտի, խեցեղենի վրա - պիտակների տպագրություն` վիմագրության, խոր տպագրության, ֆլեքսագրաֆիկական և այլ եղանակներով Տպագրական նյութը սովորաբար պաշտպանված է լինում հեղինակային իրավունքով: Բացառվում է` - մետաքսե մանածագործվածքի կամ հագուստի վրա տրաֆարետային դրոշմատպումը, տես 13.30.0 - ծոցատետրերի, կազմերի, այցեքարտերի, թղթապանակների և այլ գրասենյակային պիտույքների արտադրությունը, որտեղ տպված տեղեկատվությունը հիմնական բնութագրիչ չի հանդիսանում արտադրանքի համար, տես 17.23.0 - տպագիր նյութերի հրատարակությունը, տես 58.1 18.12.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Նախատպագրական և տպագրական գործունեությանն առնչվող ծառայություններ: Այս ենթադասը ներառում է` - տպագրական շարում, լուսաշարում, տվյալների մուտքագրում, սկանավորում, էլեկտրոնային էջավորում, այդ թվում` թվանշանային եղանակով - տպագրական նյութերի էլեկտրոնային ֆայլերի ստեղծում (թղթի, մագնիսական սկավառակի վրա, ինտերնետում) - տպաձևերի պատրաստման ծառայություններ, ներառյալ տպվածքի պարամետրերի կարգավորումը և տպաձևերի նախապատրաստումը (բարձր և օֆսեթային տպագրության տպագրական մեքենաների համար) - գլանների նախապատրաստում` տպագրական թիթեղների (կլիշեների) պատրաստում և փորագրման համար գլանների խածատում - թվային տպագրության տեխնոլոգիայով «տպաձևերի», ինչպես նաև լուսապոլիմերային տպաձևերի պատրաստում (տպաձևերի պատրաստման պոլիգրաֆիական տեխնոլոգիա, առանց միջանկյալ փուլերի) - ցցուն դրոշմատպման կամ տպագրության համար տպաձևերի և դրոշմերի պատրաստում - գեղարվեստական աշխատանքներ, օրինակ` վիմագրական քարերի և փայտագրական թիթեղների պատրաստում - տպագրական նյութերի ձևավորում` գլխամասի զարդապատկերների և տպագրական նյութերի ներկայացման հետ կապված այլ ձևերի մշակում, էսքիզների, ձևաչափերի, նախանմուշների և այլնի ստեղծում - փորձատպվածքների ստացում: Բացառվում է` - դիզայներական մասնագիտական ծառայությունները, տես 74.10 18.13.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կազմարարական գործ: Այս ենթադասը ներառում է` - գրքերի, բրոշյուրների, ամսագրերի, կատալոգների և այլնի կազմարարական և մշակման ծառայություններ` դարսում, կարում, բրոշյուրավորում, սոսնձում, համեմատում, եզրահատում, կազմում, ոսկով դրոշմատպում, կազմարարական պարույրների, այդ թվում` պլաստմասսե պարույրների ամրակցում - տպագրական նյութերի դրվագման այլ ծառայություններ` գունագեղ դրոշմատպում, ներառյալ ուռուցիկ գունագեղ դրոշմատպումը, անցքերի սորատում և գայլիկոնում, լաքապատում և մակաշերտում, Բրայլի տպատառերի պատճենում, ծալաթերթերի խմբում և ներսոսնձում, ծալակցում - էլեկտրոնային ֆայլերի վերջնական մշակում` համեմատում, ընտրում, միացում, գրաֆիկական մշակում - դրվագման այլ ծառայություններ 18.14.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Գրառված կրիչների բազմացում: Այս ենթադասը ներառում է` - երաժշտական կամ այլ ձայնագրություններով բնօրինակներից (մատրիցներից) ձայնապնակների, խտասկավառակների, ձայներիզների բազմացում - կինոնկարների կամ այլ տեսագրությունների բնօրինակներից (մատրիցներից) պնակների, խտասկավառակների, տեսաերիզների բազմացում - ծրագրային ապահովման և տվյալների հիմնապահեստների բնօրինակների վերագրառում սկավառակների և մագնիսական ժապավենների վրա: Բացառվում է` - տպագրական նյութերի բազմացումը, տես 18.11, 18.12 - ծրագրային ապահովման հրատարակումը, տես 58.2 - կինոֆիլմերի և տեսաֆիլմերի արտադրությունը և տարածումը կինոժապավեններով, թվանշանային սկավառակներով (DVD) կամ համանման կրիչներով, տես 59.11, 59.12, 59.13 - կինոթատրոններում ցուցադրման համար տեսաժապավենների վերարտադրումը, տես 59.12 - տեսա- և ձայնագրությունների բնօրինակների (մատրիցների) ստեղծումը, տես 59.20 18.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կոքսի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - կոքսահնոցների շահագործում - կոքսի և կիսակոքսի արտադրություն - քարածխային ձյութի և կուպրի արտադրություն - կոքսային գազի արտադրություն - չզտած ածխի և գորշ ածխի ձյութի արտադրություն - կոքսի շեղջաքարացում (ագլոմերացիա): Բացառվում է` - վառելածխի բրիկետների արտադրությունը, տես 19.20 19.10.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կենսավառելիքային խառնուրդների, կենսադիզելի արտադրություն 19.20.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Թորած այլ նավթամթերքի արտադրություն 19.20.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Արդյունաբերական գազերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - արդյունաբերական կամ բժշկական նպատակների համար հեղուկացված կամ սեղմված ոչ օրգանական գազերի` տարրային գազերի, հեղուկ կամ սեղմված օդի, սառնազդակների, արդյունաբերական գազախառնուրդների, իներտ գազերի (ածխաթթվական տեսակի), մեկուսիչ գազերի արտադրություն: Բացառվում է` - մեթանի, էթանի, բութանի, պրոպանի արտադրությունը, տես 06.20 - վառելիքային գազերի` էթանի, բութանի, պրոպանի արտադրությունը նավթամշակման կազմակերպություններում, տես 19.20 - գազակերպ վառելիքի արտադրությունը ածխից, թափոններից և այլ, տես 35.21 20.11.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - հիմնական ձևով կամ խտանյութի տեսքով ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրություն ցանկացած հումքից - ֆլուորեսցենտային կամ լուսակրային (լյումինաֆորի) նյութերի արտադրություն: Բացառվում է` - պատրաստի ներկանյութերի և գունանյութերի արտադրությունը, տես 20.30 20.12.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Հարստացած ուրանի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ուրանի և թորիումի հանքաքարերի հարստացում - միջուկային վառելիքի վերամշակում 20.13.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ հիմնական անօրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված այլ խմբավորումներում: Այս ենթադասը ներառում է` - քիմիական տարրերի (բացի արդյունաբերական գազերից և հիմնական մետաղներից) արտադրություն - անօրգանական թթուների (բացի ազոտական թթվից) արտադրություն - հիմքերի, մոխրաջրի և այլ անօրգանական հիմնական միացությունների (բացի ամոնիակից) արտադրություն - այլ բաղադրամասերի արտադրություն - երկաթահրաքարի թրծում - թորած ջրի արտադրությո: Բացառվում է` - արդյունաբերական գազերի արտադրությունը, տես 20.11 - ազոտական պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների արտադրությունը, տես 20.15 - ամոնիակի արտադրությունը, տես 20.15 - անուշադրի սպիրտի արտադրությունը, տես 20.15 - կալիումի նիտրիտների և նիտրատների (բորակի) արտադրությունը, տես 20.15 - ամոնիումի կարբոնատի արտադրությունը, տես 20.15 - անուշահոտ թորած ջրի արտադրությունը, տես 20.53 - հիմնական մետաղների արտադրությունը, տես 24 հատվածը 20.13.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Ածխաջրածինների և դրանց ածանցյալների արտադրություն 20.14.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Ացիկլիկ և ցիկլիկ սպիրտների արտադրություն 20.14.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ հիմնական օրգանական քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում: Այս ենթադասը ներառում է` - միա- և բազմակարբոքսիլային թթուների (այդ թվում` քացախաթթուն) արտադրություն - այլ թթվածնային միացությունների (այդ թվում` ալդեհիդները, կետոնները, քինոնները) արտադրություն - երկ- կամ բազմանդամային թթվածնային միացությունների արտադրություն - սինթետիկ գլիցերինի, օրգանական ազոտային միացությունների (այդ թվում` ամինները) արտադրություն - շաքարեղեգի, ցորենի և համանման մթերքի խմորման եղանակով սպիրտների և բարդ եթերների արտադրություն - այլ օրգանական միացությունների (այդ թվում` բնափայտի թորման եղանակով ստացվող նյութերը) արտադրություն - սինթետիկ անուշահոտ նյութերի արտադրություն - ածխային խեժի (ձյութի) թորո: Բացառվում է` - նախնական ձևերով պլաստմասսաների արտադրությունը, տես 20.16.0 - նախնական ձևերով սինթետիկ կաուչուկի արտադրությունը, տես 20.17.0 - չզտած գլիցերինի արտադրությունը, տես 20.41.0 - բնական եթերայուղերի արտադրությունը, տես 20.53.0 - սալիցիլային և օ-ացետիլսալիցիլային թթուների արտադրությունը, տես 21.10.0 20.14.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - մաքուր կամ խառնուրդներով ազոտական, ֆոսֆատական, կալիումական պարարտանյութերի արտադրություն - միզանյութ, չմաքրած բնական ֆոսֆատներ կամ չմաքրած բնական կալիումական աղեր պարունակող պարարտանյութերի արտադրություն - ազոտական միացությունների` ազոտական, սուլֆազոտական թթուների, ամոնիակի, անուշադրի սպիրտի, կալիումի նիտրիտների և նիտրատների (բորակի), ամոնիումի կարբոնատի արտադրություն - հողի և հիմնական մաս կազմող տորֆի բաղադրային խառնուրդների արտադրություն - բնահողի, ավազի, կավի, օգտակար հանածոների բաղադրային խառնուրդների արտադրություն: Բացառվում է` - գուանոյի արդյունահանումը, տես 08.91 - թունաքիմիկատների տեսակի ագրոքիմիական արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 20.20 20.15.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Առաջնային ձևերով պլաստմասսաների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - առաջնային ձևերով պլաստմասսաների` պոլիմերների, ներառյալ պոլիէթիլենը, պոլիպրոպիլենը, պոլիստիրոլը, պոլիվինիլքլորիդը, պոլիվինիլացետատը և պոլիակրիլատները, պոլիամիդների, ֆենոլային և էպոքսիդային ձյութերի, պոլիուրեթանների, ալկիդային և պոլիեթերային ձյութերի և պոլիթերների, սիլիկոնների, պոլիմերային հիմքով իոնիտների արտադրություն - թաղանթանյութի և դրա քիմիական ածանցյալների արտադրություն: Բացառվում է` - արհեստական և սինթետիկ մանվածքի, թելքի և թելերի արտադրությունը, տես 20.60 - պլաստմասսե արտադրատեսակների վերամշակումը, տես 38.32 20.16.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Առաջնային ձևերով սինթետիկ կաուչուկի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - առաջնային ձևերով սինթետիկ կաուչուկի, ֆակտիսի (կենդանական ճարպերի և բուսական յուղերի մշակման արգասիք) արտադրություն - սինթետիկ ու բնական կաուչուկի և կաուչուկանման ռետինների (օրինակ` բալատների) խառնուրդների արտադրություն 20.17.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական նյութերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - տիզասպան, միջատասպան, սնկասպան նյութերի, ռոդենտիցիդների, հերբեցիդների, բիոցիդների արտադրություն - բանջարեղենի ծլումը կանխող, բույսերի աճը կարգավորող նյութերի արտադրություն - ախտահանիչ (վարակազերծիչ) նյութերի արտադրություն, գյուղատնտեսությունում և այլ նպատակներով օգտագործման համար - ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ ագրոքիմիական նյութերի արտադրություն: Բացառվում է` - պարարտանյութերի և ազոտական միացությունների արտադրությունը, տես 20.15.0 20.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Պոլիմերային հիմքով ներկերի, արծնների և լաքերի արտադրություն 20.30.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ ներկերի, արծնների, մածիկի և դրանց հետ կապված մթերքի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - մածիկի (մաստիկայի) արտադրություն - ծեփամածիկների, ներկաստառների և համանման ոչ հրահեստ մածկանման նյութերի արտադրություն - օրգանական բարդ լուծիչների և նոսրացուցիչների արտադրություն - ներկերի և լաքերի պատրաստի լուծիչների արտադրություն - տպագրական ներկերի արտադրություն 20.30.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Օճառի և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - մակերևութաակտիվ օրգանական նյութերի արտադրություն - օճառով կամ լվացող նյութերով պատված կամ մշակած թղթի, բամբակի, թաղիքի և այլ արտադրատեսակների արտադրություն - գլիցերինի արտադրություն - օճառի (բացի կոսմետիկական օճառից) արտադրություն - մակերևութաակտիվ պատրաստուկների` լվացող փոշիների, հեղուկների, ամանեղեն լվանալու, գործվածքները փափկեցնող միջոցների արտադրություն - բնակարաններում օդի թարմացման և հոտերի հեռացման համար պատրաստուկների, արհեստական մոմերի և մոմե արտադրատեսակների, կաշվե, մետաղե արտադրատեսակների համար փայլեցնող միջոցների և քսուքների, ապակիների, թափքերի փայլեցնող միջոցների, մաքրող քսուքների և փոշիների, դրանցով պատված կամ մշակած թղթի, բամբակի, թաղիքի և այլ մաքրող ու փայլեցնող միջոցների արտադրություն: Բացառվում է` - որոշակի քիմիական բաղադրությամբ առանձին միացությունների արտադրությունը, տես 20.13, 20.14.9 - նավթամթերքից ստացված սինթետիկ գլիցերինի արտադրությունը, տես 20.14.9 - կոսմետիկական օճառի արտադրությունը, տես 20.42.0 20.41.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - օծանելիքի, անուշահոտ ջրերի, կոսմետիկական, դիմահարդարման, մաշկն արևային այրոցներից պաշտպանող կամ արևահարությանը նպաստող միջոցների, ձեռքերի և ոտքերի մատնահարդարման կոսմետիկական միջոցների, մազերի լաքերի, շամպունների, գանգրացման կամ ուղղման համար միջոցների, բերանի խոռոչի և ատամների խնամքի փոշիների և մածուկների, ներառյալ ատամի պրոթեզների սևեռակիչ մածուկները, սափրվելու համար լոսյոնների, քսուքների, փրփուրների, հոտազերծիչների և քրտինքի դեմ միջոցների, լոգանքի համար աղերի և բուրավետ միջոցների, մազահեռացնող նյութերի և այլ կոսմետիկական միջոցների արտադրություն - կոսմետիկական օճառի արտադրություն: Բացառվում է` - բնական եթերային յուղերի զտումը և լուծամզումը, տես 20.53.0 20.42.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Պայթուցիկ նյութերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - վառոդի նետողական պայթուցիչների արտադրություն - պայթուցիկ նյութերի և հրատեխնիկական արտադրատեսակների, ներառյալ հարվածային հրապատիճները, ճայթիչները, ազդանշանային հրթիռները և այլն, արտադրություն 20.51.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Լուցկիների արտադրություն 20.51.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Սոսինձների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - սոսինձների և պատրաստի սոսնձանյութերի, ներառյալ ռետինե հիմքով սոսինձները և սոսնձանյութերը, արտադրություն: Բացառվում է` - դոնդողանյութի (ժելատինի) և դրա ածանցյալների արտադրությունը, տես 20.59.2 20.52.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Եթերային յուղերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - բնական բուրավետ նյութերի, բնահյութերի ստացում - հոտավետ լուծամզուքների (ռետինոիդների) արտադրություն - օծանելիքի և սննդի արտադրությունում օգտագործվող բուրավետ նյութերի խառնուրդների արտադրություն: Բացառվում է` - արհեստական, սինթետիկ արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 20.14.9 - օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրությունը, տես 20.42.0 20.53.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Լուսաքիմիական նյութերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - լուսաթիթեղների, լուսաժապավենների, լուսազգայուն թղթի և այլ լուսազգայուն խլուսակայած նյութերի արտադրություն - լուսանկարչությունում օգտագործվող լուսաքիմիկատների արտադրություն 20.59.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Դոնդողանյութի (ժելատինի) և դրա ածանցյալների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - դոնդողանյութի (ժելատինի) և դրա ածանցյալների արտադրություն 20.59.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ քիմիական նյութերի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում: Այս ենթադասը ներառում է` - տարբեր քիմիական մթերքի` պեպտոնների և դրանց ածանցյալների, ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ սպիտակուցային միացությունների և դրանց ածանցյալների, քիմիական վերափոխման ենթարկված յուղերի և ճարպերի, մանածագործվածքի և կաշվի վերջնամշակման համար օգտագործվող նյութերի, ավանդական և կարծր զոդման ու եռակցման ընթացքում օգտագործվող փոշիների և մածուկների, մետաղների խածատման համար օգտագործվող նյութերի, ցեմենտի պատրաստի հավելանյութերի, ակտիվացրած ածուխի, քսայուղերի հավելանյութերի, ռետինացման գործընթացն արագացնող նյութերի, կատալիզորդների և արդյունաբերական նշանակության այլ քիմիական արտադրատեսակների, հակաճայթիչների, հակասառիչների (անտիֆրիզի), հիդրավլիկական փոխանցիչների համար հեղուկների, ախտորոշական և լաբորատորական բարդ ազդանյութերի արտադրություն - գրելու և նկարչության համար թանաքի և տուշի արտադրություն: Բացառվում է` - առանձնահատուկ քիմիական տարրերի կամ որոշակի քիմիական բաղադրությամբ տարրերի արտադրությունը, տես 20.13, 20.14.9 - թորած ջրի արտադրությունը, տես 20.13.9 - այլ հիմնական օրգանական քիմիկատների արտադրությունը, տես 20.14.9 - տպագրական ներկի արտադրությունը, տես 20.30.9 - ասֆալտի հիմքով սոսնձանյութերի արտադրությունը, տես 23.39 20.59.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Արհեստական թելքի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - արհեստական և սինթետիկ տարրական թելքի արտադրություն - մանման համար սանդերքագզման, սանրագզման և այլ մշակման չենթարկված արհեստական և սինթետիկ թելքի արտադրություն - արհեստական և սինթետիկ թելքամանվածքի, ներառյալ մեծ ամրության մանվածքը, արտադրություն - արհեստական և սինթետիկ միաթելքի կամ կեմերի արտադրություն: Բացառվում է` - արհեստական և սինթետիկ թելքի մանումը, տես 13.10 - արհեստական մանրաթելից, մազաքոլքից մանվածքի արտադրությունը, տես 13.10 20.60.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Հիմնական դեղագործական արտադրանքի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` -դեղերի արտադրությունում կիրառվող դեղաբանական հատկություններով օժտված ակտիվ դեղանյութերի` հակաբիոտիկների, հիմնական վիտամինների, սալիցիլաթթուների և O-ացետիլսալիցիլաթթուների և այլ դեղանյութերի արտադրությունը - արյան մշակումը - քիմիապես մաքուր շաքարի արտադրություն - գեղձերի վերամշակում և գեղձերից հանուկների (էքստրակտների) արտադրություն 21.10.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Դեղագործական պատրաստուկների և նյութերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` -դեղերի արտադրությունը. շիճուկների և արյունային ծագման այլ դեղերի, պատվաստանյութերի, այլ դեղերի, ներառյալ հոմեոպաթիկ պատրաստուկների արտադրությունը - արտաքին կիրառման քիմիական և հորմոնային հակաբեղմնավորիչների արտադրությունը, - բժշկական ախտորոշիչ պատրաստուկների, ներառյալ հղիության որոշման թեսթերի արտադրությունը, - ին վիվո (In-vivo) ռադիոակտիվ ախտորոշիչ նյութերի արտադրությունը, -կենսատեխնոլոգիական դեղերի արտադրությունը: - բժշկական ներծծող վիրակապական նյութերի, բամբակի, վիրակապերի, թանզիֆի արտադրությունը, -դեղագործական նպատակներով կիրառվող բուսական արտադրատեսակների մշակումը` մանրեցումը, աղալը, տեսակավորելը և այլն: Բացառվում է` - ջրաթուրմերի արտադրությունը` անանուխի, դաղձի, երիցուկի և այլն, տես՝ 10.83 - ատամնաբուժական լցանյութերի և ցեմենտի արտադրությունը, տես՝ 32.50 - ոսկրային հյուսվածքների վերականգնման ցեմենտի արտադրությունը, տես 32.50 -վիրաբուժական բանդաժների արտադրությունը, տես՝ 32.50 - դեղագործական արտադրանքի մեծածախ առևտուրը, տես՝ 46.46 - դեղերի մանրածախ առևտուրը դեղատներում, տես՝ 47.73 - դեղերի, այդ թվում՝ կենսատեխնոլոգիական դեղերի ստեղծման բնագավառում գիտական հետազոտությունները, տես՝ 72.1 - դեղերի փաթեթավորումը, տես՝ 82.92.0 21.20.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Անասնաբուժական դեղերի արտադրություն 21.20.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Ռետինե դողերի և օդախցիկների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - տրանսպորտային միջոցների, սարքավորանքի, շարժական մեքենաների, ինքնաթիռների, կահույքի, խաղալիքների և այլ նպատակների համար օդաճնշական, հոծ կամ բարձիկային դողերի արտադրություն - օդախցիկների արտադրություն - հանովի դողածածկանների, հեցաժապավենների, պահպանաշերտերի վերականգնման համար ուռուցիկ նախապատրաստվածքների արտադրություն: Բացառվում է` - օդախցիկների նորոգման համար ռետինե նյութերի արտադրությունը, տես 22.19 - օգտագործված օդախցիկների, դողածածկանների և դողերի նորոգումը, ռետինացումը և փոխարինումը, տես 45.20 22.11.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Ռետինե դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնում: Բացառվում է` - օդախցիկների նորոգման համար ռետինե նյութերի արտադրությունը, տես 22.19 - օգտագործված օդախցիկների, դողածածկանների և դողերի նորոգումը, ռետինացումը և փոխարինումը, տես 45.20 22.11.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ ռետինե արտադրատեսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - բնական կամ սինթետիկ կաուչուկից, ոչ ռետինացված, ռետինացված կամ ամրացված ռետինից այլ արտադրատեսակների` սալերի, թերթերի, ժապավենների, ձողերի, տրամատների, խողովակների, ճկափողերի, ճկախողովակների, շարժափոկերի, փոխակրիչային ժապավենների, առողջապահական հիգիենիկ արտադրատեսակների (պահպանակների, ծծակների, ջեռակների և այլ), հագուստի ռետինե առարկաների (սոսնձված, կարերով չկարված), կոշիկի ռետինե մասերի և պարագաների, հատակադիր ռետինե ծածկերի, ռետինե թելերի և պարանների, ռետինատոգորված մանվածքի և գործվածքի, ռետինե օղերի, միջադիրների, տափօղակների, գլանների և լիսեռների, ռետինե հոլովակավոր պատվածքների, փչովի ռետինե ներքնակների, փուչիկների արտադրություն - ռետինե խոզանակների արտադրություն - կարծր ռետինից խողովակաշարերի կցվանքների արտադրություն - կարծր ռետինից սանրերի, ծամկալների, վարսափաթթուկների և համանման արտադրատեսակների արտադրություն - նորոգման համար ռետինե նյութերի արտադրություն - ռետինով տոգորված, մշակված, պատված կամ մակաշերտված մանածագործական արտադրատեսակների արտադրություն, որտեղ ռետինը հանդիսանում է հիմնական բաղադրամասը - ջրով լցված ռետինե ներքնակների արտադրություն - լոգանքի համար ռետինե գլխարկների և գոգնոցների արտադրություն - ռետինե սուզազգեստի արտադրություն - սեռական նպատակներով օգտագործվող ռետինե արտադրատեսակների արտադրություն: Բացառվում է` - դողերի համար կորդի գործվածքի արտադրությունը, տես 13.96 - ձգուն գործվածքից հագուստի արտադրությունը, տես 14.14, 14.19 - ռետինե կոշիկի արտադրությունը, տես 15.20 - ռետինե հիմքով սոսինձների և սոսնձանյութերի արտադրությունը, տես 20.52 - պահպանաշերտերի համար ուռուցիկ նախապատրաստվածքների արտադրությունը, տես 22.11 - փչովի նավակների և լաստերի արտադրությունը, տես 30.11, 30.12 - ծակոտկեն ռետինից աներեսքաշ ներքնակների արտադրությունը, տես 31.03 - ռետինե սպորտային պարագաների (բացի հագուստից) արտադրությունը, տես 32.30 - ռետինե խաղերի և խաղալիքների (ներառյալ ռետինե փչովի մանկական ավազանները, կենդանիները, գնդակները) արտադրությունը, տես 32.40 - ռետինի վերարտադրումը, տես 38.32 22.19.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Պլաստմասսե սալերի, թերթերի, խողովակների և տրամատների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - սալերի, շերտերի, թերթերի, բլոկների, ժապավենների, թաղանթների և այլ պլաստմասսե կիսապատրաստվածքների (ինքնասոսնձվող կամ ոչ) արտադրություն - խողովակների, ճկախողովակների, ճկափողերի և համանման պլաստմասսե պատրաստի արտադրատեսակների ու դրանց կցվանքների արտադրություն - ցելոֆանե թերթերի կամ ժապավենների արտադրություն: Բացառվում է` - նախնական ձևերով պլաստմասսաների արտադրությունը, տես 20.16.0 - սինթետիկ և բնական ռետինից արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 22.1 22.21.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Փաթեթավորման համար պլաստմասսե արտադրատեսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - մթերքի փաթեթավորման համար պլաստմասսե արտադրատեսակների` պոլիէթիլենային փաթեթների, պարկերի, տուփերի, արկղերի, շշերի, հյուսապատված շշերի և այլն արտադրություն: Բացառվում է` - պլաստմասսե ճամպրուկների և ճամփորդական պայուսակների արտադրությունը, տես 15.12 22.22.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Շինարարական պլաստմասսե արտադրատեսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - շինարարությունում օգտագործվող պլաստմասսե արտադրատեսակների` լուսամուտների, դռների, դրանց շրջանակների, շերտավարագույրների, շրիշակների, պահեստարանների (ռեզերվուարների), բաքերի, գլանափաթեթների կամ սալիկների տեսքով պատերի, առաստաղների և հատակի պլաստմասսե ծածկերի, սանիտարատեխնիկական սարքավորանքի (լոգնոցներ, ցնցուղախցիկներ, զուգարանակոնքեր, ողողման բաքեր և այլն) արտադրություն - հատակի առաձգական (վինիլի, լինօլեումի տեսակի) ծածկերի արտադրություն - արհեստական քարերի (օրինակ` մշակված արհեստական մարմարի) արտադրություն 22.23.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ պլաստմասսե արտադրատեսակների արտադրություն Այս ենթադասը ներառում է` - խոհանոցային պլաստմասսե ամանեղենի, կահկարասիի, սեղանի սպասքի, արդուզարդի պարագաների արտադրություն - տարբեր այլ պլաստմասսե արտադրատեսակների` պլաստմասսե գլխարկների, լամպերի և լուսավորող սարքերի մասերի և մեկուսիչ միջադիրների, գրասենյակային և դպրոցական պիտույքների, հագուստի պարագաների (ծայրակցված, կարերով չկարված), կահույքի ամրանների, արձանիկների և այլ գեղազարդ արտադրատեսակների, փոխհաղորդակների, փոխակրիչների փոկերի, ինքնասոսնձվող ժապավենների, կոշիկի պլաստմասսե կաղապարների, պլաստմասսե փողածայրոցների և ծխամորճների, սանրերի, ծամկալների, վարսափաթթուկների և համանման արտադրատեսակների արտադրություն Բացառվում է` - պլաստմասսե ճամպրուկների արտադրությունը, տես 15.12 - պլաստմասսե կոշիկի արտադրությունը, տես 15.20 - պլաստմասսե կահույքի արտադրությունը, տես 31.01, 31.02, 31.09 - ծակոտկեն պլաստմասսայից չձգվող ներքնակների արտադրությունը, տես 31.03 - պլաստմասսե սպորտային գույքի արտադրությունը, տես 32.30 - պլաստմասսե խաղերի և խաղալիքների արտադրությունը, տես 32.40 - պլաստմասսե բժշկական և ատամնաբուժական հարմարանքների արտադրությունը, տես 32.50 - պլաստմասսե օպտիկական առարկաների (մանրակների) արտադրությունը, տես 32.50 - կարծր պլաստմասսայից պաշտպանական գլխարկների և անձնական պաշտպանության այլ պարագաների արտադրությունը, տես 32.99 22.29.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թերթապակու արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - թերթապակու, ներառյալ ամրանավորած, գունավոր կամ երանգավորված ապակին, արտադրություն 23.11.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թերթապակու կաղապարում և մշակում: Այս ենթադասը ներառում է` - չկոտրվող կամ շերտավոր թերթապակու արտադրություն - հայելիների արտադրություն - մեկուսիչ միջնաշերտերով բազմաշերտ ապակե արտադրատեսակների արտադրություն 23.12.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Սնամեջ ապակե արտադրատեսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - շշերի և ապակե կամ բյուրեղապակե անոթների արտադրություն - խմելու բաժակների և կենցաղային այլ ապակե կամ բյուրեղապակե արտադրատեսակների արտադրություն: Բացառվում է` - ապակե խաղալիքների արտադրությունը, տես 32.40 23.13.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ապակեթելքի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ապակեթելքի արտադրություն, այդ թվում` ապակեբամբակի և ապակեմանվածքից չգործած արտադրատեսակների արտադրությունը: Բացառվում է` - ապակեմանվածքից գործվածքի արտադրությունը, տես 13.20 - ապակեթելքից օպտիկական մալուխների արտադրությունը, տվյալների հաղորդման և պատկերների ուղիղ հաղորդման համար, տես 27.31 23.14.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ ապակե արտադրատեսակների արտադրություն, ներառյալ տեխնիկական ապակե ամանեղենի արտադրությունը: Այս ենթադասը ներառում է` - լաբորատորական, հիգիենիկ կամ դեղագործական ապակե ամանեղենի արտադրություն - ձեռքի և այլ ժամացույցների համար ապակիների, օպտիկական մշակման չենթարկված օպտիկական ապակու և օպտիկական ապակե մանրակների արտադրություն - արհեստական զարդերում օգտագործվող ապակե մանրակների արտադրություն - ապակե մեկուսիչ արտադրատեսակների և ապակե մեկուսիչ ամրանների արտադրություն - լամպերի համար ապակե անոթների արտադրություն - ապակե արձանիկների արտադրություն - սալարկման համար ապակե բլոկների, աղյուսների արտադրություն - խողովակների, ձողերի տեսքով ապակու արտադրություն: Բացառվում է` - օպտիկական մշակման ենթարկված օպտիկական ապակե մանրակների արտադրությունը, տես 26.70 - ներարկիչների և այլ բժշկական լաբարատոր սարքավորանքի արտադրությունը, տես 32.50 23.19.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Հրահեստ արտադրատեսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - հրահեստ շինարարական շաղախների, բետոնի և համանման արտադրատեսակների արտադրություն - կայծքարահողի կիզելգուրից ջերմամեկուսիչ խեցեգործական արտադրատեսակների, հրահեստ աղյուսի, բլոկների, սալերի, թորանոթների, հալքանոթների, թրծատուփերի, բոցամուղերի, խողովակների, փողակների և համանման այլ հրահեստ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն - մագնեզիտ, դոլոմիտ, քրոմիտ պարունակող հրահեստ արտադրատեսակների արտադրություն 23.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Խեցեգործական սալիկների և սալերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - հատակի կամ պատերի համար ոչ հրահեստ խեցեգործական հախճասալերի, խճանկարային չորսվակասալերի և համանման արտադրատեսակների արտադրություն - ոչ հրահեստ խեցեգործական սալաքարերի և ճանապարհային պատվածքի արտադրություն: Բացառվում է` - արհեստական քարերի (օրինակ` մշակված արհեստական մարմարի) արտադրությունը, տես 22.23.0 - հրահեստ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 23.20 - տանիքածածկի համար խեցեգործական աղյուսի և սալերի արտադրությունը, տես 23.32 23.31.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Աղյուսի, կղմինդրի և այլ շինարարական արտադրատեսակների արտադրություն թրծակավից: Այս ենթադասը ներառում է` - աղյուսի, կղմինդրի, ծխանցքի խողովակագլխանոցի, խողովակների, փողակների և ոչ հրահեստ խեցեգործական այլ շինանյութի արտադրություն - հատակի խեցեգործական սալերի արտադրություն: Բացառվում է` - հրահեստ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 23.20 - ոչ հրահեստ ոչ շինարարական խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 23.4 23.32.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Տնտեսական և գեղազարդ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - խեցեգործական սպասքի, կենցաղային այլ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն - խեցեգործական արձանիկների և այլ գեղազարդ արտադրատեսակների արտադրություն: Բացառվում է` - արհեստական զարդերի արտադրությունը, տես 32.13 - խեցեգործական խաղալիքների արտադրությունը, տես 32.40 23.41.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Սանիտարատեխնիկական խեցեգործական սարքավորանքի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - լվացարանների, լոգնոցների, բիդեների, զուգարանակոնքերի և այլ սանիտարատեխնիկական խեցեգործական սարքավորանքի արտադրություն - սանիտարատեխնիկական խեցեգործական այլ սարքավորանքի արտադրություն: Բացառվում է` - հրահեստ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 23.20 - խեցեգործական շինանյութի արտադրությունը, տես 23.3 23.42.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Խեցեգործական մեկուսիչների և համապատասխան կցամասերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - խեցեգործական մեկուսիչների և համապատասխան կցամասերի արտադրություն: Բացառվում է` - հրահեստ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 23.20 23.43.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ տեխնիկական խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - խեցեգործական մագնիսների և ֆեռիտների արտադրություն - լաբորատոր, քիմիական և արդյունաբերական նշանակության խեցեգործական այլ արտադրատեսակների արտադրություն 23.44.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - խեցեգործական կուժերի, խեցամանների, ապրանքների փոխադրման և փաթեթավորման համար այլ համանման անոթների արտադրություն - այլ խեցեգործական արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում: Բացառվում է` - սանիտարատեխնիկական խեցեգործական սարքավորանքի արտադրությունը, տես 23.42 - արհեստական ատամների արտադրությունը, տես 32.50 23.49.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ցեմենտի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - կլինկերային և հիդրավլիկ ցեմենտի, ներառյալ պորտլանդ, արզնահողային, խարամային, սուպերֆոսֆատային ցեմենտը, արտադրություն: Բացառվում է` - հրահեստ շինարարական շաղախների, ցեմենտի և համանման արտադրանքի արտադրությունը, տես 23.20 - պատրաստի և չոր շինարարական շաղախների և բետոնի արտադրությունը, տես 23.63, 23.64 - ցեմենտից շինվածքների արտադրությունը, տես 23.69 - ատամնաբուժությունում օգտագործվող ցեմենտի արտադրությունը, տես 32.50 23.51.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կրի, գիպսի և գաջի արտադրություն 23.52.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Բետոնե հավաքովի շինարարական կոնստրուկցիաների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - բետոնից, ցեմենտից կամ արհեստական քարից պատրաստի կոնստրուկցիաների արտադրություն, շենքերի և կառույցների կանգնեցման համար 23.61.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Բետոնե որմնաբլոկների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - բետոնից, ցեմենտից կամ արհեստական քարից որմնաբլոկների, աղյուսի, սալաքարերի, պանելների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համար 23.61.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Բետոնե այլ պատրաստի շինվածքների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համար: Այս ենթադասը ներառում է` - բետոնից, ցեմենտից կամ արհեստական քարից կղմինդրի, վահանների, թերթերի, խողովակների, սյուների և այլ պատրաստի շինվածքների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համար 23.61.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Գիպսե շինվածքների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համար: Այս ենթադասը ներառում է` - գիպսից վահանների, թերթերի, պանելների և այլ շինվածքների արտադրություն, շինարարությունում օգտագործման համար 23.62.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ապրանքային բետոնի (բացառությամբ ասֆալտբետոնը) արտադրություն 23.63.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Ասֆալտբետոնի արտադրություն 23.63.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Շինարարական չոր շաղախի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - փոշենման շինարարական շաղախի արտադրություն: Բացառվում է` - հրահեստ շինարարական շաղախի արտադրությունը, տես 23.20 - չոր շինարարական շաղախի և բետոնի արտադրությունը, տես 23.63 23.64.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թելքավոր ցեմենտից շինվածքների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ցեմենտի, գիպսի և այլ հանքային կապակցանյութերի հետ խառնած բուսական հումքից (փայտաբրդից, ծղոտից, եղեգից և այլ) շինանյութի արտադրություն - ասբեստացեմենտից, թաղանթանյութաթելքավոր և համանման ցեմենտից ակոսավոր թիթեղների, այլ թիթեղների, պանելների, կղմինդրի, խողովակների, փողակների, սալերի, ամբարների, ջրհորդանների, պարզարանների, թորիչների, կահույքի, լուսամուտների շրջանակների և այլ շինվածքների արտադրություն 23.65.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Բետոնից, գիպսից և ցեմենտից այլ շինվածքների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - բետոնից, գիպսից, ցեմենտից կամ արհեստական քարից քանդակների, ցածրաքանդակների, բարձրաքանդակների, սկահակների, ծաղկամանների, հուշարձանների և համանման արտադրատեսակների արտադրություն 23.69.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Քարի սղոցում, մշակում և հարդարում: Այս ենթադասը ներառում է` - քարի սղոցում, մշակում և հարդարում շինարարությունում, գերեզմանային տնտեսությունում, ճանապարհային աշխատանքներում` որպես տանիքանյութ և այլ նպատակներով օգտագործելու համար - քարե կահույքի արտադրու: Բացառվում է` - քարհանքերում իրականացվող աշխատանքները, օրինակ` չմշակած, խոշոր կտրատած քարերի արդյունահանումը, տես 08.11 - աղացաքարերի, հղկաքարերի և համանման արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 23.9 23.70.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Հղկանյութերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - աղացաքարերի, հղկաքարերի, ողորկաքարերի, բնական կամ արհեստական հղկանյութային արտադրատեսակների արտադրություն, ներառյալ փափուկ հիմքով հղկանյութային արտադրատեսակների (օրինակ` հղկաթղթի) արտադրությունը 23.91.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ ոչ մետաղական հանքային արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում: Այս ենթադասը ներառում է` - հանքանյութի կամ թաղանթանյութի հիմքով շփական նյութերի և չտեղակայված արտադրատեսակների արտադրություն - մեկուսիչ հանքանյութերի` խարամաբամբակի, հանքային սիլիկատային բամբակի և համանման հանքաբամբակի, շերտատած վերմիկուլիտի, փքեցրած կավերի և համանման ջերմամեկուսիչ և ձայնամեկուսիչ ու ձայնակլանիչ նյութերի արտադրություն - տարբեր հանքանյութերից արտադրատեսակների` մշակած փայլարի, փայլարից, տորֆից, գրաքարից արտադրատեսակների (բացի էլեկտրական ապրանքներից) արտադրություն - ասֆալտից և համանման նյութերից (ասֆալտի հիմքով սոսնձանյութերից, քարածխի կուպրից և այլ) արտադրատեսակների արտադրություն - ածխածնային նյութերից կամ գրաքարից թելքի և արտադրատեսակների (բացի ածխային էլեկտրոդներից և էլեկտրատեխնիկական համանման արտադրատեսակներից) արտադրություն - արհեստական կորունդի արտադրություն - ապարների, հանքանյութերի մանրացում, տեսակավորում, մաքրում և այլ մշակում, որը չի զուգորդվում հանքագործական կամ արդյունահանման գործունեության հետ: Բացառվում է` - ապակեբամբակի և ապակեբամբակից արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 23.14 - ածխային էլեկտրոդների արտադրությունը, տես 27.90 - ածխածնային նյութերից կամ գրաքարից խցուկների արտադրությունը, տես 28.29 23.99.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թուջի, պողպատի և ֆեռոհամահալվածքների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - դոմնային վառարանների, հրահալոցների, կոպտագլոցող և հղկող գլոցահաստոնների շահագործում - թուջե ձուլակոճղերի և հայելաթուջի արտադրություն, ձուլակների, բլոկների տեսքով և այլ նախնական ձևերով - ֆեռոհամահալվածքների արտադրություն - երկաթե արտադրատեսակների և սպունգաերկաթից այլ արտադրատեսակների արտադրություն, վերականգնման եղանակով - բացառիկ մաքրության երկաթի արտադրություն, էլեկտրատարրալուծման կամ այլ քիմիական եղանակներով - թուջի կամ պողպատի ջարդոնի վերահալում - հատիկավոր երկաթի և երկաթափոշու արտադրություն - պողպատի արտադրություն, ձուլակտորներով կամ նախնական այլ ձևերով - պողպատե կիսապատրաստվածքների արտադրություն - տաք և սառը գլոցմամբ պողպատե արտադրատեսակների արտադրություն - տաք գլոցմամբ պողպատե ձողերի և գլոցուկների արտադրություն - տաք գլոցմամբ պողպատե բաց հատվածամասերի արտադրություն - պողպատե ագուցավոր շարքերի և եռակցված պողպատե հատվածամասերի արտադրություն - երկաթուղային ռելսուղիների պարագաների (չհավաքակցված ռելսեր) արտադրություն: Բացառվում է` - սառը կորզանումով մետաղաձողերի արտադրությունը, տես 24.31 24.10.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Պողպատե խողովակների, սնամեջ տրամատների և համանման կցամասերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - անկար, կլոր կամ ոչ կլոր լայնական հատվածքով խողովակների, փողակների և կլոր լայնական հատվածքով նախապատրաստվածքների արտադրություն` տաք գլոցման կամ անընդհատ ձուլման եղանակով ստացված ձողերի և ձուլակտորների հետագա մշակման (տաք գլոցման, տաք արտաձգման կամ այլ եղանակներով տաք մշակման) միջոցով - անկար (բարձր ճշգրտության կամ ոչ) խողովակների և փողակների արտադրություն տաք գլոցման կամ տաք արտաձգման եղանակով ստացված նախապատրաստվածքների հետագա մշակման միջոցով` կլոր լայնական հատվածքով խողովակների և փողակների արտադրության համար` սառը գլոցման կամ սառը կորզանման միջոցով և ոչ կլոր հատվածքով խողովակների, փողակների և սնամեջ տրամատների արտադրության համար` միայն սառը ձգման միջոցով - 406,4 մմ գերազանցող արտաքին տրամագծով, եռակցված խողովակների և փողակների արտադրություն, ստացված շիկագլոցված և երկայնական ուղղությամբ կամ պարուրագծով եռակցված թերթերից` սառը գլոցման միջոցով - 406,4 մմ չգերազանցող արտաքին տրամագծով, կլոր հատվածքով եռակցված խողովակների և փողակների արտադրություն, ստացված շիկագլոցված կամ սառնագլոցված երկայնական ուղղությամբ կամ պարուրագծով եռակցված թերթերից` սառը ձգման կամ տաք կաղապարման միջոցով, ինչպես նաև այլ հատվածքի խողովակների և փողակների արտադրություն, ստացված շիկագլոցված կամ սառնագլոցված երկայնական ուղղությամբ եռակցված շերտերից` սառը և տաք կաղապարման միջոցով - 406,4 մմ չգերազանցող արտաքին տրամագծով կլոր լայնական հատվածքով եռակցված բարձր ճշգրտության խողովակների և փողակների արտադրություն, ստացված տաք և սառը կաղապարման միջոցով, շիկագլոցված կամ սառնագլոցված երկայնական ուղղությամբ կամ պարուրագծով եռակցված շերտերից` մատակարարման նպատակով կամ հետագա մշակման համար` սառը գլոցման կամ սառը կորզանման եղանակներով որոշակի ձևանմուշով ոչ կլոր հատվածքով խողովակների և փողակների արտադրության համար - շիկագլոցված պողպատե շերտերից հարթ կցաշուրթերի և կցորդիչ միացքների արտադրություն - պողպատից կռած ամրակման կցամասերի (օրինակ` տաք գլոցման միջոցով ստացված անկար խողովակների կցվանքով եռակցման համար կցորդիչների) արտադրություն - պողպատից պարուրակավոր և այլ միակցիչ մանրակների արտադրություն` անկար խողովակների և փողակների համար: Բացառվում է` - կենտրոնախույս ձուլման եղանակով պողպատե անկար խողովակների կամ փողակների արտադրությունը, տես 24.52.0 24.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ձողերի սառնաձգում: Այս ենթադասը ներառում է` - պողպատե ձողերի և ամբողջական հատվածամասերի (տրամատների) արտադրություն սառնաձգման, հղկման և ողորկման միջոցով: Բացառվում է` - մետաղալարի կորզանումը, տես 24.34 24.31.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Նեղ շերտերի սառնագլոցում: Այս ենթադասը ներառում է` - տաք գլոցմամբ ստացված հարթ գլոցվածքից 600 մմ-ից պակաս լայնությամբ, պատվածքով կամ առանց պատվածքի, ուղիղ նեղ շերտերի արտադրություն, սառը գլոցման եղանակով 24.32.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Սառը դրոշմում կամ ճկում: Այս ենթադասը ներառում է` - բաց հատվածամասերի (տրամատների) արտադրություն, գլանահաստոնով պողպատե հարթ գլոցվածքի հաջորդական սառը դրոշման կամ մամլիչով ճկման միջոցով - սառը դրոշմամբ կամ ճկմամբ կողավոր թերթերի կամ շերտավոր թիթեղների արտադրություն 24.33.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղալարի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - պողպատե մետաղալարի արտադրություն, լարաքարշման կամ պողպատե ձողերի սառը կորզանման միջոցով: Բացառվում է` - պողպատե ձողերի և ամբողջական հատվածամասերի (տրամատների) արտադրությունը, տես 24.31 - մետաղալարե արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 25.93 24.34.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թանկարժեք մետաղների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - թանկարժեք մետաղների արտադրություն` հանքաքարից կամ ջարդոնից, ձևափոխելի կամ ոչ ձևափոխելի ազնիվ մետաղների (ոսկու, արծաթի, պլատինի և այլնի) զտարկում և մշակում - թանկարժեք մետաղների համաձուլվածքների արտադրություն - թանկարժեք մետաղների կիսապատրաստվածքների արտադրություն - ոչ ազնիվ մետաղների արծաթապատում - ոչ ազնիվ մետաղների և արծաթի ոսկեզօծում - ոսկու, արծաթի կամ ոչ ազնիվ մետաղների պատում պլատինով կամ պլատինի խմբի մետաղներով - թանկարժեք մետաղներից մետաղալարի արտադրություն կորզանման եղանակով - նրբաթերթ թանկարժեք մետաղների արտադրություն: Բացառվում է` - գունավոր մետաղների ձուլումը, տես 24.53.0, 24.54.0 - թանկարժեք մետաղներից ոսկերչական արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 32.12 - բանկային ոսկու և ստանդարտացված ձուլակտորների արտադրությունը, տես 24.41.2 24.41.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Բանկային ոսկու և ստանդարտացված ձուլակտորների արտադրություն 24.41.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Թանկարժեք մետաղների հարգորոշում և հարգադրոշմում 24.41.3
C. Մշակող արդյունաբերություն Ալյումինի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ալյումինի արտադրություն արզնահողից - ալյումինի արտադրություն ալյումինի ջարդոնից կամ թափոնից, էլեկտրոլիտային զտման միջոցով - ալյումինի համահալվածքների արտադրություն - ալյումինից կիսապատրաստվածքների արտադրություն - ալյումինե մետաղալարի արտադրություն` կորզանման եղանակով - ալյումինի օքսիդի արտադրություն - փաթեթավորման համար ալյումինե նրբաթիթեղի արտադրություն - ալյումինե նրբաթիթեղից, որպես հիմնական բաղադրիչ, ալյումինե շերտավորված նրբաթիթեղի արտադրություն: Բացառվում է` - գունավոր մետաղների ձուլումը, տես 24.53, 24.54 24.42.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կապարի, ցինկի և անագի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - կապարի, ցինկի և անագի արտադրություն հանքաքարից - կապարի, ցինկի և անագի արտադրություն կապարի, ցինկի և անագի ջարդոնից կամ թափոնից, էլեկտրոլիտային զտման միջոցով - համահալվածքների արտադրություն - կապարից, ցինկից և անագից կիսապատրաստվածքների արտադրություն - կապարի, ցինկի և անագի մետաղալարի արտադրություն` կորզանման եղանակով - անագի նրբաթիթեղի արտադրություն Բացառվում է` - գունավոր մետաղների ձուլումը, տես 24.53, 24.54 24.43.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Պղնձի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - պղնձի արտադրություն հանքաքարից - պղնձի արտադրություն պղնձի ջարդոնից կամ թափոնից, էլեկտրոլիտային զտման միջոցով - պղնձի համահալվածքների արտադրություն - հալուն ապահովիչների համար պղնձե լարի կամ շերտիկների արտադրություն - պղնձից կիսապատրաստվածքների արտադրություն - պղնձե մետաղալարի արտադրություն` կորզանման եղանակով: Բացառվում է` - գունավոր մետաղների ձուլումը, տես 24.53, 24.54 24.44.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ գունավոր մետաղների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - քրոմի, մանգանի, նիկելի և այլնի արտադրություն հանքաքարից կամ օքսիդներից - քրոմի, մանգանի, նիկելի և այլն արտադրություն քրոմի, մանգանի, նիկելի և այլնի ջարդոնից կամ թափոնից, էլեկտրոլիտային կամ ալյումինաջերմային զտման միջոցով - քրոմի, մանգանի, նիկելի և այլ գունավոր մետաղների համահալվածքների արտադրություն - քրոմից, մանգանից, նիկելից և այլ գունավոր մետաղներից կիսապատրաստվածքների արտադրություն - նիկելի շտայնի արտադրություն - քրոմի, մանգանի, նիկելի և այլ գունավոր մետաղներից մետաղալարերի արտադրություն` կորզանման եղանակով: Բացառվում է` - գունավոր մետաղների ձուլումը, տես 24.53, 24.54 24.45.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Միջուկային վառելիքի մշակում: Այս ենթադասը ներառում է` - ուրանի արտադրություն ուրանիտից կամ այլ հանքաքարերից - ուրանի հալում և զտում 24.46.0
C. Մշակող արդյունաբերություն : 24.51.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Պողպատի ձուլում: Այս ենթադասը ներառում է` - պողպատե կիսապատրաստվածքների ձուլում - պողպատե ձուլվածքի ստացում - պողպատե անկար խողովակների և փողակների արտադրություն կենտրոնախույս ձուլման միջոցով - ձուլապողպատից խողովակների և խողովակների կցվանքների արտադրություն 24.52.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թեթև մետաղների ձուլում: Այս ենթադասը ներառում է` - ալյումինից, մագնեզիումից, տիտանից, ցինկից և այլ թեթև մետաղներից կիսապատրաստվածքների ձուլում - թեթև մետաղների ձուլվածքների ստացում 24.53.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ գունավոր մետաղների ձուլում: Այս ենթադասը ներառում է` - ծանր մետաղների ձուլվածքների ստացում - թանկարժեք մետաղների ձուլվածքների ստացում - գունավոր մետաղների ձուլում ճնշման տակ 24.54.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղե կոնստրուկցիաների և դրանց մասերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - մետաղե կոնստրուկցիաների կամ շինարարական հիմնակմախքների (կարկասների) և դրանց մասերի (հենարանների, կայմասյուների, կամուրջների, հատվածամասերի) արտադրություն - արդյունաբերական մետաղե կոնստրուկցիաների (դոմնային վառարանների, բեռնամբարձ և բեռնամշակող սարքավորանքի հիմնակմախքների) արտադրություն - հիմնականում մետաղե կոնստրուկցիաներից կազմված հավաքովի շինությունների (շինարարական հրապարակում ժամանակավոր կացարանների, ցուցահանդեսային մոդուլների տարրերի և այլ) արտադրություն: Բացառվում է` - նավային կամ ուժային կաթսաների արտադրությունը, տես 25.30 - երկաթուղու գծերի համար հավաքակցված (մոնտաժված) ամրակապերի արտադրությունը, տես 25.99 - նավերի հատվածամասերի արտադրությունը, տես 30.11 25.11.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղե դռների և լուսամուտների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - մետաղե դռների և լուսամուտների, դրանց շրջանակների, փակոցափեղկերի, դարպասների, ճաղաշարերի և համանման արտադրատեսակների արտադրություն - միջհարկային ծածկերի համար մետաղե միջնորմերի արտադրություն 25.12.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջեռուցիչ մարտկոցների և շոգեկաթսաների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջեռուցիչ մարտկոցների և շոգեկաթսաների արտադրություն: Բացառվում է` - էլեկտրական ջեռոցների և ջրատաքացուցիչների արտադրությունը, տես 27.51 25.21.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ ցիստեռնների, պահեստարանների (ռեզերվուարների) և մետաղե տարողությունների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ցիստեռնների, պահեստարանների (ռեզերվուարների) և մետաղե այլ տարողությունների արտադրություն, սովորաբար անշարժ տեղակայվող և որպես պահեստարան կամ արտադրական օգտագործման համար - մետաղե տարողությունների արտադրություն սեղմված կամ հեղուկացված գազի համար: Բացառվում է` - սովորաբար ապրանքների տեղափոխման կամ փաթեթավորման համար օգտագործվող, 300 լիտրը չգերազանցող մետաղե տակառների, թմբագլանների, մետաղե տարաների, դույլերի, արկղերի և այլ տարողությունների արտադրությունը, տես 25.91, 25.92 - փոխադրական բեռնարկղերի արտադրությունը, տես 29.20 - ռազմական զրահապատ փոխադրամիջոցները, տես 30.40 25.29.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Շոգեկաթսաների արտադրություն, բացի կենտրոնական ջեռուցման համակարգի կաթսաներից: Այս ենթադասը ներառում է` - շոգեկաթսաների և այլ շոգեարտադրիչների արտադրություն - շոգեարտադրիչների հետ օգտագործվող օժանդակ սարքավորանքի` խտարարների, ջերմօգտագործիչների, շոգեգերտաքացուցիչների, շոգեընդունիչների, շոգեկուտակիչների արտադրություն - միջուկային ռեակտորների արտադրություն, բացառությամբ իզոտոպների զատիչները - նավային կամ ուժային կաթսաների արտադրություն - խողովակների համակարգի կառուցում, ներառյալ խողովակների հետագա մշակումը, սովորաբար ճնշումային խողովակների կամ խողովակային համակարգի ստեղծման համար, ինչպես նաև համապատասխան նախագծային և կոնստրուկտորական աշխատանքները: Բացառվում է` - կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջեռուցիչ մարտկոցների և շոգեկաթսաների արտադրությունը, տես 25.21.0 - կաթսայատուրբինային կայանքների արտադրությունը, տես 28.11 - իզոտոպների զատիչների արտադրությունը, տես 28.99 25.30.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Զենքի և զինամթերքի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ծանր զենքի` հրետանային արկերի, ինքնագնաց թնդանոթների, հրթիռաձիգների և արձակման կայանքների, տորպեդային խողովակների, ծանր գնդացիրների արտադրություն - հրաձգային զենքի` ռևոլվերների, հրացանների, թեթև գնդացիրների արտադրություն - օդաճնշական կամ գազային զենքի և ատրճանակների արտադրություն - ռազմամթերքի արտադրություն - որսորդական, սպորտային, ինքնապաշտպանական հրազենի և զինամթերքի արտադրություն - պայթուցիկ սարքերի` ռումբերի, ականների, տորպեդների արտադրություն: Բացառվում է` - ճայթիչ հրապատիճների, պայթուցիչների կամ ազդանշանային հրթիռների արտադրությունը, տես 20.51 - սրերի, թրերի, սուսերի, սվինների արտադրությունը, տես 25.71.0 - թանկարժեք իրերի, դրամի փոխադրման համար զրահապատ փոխադրամիջոցների արտադրությունը, տես 29.10.1 - տիեզերական սարքերի արտադրությունը, տես 30.30.0 - տանկերի և մարտական այլ մեքենաների արտադրությունը, տես 30.40.0 25.40.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղի կռում, մամլում, դրոշմում և գլոցում. փոշեմետաղագործություն: Այս ենթադասը ներառում է` - մետաղի կռում, մամլում, դրոշմում և գլոցում - փոշեմետաղագործություն` մետաղե փոշիներից, ջերմամշակման (թրծման) կամ ճնշման միջոցով մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն: Բացառվում է` - մետաղափոշու արտադրությունը, տես 24.1, 24.2 25.50.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղների մշակում և պատում: Այս ենթադասը ներառում է` - մետաղապատում, անոդավորում և այլն - մետաղների ջերմամշակում - մետաղների ծլեպահեռացում, ավազաշիթային մաքրում, թմբուկային մշակում, հղկում, մաքրում ավազից - մետաղների ներկում, փորագրում - պլաստիկացում, արծնապատում, լաքապատում և այլ ոչ մետաղական պատվածքով պատում - մետաղների կոփում և փայլեցում: Բացառվում է` - ձիերի պայտման ծառայությունները, տես 01.62 - մետաղի վրա տպագրությունը, տես 18.12 - հիմնական և այլ մետաղների վրա թանկարժեք մետաղների գլոցումը, տես 24.41, 24.42, 24.43, 24.44 25.61.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղների մեխանիկական մշակում : Այս ենթադասը ներառում է` - մետաղական մասերի գայլիկոնում, հղկում, ֆրեզում, տաշում, կիպահղկում, ուղղում, կտրում, կոկում, սրում, զոդում, ճախարակում և այլն - մետաղների հատում և փորագրում լազերի միջոց: ով Բացառվում է` - անասնաբուծության ոլորտում իրականացվող դարբնի ծառայությունները, տես 01.62 - պատվիրատուի ներկայությամբ փորագրական ծառայությունները, տես 95.25 25.62.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Դանակային արտադրատեսակների, սեղանի մետաղե սպասքի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - դանակների, պատառաքաղների, գդալների և տնային գործածության այլ դանակային իրերի արտադրություն - մսի կտրատման և կոտորման դանակների, ածելիների, ածելու շեղբերի, մկրատների, մազակտրիչ սարքերի և այլ դանակային ու կտրող արտադրատեսակների արտադրություն - սրերի, թրերի, սուսերի, սվինների և համանման արտադրատեսակների արտադրություն: Բացառվում է` - մետաղե խորը սպասքի (թեյնիկների, կուժերի), ճաշի ամանեղենի (փոքրիկ կաթսաների, խորը ամանների), ոչ խորը ամանների, պնակների արտադրությունը, տես 25.99.0 - թանկարժեք մետաղներից սեղանի սպասքի արտադրությունը, տես 32.12.9 25.71.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կողպեքների և ծխնիների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - փականների, կողպեքների, սահափակաղակների (սողնակների), բանալիների, ծխնիների և այլ երկաթեղեն արտադրատեսակների արտադրություն` շինարարությունում, կահույքի արտադրությունում, տրանսպորտային միջոցներում օգտագործման համար 25.72.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ձեռքի գործիքների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - մեքենաների և մեխանիկական սարքերի համար դանակների և դանակային սայրերի արտադրություն - ձեռքի գործիքների` տափաշուրթերի, պտուտակահանների և այլն արտադրություն - գյուղատնտեսական, առանց էլեկտրաշարժաբերի ձեռքի գործիքների արտադրություն - սղոցների և սղոցների շեղբերի, այդ թվում` սկավառակային և շղթայական սղոցների շեղբերի արտադրություն - էլեկտրաշարժաբերով կամ առանց էլեկտրաշարժաբերի ձեռքի գործիքների կամ հաստոցների համար համափոխարինելի գլխադիրների` շաղափների, ծակիչների, կետանշիչների, ֆրեզների արտադրություն - մամլման գործիքակազմի արտադրություն - հնոցների, զնդանների և դարբնոցային այլ գործիքների արտադրություն - ձուլածո առանցքալատուփերի և մամլակաղապարների (բացի ձուլակտորներով ձուլվածքից) արտադրություն - մամլակների, սեղմիչների արտադրություն: Բացառվում է` - էլեկտրաշարժաբերով ձեռքի գործիքների արտադրությունը, տես 28.24 - ձուլակտորներով ձուլվածքի արտադրությունը, տես 28.91 25.73.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղե տակառների և համանման տարողությունների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - դույլերի, մետաղե տարաների, տակառների, թմբկագլանների, թիթեղյա տարողությունների արտադրություն: Բացառվում է` - ցիստեռնների և պահեստարանների (ռեզերվուարների) արտադրությունը, տես 25.2 25.91.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թեթև մետաղներից փաթեթանյութերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - պահածոյի տուփերի, սննդամթերքի համար թիթեղյա արկղերի, ծալովի պարկուճների արտադրություն - մետաղե կափարիչների, խցանների արտադրություն 25.92.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղալարե արտադրատեսակների, շղթաների, զսպանակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - մետաղե մալուխների, հյուսած եզրաքուղերի և համանման արտադրատեսակների արտադրություն - չմեկուսացված մետաղե մալուխների կամ մեկուսացված մալուխների, որոնք չեն կարող օգտագործվել որպես էլեկտրական հոսանքի հաղորդիչ, արտադրություն - պատվածքով կամ սնամեջ մետաղալարի արտադրություն - մետաղալարե արտադրատեսակների` մետաղե փշալարերի, մետաղե ցանկապատերի, վանդակների, ցանցերի, մետաղագործվածքի արտադրություն - աղեղային էլեկտրաեռակցման համար պատվածքով էլեկտրոդների արտադրություն - մեխերի, քորոցների, գնդասեղների արտադրություն - զսպանակների արտադրություն, բացի ժամացույցի զսպանակներից` թերթավոր զսպանների, պարուրաձև զսպանակների, ոլորման լիսեռների զսպանակների, զսպանների համար թերթերի արտադրություն - շղթաների արտադրություն, բացի ուժային փոխանցիչ շղթաներից: Բացառվում է` - ժամացույցների կամ ժամացույցի զսպանակների արտադրությունը, տես 26.52 - էլեկտրականության փոխանցման համար հաղորդալարերի և մալուխների արտադրությունը, տես 27.32 - ուժային փոխանցիչ շղթաների արտադրությունը, տես 28.15 25.93.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Սեղմակների, պտուտակապարուրակային արտադրատեսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - գամերի, տափօղակների և համանման ոչ պարուրակային արտադրատեսակների արտադրություն - պտուտակավար մեքենայական արտադրատեսակների արտադրություն - սողնակների, հեղույսների, մանեկների և համանման պարուրակային արտադրատեսակների արտադրություն 25.94.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում: Այս ենթադասը ներառում է` - տնային գործածության մետաղե արտադրատեսակների` խորը սպասքի (թեյնիկների, կուժերի և այլ), ճաշի ամանեղենի (փոքրիկ կաթսաների, խորը և ոչ խորը ամանների, պնակների), կերակրակաթսաների, թավաների և խոհանոցային այլ, ոչ էլեկտրական կահ-կարասիի, խոհանոցային ձեռքի փոքր հարմարանքների և պարագաների, ամանեղեն լվանալու համար մետաղական ցանցերի արտադրություն - շինարարական ցինկե բաղադրամասերի և սանիտարահիգիենիկ սարքավորանքի` ջրորդանների, տանիքի վերնադրակների, լոգնոցների, լվացարանների, հոսարանների և համանման այլ արտադրատեսակների արտադրություն - գրասենյակային մետաղական արտադրատեսակների (բացի կահույքից) արտադրություն - անկիզելի պահարանների, զրահապատ դռների արտադրություն - այլ մետաղե արտադրատեսակների` նավի պտուտակների և դրանց թիակների, խարիսխների, զանգերի, հավաքակցված (մոնտաժված) երկաթուղու գծերի համար ամրակապերի, ճարմանդների, կեռերի, մետաղական սանդուղքների, ցուցանակների, պաշտպանական սաղավարտների արտադրություն - նրբաթիթեղից պարկերի արտադրություն - հաստատուն մագնիսների արտադրություն - մետաղե վակուումային անոթների արտադրություն - մետաղե կրծքանշանների և պատվանշանների արտադրություն - մետաղե վարսափաթթուկների, սանրերի, հովանոցների համար մետաղե բռնակների, հիմնակմախքի արտադրություն: Բացառվում է` - սրերի, թրերի, սուսերի, սվինների և այլնի արտադրությունը, տես 25.71 - խանութներում առևտրի համար ձեռնասայլակների արտադրությունը, տես 30.99 - մետաղե կահույքի արտադրությունը, տես 31.01, 31.02, 31.09 - սպորտային արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 32.30 - խաղերի և խաղալիքների արտադրությունը, տես 32.40 25.99.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Էլեկտրոնային բաղադրամասերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է էլեկտրոնային կիսահաղորդչային և այլ բաղադրամասերի արտադրությունը` - էլեկտրոնային կոնդենսատորների արտադրություն - էլեկտրոնային ռեզիստորների արտադրություն - միկրոպրոցեսորների արտադրություն - էլեկտրոնային լամպերի, էլեկտրոնաճառագայթային խողովակների արտադրություն - էլեկտրոնային միակցիչների արտադրություն - չհավաքած (դատարկ) մեկուսատախտակների արտադրություն - ինտեգրալային սխեմաների (անալոգային, թվանշանային կամ հիբրիդային) արտադրություն - դիոդների, տրանզիստորների և համանման ընդհատուն սարքվածքների արտադրություն - էլեկտրոնային տեսակի մակածիչների (դրոսելային կոճերի, ինդուկցիոն պարույրների, կերպափոխիչների), էլեկտրոնային տիպային բաղադրամասերի արտադրություն - էլեկտրոնային բյուրեղների և բյուրեղային միկրոհավաքվածքների արտադրություն - էլեկտրոնային սոլենոիդների, կոմուտատորների, տվիչների արտադրություն - վանդակավոր, թիթեղավոր պատրաստ կամ կիսապատրաստ կիսահաղորդիչների արտադրություն - էլեկտրոնային ցուցատախտակների բաղադրամասերի (պլազմայի, պոլիմերների, հեղուկաբյուրեղների) արտադրություն - լուսարձակող դիոդների արտադրություն - տպիչների, մոնիտորների համար ՈՒՍԲ մալուխների (USB) մալուխների, միակցիչներով և այլ կցամասերով մալուխային հավաքածուների արտադրություն: Բացառվում է` - տերմինալների (տեղեկատվության ներանցման և արտածման սարք) հետ փոխգործողության քարտերի արտադրությունը, տես 18.12 - համակարգիչների և հեռուստացույցների էկրանների արտադրությունը, տես 26.20, 26.40 - մոդեմների արտադրությունը, տես 26.30 - ռենտգենյան խողովակների և ռենտգենյան ճառագայթման գործողությամբ` համանման սարքավորումների արտադրությունը, տես 26.60 - օպտիկական սարքավորանքի և գործիքների արտադրությունը, տես 26.70 - էլեկտրական սարքավորանքի արտադրությունը, տես 27 հատվածը - էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և տրանսֆորմատորների արտադրությունը, տես 27.11 - էլեկտրական ռելեների արտադրությունը, տես 27.12 - էլեկտրական հեռագրական սարքվածքների արտադրությունը, տես 27.33 - ավարտուն սարքավորումների արտադրությունը, որը դասակարգվում է սարքավորման տեսակին համապատասխան դասերում 26.11.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրություն - բաղադրամասերի տեղադրումը մեկուսատախտակների վրա - ինտերֆեյսի քարտերի (ձայնի, տեսապատկերի, ցանցի, կոնտրոլերների, մոդեմների) արտադրություն: Բացառվում է` - տերմինալների (տեղեկատվության ներանցման և արտածման սարք) հետ փոխգործողության քարտերի արտադրությունը, տես 18.12 - տպատախտակների արտադրությունը, տես 26.11 26.12.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաների, անհատական համակարգիչների, նոութբուքերի, համակարգչային սերվերների, ծայրամասային սարքվածքների` հիշողության, ներանցման և արտածման սարքվածքների (տպիչների, մոնիտորների, ստեղնաշարի) արտադրությունը և/կամ հավաքումը: Համակարգիչները կարող են լինել անալոգային, թվանշանային կամ հիբրիդային: Ընդհանուր տեսակի թվանշանային համակարգիչները սարքվածք են, որոնք պահում են ծրագրեր, տվյալներ, տվյալների մշակման համար ծրագրեր և օգտվողների պահանջները բավարարող ծրագրային փաթեթներ, կատարում են օգտվողի կողմից նշված թվաբանական և օգտվողի միջամտությունը չպահանջող այլ գործողություններ, մշակման ծրագրեր, երբ կառավարվող մշակման ընթացքում համակարգիչը տալիս է տրամաբանական լուծումներ: Անալոգային համակարգիչների միջոցով կարելի է մոդելավորել մաթեմատիկական մոդելները կամ առնվազն կատարել տարրերի անալոգային կառավարումն ու ծրագրավորումը: Այս ենթադասը ներառում է` - համակարգիչների արտադրություն - նոութբուքերի արտադրություն - տվյալների մշակման կենտրոնական բլոկերի, պրոցեսորների արտադրություն - գրպանի ՊԴԱ (PDA)) համակարգիչների արտադրություն - մագնիսական սկավառակատարերի, ֆլեշերի և տեղեկատվության պահման համար այլ սարքվածքների արտադրություն - օպտիկական սկավառակատարերի (ՍԴ-ՌՎ (CD-RW), ՍԴ-ՌՈՄ (CD-ROM), ԴՎԴ-ՌՈՄ (DVD-ROM), ԴՎԴ-ՌՎ (DVD-RW)) արտադրություն - տպիչների արտադրություն - մոնիտորների արտադրություն - ստեղնաշարերի արտադրություն - մկնիկների, ջոստիկների, համակարգչային այլ մանիպուլյատորների արտադրություն - մասնագիտացված համակարգչային տերմինալների (տեղեկատվության ներանցման և արտածման սարք) արտադրություն - համակարգչային սերվերների արտադրություն - սկաներների, ներառյալ գծիկային ծածկագրի սկաներները, արտադրություն - էլեկտրոնային քարտերը կարդացող սարքերի արտադրություն - վիրտուալ խաղերի համար սարքվածքների արտադրություն - համակարգչային պրոյեկտորների արտադրություն - բանկային ավտոմատների և համանման համակարգչային տերմինալների (տվյալների ներանցման և արտածման սարք) արտադրություն - ոչ մեխանիկական դրամարկղային մեքենաների արտադրություն - երկու և ավելի գործառույթներ իրականացնող (տպում, դիտում, պատճենահանում, ֆաքսով փոխանցում) գրասենյակային բազմաֆունկցիոնալ սարքավորանքի արտադրություն: Բացառվում է` - գրառված կրիչների (համակարգչային, տեսագրված, ձայնագրված և այլ նյութերով) բազմացումը, տես 18.2 - համակարգիչներում և ծայրամասային սարքվածքներում օգտագործվող էլեկտրոնային բաղադրամասերի և հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրությունը, տես 26.1 - համակարգչային ներքին և արտաքին մոդեմների արտադրությունը, տես 26.12.0 - ինտերֆեյսի քարտերի, մոդուլների, հավաքվածքների արտադրությունը, տես 26.12.0 - հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրությունը, տես 26.12.0 - հաղորդակցական սարքավորանքի մոդեմների արտադրությունը, տես 26.30.0 - թվանշանային հաղորդակցական փոխարկիչների, տվյալների հաղորդման սարքավորանքի (ծրագծիչների, զուգահոսագծերի, համակենտրոնիչների, անցախցերի և այլ) արտադրությունը, տես 26.30.0 - ձայնա- և տեսասարքավորումների և այլ կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրությունը, տես 26.40.0 - հեռուստացույցների և հեռուստաէկրանների արտադրությունը, տես 26.40.0 - տեսախաղերի համար կառավարման վահանակների արտադրությունը, տես 26.40.0 - համակարգիչներում և այլ սարքվածքներում օգտագործվող մագնիսական և օպտիկական տեղեկատվական կրիչների արտադրությունը, տես 26.80.0 26.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կապի սարքավորանքի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է հեռախոսակապի ապահովման և տվյալների հաղորդման համար սարքավորանքի արտադրությունը, որտեղ ազդանշանների փոխանցումը կատարվում է էլեկտրալարերով կամ էլեկտրամագնիսական ալիքների միջոցով (օրինակ` հեռուստառադիոազդանշանների հեռարձակման և անհաղորդալար կապի սարքավորանքը)` - կենտրոնական հեռախոսակայանների կապի սարքավորանքի արտադրություն - անլար հեռախոսների արտադրություն - գրասենյակային մասնավոր հեռախոսակայանների համար սարքավորանքի արտադրություն - հեռախոսների, ֆաքսիմիլային սարքավորանքի, ներառյալ հեռախոսային ինքնապատասխանիչները, արտադրություն - տվյալների հաղորդման սարքավորանքի (կամրջակների, համակենտրոնիչների, ծրագծիչների, անցախցերի և այլնի) արտադրություն - ընդունիչ-հաղորդիչ ալեհավաքների արտադրություն - մալուխային հեռուստատեսության սարքավորանքի արտադրություն - պեյջերների արտադրություն - բջջային հեռախոսների արտադրություն (սմարթֆոնների, նոր սերնդի հեռախոսների արտադրություն) - շարժական կապի սարքավորանքի արտադրություն - ռադիոհեռուստաստուդիաների, ռադիոհեռուստահաղորդման սարքավորանքի, ներառյալ հեռուստախցիկները, արտադրություն - մոդեմների, հաղորդիչ սարքավորումների արտադրություն - կենտրոնական կառավարման վահանների` պահակային և հակահրդեհային համակարգի ազդանշանների հաղորդիչների արտադրություն - ռադիոհեռուստահաղորդիչների արտադրություն - ենթակարմիր ազդանշանների կիրառմամբ կապի սարքավորումների (օրինակ` հեռակառավարման սարքերը) արտադրություն: Բացառվում է` - կապի սարքավորանքներում օգտագործվող էլեկտրոնային բաղադրամասերի և հանգույցների, ներառյալ ներքին և արտաքին համակարգչային մոդեմները, արտադրությունը, տես 26.11 - հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակների արտադրությունը, տես 26.12.0 - համակարգիչների և համակարգչային ծայրամասային սարքավորանքի արտադրությունը, տես 26.20.0 - կենցաղային ձայնա- և տեսասարքավորանքի արտադրությունը, տես 26.40.0 - ՋՊՍ (GPS) սարքերի արտադրությունը, տես 26.51.0 - էլեկտրոնային ցուցատախտակների արտադրությունը, տես 27.90.0 - լուսացույցների արտադրությունը, տես 27.90.0 26.30.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է կենցաղում, ավտոմեքենաներում, տեղական ազդարարման համակարգերում, երաժշտական գործիքների ձայնի ուժեղացման համար օգտագործվող էլեկտրոնային ձայնա- և տեսասարքավորանքի արտադրությունը՝ - տեսագրող և տեսավերարտադրող սարքավորումների արտադրություն - հեռուստացույցների արտադրություն - տեսամոնիտորների և տեսապրոյեկտորների արտադրություն - ձայնագրող և ձայնավերարտադրող սարքավորումների արտադրություն - տարածական (ստերեո) սարքավորանքի արտադրություն - ռադիոընդունիչների արտադրություն - ձայնական (ակուստիկ) համակարգերի արտադրություն - անձնական օգտագործման տեսախցիկների արտադրություն - էլեկտրանվագարկիչների արտադրություն - տեղական ազդարարման համակարգերում և երաժշտական գործիքների համար ձայնաուժեղացման սարքավորումների արտադրություն - խոսափողերի արտադրություն - օպնվագարկիչների արտադրություն - կարաոկե սարքավորումների արտադրություն - ականջակալների (ռադիո, ստերեո, համակարգչային) արտադրություն - էլեկտրոնային խաղերի կառավարման վահանակների արտադրություն: Բացառվում է` - գրանցված կրիչների (համակարգչային, տեսա- և ձայնագրությունները և այլ) արտադրությունը, տես 18.2 - համակարգչային ծայրամասային սարքավորանքի և համակարգչային մոնիտորների արտադրությունը, տես 26.20.0 - հեռախոսային ինքնապատասխանիչների արտադրությունը, տես 26.30.0 - ազդարարման համակարգերի սարքավորանքի արտադրությունը, տես 26.30.0 - ռադիոհեռուստահաղորդիչների արտադրությունը, տես 26.30.0 - ռադիո և ենթակարմիր ազդանշանների կիրառմամբ հեռակառավարման սարքավորումների արտադրությունը, տես 26.30.0 - ռադիոհեռուստաստուդիաների սարքավորանքի` տեսաձայնագրող և վերարտադրող սարքավորումների, ընդունիչ-հաղորդիչ և այլ ալեհավաքների, արևտրային տեսախցիկների արտադրությունը, տես 26.30.0 - թվանշանային խցիկների արտադրությունը, տես 26.70.0 - տեղադրված (անփոփոխ) ծրագրային ապահովմամբ էլեկտրոնային խաղերի արտադրությունը, տես 32.40.0 26.40.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ և նավագնացական գործիքների ու սարքերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է որոնման, հայտնաբերման, նավագնացական, կառավարման, ծովագնացական և օդանավագնացական համակարգերի և գործիքների, ջեռուցման, օդի լավորակման, հովացման` ավտոմատ վերահսկման կամ կարգավորման համար սարքերի, ջերմաստիճանի, խոնավության, ճնշման, վակուումի, այրման, հոսքի, մակարդակի, մածուցիկության, խտության, թթվայնության, թանձրության, պտույտի անկյան կարգավորման, անընդհատ ավտոմատ չափիչ, գրանցիչ, ցուցիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ սարքերի և գործիքների, ծախսաչափերի և հաշվիչների, հոսանքի և էլեկտրական ազդանշանների բնութագրիչների ստուգման և չափման գործիքների, պինդ մարմինների, հեղուկների, գազակերպ և այլ բաղադրանյութերի քիմիական կամ ֆիզիկական բաղադրության, խտության լաբորատորական վերլուծության համար գործիքների և սարքերի, այլ չափումների և փորձարկումների համար գործիքների և դրանց մասերի արտադրությունը: Այս ենթադասը ներառում է նաև չափիչ, ստուգիչ, փորձարկային ոչ էլեկտրական սարքավորանքի (բացի պարզ մեխանիկական գործիքներից) արտադրությունը: Այս ենթադասը ներառում է` - օդագնացական շարժիչների համար չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ սարքերի արտադրություն - ավտոմեքենաների բանած գազերի բաղադրության ստուգման համար սարքավորանքի արտադրություն - օդերևութաբանական սարքերի արտադրություն - ֆիզիկական վերլուծության անցկացման համար սարքավորանքի արտադրություն - բազմագրանցիչ սարքերի արտադրություն - ռադիոճառագայթման հայտնաբերման և ստուգիչ սարքերի արտադրություն - գեոդեզիական գործիքների արտադրություն - հեղուկային ապակե և երկմետաղ ջերմաչափերի (բացի բժշկական ջերմաչափերից) արտադրություն - խոնավակայունարարների արտադրություն - ջրի սահմանաքանակի ստուգիչ սարքերի արտադրություն - հրածորանների բոցի կարգավորիչների արտադրություն - սպեկտրաչափերի արտադրություն - օդաճնշական չափիչ սարքերի արտադրություն - հաշվիչների (ջրի, գազի, էլեկտրաէներգիայի և այլ) արտադրություն - հեղուկների և գազերի ծախսաչափերի, մակարդակաչափերի և այլ փոփոխական պարամետրերի չափիչ և ստուգիչ սարքերի արտադրություն - պտուտաչափերի արտադրություն - ականափնտրիչների, իմպուլսային գեներատորների, մագնիսական դետեկտորների արտադրություն - որոնման, հայտնաբերման, նավագնացական, ծովագնացական և օդագնացական սարքավորանքի արտադրություն, ներառյալ ռադիոհիդրոձայնային ազդալողանները, արտադրություն - ռադարային սարքավորանքի արտադրություն - տեղադիրքի որոշման և կառավարման համընդհանուր համակարգերի (GPS) արտա­դրու-թյուն - բնապահպանական և ավտոմատ կարգավորման համար ստուգիչ սարքերի արտադրություն - չափիչ և գրանցիչ սարքավորանքի (օրինակ` սև արկղերի) արտադրություն - քայլաչափերի արտադրություն - ռադարների արտադրություն - լաբորատոր վերլուծական սարքերի (օրինակ` արյան վերլուծության համար) արտադրություն - լաբորատոր չափացույցերի, խտաչափերի, ճնշաչափերի, հաշվեկշռաչափերի և այլ լաբորատոր չափիչ, ստուգիչ, փորձարկային գործիքների, սարքերի կամ մեքենաների արտադրություն: Բացառվում է` - հեռախոսային ինքնապատասխանիչների արտադրությունը, տես 26.30.0 - ճառագայթահարող սարքավորանքի արտադրությունը, տես 26.70.0 - խոսաձայնագրիչ սարքավորանքի արտադրությունը, տես 28.23.0 - ընդհանուր նշանակության չափիչ սարքվածքների (ոչ լաբորատոր տեսակները), ճնշաչափերի և համանման արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 28.29.0 - բժշկական ջերմաչափերի արտադրությունը, տես 32.50.0 - արտադրական գործընթացների կառավարման համար արդյունաբերական սարքավորանքի տեղադրումը, տես 33.20.0 - մեխանիկական պարզ չափիչ գործիքների (չափիչ ժապավենների, չափակարկինների և այլ) արտադրությունը, տես համապատասխան գործիքների արտադրության դասերում 26.51.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ժամացույցների և ժամանակի գրանցման այլ սարքերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է ձեռքի ժամացույցների, բոլոր այլ տեսակի ժամացույցների, ժամանակի գրանցման տարբեր սարքերի արտադրությունը՝ - ձեռքի և բոլոր տեսակի այլ ժամացույցների, ներառյալ սարքավորանքների վահանակների վրա տեղադրվող, արտադրություն - ձեռքի և բոլոր տեսակի այլ ժամացույցների մարմինների, ներառյալ թանկարժեք մետաղներից մարմինները, արտադրություն - ժամանակի ցուցանշման համար սարքերի, ժամացույցի մեխանիզմով կամ համաժամիչով ժամանակի միջակայքերի գրանցման, հաշվարկման կամ այլ տեսքով ներկայացման սարքերի` մեքենաների կայանման ժամանակի հաշվիչների, ժամակարգավորիչների (թայմերների), ժամ/օրացույց ցուցանշող ժամացույցների, տարբեր գործընթացների ժամակարգավորիչների արտադրություն - ժամացույցի մեխանիզմով կամ համաժամիչով անջատիչների կամ այլ անջատիչ սարքվածքների (օրինակ` փականքների) արտադրություն - ձեռքի և բոլոր տեսակի այլ ժամացույցների մասերի` շարժամասերի, զսպանակների, քարերի, թվացույցերի, սլաքների և կամրջակների և այլ մանրակների արտադրություն - տարբեր նյութերից ժամացույցի մարմինների և պատյանների արտադրություն: Բացառվում է` - ձեռքի ժամացույցների համար ոչ մետաղական փոկերի (գործվածքից, կաշվից, պլաստմասսայից) արտադրությունը, տես 15.12 - ձեռքի ժամացույցների համար թանկարժեք մետաղներից փոկերի արտադրությունը, տես 32.12 - ձեռքի ժամացույցների համար ոչ թանկարժեք մետաղներից փոկերի արտադրությունը, տես 32.13 26.52.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - բետա, գամմա, ռենտգենյան կամ այլ ճառագայթման գործողության սարքերի և սարքվածքների, ճառագայթահարող սարքավորանքի և խողովակների արտադրություն (արդյունաբերական, բժշկական ախտորոշման, բուժական, հետազոտական, գիտական նպատակների համար) - սցինտիլյացիոն տեսածրիչների արտադրություն - տոմոգրաֆների արտադրություն - մագնիսական ռեզոնանսի երևույթի հիման վրա գործող սարքերի արտադրություն - անդրաձայնային ախտորոշիչ սարքերի արտադրություն - էլեկտրասրտագրիչների արտադրություն - էլեկտրաբժշկական ներդիտակային սարքավորանքի արտադրություն - բժշկական լազերային սարքավորանքի արտադրություն - սրտի էլեկտրոնային խթանիչների արտադրություն - լսողական սարքերի արտադրություն - սննդամթերքի, հեղուկների (օրինակ` կաթի) ճառագայթման աստիճանի որոշման համար սարքերի արտադրություն: Բացառվում է` - արևաբուժական (արևահարող) սարքավորանքի արտադրությունը, տես 28.99.0 26.60.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Օպտիկական գործիքների և լուսանկարչական սարքավորանքի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է օպտիկական գործիքների` հեռադիտակների, մանրադիտակների (բացի էլեկտրոնային և պոզիտրոնային գործիքներից), աստղադիտակների, պրիզմաների և ոսպնյակների արտադրությունը, ոսպնյակների (բացի ակնաբուժական ոսպնյակներից) պատումը, ողորկումը և տեղադրումը, լուսանկարչական սարքավորանքի` խցիկների, լուսակայացույցերի և այլ լուսանկարչական սարքավորանքի ու դրանց մանրակների արտադրությունը` - օպտիկական հայելիների արտադրություն - օպտիկական նշանոցով սարքավորանքի արտադրություն - օպտիկական դիրքավորման տարրերով սարքավորանքի արտադրություն - խոշորացույցների արտադրություն - ճշգրիտ մեխանիկական աշխատանքների համար օպտիկական գործիքների արտադրություն - օպտիկական համեմատիչների (կոմպարատորների) արտադրություն - կինոխցիկների և թվային խցիկների արտադրություն - կինոժապավենների և սլայդերի ցուցադրիչների արտադրություն - թափանցապատկերների (դիապոզիտիվների) ցուցադրիչների արտադրություն - չափման և ստուգման օպտիկական սարքվածքների և գործիքների (օրինակ` կարգավորման սարքերի գործարկման, լուսակայացույցերի, հեռաչափերի) արտադրություն - ոսպնյակների, օպտիկական մանրադիտակների, հեռադիտակների և աստղադիտակների արտադրություն - լազերային հավաքվածքների արտադրությո:ւն Բացառվում է` - համակարգչային ցուցադրիչների արտադրությունը, տես 26.20 - մալուխային հեռուստատեսության սարքավորանքի և տեսախցիկների արտադրությունը, տես 26.30 - անհատական տեսախցիկների արտադրությունը, տես 26.40 - լազերային բաղադրիչներով սարքավորանքի արտադրությունը, տես համապատասխան դասի սարքավորանքի արտադրությունը (օրինակ` բժշկական լազերային սարքավորանքի արտադրությունը, տես 26.60) - լուսապատճենահան մեքենաների արտադրությունը, տես 28.23 - ակնաբուժական արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 32.50 26.70.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մագնիսական և օպտիկական տեղեկատվական կրիչների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է մագնիսական և օպտիկական տեղեկատվական կրիչների արտադրությունը՝ - չգրառված մագնիսական ձայնա- և տեսաժապավենների արտադրություն - չգրառված մագնիսական ձայնա- և տեսակասետների արտադրություն - չգրառված սկավառակների արտադրություն - չգրառված օպտիկական սկավառակների արտադրություն - կարծր սկավառակների (համակարգչային հիշասարքերի) արտադրություն: Բացառվում է` - գրառված տեղեկատվական կրիչների (համակարգչային, ձայնա- և տեսակրիչների) արտադրությունը, տես 18.2 26.80.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Էլեկտրաշարժիչների, գեներատորների և տրանսֆորմատորների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է բոլոր տեսակի էլեկտրաշարժիչների և տրանսֆորմատորների (փոփոխական, հաստատուն, փոփոխական/հաստատուն հոսանքի) արտադրությունը` - էլեկտրաշարժիչների (բացի ներքին այրման և մեկնարկիչ սարքի շարժիչներից) արտադրություն - էլեկտրական բաշխիչ տրանսֆորմատորների արտադրություն - աղեղային էլեկտրաեռակցման տրանսֆորմատորների արտադրություն - ֆլուորեսցենտային կայունարարների (տրանսֆորմատորների) արտադրություն - էլեկտրաէներգիայի բաշխիչ ենթակայանների տրանսֆորմատորների արտադրություն - էլեկտրական լարման փոխհաղորդակների և կայունարարների արտադրություն - էլեկտրագեներատորների (բացի կատարելագործված ներքին այրման շարժիչների լիցքավորման մարտկոցներից) արտադրություն - շարժիչ-գեներատորների համալրող բաղադրամասերի (բացի տուրբագեներատորների մեկնարկիչ սարքից) արտադրություն - մագնիսական խարիսխների փաթույթների վերափաթաթում, արտադրական եղանակով: Բացառվում է` - համակարգչային ցուցադրիչների արտադրությունը, տես 26.20 - մալուխային հեռուստատեսության սարքավորանքի և տեսախցիկների արտադրությունը, տես 26.30 - անհատական տեսախցիկների արտադրությունը, տես 26.40 - լազերային բաղադրիչներով սարքավորանքի արտադրությունը, տես համապատասխան դասի սարքավորանքի արտադրությունը (օրինակ` բժշկական լազերային սարքավորանքի արտադրությունը, տես 26.60) - լուսապատճենահան մեքենաների արտադրությունը, տես 28.23 - ակնաբուժական արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 32.50 27.11.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Էլեկտրաբաշխիչ և կարգավորիչ սարքերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - էլեկտրաէներգիայի ընդհատիչների արտադրություն - ցանցային մարիչների (լարման ցատկերի մարման համար) արտադրություն - էլեկտրաէներգիայի բաշխման համար կառավարման վահանների արտադրություն - էլեկտրական ռելեների արտադրություն - սարքերի Էլեկտրական բաշխատախտակների համար անցուղիների արտադրություն - հալուն էլեկտրական ապահովիչների արտադրություն - հոսանքափոխիչ սարքավորանքի(կոմուտատորների) արտադրություն - էլեկտրաէներգիայի կոմուտատորների (բացի սեղմակային կոճակներից, միացքներից, հպակային և այլ միացման տարրերից) արտադրություն - էլեկտրաշարժ ուժի գեներատորների համալրող բաղադրամասերի արտադրություն: Բացառվում է` - բնապահպանական և արդյունաբերական գործընթացների ավտոմատ կարգավորման սարքերի արտադրությունը, տես 26.51 - էլեկտրական շղթաների միակցիչների` սեղմակային կոճակների, միացքների, հպակային և այլ միացման տարրերի արտադրությունը, տես 27.33 27.12.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մարտկոցների և կուտակիչների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է լիցքավորվող և չլիցքավորվող մարտկոցների արտադրությունը՝ - առաջնային տարրերի և առաջնային տարրերի մարտկոցների` մանգանի երկօքսիդ, սնդիկի երկօքսիդ, արծաթի օքսիդ և այլ նյութեր պարունակող բջիջների արտադրություն - էլեկտրակուտակիչների և դրանց մասերի` միջադիրների, հենամարմինների, կափարիչների արտադրություն - կապարաթթվական կուտակիչների արտադրություն - նիկել-կադմիումային կուտակիչների արտադրություն - նիկել-հիդրիդային կուտակիչների արտադրություն - լիթիումային կուտակիչների արտադրություն - չոր բջիջային կուտակիչների արտադրություն - խոնավ բջիջային կուտակիչների արտադրություն 27.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թելքաօպտիկական մալուխների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - տվյալների, տեսապատկերների փոխանցման համար թելքաօպտիկական մալուխների արտադրություն: Բացառվում է` - ապակեթելքի, ապակեթելքից ճոպանների արտադրությունը, տես 23.14 - միակցիչներով կամ այլ կցամասերով օպտիկական մալուխային հավաքածուների արտադրությունը, տես 26.11 27.31.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ էլեկտրահաղորդալարերի և մալուխների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - մեկուսացված հաղորդալարերի և մալուխների արտադրություն` պողպատից, պղնձից, ալյումինից Բացառվում է` - չմեկուսացված լարերի արտադրությունը, տես 24.34, 24.41, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45 - համակարգիչների, տպիչների, մոնիտորների համար մալուխների, USB (ունիվերսալ հաջորդական հաջորդաթիթեղ) մալուխների, միակցիչներով և կցված այլ մասերով մալուխային հավաքածուների արտադրությունը, տես 26.11 - սարքավորանքների համար մեկուսացված հաղորդալարերով և միակցիչներով հավաքակցման հավաքածուների արտադրությունը, տես 27.90 - ավտոմեքենաների համար էլեկտրալարերի լրակազմի արտադրությունը, տես 29.31 27.32.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է էլեկտրական շղթաների միացման սարքվածքների արտադրությունը տարբեր նյութերից՝ - էլեկտրական հաղորդաթիթեղների, հաղորդաձողերի (բացի էլեկտրաբաշխիչ սարքերից) արտադրություն - էլեկտրական շղթաներում կարճ միացումները կանխարգելող անջատիչների (ՋՖԿԻ (GFCI)) արտադրություն - էլեկտրական լամպերի կոթառների արտադրություն - շանթահարների և էլեկտրամագնիսական կոճերի արտադրություն - էլեկտրական շղթաների միակցիչների` սեղմակային կոճակների, սեղմակների, միացքների, հպակային և այլ միացման տարրերի, սոլենոիդների արտադրություն - վարդակների, խրոցակների արտադրություն - էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքներով (հպակներ, արտանցիչներ, փոխանցիչներ և այլ) տուփերի, վահանակների արտադրություն - մեկուսախողովակների և կցամասերի արտադրություն - ապարատային միջոցների հաղորդագծերի և հենակների արտադրություն - սարքերի հաղորդագծերի համար ոչ էլեկտրական պլաստմասսե միացման սարքվածքների` տուփերի հպակային բռնակների, թիթեղների, հենակների, կցամասերի, փոխանցիչների գլխիկների և համանման մասերի արտադրություն: Բացառվում է` - խեցեգործական մեկուսիչների և համապատասխան կցամասերի արտադրությունը, տես 23.43 - էլեկտրոնային միակցիչների` սոլենոիդների, կոմուտատորների, փոխանցիչների և համանման այլ միացման սարքվածքների արտադրությունը, տես 26.11 27.33.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է էլեկտրական լամպերի, դրանց մասերի և բաղադրիչների, էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի և դրանց մասերի (բացառությամբ էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքները) արտադրությունը` - պարպումային, շիկացման, ֆլուորեսցենտային, անդրամանուշակագույն, ենթակարմիր և համանման լամպերի, ներառյալ լամպանոթները և ամրանները, արտադրություն - առաստաղային լուսավորման սարքավորանքի արտադրություն - ջահերի արտադրություն - սեղանի լամպերի արտադրություն - ամանորյա տոնածառերի համար լուսավորության հավաքածուների արտադրություն - էլեկտրական բուխարիների ներքին լուսավորության («վառվող կրակի» նմանակում) սարքավորանքի արտադրություն - լուսարձակների, բռնկալամպերի, իմպուլսային լամպերի արտադրություն - էլեկտրական լուսատուների արտադրություն - լապտերի (կարբիդային, էլեկտրական, գազային, բենզինի, նավթի) արտադրություն - նեղ ուղղորդված լույսի լուսարձակների արտադրություն - փողոցի լուսավորման սարքավորանքի (բացի ազդանշանային լուսարձակներից) արտադրություն - տրանսպորտային միջոցներում օգտագործվող (մեքենաներում, ինքնաթիռներում, նավերում և այլ) լուսավորման սարքավորանքի արտադրություն - ոչ էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի արտադրություն: Բացառվում է` - լուսավորման սարքավորանքի դատարկ ապակե լամպանոթների և ապակե մասերի արտադրությունը, տես 23.19 - լուսավորման սարքավորանքի Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքների արտադրությունը, տես 27.33 - լուսավորման սարքավորանքի հետ համակցված առաստաղի և լոգարանի օդափոխիչների արտադրությունը, տես 27.51 - էլեկտրական ազդանշանային սարքվածքների արտադրությունը, տես 27.90 27.40.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կենցաղային էլեկտրասարքերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - կենցաղային էլեկտրասարքերի` սառնարանների, սառնախցիկների, ամանեղեն լվանալու մեքենաների, լվացքի և չորացնող մեքենաների, փոշեկուլների, հատակափայլիչների, խոհանոցային թափոնների մանրիչների, աղացների, խառնիչների, կտրատիչների, դանակներ սրող հարմարանքների, հյութամզիչների, էլեկտրական ածելիների, ատամմաքրիչների և անձնական խնամքի այլ պարագաների, չորացուցիչ և օդափոխիչ թասակների արտադրություն - կենցաղային էլեկտրատաքացուցիչների` ջրատաքացուցիչների, անկողնային ջեռակների, խոզանակների, սանրերի, չորացուցիչների, վարսափաթթուկների, արդուկների, սենյակի ջեռուցիչների և օդափոխիչների, էլեկտրաջեռոցների, միկրոալիքային և էլեկտրական վառարանների, տոստերների, սրճեփների, թեյնիկների, թավաների, գրիլների, ռոստերների, բովիչների, տաքացման համար էլեկտրական դիմադրությունների և այլնի արտադրություն: Բացառվում է` - արտադրական և արդյունաբերական նշանակության սառնարանների և սառնախցիկների, օդավորակավորիչների, օդափոխիչների և օդափոխիչ պահարանների, կենտրոնական ջեռուցման սարքավորանքի, առևտրային խոհարարական սարքավորանքի, լվացքատների, քիմմաքրման, մամլիչ սարքավորանքի, առևտրային և արդյունաբերական փոշեորսիչների, փոշեհավաքարանների արտադրությունը, տես 28 հատվածը - կարի մեքենաների արտադրությունը, տես 28.94 - վակուումային զտիչ համակարգերի տեղադրումը, տես 43.29 27.51.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Կենցաղային ոչ էլեկտրական սարքերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - կենցաղային ոչ էլեկտրական խոհանոցային և ջեռուցման սարքավորանքի` վառարանների, ջեռուցիչների, հնոցների, ջրատաքացուցիչների, խոհանոցային սալերի, տաքացվող թիթեղների արտադրություն 27.52.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ էլեկտրական սարքավորանքի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է այլ էլեկտրական սարքավորանքի արտադրությունը (բացառությամբ շարժիչների, գեներատորների, տրանսֆորմատորների, մարտկոցների և կուտակիչների, էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի, էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքների արտադրությունը)` - մարտկոցների լիցքային սարքվածքների, կիսահաղորդչային սարքերի արտադրություն - դռների բացման և փակման համար էլեկտրական սարքվածքների արտադրություն - էլեկտրական զանգերի արտադրություն - ոչ սեփական արտադրության մեկուսալարերի օգտագործմամբ էլեկտրական երկարիչների արտադրություն - անդրաձայնային մաքրիչ սարքվածքների (բացի ատամնաբուժական և լաբորատոր մաքրիչ սարքերից) արտադրություն - պինդմարմնային կերպափոխիչների, ուղղիչ սարքվածքների, վառելիքային տարրերի (բջիջների), կարգավորվող կամ չկարգավորվող էլեկտրասնուցիչների արտադրություն - անընդհատ էլեկտրասնուցման աղբյուրների (UPS) արտադրություն - էլեկտրացանցային զտիչների (բացառությամբ հոսանքաբաշխիչների համար) արտադրություն - էլեկտրական մեկուսալարերով և միացքներով էլեկտրահաղորդալարերի, էլեկտրական երկարիչների և հաղորդալարերի այլ հավաքածուների արտադրություն - ածխային և գրաքարային էլեկտրոդների, հպակների և ածխային ու գրաքարային այլ էլեկտրական հարմարանքների արտադրություն - մասնիկների արագացուցիչների արտադրություն - կոնդենսատորների, ռեզիստորների, ուժային կոնդենսատորների և համանման բաղադրիչների արտադրություն - էլեկտրամագնիսների արտադրություն - ձայնային էլեկտրաազդանշանային սարքերի արտադրություն - էլեկտրոնային ցուցատախտակների արտադրություն - էլեկտրական խորհրդանիշների արտադրություն - լուսային էլկետրաազդանշանային սարքավորանքի` լուսաֆորների, հետիոտնային անցումների համար լուսաազդանշանային սարքավորանքի արտադրություն - էլեկտրամեկուսիչների (բացի ապակե և ճենապակե), ոչ ազնիվ մետաղներից մեկուսախողովակների (ներքին մեկուսացմամբ) և դրանց կցվածքների արտադրություն - էլեկտրազոդման և էլեկտրաեռակցման սարքավորանքի, ներառյալ ձեռքի զոդիչները, արտադրություն: Բացառվում է` - ճենապակե էլեկտրամեկուսիչների արտադրությունը, տես 23.43 - ածխածնային նյութերից կամ գրաքարից թելքի և այլ արտադրատեսակների (բացի էլեկտրոդներից և էլեկտրական համանման արտադրատեսակներից) արտադրությունը, տես 23.99.0 - էլեկտրոնային բաղադրիչներով ուղղիչների, էլեկտրակարգավորիչ և կերպափոխիչ ինտեգրալային սխեմաների, էլեկտրոնային կոնդենսատորների, ռեզիստորների, միակցիչների և համանման արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 26.11 - տրանսֆորմատորների, շարժիչների, գեներատորների, բաշխիչ սարքվածքների, ռելեների, արտադրական գործընթացների կառավարման էլեկտրասարքերի արտադրությունը, տես 27.1 - մարտկոցների արտադրությունը, տես 27.20 - էլեկտրահաղորդալարերի և դրանց միացման սարքվածքների արտադրությունը, տես 27.3 - էլեկտրական լուսավորման սարքավորանքի արտադրությունը, տես 27.40 - կենցաղային էլեկտրասարքերի արտադրությունը, տես 27.5 - զոդման և եռակցման ոչ էլեկտրական սարքավորանքի արտադրությունը, տես 28.29 - ավտոմեքենաների և դրանց շարժիչների համար էլեկտրական սարքավորանքի` գեներատորների, փոփոխական հոսանքի գեներատորների, վառոցքի մոմերի մեկնարկիչների, հաղորդալարերի հանգույցների, լարման, դռների և լուսամուտների էլեկտրակարգավորիչ սարքերի արտադրությունը, տես 29.31 27.90.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Շարժիչների և տուրբինների, բացառությամբ ավտոմեքենաների, մոտոցիկլային և օդագնացական, արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ներքին այրման շարժիչների և շարժիչների մանրակների` նավի շարժիչների, երկաթուղային տրանսպորտի շարժիչների (բացի ավտոմեքենաների, մոտոցիկլային և օդագնացական շարժիչներից) արտադրություն - ներքին այրման, դիզելային և այլ շարժիչների, դրանց մասերի` մխոցների, մխոցաօղերի, կարբյուրատորների արտադրություն - ներքին այրման շարժիչների ներթողի և արտաթողի կափույրների արտադրություն - տուրբինների և դրանց պահեստամասերի` շոգետուրբինների, հիդրավլիկական տուրբինների, ջրանիվների և դրանց կարգավորիչների, հողմատուրբինների, գազատուրբինների (բացի տուրբառեակտիվ և տուրբապտուտակային շարժիչներից) արտադրություն - կաթսայական տուրբինների հավալրող բաղադրամասերի արտադրություն - տուրբագեներատորների հավալրող բաղադրամասերի արտադրություն - արդյունաբերական նշանակության շարժիչների արտադրությ Բացառվում է` - էլեկտրագեներատորների (բացի տուրբագեներատորների համալրող բաղադրամասերից) արտադրությունը, տես 27.11 - շարժիչ-գեներատորների հավալրող բաղադրամասերի (բացի տուրբագեներատորների համալրող բաղադրամասերից) արտադրությունը, տես 27.11 - ներքին այրման շարժիչների բաղադրամասերի և էլեկտրական սարքավորանքի արտադրությունը, տես 29.31 - օդագնացական, տրանսպորտային միջոցների և մոտոցիկլային շարժիչների արտադրությունը, տես 29.10, 30.30, 30.91 - տուրբառեակտիվ և տուրբապտուտակային շարժիչների արտադրությունը, տես 30.30 28.11.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Հիդրավլիկական սարքավորանքի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - hիդրավլիկ և օդաճնշական սարքվածքների, ներառյալ հիդրավլիկ պոմպերը, հիդրավլիկ շարժիչները, հիդրավլիկ և օդաճնշական գլանները, հիդրավլիկ և օդաճնշական կափույրները, հիդրավլիկ և օդաճնշական հրշեջ ծայրապանակները և կցվանքները, արտադրություն - օդաճնշական համակարգերում օգտագործման համար նախատեսված օդաճնշական սարքավորանքի արտադրություն - հիդրավլիկական համակարգերի արտադրություն - հիդրավլիկական շարժաբեր սարքավորանքի արտադրություն - հիդրոստատիկական շարժաբերների արտադրություն: Բացառվում է` - ճնշակների արտադրությունը, տես 28.13 - ոչ հիդրավլիկ գործիքների համար պոմպերի արտադրությունը, տես 28.13 - ոչ հեղուկաբաշխական կափույրների արտադրությունը, տես 28.14 - մեխանիկական սարքավորանքի շարժաբերների արտադրությունը, տես 28.15 28.12.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ պոմպերի և ճնշակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - օդային, վակուումային, գազային և համանման այլ պոմպերի արտադրություն - չափիչ սարքերով սարքավորված կամ չսարքավորված ջրապոմպերի արտադրություն - ներքին այրման շարժիչների համար նախատեսված պոմպերի` յուղապոմպերի, ջրապոմպերի, ավտոմեքենաների համար վառելիքի պոմպերի արտադրություն - ձեռնամուղ պոմպերի արտադրությ: Բացառվում է` - hիդրավլիկական և օդաճնշական սարքվածքների արտադրությունը, տես 28.12 28.13.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ծորակների և կափույրների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - արդյունաբերական ծորակների (խցանների) և կափույրների արտադրություն, ներառյալ կարգավորող կափույրները և հեղուկաթափ ծորակները - սանտեխնիկական սարքվածքների համար ծորակների (խցանների) և կափույրների արտադրություն - ջեռուցման համակարգերի համար ծորակների (խցանների) և կափույրների արտադրություն: Բացառվում է` - չկոփված ռետինացված ռետինից, ապակուց և խեցեգործական նյութերից ծորակների և կափույրների արտադրությունը, տես 22.19, 23.19, 23.44 - ներքին այրման շարժիչների ներթողի և արտաթողի կափույրների արտադրությունը, տես 28.11 - օդաճնշական համակարգերում օգտագործման համար նախատեսված օդաճնշական և hիդրավլիկ կափույրների և օդաճնշական այլ սարքվածքների արտադրությունը, տես 28.12 28.14.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Առանցքակալների, ժանանվակների, շարժաբերների և ատամնավոր փոխանցիչների մասերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - հոլովակավոր և գնդիկավոր առանցքակալների և դրանց մասերի արտադրություն - մեխանիկական փոխհաղորդիչ սարքավորանքի` փոխհաղորդիչ լիսեռների և շուռտվիկների, այդ թվում` բաշխիչ լիսեռները, ծնկավոր լիսեռները, շուռտվիկները և այլն, առանցքակալների մարմինների և սովորական լիսեռների արտադրություն - ժանանվակների, ատամնավոր փոխանցիչների, փոխանցատուփերի և արագությունների փոխարկման տուփերի այլ մասերի արտադրություն - կցորդիչի ագույցների և միացնող ագույցների արտադրություն - թափանիվների և փոկանիվների արտադրություն - հոդակապավոր շղթաների արտադրություն - շարժաբերի շղթաների արտադրություն: Բացառվում է` - այլ շղթաների արտադրությունը, տես 25.93 - հիդրավլիկական շարժաբեր սարքավորանքի արտադրությունը, տես 28.12 - հիդրոստատիկական շարժաբերների արտադրությունը, տես 28.12 - էլեկտրամագնիսական կցորդիչների արտադրությունը, տես 29.31 - որպես մեքենաների կամ թռչող սարքերի մասեր հանդիսացող ուժային փոխանցիչ սարքավորանքի հավաքակցման հանգույցների արտադրությունը, տես 29 և 30 հատվածները 28.15.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Էլեկտրական և այլ արդյունաբերական կամ լաբորատոր վառարանների և թուջահալոցների, այդ թվում` թափոնների այրման համար կայանքների, արտադրություն 28.21.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Հրածորանների արտադրություն 28.21.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Ոչ շարժական էլեկտրական բուխարիների, լողավազանների ջրատաքացուցիչների արտադրություն 28.21.3
C. Մշակող արդյունաբերություն Ոչ շարժական, ոչ էլեկտրական արևային վահանակների, արևային ջրատաքացուցիչ համակարգերի, շոգե, նավթի, յուղի և համանման այլ վառարանների և տաքացուցիչ սարքավորանքի արտադրություն 28.21.4
C. Մշակող արդյունաբերություն Մեխանիկական հնոցների, ցանցերի, մոխրի հեռացուցիչների արտադրություն 28.21.5
C. Մշակող արդյունաբերություն Ամբարձիչ և բեռնման-բեռնաթափման սարքավորանքի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ձեռքով կառավարվող կամ մեխանիկական շարժաբերով ամբարձիչ, բեռնման-բեռնաթափման, բեռնամշակման աշխատանքների համար սարքավորանքի` բարդ բլոկների և բազմաճախարակների, կարապիկների, կաբեստանների և ամբարձիկների, դերրիկ-ամբարձիչների, ամբարձիչների, շարժական ամբարձիչ կայանքների, բեռնափոխակրիչների, ավտոբեռնիչների (սարքավորված կամ չսարքավորված ամբարձիչներով կամ բեռնման-բեռնաթափման այլ սարքավորանքով, ինքնագնաց կամ ոչ ինքնագնաց, որոնք օգտագործվում են գործարաններում), հատուկ նախատեսված ամբարձիչ, բեռնման-բեռնաթափման, բեռնամշակման աշխատանքների համար մեխանիկական մանիպուլյատորների և արդյունաբերական ռոբոտների արտադրություն - փոխակրիչների արտադրություն - վերելակների, վերհանների, շարժասանդուղքների արտադրություն - հատուկ ամբարձիչ և բեռնման-բեռնաթափման սարքավորանքի համար նախատեսված մասերի արտադրություն: Բացառվում է` - բազմագործառնական արդյունաբերական ռոբոտների արտադրությունը, տես 28.99 - ստորգետնյա աշխատանքների համար ամբարձիչների և անընդհատ գործողության փոխակրիչների արտադրությունը, տես 28.92 - մեխանիկական շերեփների, էքսկավատորների, շերեփավոր բեռնիչների արտադրությունը, տես 28.92 - լողուն ամբարձիչների, ռելսային ամբարձիչների, բեռնատար-ամբարձիչների արտադրությունը, տես 30.11, 30.20 - վերելակների և վերհանների տեղադրումը, տես 43.29 28.22.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի (բացի համակարգիչներից և ծայրամասային սարքվածքներից) արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - հաշվողական մեքենաների արտադրություն - հաշվիչ և դրամարկղային մեքենաների արտադրություն - էլեկտրոնային կամ ոչ էլեկտրոնային հաշվասարքերի (կալկուլյատորների) արտադրություն - փոստային առաքումների նախավճարման, մշակման (ծրարավորում, ծրարների սոսնձում, հասցեանշում, ծրարների բացում, տեսակավորում, հաշվառում, դրոշմում) համար սարքավորումների արտադրություն - գրամեքենաների արտադրություն - սղագրական մեքենաների արտադրություն - գրասենյակային տեսակի թղթերի կցակարման (պլաստմասսե պարույրներով կամ երիզակարման) սարքվածքների արտադրություն - չեկերի լրացման սարքերի արտադրություն - թղթադրամի և մետաղադրամի հաշվման, տեսակավորման, փաթեթավորման սարքերի արտադրություն - մատիտներ սրելու սարքերի արտադրություն - ամրակների ամրակցման սարքերի (ստեպլերներ և այլ) արտադրություն - ընտրաձայների հաշվման սարքերի արտադրություն - գրասենյակային ժապավենակալների արտադրություն - դակիչ սարքերի արտադրություն - մեխանիկական դրամարկղային մեքենաների արտադրություն - լուսապատճենահան մեքենաների արտադրություն - երանգափոշիով (տոներով) քարթրիջների արտադրություն - գրատախտակների, պրոեկցիոն տախտակների, գծանշված տախտակների արտադրություն - խոսաձայնագրիչ սարքավորանքի արտադրությ Բացառվում է` - համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների արտադրությունը, տես 26.20 28.23.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Շարժաբերով ձեռքի գործիքների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական շարժիչով կամ օդաճնշական շարժաբերով ձեռքի գործիքների` սկավառակային և օդաճնշական սղոցների, շղթայական սղոցների, ձեռքի գայլիկոնիչների և անցքահատ հարմարանքով գայլիկոնիչների, շարժաբերով ավազաշիթային ձեռքի սարքերի, մեխերի խփման օդաճնշական սարքերի, մեղմիչների, ծրագծիչների, ջարդիչների, ամրակապիչների, օդաճնշական գամամուրճերի, ռանդման և հղկման հարմարանքների, ձեռքի էլեկտրական մկրատների և աքցանների, մանեկադարձակների, մեխամղիչների արտադրություն: Բացառվում է` - ձեռքի գործիքների համար համափոխարինելի գլխադիրների արտադրությունը, տես 25.73 - էլեկտրազոդման և էլեկտրաեռակցման սարքավորանքի, ներառյալ ձեռքի զոդիչները, արտադրությունը, տես 27.90 28.24.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Սառեցնող և օդափոխիչ ոչ կենցաղային սարքավորանքի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - սառեցնող և օդափոխիչ արդյունաբերական սարքավորանքի արտադրություն, ներառյալ հիմնական հանգույցների հավաքումը - օդի լավորակման սարքավորանքի, ներառյալ ավտոմեքենաների օդավորակավորիչների, արտադրություն - ոչ կենցաղային օդափոխիչ սարքավորանքի արտադրություն - ջերմափոխանակիչների արտադրություն - օդի և գազերի հեղուկացման սարքավորանքի արտադրություն - ձեղնահարկի (տանիքի տակ, ճակտոնին տեղադրվող) օդափոխիչ սարքավորանքի արտադրություն: Բացառվում է` - կենցաղային պաղեցնող և սառեցնող սարքավորանքի արտադրությունը, տես 27.51.0 - կենցաղային օդափոխիչների արտադրությունը, տես 27.51 28.25.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ընդհանուր նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում: Այս ենթադասը ներառում է` - կշռաչափիչ սարքավորանքի (բացի բարձր ճշգրտության լաբորատոր կշեռքներից)` կենցաղային և խանութների, հատակադիր, անընդհատ գործողության, հարթակավոր, քաշի և այլ կշեռքների արտադրություն - հեղուկների զտիչ և քամիչ մեքենաների և սարքերի արտադրություն - հեղուկների կամ փոշիների փոշիացրման, ցրցայթման, ցրման սարքավորանքի` փոշեցիրների, կրակմարիչների, ավազաշիթային մեքենաների, շոգեմաքրիչների և համանման սարքավորանքի արտադրություն - փաթեթավորման և փաթեթման համար մեքենաների` լցավորման, փակման, կնքման, խցանման, պիտակավորման և համանման մեքենաների արտադրություն - շշերի և այլ տարողությունների լվացման և չորացման մեքենաների արտադրություն - նավթավերամշակման գործարանների, քիմիական կազմակերպությունների, խմիչքների և այլ արտադրությունների համար թորակայանքների և բազմաթորակայանքների արտադրություն - գազագեներատորների արտադրություն - գլոցիչային ու այլ գրտնակավոր մեքենաների (բացի մետաղի կամ ապակու գլոցիչ մեքենաներից) և դրանց համար գրտնակների արտադրություն - կենտրոնախուսակների (բացի սերզատիչներից և լվացքի չորուցիչներից) արտադրություն - մի քանի նյութերի կամ նույն նյութի շերտերից պատրաստված միջադիրների կամ համանման միացքների արտադրություն - ապրանքների վաճառքի համար առևտրի ավտոմատների արտադրություն - հարթաչափերի, չափերիզների և ձեռքի համանման այլ գործիքների, մեխանիկական ճշգրիտ գործիքների (բացի օպտիկական գործիքներից) արտադրություն - զոդման և եռակցման ոչ էլեկտրական սարքավորանքի արտադրություն - պաղեցնող աշտարակների և ջրի անընդհատ շրջապտույտի եղանակով գործող համանման պաղեցնող կայանքների արտադրություն: Բացառվում է` - բարձր ճշգրտության լաբորատոր կշեռքների արտադրությունը, տես 26.51 - կենցաղային պաղեցնող և սառեցնող սարքավորանքի արտադրությունը, տես 27.51 - կենցաղային օդափոխիչների արտադրությունը, տես 27.51 - էլեկտրազոդման կամ էլեկտրաեռակցման սարքավորանքի արտադրությունը, տես 27.90 - գյուղատնտեսությունում օգտագործվող փոշեցիրների արտադրությունը, տես 28.30 - սննդամթերքի զտիչ և քամիչ սարքավորանքի արտադրությունը, տես 28.93 - սերզատիչների արտադրությունը, տես 28.93 - հագուստի արդյունաբերական չորուցիչների արտադրությունը, տես 28.94 - գործվածքի դաջման սարքավորանքի արտադրությունը, տես 28.94 28.29.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - գյուղատնտեսությունում և անտառային տնտեսությունում օգտագործվող տրակտորների արտադրություն - ինքնագնաց տրակտորների արտադրություն - հնձիչների, ներառյալ սիզամարգահնձիչները, արտադրություն - գյուղատնտեսական նշանակության ինքնաբեռնաթափող, ինքնաբեռնող կցանքների և կիսակցանքների արտադրություն - հողի նախապատրաստման, պարարտացման, մշակաբույսերի տնկման համար գյուղատնտեսական մեքենաների` գութանների, գոմաղբացիրների, բրիչների, սերմնացան, հողը փխրող և համանման այլ մեքենաների արտադրություն - բերքահավաքի և կալսի համար գյուղատնտեսական մեքենաների` կոմբայների, կալսիչ և տեսակավորիչ և այլ մեքենաների արտադրություն - կաթի վերամշակման մեքենաների արտադրություն - գյուղատնտեսական նշանակության փոշեցիրների արտադրություն - թռչնաբուծության, մեղվաբուծության բնագավառներում, անասնակերի պատրաստման համար օգտագործվող և տարբեր այլ գյուղատնտեսական մեքենաների արտադրություն: Բացառվում է` - ձեռքի գյուղատնտեսական գործիքների (առանց շարժաբերի) արտադրությունը, տես 25.73 - ֆերմաներում օգտագործվող փոխակրիչների արտադրությունը, տես 28.22 - շարժաբերով ձեռքի գործիքների արտադրությունը, տես 28.24 - սերզատիչների արտադրությունը, տես 28.93 - սերմերի, հացահատիկի, չոր ընդեղենի մաքրման, տեսակավորման, չափազատման համար մեքենաների արտադրությունը, տես 28.93 - կիսակցանքների համար ճանապարհային քարշակների արտադրությունը, տես 29.10 - ճանապարհային կցանքների և կիսակցանքների արտադրությունը, տես 29.20 28.30.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղամշակման մեքենաների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - մետաղամշակման հաստոցների, ներառյալ լազերային ճառագայթի, անդրաձայնային ալիքների, պլազմային աղեղի, մագնիսական իմպուլսի և այլ պրոցեսների կիրառմամբ գործող հաստոցները, արտադրություն - խառատային, գայլիկոնման, ֆրեզման, լայնական ռանդման, ռանդման, ներտաշման, հղկման և այլ հաստոցների արտադրություն - դրոշման հաստոցների և մամլիչների արտադրություն - թերթադրոշմող մամլիչների, հիդրավլիկ մամլիչների, հիդրավլիկ հարվածահատիչների, հարվածակռանների, կռիչ մեքենաների և այլնի արտադրություն - կորզանահաստոցների, պարուրակիչ հոլովակների, լարերի մշակման համար հաստոցների և այլնի արտադրություն: Բացառվում է` - գործիքների կամ հաստոցների համար համափոխարինելի գլխադիրների արտադրությունը, տես 25.73 - էլեկտրազոդման և էլեկտրաեռակցման սարքավորանքի արտադրությունը, տես 27.90 28.41.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ հաստոցների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - փայտի, ոսկորի, քարի, կոշտ ռետինի, պլաստմասսայի, ապակու և այլնի մշակման համար հաստոցների, ներառյալ լազերային ճառագայթի, անդրաձայնային ալիքների, պլազմային աղեղի, մագնիսական իմպուլսի և այլ պրոցեսների կիրառմամբ գործող հաստոցները, արտադրություն - հաստոցների համար կալիչների արտադրություն - հաստոցների համար սահմանազատիչների և այլ հարմարանքների արտադրություն - փայտի, ոսկորի, քարի, կոշտ ռետինի, պլաստմասսայի, ապակու և այլնի մեխերով, ամրակներով ամրակման, սոսնձման, այլ ձևերով հավաքման համար հաստոցների արտադրություն - ոչ շարժական (ստատիկ) գայլիկոնիչների և անցքահատ հարմարանքով գայլիկոնիչների, շրջախարտման, գամահատ հաստոցների, թերթավոր մետաղի կտրոցների արտադրություն - փայտատաշեղային սալերի և համանման արտադրատեսակների արտադրության համար մամլիչների արտադրություն - գալվանապատման հաստոցների արտադրություն: Բացառվում է` - գործիքների կամ հաստոցների համար համափոխարինելի գլխադիրների (շաղափների, անցքահատների, կետանշիչների, ներպարուրակիչների, ֆրեզների, խառատային գործիքների, մետաղասղոցների շեղբերի, կտրոցների) արտադրությունը, տես 25.73.0 - էլեկտրազոդման և էլեկտրաեռակցման սարքավորանքի, ներառյալ ձեռքի զոդիչները, արտադրությունը, տես 27.90.0 - շարժաբերով ձեռքի գործիքների արտադրությունը, տես 28.24.0 - մետաղագործարաններում և ձուլման արտադրամասերում օգտագործվող մեքենաների արտադրությունը, տես 28.91 - հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման համար մեքենաների արտադրությունը, տես 28.92 28.49.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղագործական արդյունաբերության համար մեքենաների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - հեղուկ մետաղների մշակման համար մեքենաների և սարքավորանքի` կոնվերտերների, շերեփների, կոճղակաղապարների, հալույթալցիչ մեքենաների արտադրություն - գլոցահաստոնների և դրանց համար գլանների արտադրություն: Բացառվում է` - կորզանահաստոցների արտադրությունը, տես 28.41 - ձուլման կաղապարաարկղերի և ձուլակաղապարների (բացի կոճղակաղապարներից) արտադրությունը, տես 25.73 - ձուլման կաղապարաարկղերի արտադրության համար մեքենաների արտադրությունը, տես 28.99 28.91.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Հանքագործական արդյունաբերության, բացահանքերի շահագործման և շինարարության համար մեքենաների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - բեռնաբարձիչների, բեռնափոխադրիչների և ստորգետնյա աշխատանքների անընդհատ գործողության փոխակրիչների (կոնվեյերների) արտադրություն - հորատման, ներհատիչ գայլիկոնային, հանքահատ մեքենաների, ինչպես նաև թունելաշինական մեքենաների (այդ թվում` ստորգետնյա օգտագործման համար նախատեսված) արտադրություն - մաղման, տեսակավորման, բաժանման, լվացման, մանրացման, աղացման, խառնման, տրորման և համանման եղանակներով միներալների մշակման համար մեքենաների արտադրություն - բետոնախառնիչների և շաղախախառնիչների արտադրություն - մղանների (բուլդոզերների), համապիտանի (ունիվերսալ) մղանների, ուղեհարթիչների, ինքնագնաց կեռաշերեփների և գլդոնների, շերեփավոր բեռնիչների և հողափոր-փոխադրական այլ համանման մեքենաների արտադրություն - ցցահարների, ցցահանների, շաղախաբաշխիչների, բիտումաբաշխիչների, բետոնի մակերևութային շերտապատման և համանման այլ մեքենաների արտադրություն - թրթուրավոր տրակտորների, շինարարությունում և հանքագործական արդյունաբերությունում օգտագործվող տրակտորների արտադրություն - մղանների և համապիտանի մղանների հարթաշերեփի դանակների արտադրություն - ամենագնաց ինքնաթափերի արտադրություն: Բացառվում է` - ամբարձիչ, բեռնման-բեռնաթափման սարքավորանքի արտադրությունը, տես 28.22 - այլ տրակտորների արտադրությունը, տես 28.30, 29.10 - քարի մշակման համար հաստոցների, ներառյալ քարջարդիչ և քարտրոհիչ մեքենաները, արտադրությունը, տես 28.49 - բետոնախառնիչներով մեքենաների արտադրությունը, տես 29.10 28.92.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի մշակման համար մեքենաների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - գյուղատնտեսությունում օգտագործվող չորանոցների արտադրություն - կաթնամթերքի արդյունաբերությունում օգտագործվող մեքենաների` սերզտիչների, կաթի մշակման համար մեքենաների (համասեռիչների և այլնի), կաթի վերամշակման մեքենաների (խնոցիների, խառնիչների, կարագի կաղապարման մեքենաների), պանրագործության համար մեքենաների (համասեռիչների, մամլիչների և այլնի) արտադրություն - ալրաղաց արդյունաբերության համար մեքենաների` սերմերի, հացահատիկի, չոր ընդեղենի մաքրման, տեսակավորման, չափազատման մեքենաների (քամհարների, մաղուցքի գոտիների, զատիչների, խոզանակային հատիկամաքրիչ մեքենաների և այլնի), խոշոր և մանր աղացվածքի ալյուրի արտադրության համար մեքենաների (աղացների, գրտնակների, բաժնավորիչների, մաղիչների, թեփից մաքրման համար մեքենաների, բրնձակլպիչների, սիսեռակլպիչների և այլնի) արտադրություն - գինեգործության և մրգահյութերի պատրաստման համար մամլիչների, ջարդիչների և համանման մեքենաների արտադրություն - հացաթխման, մակարոնեղենի արտադրության համար մեքենաների` հացաթխման վառարանների, խմորահունցիչ, խմորաբաժանիչ, շերտահատիչ, կաղապարման, խմորեղենի թխման և համանման այլ մեքենաների արտադրություն - տարբեր սննդամթերքի` հրուշակեղենի, կակաոյի, շոկոլադի, շաքարի, գարեջրի արտադրության, մսի և թռչնամսի, ձկնեղենի և ծովամթերքի մշակման, մրգերի, բանջարեղենի, ընկույզների առաջնային մշակման, մաքրիչ և զտիչ, արդյունաբերական մշակման այլ մեքենաների և խմիչքների արտադրության համար մեքենաների արտադրություն - կենդանական և բուսական յուղերի արտազատման և պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն - թութունի առաջնային մշակման, սիգարետների, սիգարների, ծխամորճի թութունի, ծամելու և քթախոտի արտադրության համար մեքենաների արտադրություն - հյուրանոցներում և ռեստորաններում սննդի, խմիչքների պատրաստման մեքենաների արտադրություն: Բացառվում է` - մթերքի, կաթի ճառագայթահարող սարքավորանքի արտադրությունը, տես 26.60 - փաթեթավորման, փաթաթման, կշռման համար սարքավորանքի արտադրությունը, տես 28.29 - ձվերի, մրգերի և այլ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի (բացի սերմերից, հացահատիկից, չոր ընդեղենից) մաքրման, տեսակավորման, չափազատման մեքենաների արտադրությունը, տես 28.30 28.93.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մանածագործական, կարի, մորթե և կաշվե արտադրատեսակների պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - արհեստական մանածագործական թելքի, մանվածքի, գործվածքի նախապատրաստման, պատրաստման, ձևավորման, արտաձգման, տեքստուրավորման, կտրիչ մանածագործական մեքենաների արտադրություն - մանածագործական թելքի առաջնային մշակման` բամբակի թելքատման, գզման, ոլորքած լաթերի վերամշակման համար մեքենաների, սանրագզիչ, բրդի լմման, կարբոնացման, սանդերքագզիչ, սանրագզիչ մեքենաների, հաստաթելի հենոցների և համանման այլ սարքավորանքի արտադրություն - մանող մեքենաների արտադրություն - փաթաթիչ, հինող և մանվածքի պատրաստման համար համանման այլ մեքենաների արտադրություն - ջուլհակահաստոցների, այդ թվում` ձեռքի ջուլհակահաստոցները, հյուսող մեքենաների արտադրություն - ցանցային պաստառների, երիզի, շղարշի, ժանյակի և համանման արտադրատեսակների պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն - մանածագործական մեքենաների համար օժանդակ սարքավորանքի` ազբամբարձ սայլակների, ժակքարդային մեքենաների, մասրաների ավտոմատ փոխման մեխանիզմների, մաքոքների փոխարինման համար սարքերի, իլիկների, վազկանիկների և համանման հարմարանքների արտադրություն - գործվածքի դրոշմատպման համար մեքենաների արտադրություն - մանածագործվածքի մշակման` լվացման, սպիտակեցման, ներկման, հարդարման, պատման, տոգորման, մանվածքի կծկման, բոժոժների կծկաքանդման, գործվածքների դարսման, կտրատման, ժաներիզավոր մշակման համար մեքենաների արտադրություն - լվացքատների համար սարքավորանքի` արդուկիչ մեքենաների, այդ թվում` հարթամամլիչները, լվացքամեքենաների, չորացնող մեքենաների, չոր քիմիական մաքրման համար մեքենաների արտադրություն - կարի մեքենաների, կարի մեքենաների համար (կենցաղային և ոչ կենցաղային) ասեղների, գլխիկների արտադրություն - նրբաթաղիքի և ոչ գործվածքային նյութերի պատրաստման և վերջնամշակման համար մեքենաների արտադրություն - հումամշակ կաշվի և կաշիների առաջնային մշակման, դաբաղման և մշակման համար, մորթե ու կաշվե արտադրատեսակների, կոշիկի պատրաստման կամ նորոգման համար մեքենաների արտադրություն: Բացառվում է` - ժակքարդի մեքենաներում օգտագործվող թղթե կամ ստվարաթղթե քարտերի արտադրությունը, տես 17.29 - կենցաղային լվացքի և չորացնող մեքենաների արտադրությունը, տես 27.51 - գլոցիչային մեքենաների արտադրությունը, տես 28.29 - կազմարարական աշխատանքներում օգտագործվող կարի մեքենաների արտադրությունը, տես 28.99 28.94.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Թղթի և ստվարաթղթի պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - թաղանթանյութի պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն - թղթի և ստվարաթղթի պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն - թղթե և ստվարաթղթե արտադրատեսակների պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն 28.95.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ռետինի և պլաստմասսաների մշակման համար մեքենաների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ոչ կոշտ ռետինի և պլաստմասսաների մշակման համար էքստրուդերների, կաղապարման ձուլամեքենաների, օդաճնշական դողերի, ռետինից և պլաստմասսաներից այլ արտադրատեսակների պատրաստման կամ դողերի պաշտպանաշերտի վերականգնման համար մեքենաների արտադրություն 28.96.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Հատուկ նշանակության այլ մեքենաների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում: Այս ենթադասը ներառում է` - բնափայտի, թաղանթանյութի, թղթի, ստվարաթղթի և այլ նյութերի (բացի գյուղատնտեսական արտադրանքից կամ մանածագործվածքից) չորուցիչների արտադրություն - տպագրական և կազմարարական, օժանդակ տպագրական գործողությունների համար, այդ թվում` այլ նյութերի վրա տպագրությունը, մեքենաների արտադրություն - կղմինդրի, սալերի, աղյուսի, դրոշման խեցեմածուկների, խողովակների, գրաքարային էլեկտրոդների, դպրոցական կավճի և համանման արտադրատեսակների պատրաստման համար մեքենաների արտադրություն - կիսահաղորդիչների համար մեքենաների արտադրություն - հատուկ նպատակների համար բազմագործառնական արդյունաբերական ռոբոտների արտադրություն - հատուկ նշանակության այլ հատուկ մեքենաների և սարքավորանքի` էլեկտրական կամ էլեկտրոնային լամպերի, փողակների, շիկացման լամպերի հավաքման համար մեքենաների, ապակու կամ ապակե արտադրատեսակների, ապակեթելքի, ապակեմանվածքի պատրաստման և տաք մշակման համար մեքենաների, իզոտոպների անջատման համար մեքենաների կամ սարքվածքների արտադրություն - դողերի հավասարակշռման և կարգավորման համար սարքավորանքի, հավասարակշռիչ սարքավորանքի (բացի անիվների հավասարակշռման համար սարքավորանքից) արտադրություն - ինքնաթիռների շարժիչների գործարկման, ինքնանետիչների և համանման սարքավորանքի արտադրություն - արևաբուժարանների (սոլյարիների) արտադրություն - կեգելբանների ավտոմատ սարքավորանքի արտադրություն - կարուսելների, ճոճերի, հրաձգարանների և այլ ատրակցիոնների արտադրություն: Բացառվում է` - կենցաղային սարքերի արտադրությունը, տես 27.5 - լուսանկարապատճենիչ և համանման մեքենաների արտադրությունը, տես 28.23 - կոշտ ռետինի, կոշտ պլաստմասսաների կամ ապակու սառը մշակման համար մեքենաների արտադրությունը, տես 28.49 - կոճղակաղապարների արտադրությունը, տես 28.91 28.99.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ավտոմեքենաների արտադրություն 29.10.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Ավտոմեքենաների շարժիչների արտադրություն 29.10.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Ավտոմեքենաների թափքերի, կցանքների և կիսակցանքների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ավտոմեքենաների հիմնիրանների, այդ թվում` վարորդների խցիկները, արտադրություն - բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների, կցանքների և կիսակցանքների հանդերձում - կցանքների և կիսակցանքների` ցիստեռնների, բնակության համար ճամփորդական և այլ կցանքների արտադրություն - մեկ կամ ավելի տեսակի տրանսպորտային միջոցներով փոխադրվող բեռնարկղերի արտադրություն: Բացառվում է` - գյուղատնտեսությունում օգտագործվող կցանքների և կիսակցանքների արտադրությունը, տես 28.30 - ավտոմեքենաների խցիկների համար մասերի և պարագաների արտադրությունը, տես 29.32 - կենդանի քարշուժով աշխատող փոխադրամիջոցների արտադրությունը, տես 30.99 29.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ավտոմեքենաների և դրանց շարժիչների համար էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորանքի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ներքին այրման շարժիչների վառքի և գործարկման էլեկտրասարքավորանքի` մագնետո, մեկնարկիչ-գեներատորների, հաստատուն և փոփոխական հոսանքի գեներատորների, վառոցքի մոմերի և վառոցքի կոճերի, մեկնարկիչների, լարման կարգավորիչների և համանման սարքավորանքի արտադրություն - ավտոմեքենաների համար էլեկտրալարերի լրակազմի արտադրություն - ավտոմեքենաների ապակեմաքրիչների, հակասառցապատման ու հակամառախուղային և համանման սարքվածքների էլեկտրասարքավորանքի արտադրություն: Բացառվում է` - ավտոմեքենաների համար մարտկոցների արտադրությունը, տես 27.20 - ավտոմեքենաներում օգտագործվող լուսավորման սարքավորանքի արտադրությունը, տես 27.40 - ավտոմեքենաների և շարժիչների համար պոմպերի արտադրությունը, տես 28.13 29.31.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ավտոմեքենաների և դրանց շարժիչների համար այլ մասերի և պարագաների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ավտոմեքենաների համար մանրակների և պարագաների` արգելակների, փոխանցման տուփերի, լիսեռների, ընթացանիվների, հարվածամեղմիչ կախոցների, ջերմափոխանակիչների, խլարարների, արտանետիչ խողովակների, կցորդիչի ագույցների, ղեկանիվների, ղեկասյունակների, բռնակների, ղեկի շարժաբերների արտադրություն -ավտոմեքենաների թափքերի մանրակների և պարագաների արտադրություն` անվտանգության գոտիների, օդաբարձերի, դռների, թափարգելների արտադրություն - ավտոմեքենաների համար նստոցների արտադրություն: Բացառվում է` - դողերի արտադրությունը, տես 22.1 - ռետինե խողովակների, գոտիների և այլ ռետինե ապրանքների արտադրությունը, տես 22.19 - մխոցների, մխոցային օղակների և կարբյուրատորների արտադրությունը, տես 28.11 - ավտոմեքենաների նորոգումը, տեխնիկական սպասարկումը և վերասարքավորումը, տես 45.20 29.32.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Նավերի կառուցում 30.11.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Լողուն կառույցների կառուցում 30.11.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Նավերի և լողուն կառույցների համար մասերի արտադրություն: Բացառվում է` - առագաստների արտադրությունը, տես 13.92 - թիապտուտակների արտադրությունը, տես 25.99 - երկաթե կամ պողպատե խարիսխների արտադրությունը, տես 25.99 - ջրային շարժիչների արտադրությունը, տես 28.11 - նավագնացային սարքավորանքի արտադրությունը, տես 26.51 - լուսավորման սարքավորանքի արտադրությունը, տես 27.40 30.11.3
C. Մշակող արդյունաբերություն Զբոսանավերի և սպորտային նավերի կառուցում: Այս ենթադասը ներառում է` - փչովի նավակների և լաստերի արտադրություն - օժանդակ շարժիչով կամ առանց շարժիչի առագաստանավերի կառուցում - շարժիչավոր նավակների կառուցում - հանգստի համար օդային բարձով նավակների կառուցում - անհատական նավակների կառուցում - այլ ժամանցային և սպորտային նավակների` կանոեների, բայդարկաների, թիանավակների, գետանավակների կառուցում: Բացառվում է` - առագաստների արտադրությունը, տես 13.92 - թիապտուտակների արտադրությունը, տես 25.99 - երկաթե կամ պողպատե խարիսխների արտադրությունը, տես 25.99 - ջրային շարժիչների արտադրությունը, տես 28.11 - սերֆերների և առագաստասերֆերների արտադրությունը, տես 32.30 - զբոսանավերի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, տես 33.15 30.12.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Երկաթուղային շարժակազմի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - Էլեկտրաքարշերի, դիզելային և շոգեքարշերի արտադրություն - երկաթուղային, այդ թվում` տրամվայի, մարդատար և բեռնատար շարժիչավոր վագոնների, երկաթուղային գծերի նորոգման կամ տեխնիկական սպասարկման համար երկաթուղային տրանսպորտային միջոցների արտադրություն - ոչ ինքնաշարժ երկաթուղային, այդ թվում` տրամվայի, շարժակազմի` մարդատար և բեռնատար, այդ թվում` ինքնաթափ, վագոնների, վագոն-ցիստեռնների, վագոն-կռունկների վագոն-արհեստանոցների, պահեստավագոնների և այլնի արտադրություն - երկաթուղային, այդ թվում` տրամվայի, շարժակազմի մասերի` երկսռնի սայլակների, առանցքասռնիների և անիվների, արգելակների և արգելակների մասերի, կեռերի, կցման սարքվածքների, թափարգելների և դրանց մասերի, ցնցամեղմիչների, վագոնների և գնացքաքարշերի հենոցների, հիմնիրանների, սրահակների (վագոնների փակ հարթակների) միացքների և այլնի արտադրություն - հանքահորերի համար գնացքաքարշերի արտադրություն - երկաթուղիների, ներքին ջրուղիների, ճանապարհների, նավահանգիստների, կայարանների անվտանգության ապահովման, երթևեկության կառավարման և ազդանշանային սարքավորանքի արտադրություն - երկաթուղային (այդ թվում` տրամվայի) վագոնների նստոցների արտադրություն: Բացառվում է` - չհավաքակցված ռելսերի արտադրությունը, տես 24.10 - երկաթուղու գծերի համար ամրակապերի արտադրությունը, տես 25.99 - էլեկտրաշարժիչների արտադրությունը, տես 27.11 - անվտանգության ապահովման, երթևեկության կառավարման և ազդանշանային էլեկտրասարքավորանքի արտադրությունը, տես 27.90 - շարժիչների և տուրբինների արտադրությունը, տես 28.11 30.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Օդանավերի և տիեզերանավերի արտադրություն 30.30.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ թռչող սարքերի արտադրություն 30.30.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Օդանավերի, տիեզերանավերի և այլ թռչող սարքերի համար մասերի արտադրություն 30.30.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Մարտական մեքենաների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - տանկերի արտադրություն - ռազմական զրահապատ ամֆիբիաների արտադրություն - այլ մարտական մեքենաների արտադրություն - մարտական մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում: Բացառվում է` - զենքի և զինամթերքի արտադրությունը, տես 25.40 30.40.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մոտոցիկլների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - մոտոցիկլների, մոպեդների և օժանդակ շարժիչով համալրված հեծանիվների արտադրություն - մոտոցիկլների շարժիչների արտադրություն - մոտոցիկլների սայլակների արտադրություն - մոտոցիկլների մասերի և պարագաների արտադրություն: Բացառվում է` - հեծանիվների արտադրությունը, տես 30.92 - հաշմանդամների սայլակների արտադրությունը, տես 30.92 30.91.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Հեծանիվների և հաշմանդամների սայլակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - անշարժիչ և այլ հեծանիվների, ներառյալ երկանիվ ու եռանիվ մանկական և եռանիվ բեռնատար հեծանիվները, արտադրություն - հեծանիվների մասերի և պարագաների արտադրություն - հաշմանդամների համար շարժիչավոր և առանց շարժիչի սայլակների արտադրություն - հաշմանդամների սայլակների մասերի և պարագաների արտադրություն - մանկական սայլակների արտադրություն: Բացառվում է` - օժանդակ շարժիչով հեծանիվների արտադրությունը, տես 30.91 - անվավոր խաղալիքների արտադրությունը, ներառյալ երկանիվ և եռանիվ պլաստմասսե հեծանիվները, տես 32.40 30.92.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ տրանսպորտային սարքավորանքի արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում: Այս ենթադասը ներառում է` - բեռնասայլակների, ձեռնասայլակների, առևտրի սայլակների և ձեռքով կառավարվող համանման փոխադրամիջոցների արտադրություն - կենդանի քարշուժով աշխատող փոխադրամիջոցների` ձիակառքերի, դիակառքերի, երկանիվ սայլակների և համանման փոխադրամիջոցների արտադրություն: Բացառվում է` - գործարաններում օգտագործվող վերհան կամ ղեկավարման սարքավորանքով կամ առանց այդ սարքավորանքի, ինքնաշարժ կամ ոչ ինքնաշարժ սայլակների արտադրությունը, տես 28.22 - ռեստորանային գեղազարդ վագոնիկների, մթերային փոխադրվող սայլակների և վագոնիկների արտադրությունը, տես 31.01 30.99.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Գրասենյակների և խանութների կահավորման կահույքի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է ցանկացած տեսակի և տարբեր նյութերից (բացի քարից, ցեմենտից կամ խեցուց) կահույքի արտադրությունը` ցանկացած վայրի և նպատակների համար՝ - գրասենյակների, աշխատասենյակների, հյուրանոցների, ռեստորանների և հասարակական հաստատությունների համար աթոռների և բազկաթոռների արտադրություն - թատրոնների, կինոթատրոնների դահլիճների համար աթոռների և բազկաթոռների արտադրություն - խանութների համար հատուկ կահույքի` ցուցափեղկերի, դարակների և այլնի արտադրություն - գրասենյակային կահույքի արտադրություն - լաբորատորական հատուկ կահույքի` նստարանների, աթոռակների, նստոցների, լաբորատորական պահարանների և սեղանների արտադրություն - եկեղեցիների, դպրոցների, ռեստորանների համար կահույքի արտադրություն - ռեստորանային գեղազարդ վագոնիկների, շարժական մթերային սայլակների և վագոնիկների, ֆուրգոն-կրպակների արտադրություն: Բացառվում է` - դպրոցական գրատախտակների արտադրությունը, տես 28.23 - մեքենաների նստոցների արտադրությունը, տես 29.32 - երկաթուղային (այդ թվում` տրամվայի) վագոնների նստոցների արտադրությունը, տես 30.20 - օդանավի նստոցների արտադրությունը, տես 30.30 - բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ անասնաբուժական կահույքի արտադրությունը, տես 32.50 - շենքերում մոդուլային կահույքի, այդ թվում` լաբորատորական մոդուլային կահույքը և սարքավորանքը, տեղադրումը, հատվածների հավաքակցումը, ամրակցումը, տես 43.32 31.01.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Խոհանոցի կահույքի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - խոհանոցի կահույքի արտադրությունը 31.02.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ներքնակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ներքնակների համար հիմնակմախքի արտադրություն - զսպանակավոր կամ խցովի, այդ թվում` օժանդակ նյութերից ներքին հենքով, ներքնակների արտադրություն - աներեսքաշ ծակոտկեն ռետինե և պլաստմասսե ներքնակների արտադրություն: Բացառվում է` - փչովի ռետինե ներքնակների արտադրությունը, տես 22.19 - ջրով լցված ռետինե ներքնակների արտադրությունը, տես 22.19 31.03.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ կահույքի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - բազմոցների, բազմոց-մահճակալների արտադրություն - այգու կահույքի արտադրություն - ննջասենյակների, հյուրասենյակների, ճաշասենյակների և բնակարանի այլ տարածքների համար կահույքի արտադրություն - կարի մեքենաների, հեռուստացույցների համար կահույքի արտադրություն - աթոռների և նստոցների երեսքաշում - կահույքի վերջնամշակում` փչում, ներկում, արծնապատում և երեսքաշում: Բացառվում է` - փետրավերմակների, բարձերի, պուֆերի, ննջապարկերի արտադրությունը, տես 13.92 - քարե, բետոնե, խեցե կահույքի արտադրությունը, տես 23.42, 23.69, 23.70 - լուսավորման սարքավորանքի արտադրությունը, տես 27.40 - մեքենաների նստոցների արտադրությունը, տես 29.32 - երկաթուղային (այդ թվում` տրամվայի) վագոնների նստոցների արտադրությունը, տես 30.20 - օդանավի նստոցների արտադրությունը, տես 30.30 - կահույքի վերականգնումը, տես 95.24 31.09.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղադրամների և շքանշանների հատում: Այս ենթադասը ներառում է` - մետաղադրամների, ներառյալ օրինական վճարման միջոց համարվող թանկարժեք կամ ոչ թանկարժեք մետաղներից պատրաստված մետաղադրամները, արտադրություն 32.11.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ադամանդների մշակում: Այս ենթադասը ներառում է` - ադամանդների արտադրություն 32.12.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ թանկարժեք քարերի (բացի ադամանդներից) և կիսաթանկարժեք քարերի մշակում: Այս ենթադասը ներառում է` - մարգարիտների մշակում - թանկարժեք և կիսաթանկարժեք մշակված քարերի արտադրություն, ներառյալ արդյունաբերական նշանակության, ինչպես նաև արհեստական ու վերականգնված թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարերի մշակումը 32.12.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Ոսկերչական զարդերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղներով պատված ոչ թանկարժեք մետաղներից ոսկերչական զարդերի արտադրություն - թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարերից և թանկարժեք մետաղներից ոսկերչական զարդերի արտադրություն - թանկարժեք ու կիսաթանկարժեք քարերից և այլ նյութերի հետ համակցված թանկարժեք մետաղներից ոսկերչական զարդերի արտադրություն: Բացառվում է` - ոչ թանկարժեք մետաղներից արտադրատեսակների արտադրությունը, թանկարժեք մետաղների գալվանական պատվածքով, տես հատված 25 - ժամացույցների հիմնաիրանների արտադրությունը, տես 26.52 - ժամացույցների մետաղե (ոչ թանկարժեք) փոկերի արտադրությունը, տես 32.13 - ոսկերչական արտադրատեսակներին նմանակող զարդերի արտադրությունը, տես 32.13 - զարդերի նորոգումը, տես 95.25 32.12.3
C. Մշակող արդյունաբերություն Թանկարժեք և ոչ թանկարժեք մետաղներից արտադրատեսակների փորագրում: Այս ենթադասը ներառում է` - թանկարժեք և ոչ թանկարժեք մետաղներից արտադրատեսակների փորագրում` անհատական պատվերներով 32.12.4
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ ոսկերչական արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում: Այս ենթադասը ներառում է` - թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղներով պատված ոչ թանկարժեք մետաղներից ճաշի սպասքի, տափակ և խոր ամանների, զուգարանի պարագաների, գրասենյակային, կրոնական և այլ օգտագործման ոսկերչական արտադրատեսակների արտադրություն - թանկարժեք մետաղներից տեխնիկական կամ լաբորատորական արտադրանքի (բացի գործիքներից և դրանց մասերից)` հալքանոթների, փոքր թիակների, գալվանապատվածքով անոդների և այլնի արտադրություն - թանկարժեք մետաղներից ժամացույցերի փոկերի, ապարանջանների, ժամացույցի ճարմանդների և ծխախոտատուփերի արտադրություն: Բացառվում է` - ժամացույցների ոչ մետաղական (կտորից, կաշվից, պլաստմասսայից և այլ) փոկերի արտադրությունը, տես 15.12 - ոչ թանկարժեք մետաղներից արտադրատեսակների արտադրությունը, թանկարժեք մետաղների գալվանական պատվածքով, տես հատված 25 - ժամացույցների հիմնաիրանների արտադրությունը, տես 26.52 - ժամացույցների մետաղե (ոչ թանկարժեք) փոկերի արտադրությունը, տես 32.13 32.12.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Ոչ թանկարժեք զարդերի և համանման արտադրատեսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ոսկերչական արտադրատեսակներին նմանակող ոչ թանկարժեք զարդերի` մատանիների, ապարանջանների, վզնոցների կամ թանկարժեք մետաղների պատվածքով ու նմանակող քարերով (օրինակ` արհեստական մարգարիտներով, արհեստական ադամանդներով և այլ) զարդերի և համանման արտադրատեսակների արտադրություն - ժամացույցների մետաղե փոկերի (բացառությամբ թանկարժեք մետաղներից պատրաստված) արտադրություն: Բացառվում է` - թանկարժեք մետաղներից կամ թանկարժեք մետաղներով պատված ոսկերչական արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 32.12.3, 32.12.9 - բնական թանկարժեք քարերով զարդերի արտադրությունը, տես 32.12.3 - թանկարժեք մետաղներից պատրաստված ժամացույցների փոկերի արտադրությունը, տես 32.12.9 32.13.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Երաժշտական գործիքների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - լարային գործիքների արտադրություն - ստեղնաշարային լարային գործիքների, ներառյալ ավտոմատ դաշնամուրները, արտադրություն - ստեղնաշարային երգեհոնների, ներառյալ ֆիսհարմոնիաները և ազատ մետաղե լեզվակներով այլ ստեղնաշարային գործիքները, արտադրություն - ակորդեոնների և համանման գործիքների, ներառյալ շրթհարմոնները, արտադրություն - երաժշտական փողային գործիքների արտադրություն - երաժշտական հարվածային գործիքների արտադրություն - էլեկտրոնային երաժշտական գործիքների արտադրություն - երաժշտական տուփերի, շարժական երգեհոնիկների (շարմանկաների) և համանման գործիքների արտադրություն - երաժշտական գործիքների մասերի և պարագաների` մետրոնոմների, կամերտոնների, շչակային կամերտոնների, ավտոմատ մեխանիկական գործիքների համար թիթեղների, սկավառակների, գլանիկների և այլնի արտադրություն - շչակների, եղջերափողերի և այլ շչակային ազդանշանային գործիքների արտադրություն: Բացառվում է` - տեսա- և ձայնասկավառակների և երիզների արտադրությունը և վերարտադրումը, տես 18.2, 59.20 - խոսափողերի, ուժեղարարների, բարձրախոսների, ականջակալների և համանման սարքվածքների արտադրությունը, տես 26.40 - նվագարկիչների, մագնիսաձայնագրիչների և այլնի արտադրությունը, տես 26.40 - խաղալիք երաժշտական գործիքների արտադրությունը, տես 32.40 - երգեհոնների և այլ պատմական երաժշտական գործիքների վերականգնումը, տես 33.19 - ձայնա- և տեսագրությունների հրատարակությունը, տես 59.20 - դաշնամուրների լարումը, տես 95.29 32.20.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Սպորտային արտադրատեսակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է սպորտային և մարմնամարզության համար արտադրատեսակների (բացառությամբ սպորտային հագուստի և կոշիկի) արտադրությունը՝ - բացօթյա և փակ սրահներում սպորտային խաղերի համար ցանկացած նյութից պարագաների և սարքավորանքի` կոշտ, փափուկ և փչովի գնդակների, թևճակների, զարկիչների, մականների, դահուկների, դահուկային ամրակապերի և ձողերի, չմուշկների և անվաչմուշկների, աղեղների և աղեղնազեների, սերֆերների և առագաստասերֆերների արտադրություն - սպորտային ձկնորսության համար անհրաժեշտ պարագաների, ներառյալ ձկնորսական կոթավոր որսացանցերը, արտադրություն - որսորդության, լեռնագնացության համար անհրաժեշտ պարագաների արտադրություն - սպորտային կաշվե ձեռնոցների և սպորտային գլխարկների արտադրություն -լողավազանների և թիավարման ջրավազանների համար պահեստարանների (ռեզերվուարների) արտադրություն - մարմնամարզական, ֆիթնես կենտրոնների սարքավորանքի արտադրություն: Բացառվում է` - առագաստների արտադրությունը, տես 13.92 - սպորտային հագուստի արտադրությունը, տես 14.13 - թամբերի, սանձերի, մտրակների արտադրությունը, տես 15.12 - սպորտային կոշիկի արտադրությունը, տես 15.20 - սպորտային զենքի և փամփուշտների արտադրությունը, տես 25.40 - ծանրամարտում օգտագործվող երկաթե ծանրաքարերի արտադրությունը, տես 25.99 - սպորտային փոխադրամիջոցների (բացի սահնակներից) արտադրությունը, տես 29 և 30 հատվածները - սպորտային նավակների և զբոսանավերի արտադրությունը, տես 30.12 - բիլիարդի սեղանների արտադրությունը, տես 32.40 - աղմուկից կամ լողալու ժամանակ ականջները պաշտպանող խցանների արտադրությունը, տես 32.99 - սպորտային արտադրատեսակների նորոգումը, տես 95.29 32.30.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Խաղերի և խաղալիքների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - տիկնիկների և տիկնիկների համար հագուստի և պարագաների արտադրություն - խաղալիք պատկերաքարերի (ֆիգուրների)` կենդանիների, զինվորների և այլնի, արտադրություն - խաղալիք երաժշտական գործիքների արտադրություն - խաղաթղթերի արտադրություն - սեղանի խաղերի և համանման խաղերի արտադրություն - էլեկտրոնային խաղերի արտադրություն - փոքր մոդելների և համանման մանրագեղ արտադրատեսակների` էլեկտրական գնացքների, կոնստրուկտորների, շինարարական հավաքածուների և այլնի արտադրություն - դրամային խաղային ավտոմատների, բիլիարդի, խաղատների համար հատուկ սեղանների և այլնի արտադրություն - հանդեսների, սրահային կամ սեղանի խաղերի համար պարագաների արտադրություն - անվավոր խաղալիքների արտադրություն, ներառյալ պլաստմասսե հեծանիվները և եռանիվ մանկական հեծանիվները - գլուխկոտրուկների և համանման արտադրատեսակների արտադրություն: Բացառվում է` - տեսախաղերի կառավարման վահանակների արտադրությունը, տես 26.40 - հեծանիվների արտադրությունը, տես 30.92 - զվարճանքի առարկաների և համանման պարագաների արտադրությունը, տես 32.99 - համակարգչային խաղերի համար ծրագրերի ստեղծումը և հրատարակությունը, տես 58.21, 62.01 32.40.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Բժշկական և ատամնաբուժական գործիքների ու սարքերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է բժշկական և ատամնաբուժական գործիքների ու սարքերի, վիրաբուժական սարքավորանքի և օրթոպեդիկ հարմարանքների, հատուկ բժշկական կահույքի (օրինակ` շարժական նստատեղով և ներկառուցված հեղուկաբաշխական սարքվածքով ատամնաբուժական բազկաթոռների) արտադրությունը` - վիրաբուժական թելերի, մանրէազերծ լարերի և կոմպրեսների արտադրություն - ատամնաբուժական ատամնալիցքերի և ցեմենտի (բացառությամբ պրոթեզների սևեռակիչ մածուկները), ատամնաբուժական մոմերի և այլ ատամնաբուժական սվաղանյութերի արտադրություն - ոսկորների սերտաճեցման համար ցեմենտի արտադրություն - ատամնաբուժական լաբորատորիաների համար հնոցների արտադրություն - անդրաձայնով մաքրող լաբորատորական սարքերի արտադրություն - լաբորատորական մանրէազերծիչների արտադրություն -լաբորատորական թորիչ սարքերի, լաբորատորական կենտրոնախուսակների արտադրություն -բժշկական, վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ անասնաբուժական կահույքի` վիրաբուժական, բուժազննության սեղանների, մեխանիկական հարմարանքներով հիվանդանոցային մահճակալների, ատամնաբուժական բազկաթոռների արտադրություն - ոսկրի թիթեղների, պտուտակների, ներարկիչների, ասեղների, սնամեջ ասեղների, փողաձողերի (կաթետերների) և այլնի արտադրություն - ատամնաբուժական գործիքների (ներառյալ ատամնաբուժական բազկաթոռներին ներկառուցված ատամնաբուժական սարքավորանքը) արտադրություն - ատամնատեխնիկական լաբորատորիաներում պատրաստված արհեստական ատամների, կամուրջների և այլնի արտադրություն - օրթոպեդիկ հարմարանքների և պրոթեզների արտադրություն, այդ թվում` օրթոպեդիկ կոշիկի արտադրությունը - աչքի պրոթեզների արտադրություն - բժշկական ջերմաչափերի արտադրություն - բժշկական ռետինե ձեռնոցների արտադրություն - ակնաբուժական առարկաների, ակնոցների, արևային ակնոցների, դեղատոմսով տրվող ոսպնյակների և կոնտակտային ոսպնյակների, պաշտպանական ակնոցների արտադրություն: Բացառվում է` - պրոթեզների սևեռակիչ մածուկների արտադրությունը, տես 26.40 - բժշկական ներծծող վիրակապական նյութերի, բամբակի, վիրակապերի, թանզիֆի արտադրությունը, տես 21.20.1 - էլեկտրաբժշկական սարքավորանքի արտադրությունը, տես 26.60 - անվավոր սայլակների արտադրությունը, տես 30.92 - օպտիկական սրահների գործունեությունը, տես 47.78 32.50.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Ավելների և խոզանակների արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ավելների և խոզանակների, ներառյալ մեքենաների բաղկացուցիչ մաս կազմող խոզանակները, մեխանիկական ավելների, հատակամաքրիչների և փետուրե փոշեմաքրիչների, ներկարարական վրձինների, ներկարարական բարձիկների և գլանիկների, ռետինե քերակների, այլ խոզանակների և համանման արտադրատեսակների արտադրություն - կոշիկի և հագուստի խոզանակների արտադրություն 32.91.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Դագաղների արտադրություն 32.99.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Դրոշմակնիքների պատրաստում: Այս ենթադասը ներառում է` - համարակալման, կնքման, թվագրման համար դրոշմերի, տպման կամ պիտակների ցցուն դրոշմատպման համար ձեռքի սարքվածքների, ձեռքի տպագրության հավաքածուների, գրամեքենաների համար ժապավենների, դրոշմակման բարձիկների արտադրություն 32.99.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ արտադրատեսակների արտադրություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում : Այս ենթադասը ներառում է` - անվտանգության պաշտպանական միջոցների` հրակայուն և պաշտպանական հագուստի, հավաքակցորդների (մոնտաժորդների) անվտանգության և մասնագիտական օգտագործան այլ գոտիների, խցանակեղևի փրկագոտիների, պլաստմասսե պաշտպանական սաղավարտների և անձնական անվտանգության այլ պլաստմասսե առարկաների (օրինակ` սպորտային պաշտպանական սաղավարտները), հրաշիջման համար պաշտպանական զգեստի, մետաղե պաշտպանական գլխարկների և անձնական անվտանգության այլ մետաղե պարագաների, ականջի պաշտպանական խցանների (օրինակ` աղմուկից կամ ջրից), հակագազների արտադրություն - խցանների նախնական ձևերի արտադրություն - բոլոր տեսակի մեխանիկական կամ ոչ մեխանիկական գրիչների և մատիտների արտադրություն - մատիտների համար գրաքարի միջուկի արտադրություն - գլոբուսների արտադրություն - անձրևանոցների և հովանոցների, ձեռնափայտերի, ձեռնափայտ-թիկնակների արտադրություն - կոճակների, թևքաճարմանդների, «կայծակ»-շղթաների, կոճկօղակների, սեղմակոճակների արտադրություն - վառիչների արտադրություն - անձնական օգտագործման արտադրատեսակների` ծխամորճների, սանրերի, մազերի համար հերակալների, օծանելիքի հեղուկացիրների, ջերմապահերի (թերմոսների) և կենցաղային օգտագործման այլ վակուումային անոթների, կեղծամների, կեղծ մորուքների, հոնքերի արտադրություն - տարատեսակ արտադրատեսակների` մոմերի, բարակ մոմերի, արհեստական ծաղիկների, մրգերի և տերևների, աճպարարության համար պարագաների, խաղալիք-անակնկալների, ձեռքի մաղերի և քամիչների, դերձակների կողմից օգտագործվող մանեկենների և համանման արտադրատեսակների արտադրություն - ծաղկե զամբյուղների, ծաղկեփնջերի, ծաղկեպսակների և համանման արտադրատեսակների արտադրություն - խրտվիլակների խց Բացառվում է` - պատրույգների արտադրությունը, տես 13.99 - արտահագուստի և համապատասխան դրվագման պարագաների արտադրությունը, տես 14.12 - յուրահատուկ թղթե արտադրատեսակների արտադրությունը, տես 17.29 32.99.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղե կոնստրուկցիաների, մետաղե դռների և լուսամուտների նորոգում 33.11.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղե ցիստեռնների, պահեստարանների (ռեզերվուարների) և բեռնարկղերի նորոգում 33.11.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Մետաղե խողովակների և խողովակաշարերի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.11.3
C. Մշակող արդյունաբերություն Ջեռուցիչ կաթսաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.11.4
C. Մշակող արդյունաբերություն Շոգեկաթսաների և այլ շոգեարտադրիչների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.11.5
C. Մշակող արդյունաբերություն Միջուկային ռեակտորների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.11.6
C. Մշակող արդյունաբերություն Հրազենի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.11.7
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների նորոգում 33.11.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Մեքենաշինության արտադրանքի նորոգում: Այս ենթադասը ներառում է արդյունաբերական նշանակության մեքենաների և սարքավորանքի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, սայրերի ու սղոցների տեղադրումը և սրումը, ընդհանուր նշանակության սարքավորանքի նորոգումը եռակցմամբ, ծանր արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության և հանքագործական արդյունաբերության, այլ արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի (բեռնման-բեռնաթափման, սառեցման, օդափոխման առևտրային սարքավորանքը, հաստոցները), ինչպես նաև 28 հատվածի մասնագիտացված մեքենաների և սարքավորանքի նորոգումը՝ - շարժիչների, բացառությամբ ավտոմեքենաների, մոտոցիկլետային և օդագնացական շարժիչները, նորոգում և տեխնիկական սպասարկում - պոմպերի, ճնշակների (կոմպրեսորների) և հարակից սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում - հիդրավլիկական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում - կափույրների նորոգում - ատամնավոր փոխանցիչների, շարժաբերի մասերի նորոգում - արդյունաբերական վառարանների, հրածորանների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում - ամբարձիչ-փոխադրական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում - արդյունաբերական սառնարանային և օդափոխիչ սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում - ընդհանուր նշանակության առևտրային մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում - շարժաբերով ձեռքի գործիքների նորոգում - մետաղահատ և մետաղատափակիչ հաստոցների և պարագաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում - այլ հաստոցների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում - գյուղատնտեսական տրակտորների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում -գյուղատնտեսական, անտառային տնտեսության համար մեքենաների (այդ թվում` անտառափայտի փոխադրման մեքենաները) նորոգում և տեխնիկական սպասարկում - մետաղագործության համար մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում - հանքագործական արդյունաբերության, շինարարության, նավթի և գազի արդյունահանման համար մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում - սննդի, խմիչքի և ծխախոտի մշակման մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում - մանածագործական, կարի և կաշվի արտադրության համար մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում - թղթի արդյունաբերության համար մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում - ռետինի, պլաստմասսաների, այլ պոլիմերային նյութերի մշակման համար մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում - 28 խմբում ներառված հատուկ նշանակության այլ մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում - կշռաչափիչ սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում - առևտրի ավտոմատների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում - լուսապատճենող մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում - էլեկտրոնային կամ ոչ էլեկտրոնային հաշվասարքերի (կալկուլյատորների) նորոգում - գրամեքենաների նորոգո:ւմ Բացառվում է` - վառարանների և այլ տաքացուցիչների նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը, տես 43.22 - վերելակների, վերհանների, շարժասանդուղքների տեղադրումը շենքերում և քաղաքացիական շինարարության կառույցներում, դրանց նորոգումը և սպասարկումը, տես 43.29 - համակարգիչների նորոգումը, տես 95.11 33.12.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Դրամարկղային մեքենաների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.12.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ, նավագնացական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում: Այս ենթադասը ներառում է 26.5 խմբում ընդգրկված սարքավորանքի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը: 33.13.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Ռենտգենյան, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում : Այս ենթադասը ներառում է 26.60 դասում ընդգրկված սարքավորանքի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը: 33.13.2
C. Մշակող արդյունաբերություն Արդյունաբերական նշանակության օպտիկական սարքավորանքի և գործիքների, լուսանկարչական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում: Այս ենթադասը ներառում է 26.70 դասում ընդգրկված սարքավորանքի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը: 33.13.3
C. Մշակող արդյունաբերություն Տրանսֆորմատորների, էլեկտրական շարժիչների, գեներատորների, բաշխիչ վահանների և կոմուտացիոն սարքվածքների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում: Այս ենթադասը ներառում է 27.1 խմբում ընդգրկված սարքավորանքի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը: 33.14.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ էլեկտրական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում: Այս ենթադասը ներառում է 27 հատվածում ընդգրկված (բացի 27.1 խմբից) սարքավորանքի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումը: 33.14.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Ջրային տրանսպորտի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում: Այս ենթադասը ներառում է նավերի, զբոսանավերի և նավակների նորոգումը, այդ թվում՝ ընթացիկ, և տեխնիկական սպասարկումը, սակայն նավերի գործարանային հիմնանորոգումը և վերակառուցումը դասակարգվում է 30 հատվածում: Բացառվում է` - նավերի գործարանային վերափոխումը և հիմնանորոգումը, տես 30.1 - նավերի և զբոսանավերի շարժիչների նորոգումը, տես 33.12 - նավերի քերումը և ապամոնտաժումը, տես 38.31 33.15.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Օդանավերի, տիեզերանավերի և այլ թռչող սարքերի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում: Այս ենթադասը ներառում է` - օդանավերի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում (բացառությամբ գործարանային կերպափոխումը, վերազինումը և հիմնանորոգումը) - օդանավերի շարժիչների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում: Բացառվում է` - օդանավերի և տիեզերանավերի գործարանային վերափոխումը և հիմնանորոգումը, տես 30.30 33.16.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Երկաթուղային գնացքաքարշերի և շարժակազմի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում: Այս ենթադասը ներառում է` - տրամվայների, մետրոյի շարժակազմի, տրոլեյբուսների նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 33.17.1
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ տրանսպորտային սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 33.17.9
C. Մշակող արդյունաբերություն Այլ սարքավորանքի և նորոգում: Այս ենթադասը ներառում է` - մետաղանիշի կամ մետաղադրամի միջոցով աշխատող խաղային ավտոմատների նորոգում - երգեհոնների և պատմական երաժշտական գործիքների նորոգում և վերականգնում - ձկնորսական ցանցերի նորոգում, ներառյալ անցքերի լցնում -ճոպանների, առագաստների, տարբեր տեսակի ծածկերի` բրեզենտների, կտավների, վրանածածկերի և համանման արտադրատեսակների նորոգում - պարարտանյութերի և քիմիական այլ մթերքի համար պարկերի և փաթեթների նորոգում -փայտե տարայի` արկղերի, տակառների, գլանների և համանման արտադրատեսակների նորոգում և վերափոխում -ռետինատեխնիկական, պլաստմասսե, խեցեգործական և այլ նյութերից արտադրատեսակների նորոգում: Բացառվում է` - գրասենյակային և կենցաղային կահույքի նորոգումը և վերականգնումը, տես 95.24 - հեծանիվների նորոգումը, տես 95.29 - հագուստի նորոգումը և վերափոխումը, տես 95.29 33.19.0
C. Մշակող արդյունաբերություն Արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի տեղադրում: Այս ենթադասը ներառում է արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի մասնագիտացված տեղադրումը (շենքերի և համանման կառույցների մաս կազմող սարքավորանքի տեղադրումը, շարժասանդուղքների, էլեկտրական հաղորդալարերի, ազդանշանային, ջեռուցման, օդի լավորակման համակարգերի հավաքակցումը ներառվում է որպես «Շինարարություն» (43) հատվածում)` - արդյունաբերական կազմակերպություններում արդյունաբերական սարքավորանքի տեղադրում - արդյունաբերական գործընթացների հսկման սարքավորանքի հավաքակցում - այլ արդյունաբերական սարքավորանքի` հաղորդակցական ցանցերի, խոշոր համակարգչային համակարգերի, ռենտգենյան, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանքի տեղադրում - խոշորաչափ մեքենաների և սարքավորանքի ապամոնտաժում - հավաքակցորդների գործունեություն - մեքենաների և սարքավորանքի հանդերձում - բոուլինգի սարքավորանքի հավաքակց Բացառվում է` - շենքերի և քաղաքացիական շինարարության կառույցների մաս կազմող վերելակների, վերհանների, շարժասանդուղքների, հաղորդալարերի, ազդանշանային, օդափոխիչ և այլ համակարգերի տեղադրումը, տես 43.29 - դռների, աստիճանավանդակների, խանութների համար փայտից և այլ նյութերից հարմարանքների և կահույքի հավաքակցումը, տես 43.32 - անհատական համակարգիչների տեղադրումը, տես 62.09 33.20.0
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն ջերմաէլեկտրակայաններում 35.11.1
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն հիդրոէլեկտրակայաններում 35.11.2
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն միջուկային էլեկտրակայաններում 35.11.3
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն հողմային էլեկտրակայաններում 35.11.4
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն արևային էլեկտրակայաններում 35.11.5
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն երկրաջերմային էլեկտրակայաններում 35.11.6
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն այլ աղբյուրներից: Այս դասը ներառում է` - այլ աղբյուրներից ստացված էլեկտրաէներգիայի արտադրություն: Բացառվում է` - թափոնների այրման միջոցով էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը, տես 38.21.6 35.11.9
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի հաղորդում: Այս ենթադասը ներառում է` - էլեկտրաէներգիայի հաղորդման համակարգերի կառավարում` արտադրողից բաշխիչ ցանցեր էլեկտրաէներգիայի փոխադրումը 35.12.0
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի բաշխում: Այս ենթադասը ներառում է` - բաշխիչ ցանցերի (մալուխների, սյուների, հաշվիչների, էլեկտրալարերի համակարգ) կառավարում` էլեկտրաէներգիա արտադրող կամ փոխադրող համակարգերի կառավարումն իրականացնող կազմակերպություններից էլեկտրաէներգիայի հաղորդում վերջնական սպառողներին 35.13.0
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի վաճառք, բացի վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներից ստացված էներգիայի 35.14.1
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Էլեկտրաէներգիայի վաճառք՝ստացված վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսներից 35.14.2
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Գազի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - գազամատակարարման նպատակով գազի արտադրություն` քարածխի գազացման միջոցով, գյուղատնտեսական կողմնակի արտադրանքից կամ այլ թափոններից - որոշակի տեսակարար այրման ջերմության գազակերպ վառելիքի արտադրություն տարբեր տեսակի գազերից (այդ թվում` բնական գազը)` զտման, խառնումով և այլ եղանակներով: Բացառվում է` - բնական գազի արտադրությունը, տես 06.20 - կոքսի վառարանների շահագործումը, տես 19.10 - արդյունաբերական գազերի արտադրությունը, տես 20.11 35.21.0
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Գազակերպ վառելիքի բաշխում գազամատակարարման համակարգի միջոցով: Այս ենթադասը ներառում է` - բոլոր տեսակի գազակերպ վառելիքի մատակարարում և բաշխում գազամատակարարման համակարգի միջոցով: Բացառվում է` - գազի փոխադրումը (հեռավոր տարածությունից) խողովակաշարերով, տես 49.50 35.22.0
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Գազամատակարարման համակարգի միջոցով բաշխվող գազի վաճառք: Այս ենթադասը ներառում է` - գազի վաճառք սպառողներին մայրուղային խողովակաշարերի համակարգով - գազի վաճառքով զբաղվող գործակալների և միջնորդների գործունեություն, որոնք կազմակերպում են գազի իրացումը վերջնական սպառողներին, այլ կազմակերպությունների կողմից կառավարվող բաշխիչ ցանցերի միջոցով - գազակերպ վառելիքի վաճառքի և բաշխման հետ կապված շահագործման ծառայություններ: Բացառվում է` - գազակերպ վառելիքի մեծածախ առևտուրը, տես 46.71 - բալոններով գազի մանրածախ առևտուրը, տես 47.78 - անմիջական սպառողին մատակարարվող վառելիքի մանրածախ առևտուրը, տես 47.99 35.23.0
D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու եվ լավորակ օդի մատակարարում Գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում: Այս ենթադասը ներառում է` - գոլորշու, տաք ջրի արտադրություն, հավաքում և բաշխում` ջեռուցման, էներգիայի արտադրության և այլ նպատակների համար - հովացնող օդի արտադրություն և բաշխում - հովացնող ջրի արտադրություն և բաշխում - հովացման կամ սառեցման համար սառույցի արտադրություն 35.30.0
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Ջրի հավաքում, մշակում և բաշխում: Այս ենթադասը ներառում է` - ջրերի հավաքում գետերից, լճերից, ջրհորներից և այլն - անձրևաջրերի հավաքում - ջրամատակարարման նպատակներով ջրի մաքրում - արդյունաբերական և այլ նպատակների համար ջրի վերամշակում - ծովի և այլ աղի աղբյուրների ջրերի անալիացում ջրի արտադրության (որպես հիմնական արտադրանք) համար - ջրի բաշխում ջրամատակարարման ցանցերի, մեքենաների և այլնի միջոցով - ոռոգման ջրանցքների շահագործում: Բացառվում է` - գյուղատնտեսական նպատակների համար ոռոգման կայանքների շահագործումը, տես 01.61.1 - աղտոտումը կանխելու նպատակով կեղտաջրերի մաքրումը, տես 37.00.0 - խողովակաշարերով հեռավոր տարածությունից ջրի փոխադրումը, տես 49.50.0 36.00.0
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Կոյուղի: Այս ենթադասը ներառում է` - կենցաղային կոյուղաջրերի և անձրևաջրերի հավաքում, մշակում և հեռացում` հավաքիչների, պահեստարանների (ռեզերվուարների), կոյուղու ցանցի կամ այլ միջոցով (օրինակ` տրանսպորտային միջոցներով) - կեղտաջրերի մշակում ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական միջոցներով` լուծում, մզում, զտում, նստեցում և այլն - կոյուղու ցանցի, կեղտաջրերի հավաքիչների, ջրհոս խողովակների տեխնիկական սպասարկում և մաքրում - աղբահորերի, տղմազտիչների, պարզարանների դատարկում և մաքրում - կենսազուգարանների սպասարկում - արդյունաբերական և լողավազանների կեղտաջրերի մշակում: Բացառվում է` - աղտոտված միջավայրի, մակերևութային և գրունտային ջրերի ակտիվազերծումը, տես 39.00.0 - շենքերի անձրևաջրերի խողովակների մաքրումը, տես 43.22.0 37.00.0
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Ոչ վնասակար թափոնների հավաքում: Այս ենթադասը ներառում է` - աղբի բաքերից, աղբարկղերից, աղբատար մեքենաների և այլ միջոցով կենցաղային և արդյունաբերական ոչ վնասակար չտեսակավորված աղբի հավաքում, երբ աղբը պարունակում է վերականգնման ենթակա տարբեր նյութեր - կրկնակի օգտագործման համար պիտանի նյութերի հավաքում - հասարակական վայրերում տեղադրված աղբարկղերից աղբի տեղափոխում - շենքերի և շինությունների քանդման արդյունքում առաջացած աղբի տեղափոխում - շինարարական աղբի հավաքում և հեռացում - մանածագործական արտադրամասերի թափոնի հավաքում և հեռացում - ոչ վնասակար թափոնների տեղափոխման հարմարանքների շահագործում: Բացառվում է` - վնասակար թափոնների հավաքումը, տես 38.12.0 - ոչ վնասակար թափոնների թաղումը, տես 38.21 - նյութերի վերականգնման նպատակով (օրինակ` թղթի, պլաստմասսայի, խմիչքների դատարկ տարողությունների, մետաղների և այլնի) չտեսակավորված թափոնների տեսակավորման և մշակման սարքավորանքի շահագործումը, տես 38.32.0 38.11.0
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Վնասակար թափոնների հավաքում: Այս ենթադասը ներառում է մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար վնասակար` պայթուցիկ, օքսիդիչ, դյուրավառ, թունավոր, գրգռիչ, քաղցկեղածին, քայքայիչ, վարակիչ և այլ նյութեր պարունակող պինդ և ոչ պինդ թափոնների հավաքումը, ինչպես նաև թափոնների նույնականացումը, մշակումը, փաթեթավորումը և մականշումը տեղափոխման նպատակով՝ - տրանսպորտային միջոցներում օգտագործված վնասակար տեխնիկական յուղերի հավաքում - կենսաբանական հետազոտությունների արդյունքում առաջացած վնասակար թափոնների հավաքում - ճառագայթաակտիվ թափոնների հավաքում - օգտագործված մարտկոցների և այլ վնասակար թափոնների հավաքում - վնասակար թափոնների տեղափոխման ծառայություններ: Բացառվում է` - վարակված կառույցների, հողատարածքների, բնահողի, ստորգետնյա ջրերի վերականգնումը և մաքրումը, օրինակ` անկիզաքարի հեռացումը, տես 39.00 38.12.0
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Ոչ վնասակար թափոնների մշակում 38.21.1
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Ոչ վնասակար թափոնների մշակում այլ եղանակով, կենսագազի արտադրություն 38.21.2
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Ոչ վնասակար թափոնների մշակում այլ եղանակով, կենսաէթանոլի արտադրություն 38.21.3
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Ոչ վնասակար թափոնների ոչնչացում 38.21.4
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Ոչ վնասակար թափոնների մշակում և ոչնչացում այլ եղանակով, այլ կողմնակի մթերքի արտադրություն 38.21.5
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Էլեկտրաէներգիայի և այլ էներգիայի արտադրություն կենսազանգվածի կիրառմամբ 38.21.6
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Վնասակար թափոնների մշակում և ոչնչացում: Այս ենթադասը ներառում է պայթուցիկ, օքսիդիչ, դյուրավառ, թունավոր, գրգռիչ, վնասակար, քաղցկեղածին, քայքայիչ, վարակիչ նյութեր պարունակող, մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար վնասակար այլ պինդ և ոչ պինդ թափոնների վերացումը` նախապես դրանք ենթարկելով մշակման՝ - վնասակար թափոնների մշակման կայանքների շահագործում - վարակված կենդանիների` կենդանի ու սատկած, մշակում և ոչնչացում - վնասակար թափոնների այրում - օգտագործված ապրանքների (օրինակ` սառնարանների) մշակում` վնասակար նյութերի ոչնչացման նպատակով - օգտագործված ճառագայթաակտիվ միջուկային վառելիքի կամ այլ ճառագայթաակտիվ թափոնների (հիվանդանոցներից կամ այլ տեղերից տեղափոխման ընթացքում տրոհման ենթակա ճառագայթաակտիվ թափոնները) մշակում, ոչնչացում կամ պահում - օգտագործված միջուկային վառելիքի հերմետիկացում, այլ մշակում և նախապատրաստում պահման համար: Բացառվում է` - միջուկային վառելիքի վերամշակումը, տես 20.13.1 - ոչ վնասակար թափոնների այրումը, տես 38.21 - բնահողի, ջրի ակտիվազերծումը, թունավոր նյութերի թունազերծումը, տես 39.00.0 38.22.0
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Ջարդոնի մասնատում: Այս ենթադասը ներառում է տարբեր արտադրատեսակների` ավտոմեքենաների, նավերի, համակարգիչների, հեռուստացույցների և այլ սարքավորանքի ապամոնտաժումը` նյութերի վերականգնման նպատակով: Բացառվում է` - օգտագործված ապրանքների (օրինակ` սառնարանների) մշակումը` վնասակար նյութերի ոչնչացման նպատակով, տես 38.22.0 - կրկնակի օգտագործման համար մասերի ստացման և վերավաճառքի նպատակով ավտոմեքենաների, նավերի, համակարգիչների, հեռուստացույցների և այլ սարքավորանքի ապամոնտաժումը, տես բաժին G 38.31.0
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Թափոնների տեսակավորում և մշակում երկրորդային հումքի ստացման համար: Այս ենթադասը ներառում է մետաղական և ոչ մետաղական ջարդոնի, այլ թափոնների վերամշակումը՝ սովորաբար մեխանիկական և քիմիական եղանակներով երկրորդային հումքի ստացման համար, ինչպես նաև թափոնների ընդհանուր զանգվածից վերականգնման ենթակա նյութերի անջատումը և տեսակավորումը (առաջին փուլ) և վերամշակման ենթակա խառը նյութերի` թղթի, պլաստմասսայի, օգտագործված տարողությունների և այլնի տեսակավորումը (երկրորդ փուլ)՝ - հին ավտոմեքենաների, լվացքի մեքենաների, հեծանիվների և այլ մետաղական ջարդոնի մեխանիկական մանրացում - խոշորաչափ մետաղե արտադրատեսակների (օրինակ` երկաթուղային վագոնների) մեխանիկական կտրատում - օգտագործման ոչ ենթակա տրանսպորտային միջոցների, մետաղական թափոնի մանրատում - ջարդոնի մեխանիկական մշակում, կտրատում և մամլում` ծավալների փոքրացման նպատակով - լուսանկարչության թափոններից` սևեռակիչներից, լուսանկարչական ժապավեններից և թղթից մետաղների վերականգնում - երկրորդային հումքի ստացման համար ռետինի վերամշակում (օրինակ` օգտագործված դողերի), - երկրորդային հումքի ստացման համար պլաստմասսաների տեսակավորում և մանրացում` խողովակների, ծաղկամանների, սալերի և համանման արտադրատեսակների արտադրությունում օգտագործման նպատակով - պլաստմասսե և ռետինե թափոնների մշակում (մաքրում, հալում, աղում) և վերածում հատիկների - ապակու ջարդում, լվացում, տեսակավորում - երկրորդային հումքի ստացման նպատակով այլ մնացուկների և թափոնների մանրացում, մաքրում, տեսակավորում - օգտագործված սննդային յուղերի ու ճարպերի մշակում և վերածում երկրորդային հումքի, տնային և գյուղատնտեսական կենդանիների կերերի արտադրության համար - երկրորդային հումքի ստացման նպատակով սննդամթերքի, խմիչքների, ծխախոտի արտադրության այլ թափոնների և մնացուկների վերամշակում: Բացառվում է` - սեփական կամ ոչ սեփական արտադրության երկրորդային հումքից նոր պատրաստի արտադրանքի արտադրությունը` օրինակ մշակված լաթերից մանվածքի մանումը, թղթի թափոնից թղթազանգվածի ստացումը, դողերի վերականգնումը, տես բաժին C-ի համապատասխան դասերը - միջուկային վառելիքի վերամշակումը, տես 20.13.1 - թուջի կամ պողպատի ջարդոնի վերահալումը, տես 24.10.0 - տարբեր տեսակի թափոնների մշակումը և ոչնչացումը, տես 38.2 - ոչ վնասակար թափոնների մշակումը և ոչնչացումը, տես 38.21 - հետագա օգտագործման նպատակով, օրինակ` կոմպոստի արտադրության համար, օրգանական թափոնների մշակումը, տես 38.21 - էներգիայի ստացման համար ոչ վնասակար թափոնների այրումը, տես 38.21 - հիվանդանոցներից կամ այլ տեղերից տեղափոխման ընթացքում տրոհման ենթակա ճառագայթաակտիվ թափոնների մշակումը և ոչնչացումը, տես 38.22.0 - թունավոր, աղտոտված թափոնների մշակումը և ոչնչացումը, տես 38.22.0 - վերականգնված նյութերի մեծածախ առևտուրը, տես 46.77 38.32.0
E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում եվ վերամշակում Թափոնների վնասազերծում և այլ մշակում: Այս ենթադասը ներառում է` - աղտոտված բնահողի, մակերևութային ու գրունտային ջրերի ակտիվազերծում, որն իրականացվում է տեղում կամ աղտոտված տարածքից դուրս` կիրառելով մեխանիկական, քիմիական կամ կենսաբանական մեթոդները - արդյունաբերական գործարանների կամ տարածքների, ներառյալ միջուկային կայանքները և տարածքը, ակտիվազերծում - պատահական աղտոտված մակերևութային ջրերի ակտիվազերծում և մաքրում, աղտոտվածքի հավաքման կամ քիմիկատների մշակման միջոցով - հողի մակերևույթից, մակերևութային ու գրունտային ջրերում, ծովերում և օվկիանոսներում, ներառյալ առափնյա ջրերը, նավթային աղտոտվածքների մաքրում - անկիզաքարի, կապարաներկերի և այլ թունավոր նյութերի վնասազերծում - աղտոտվածքների վնասազերծման այլ մասնագիտացված ծառայություններ: Բացառվում է` - գյուղատնտեսությունում վնասատուների հետ պայքարը, տես 01.61 - ջրամատակարարման համար ջրի մաքրումը, տես 36.00 - ոչ վնասակար թափոնների մշակումը և վերացումը, տես 38.21 - վնասակար թափոնների մշակումը և վերացումը, տես 38.22 - փողոցների, հրապարակների, մայրուղիների և համանման տարածքների մաքրումը և ջրումը, տես 81.29 39.00.0
F. Շինարարություն Կառուցապատման նախապատրաստական աշխատանքներ: Այս ենթադասը ներառում է` - հետագա վաճառքի համար նախատեսված բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի շինարարության հետ կապված նախապատրաստական, ֆինանսական, տեխնիկական և նյութական միջոցների համաձայնեցման աշխատանքները: Բացառվում է` - շենքերի շինարարությունը, տես 41.20 - ճարտարապետական և ճարտարագիտական նախագծման ծառայությունները, տես 71.1 - շինարարական օբյեկտների հետ կապված նախագծերի ղեկավարման ծառայությունները, տես 71.1 41.10.0
F. Շինարարություն Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի շինարարություն: Այս ենթադասը ներառում է` - առանձնատների, բազմաբնակարան շենքերի, ներառյալ բարձրահարկ շենքերը, և այլ տեսակի բնակելի շենքերի շինարարություն - հասարակական և արտադրական շենքերի` ֆաբրիկաների, արտադրամասերի, գործարանների, հիվանդանոցների, խանութների, գրասենյակների, հյուրանոցների, առևտրի կենտրոնների, պահեստների, ռեստորանների, օդանավակայանների, սպորտային դահլիճների, ավտոտնակների, ավտոմեքենաների կայանատեղերի, ներառյալ ստորգետնյա կայանատեղերը, կրոնական նշանակության շենքերի շինարարություն - շինարարական հրապարակում պատրաստի բլոկավոր կոնստրուկցիաների հավաքում և տեղադրում - հիմքերի բետոնային աշխատանքներ: Բացառվում է` - արտադրական օժանդակ կառույցների շինարարությունը, բացի շենքերից, տես 42.99 - ճարտարապետական և ճարտարագիտական նախագծման ծառայությունները, տես 71.1 - շինարարական օբյեկտների հետ կապված նախագծերի ղեկավարման ծառայությունները, տես 71.1 41.20.1
F. Շինարարություն Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի հիմնական նորոգում: Այս ենթադասը ներառում է` - բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի հիմնական ֆիզիկատեխնիկական, ճարտարապետա-գեղարվեստական, պատմական և գործառնական նշանակության վերականգնմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում առանձին կոնստրուկտիվ տարրերի և ինժեներական հաղորդակցուղիների ու սարքավորումների փոխարինումով, ինչպես նաև շահագործողական ցուցանիշների բարելավումով` առանց հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների փոփոխման 41.20.2
F. Շինարարություն Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի ընթացիկ նորոգում: Այս ենթադասը ներառում է` - բնակելի և ոչ բնակելի շենքերում շինարարական աշխատանքների և միջոցառումների իրականացում, ուղղված շենքի առանձին մասերի, ինժեներական հաղորդակցուղիների ու սարքավորումների աշխատունակության և շահագործողական ցուցանիշների վերականգնմանը` առանց հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների փոփոխման 41.20.3
F. Շինարարություն Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում: Այս ենթադասը ներառում է` - շենքերի կամ կառուցվածքների, դրա առանձին մասերի նոր գործառնական նշանակությամբ օգտագործմանը և/կամ հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների փոփոխմանը, շենքի կամ կառուցվածքի հուսալիության ապահովմանն ու արդիականացմանն ուղղված շինարարական աշխատանքներ, - շենքերի կամ կառուցվածքների կոնստրուկտիվ տարրերի վնասվելուն նախորդող սեյսմակայունության մակարդակի և շահագործողական ցուցանիշների ապահովմանն ուղղված շինարարական աշխատանքներ, - շենքերի կամ կառուցվածքների կոնստրուկտիվ տարրերի վերակառուցման միջոցով դրա սեյսմազինվածությունը գործող նորմատիվային պահանջներին համապատասխանեցմանն ուղղված շինարարական աշխատանքներ: 41.20.4
F. Շինարարություն Ճանապարհների և ավտոմայրուղիների շինարարություն: Այս ենթադասը ներառում է` - մայրուղիների, խճուղիների, փողոցների, ճանապարհների, տրանսպորտի և հետիոտնի տեղաշարժի համար այլ կառույցների շինարարություն - խճուղիների, փողոցների, ճանապարհների, կամուրջների և թունելների մակերևութային աշխատանքների իրականացում` ասֆալտապատում, նշագծում և այլ մակնշում, պաշտպանիչ, բաժանիչ փակոցների, ճանապարհային նշանների և այլնի տեղադրում - թռիչքադաշտերի վերթիռվայրէջքային գոտիների շինարարություն: Բացառվում է` - փողոցների լուսավորման և էլեկտրական ազդանշանային սարքերի տեղադրումը, տես 43.21 - ճարտարապետական և ճարտարագիտական նախագծման ծառայությունները, տես 71.1 - շինարարական օբյեկտների հետ կապված նախագծերի ղեկավարման ծառայությունները, տես 71.1 42.11.0
F. Շինարարություն Երկաթուղիների և մետրոյի շինարարություն: Այս ենթադասը ներառում է` - երկաթուղիների և ստորգետնյա երկաթուղիների (մետրոյի) շինարարություն: Բացառվում է` - փողոցների լուսավորման և էլեկտրական ազդանշանային սարքերի տեղադրումը, տես 43.21 - ճարտարապետական և ճարտարագիտական նախագծման ծառայությունները, տես 71.1 - շինարարական օբյեկտների հետ կապված նախագծերի ղեկավարման ծառայությունները, տես 71.1 42.12.0
F. Շինարարություն Կամուրջների և թունելների շինարարություն: Այս ենթադասը ներառում է` - կամուրջների, այդ թվում` էստակադները, շինարարություն - թունելների շինարարությ։ Բացառվում է` - փողոցների լուսավորման և էլեկտրական ազդանշանային սարքերի տեղադրումը, տես 43.21 - հիդրոտեխնիկական թունելների շինարարությունը, տես 42.91.0 - ճարտարապետական և ճարտարագիտական նախագծման ծառայությունները, տես 71.1 - շինարարական օբյեկտների հետ կապված նախագծերի ղեկավարման ծառայությունները, տես 71.1 42.13.0
F. Շինարարություն Ջրային տնտեսության կառույցների շինարարություն: Այս ենթադասը ներառում է ջրի տեղափոխման, բաշխման համակարգերի, ներառյալ համակարգի անբաժանելի մաս կազմող կառույցների շինարարությունը՝ - ջրային տնտեսության կառույցների` ջրի մայրուղային և քաղաքային խողովակաշարերի, ոռոգման համակարգերի, ավազանների շինարարություն - ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի շինարարություն, ներառյալ նորոգումը, պոմպակայանների շինարարություն - ջրառ հորատանցքերի, արտեզյան ջրհորների հորատում: Բացառվում է` - շինարարական օբյեկտների հետ կապված նախագծերի ղեկավարման ծառայությունները, տես 71.1 42.21.0
F. Շինարարություն Էլեկտրակայանների և Էլեկտրահաղորդման համակարգերի շինարարություն: Այս ենթադասը ներառում է` - հիդրոէլեկտրակայանների, ջերմաէլեկտրակայանների, հողմային, արևային և այլ տեսակի էլեկտրակայանների, ենթակայանների և համանման կառույցների շինարարություն - էլեկտրաէներգիայի բաշխիչ համակարգերի շինարարություն, մայրուղային և քաղաքային էլեկտրահաղորդագծերի (ուժային մալուխների) անցկացում: Բացառվում է` - շինարարական օբյեկտների հետ կապված նախագծերի ղեկավարման ծառայությունները, տես 71.1 42.22.1
F. Շինարարություն Հեռահաղորդակցական կապի կառույցների շինարարություն: Այս ենթադասը ներառում է` - հեռահաղորդակցական կապի օժանդակ կառույցների շինարարություն, հեռախոսահաղորդագծերի, քաղաքային ռադիոյի և հեռուստատեսության, այդ թվում մալուխային, համակարգչային ցանցերի հեռավոր հաղորդագծերի, օպտիկական մալուխների հավաքակցում 42.22.2
F. Շինարարություն Ջրային կառույցների շինարարություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ջրային ուղիների, նավակառանային և գետային կառույցների, ջրարգելակների, պատնեշների և ամբարտակների, առափնյա կառույցների շինարարություն - հիդրոտեխնիկական թունելների շինարարություն - էլեկտրակայանների մաս կազմող հիդրոտեխնիկական կառույցների շինարարություն - հատակափորիչ աշխատանքներ - լողավազանների շինարարու Բացառվում է` - շինարարական օբյեկտների հետ կապված նախագծերի ղեկավարման ծառայությունները, տես 71.1 42.91.0
F. Շինարարություն Սպորտային կառույցների շինարարություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ֆուտբոլի, բասկետբոլի, վոլեյբոլի և այլ տեսակի մարզադաշտերի, գոլֆի դաշտերի, թենիսի հարթակների շինարարություն 42.99.1
F. Շինարարություն Գազամատակարարման կառույցների շինարարություն: Այս ենթադասը ներառում է` - մայրուղային և քաղաքային գազատար խողովակաշարերի հավաքակցում - գազալցակայանների շինարարություն - գազի և հեղուկ վառելիքի պահեստավորման կառույցների շինարարություն 42.99.2
F. Շինարարություն Քաղաքացիական շինարարության այլ կառույցների շինարարություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում: Այս ենթադասը ներառում է` - զտման, քիմիական արտադրության և համանման արդյունաբերական կառույցների (բացի շենքերից) շինարարություն - հողատարածքի հողաբարելավման աշխատանքների իրականացում` լրացուցիչ ուղիների, օժանդակ կառույցների շինարարություն: Բացառվում է` - արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի տեղադրումը, տես 33.20 - հողատարածքների հետ կապված գործողությունները, բացի հողաբարելավման աշխատանքներից, տես 68.10 - շինարարական օբյեկտների հետ կապված նախագծերի ղեկավարման ծառայությունները, տես 71.1 42.99.9
F. Շինարարություն Շենքերի կազմատում և քանդում: Այս ենթադասը ներառում է` - շենքերի և այլ շինությունների կազմատում և քանդում 43.11.0
F. Շինարարություն Շինարարական հրապարակի նախապատրաստում: Այս ենթադասը ներառում է` - շինարարական տարածքների մաքրում - հողային աշխատանքներ` հողի (գրունտի) փորում և հանում, հողալցում, շինարարական տարածքների հարթեցում և մակարդակաչափում (համահարթում), խրամուղիների փորում, քարերի հավաքում և այլն - շինարարական տարածքի ցամաքուրդ (դրեն։ Բացառվում է` - բնահողի ակտիվազերծումը, տես 39.00 - ջրային հորատանցքերի հորատումը, 42.21 43.12.1
F. Շինարարություն Պայթեցման աշխատանքներ 43.12.2
F. Շինարարություն Տարածքի նախապատրաստում հանքարդյունահանման աշխատանքների համար: Այս ենթադասը ներառում է` - հանքարդյունահանման աշխատանքների համար տարածքի նախապատրաստում` ավելորդ գրունտի հանում, տարածքների և հանքավայրերի, բացի նավթի և գազի հանքավայրերից, յուրացման և նախապատրաստման այլ աշխատանքների իրականացում - գյուղատնտեսական և անտառատնտեսական հողերի ցամաքուրդ (դրենաժ): Բացառվում է` - նավթի և բնական գազի հորատանցքերի հորատումը, տես 06.10, 06.20 - բնահողի ակտիվազերծումը, տես 39.00 - ջրային հորատանցքերի հորատումը, 42.21 - հանքահորերի հորատանցումը, տես 43.99 43.12.3
F. Շինարարություն Հետախուզական հորատում և գայլիկոնում: Այս ենթադասը ներառում է` - շինարարական նպատակներով հետախուզական հորատում և գայլիկոնում երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, սեյսմիկ հետախուզական աշխատանքների համար - ապարների նմուշների ընտրում, լաբորատոր հետազոտում: Բացառվում է` - նավթի և բնական գազի հորատանցքերի հորատումը, տես 06.10, 06.20 - հանքագործական և բացահանքերի շահագործման հետ կապված հետախուզական ծառայությունները` հորատանցքերի փորձնական հորատումը և գայլիկոնումը, տես 09.90 - ջրային հորատանցքերի հորատումը, 42.21 - հանքահորերի հորատանցումը, տես 43.99 - նավթի և բնական գազի պաշարների և նոր հանքավայրերի հայտնաբերման երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, սեյսմիկ հետախուզական և հետազոտական գործունեությունը, տես 71.12.9 43.13.0
F. Շինարարություն Էլեկտրական համակարգերի հավաքակցում : Այս ենթադասը ներառում է բոլոր տեսակի շենքերում, քաղաքացիական շինարարության կառույցներում էլեկտրական համակարգերի հավաքակցման աշխատանքները՝ - էլեկտրահաղորդագծերի, մանրակների հավաքակցում և տեխնիկական սպասարկում - լուսավորման համակարգերի հավաքակցում - փողոցների լուսավորման և ազդանշանային համակարգերի հավաքակցում - օդանավակայանների վերթիռվայրէջքային գոտիների լուսավորման համակարգերի հավաքակցում - կենցաղային էլեկտրական սարքերի և սարքավորանքի, ներառյալ հատակների էլեկտրաջեռուցման համակարգերը, տեղակայում և ստուգում: Բացառվում է` - էլեկտրահաղորդման և հեռահաղորդակցական, բաշխման համակարգերի (մայրուղային կամ քաղաքային) շինարարությունը, տես 42.22 - անվտանգության էլեկտրոնային համակարգերի (օրինակ` ազդանշանային, հակահրդեհային) միջոցով հեռակառավարումը և վերահսկումը, ներառյալ համակարգերի տեղադրումը և սպասարկումը, տես 80.20 43.21.1
F. Շինարարություն Հեռահաղորդակցական համակարգերի հավաքակցում: Այս ենթադասը ներառում է` - բոլոր տեսակի շենքերում, քաղաքացիական շինարարության կառույցներում հեռահաղորդակցական համակարգերի հավաքակցում - արբանյակային ալեհավաքների հավաքակցում - հակահրդեհային ազդանշանային համակարգերի հավաքակցում - հեռահաղորդակցական համակարգերի, արբանյակային ալեհավաքների և հակահրդեհային ազդանշանային համակարգերի նորոգման և սպասարկման ծառայություններ 43.21.2
F. Շինարարություն Ջրամատակարարման համակարգերի հավաքակցում: Այս ենթադասը ներառում է` - շենքերում և այլ շինարարական օբյեկտներում ջրամատակարարման, կոյուղու համակարգերի և սանիտարական սարքավորանքի ու խողովակների հավաքակցում, հակահրդեհային և սիզամարգերի ջրի ցրցայտիչ համակարգերի տեղադրում - հավաքակցված խողովակաշարերի գործարկ Բացառվում է` - հատակների էլեկտրաջեռուցման համակարգերի հավաքակցումը, տես 43.21.1 43.22.1
F. Շինարարություն Ջեռուցման, գազամատակարարման, օդի լավորակման համակարգերի հավաքակցում: Այս ենթադասը ներառում է` - շենքերում և այլ շինարարական օբյեկտներում ջեռուցման համակարգերի (Էլեկտրական, գազի), ջեռուցման, հովացման սարքավորանքի, արևային էներգիայի ոչ էլեկտրական հավաքիչների, օդափոխման և օդի լավորակման սարքավորանքի ու խողովակների, գազամատակարարման, շոգեմուղերի տեղադրում - հավաքակցված խողովակաշարերի գործարկում: Բացառվում է` - հատակների էլեկտրաջեռուցման համակարգերի հավաքակցումը, տես 43.21.1 43.22.2
F. Շինարարություն Վերելակների և այլ ճարտարագիտական սարքավորանքի տեղադրում: Այս ենթադասը ներառում է շենքերում և քաղաքացիական շինարարության կառույցներում ճարտարագիտական սարքավորանքի տեղադրումը (բացառությամբ ջրամատակարարման, ջեռուցման, կոյուղու, օդի լավորակման համակարգերը և սարքավորանքը կամ արդյունաբերական մեքենաներն ու սարքավորանքը)` - շենքերում և քաղաքացիական շինարարության կառույցներում վերելակների, շարժասանդուղքների, ավտոմատ պտտվող դռների, շանթարգելների, ջերմա-, ձայնա-, թրթռամեկուսիչների, վակուումային զտիչ համակարգերի տեղադրում: Բացառվում է` - արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի հավաքակցումը, տես 33.20 43.29.1
F. Շինարարություն Վերելակների և այլ ճարտարագիտական սարքավորանքի նորոգում և տեխնիկական սպասարկում 43.29.9
F. Շինարարություն Սվաղի աշխատանքներ: Այս ենթադասը ներառում է` - շենքերի և այլ շինությունների ներքին պատերի և ճակատների հարդարումը սվաղով, ներառյալ կավարամածերի տեղադրումը 43.31.0
F. Շինարարություն Ատաղձագործական աշխատանքներ: Այս ենթադասը ներառում է` - դռների, բացի ավտոմատ պտտվող դռներից, լուսամուտների, շրջանակների (փայտից կամ այլ նյութերից) տեղադրում - պատրաստի խոհանոցների, ներկառուցված պահարանների, սանդուղքների, խանութների համանման կահավորանքի տեղադրում - ներքին հարդարում, օրինակ` առաստաղների, պատերի փայտե պատվածքների, տարաշարժ միջնապատերի և այլն: Բացառվում է` - ավտոմատ պտտվող դռների տեղադրումը, տես 43.29 43.32.0
F. Շինարարություն Հատակների ծածկապատում և պատերի երեսպատում: Այս ենթադասը ներառում է` - շենքերի և այլ շինությունների պատերի և հատակների ծածկապատում խեցեգործական, բետոնե կամ քարե սալիկներով (դարսում, երեսպատում, սոսնձում) - հատակների ծածկապատում փայտասալիկներով և այլ փայտե ծածկերով - հատակների ծածակապատում գորգե և լոլեումի, այդ թվում` ռետինե և պլաստմասսե, պատվածքներով - հատակների և պատերի ծածկապատում մարմարով, գրանիտով, հերձաքարով - պատերի պաստառապատում 43.33.0
F. Շինարարություն Ներկարարական և ապակեպատման աշխատանքներ: Այս ենթադասը ներառում է` - ներսից և արտաքին կողմից շենքերի ներկում - քաղաքացիական շինարարության ճարտարագիտական կառույցների ներկում - ապակիների, հայելիների և այլնի տեղադրո։ Բացառվում է` - լուսամուտների տեղադրումը, տես 43.32 43.34.0
F. Շինարարություն Շինարարության ավարտական փուլի այլ աշխատանքներ։ Այս ենթադասը ներառում է` - շինարարության ավարտից հետո նոր շենքերի ճակատների մաքրման աշխատանքներ - ուրիշ խմբավորումներում չներառված շինարարական այլ ավարտական և հարդարման աշխատանքներ: Բացառվում է` - ներքին տարածքների գեղարվեստակոնստրուկտորական նախագծումը (դիզայներական աշխատանքները), տես 74.10 - շենքերի և այլ կառույցների ներքին մաքրման ընդհանուր աշխատանքները, տես 81.21 - արդյունաբերական շենքերի և այլ կառույցների ներքին և արտաքին մաքրման աշխատանքները, տես 81.22 43.39.0
F. Շինարարություն Տանիքածածկման աշխատանքներ: Այս ենթադասը ներառում է` - տանիքի հավաքակցում (մոնտաժում) - տանիքի ծածկապատո։ Բացառվում է` - շինարարական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթ առանց գործարկուի (օպերատորի), տես 77.32 43.91.0
F. Շինարարություն Շենքերի հիմնադրում, ներառյալ ցցերի խփումը 43.99.1
F. Շինարարություն Քարե և աղյուսե շարվածքի շարում 43.99.2
F. Շինարարություն Շենքերի ապախոնավացում, տանիքածածկերի անջրանցիկության ապահովում 43.99.3
F. Շինարարություն Շենքերի ճակատների հարդարում 43.99.4
F. Շինարարություն Շինարարական սարքավորանքի վարձակալում սպասարկող անձնակազմով 43.99.5
F. Շինարարություն Այլ մասնագիտացված շինարարական գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 43.99.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թեթև մարդատար ավտոմոբիլների մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - նոր և օգտագործված թեթև մարդատար ավտոմոբիլների մեծածախ առևտուր - ամենագնաց մարդատար ավտոմեքենաների (3,5 տ չգերազանցող քաշով) մեծածախ առևտուր: Բացառվում է` - ավտոմեքենաների համար պահեստամասերի և պարագաների մեծածախ և մանրածախ առևտուրը, տես 45.3 - ավտոմեքենաների վարձույթը վարորդով, տես 49 հատվածը - ավտոմեքենաների վարձույթն առանց վարորդի, տես 77.1 45.11.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թեթև մարդատար ավտոմոբիլների մանրածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - նոր և օգտագործված թեթև մարդատար ավտոմոբիլների մանրածախ առևտուր - ամենագնաց մարդատար ավտոմեքենաների (3,5 տ չգերազանցող քաշով) մանրածախ առևտուր: Բացառվում է` - ավտոմեքենաների համար պահեստամասերի և պարագաների մեծածախ և մանրածախ առևտուրը, տես 45.3 - ավտոմեքենաների վարձույթը վարորդով, տես 49 հատվածը - ավտոմեքենաների վարձույթն առանց վարորդի, տես 77.1 45.11.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մարդատար մասնագիտացված ավտոմեքենաների մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - նոր և օգտագործված մասնագիտացված մարդատար ավտոմեքենաների (շտապ օգնության, միկրոավտոբուսները և այլ 3,5 տ չգերազանցող քաշով ավտոմեքենաները) մեծածախ առևտուր: Բացառվում է` - ավտոմեքենաների համար պահեստամասերի և պարագաների մեծածախ և մանրածախ առևտուրը, տես 45.3 - ավտոմեքենաների վարձույթը վարորդով, տես 49 հատվածը - ավտոմեքենաների վարձույթն առանց վարորդի, տես 77.1 45.11.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մարդատար մասնագիտացված ավտոմեքենաների մանրածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - նոր և օգտագործված մասնագիտացված մարդատար ավտոմեքենաների (շտապ օգնության, միկրոավտոբուսները և այլ 3,5 տ չգերազանցող քաշով ավտոմեքենաները) մանրածախ առևտուր: Բացառվում է` - ավտոմեքենաների համար պահեստամասերի և պարագաների մեծածախ և մանրածախ առևտուրը, տես 45.3 - ավտոմեքենաների վարձույթը վարորդով, տես 49 հատվածը - ավտոմեքենաների վարձույթն առանց վարորդի, տես 77.1 45.11.4
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ ավտոմեքենաների մանրածախ առևտուր 45.19.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ ավտոմեքենաների մեծածախ առևտուր 45.19.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում: Այս ենթադասը ներառում է` - ավտոմեքենաների մեխանիկական և էլեկտրական սարքավորանքի, թափքի, ներարկման համակարգի, շարժիչի տեխնիկական սպասարկում և նորոգում - ավտոմեքենաների լուսամուտների և հողմապակիների, նստոցների նորոգում - դողերի և օդախցիկների նորոգում, տեղադրում, փոխարինում - հակաքայքայիչ մշակում - ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների տեղադրում, եթե դա արտադրական գործընթացի փուլ չէ: Բացառվում է` - դողերի վերականգնումը, տես 22.11 45.20.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների վերասարքավորում սեղմված բնական նավթային գազով աշխատելու համար 45.20.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների վերասարքավորում հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար 45.20.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների լվացում, փայլեցում, ներկում և այլ համանման ծառայություններ 45.20.4
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների մեծածախ առևտուր 45.31.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների մասերի և պարագաների մանրածախ առևտուր: Բացառվում է` - ավտոմոբիլային վառելիքի մանրածախ առևտուրը, տես 47.30 45.32.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մոտոցիկլների մեծածախ առևտուր 45.40.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մոտոցիկլների մանրածախ առևտուր 45.40.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մոտոցիկլների մասերի և պարագաների մեծածախ առևտուր 45.40.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մոտոցիկլների մասերի և պարագաների մանրածախ առևտուր 45.40.4
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մոտոցիկլների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում 45.40.5
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ծաղիկների և բույսերի մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն: Բացառվում է` - սեփական անունից մեծածախ առևտրի իրականացումը, տես 46.2-46.9 - գործակալների միջոցով խանութներից դուրս մանրածախ առևտուրը, տես 47.99 46.11.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կենդանի կենդանիների մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն: Բացառվում է` - սեփական անունից մեծածախ առևտրի իրականացումը, տես 46.2-46.9 - գործակալների միջոցով խանութներից դուրս մանրածախ առևտուրը, տես 47.99 46.11.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գյուղատնտեսական, մանածագործական հումքի, կիսապատրաստվածքների մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն: Բացառվում է` - սեփական անունից մեծածախ առևտրի իրականացումը, տես 46.2-46.9 - գործակալների միջոցով խանութներից դուրս մանրածախ առևտուրը, տես 47.99 46.11.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Վառելիքի, հանքաքարերի, մետաղների և արտադրական նշանակության քիմիական նյութերի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - վառելիքի, հանքաքարերի, մետաղների և արտադրական նշանակության քիմիական նյութերի, այդ թվում` պարարտանյութերը, առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն: Բացառվում է` - սեփական անունից մեծածախ առևտրի իրականացումը, տես 46.2-46.9 - գործակալների միջոցով խանութներից դուրս մանրածախ առևտուրը, տես 47.99 46.12.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Բնափայտի և շինանյութի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն: Բացառվում է` - սեփական անունից մեծածախ առևտրի իրականացումը, տես 46.2-46.9 - գործակալների միջոցով խանութներից դուրս մանրածախ առևտուրը, տես 47.99 46.13.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մեքենաների, արդյունաբերական սարքավորանքի, նավերի և թռչող սարքերի առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն: Բացառվում է` - ավտոմեքենաների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեությունը, տես 45.1 - ավտոմեքենաների առևտուրը աճուրդի միջոցով, տես 45.1 - սեփական անունից մեծածախ առևտրի իրականացումը, տես 46.2-46.9 - գործակալների միջոցով խանութներից դուրս մանրածախ առևտուրը, տես 47.99 46.14.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կահույքի մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն: Բացառվում է` - սեփական անունից մեծածախ առևտրի իրականացումը, տես 46.2-46.9 - գործակալների միջոցով խանութներից դուրս մանրածախ առևտուրը, տես 47.99 46.15.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կենցաղային ապրանքների, երկաթեղենի և այլ մետաղական արտադրատեսակների մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն 46.15.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մանածագործական արտադրատեսակների մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն: Բացառվում է` - սեփական անունից մեծածախ առևտրի իրականացումը, տես 46.2-46.9 - գործակալների միջոցով խանութներից դուրս մանրածախ առևտուրը, տես 47.99 46.16.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հագուստի մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն: Բացառվում է` - սեփական անունից մեծածախ առևտրի իրականացումը, տես 46.2-46.9 - գործակալների միջոցով խանութներից դուրս մանրածախ առևտուրը, տես 47.99 46.16.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կոշկեղենի և կաշվե արտադրատեսակների առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն: Բացառվում է` - սեփական անունից մեծածախ առևտրի իրականացումը, տես 46.2-46.9 - գործակալների միջոցով խանութներից դուրս մանրածախ առևտուրը, տես 47.99 46.16.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սննդամթերքի մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն: Բացառվում է` - սեփական անունից մեծածախ առևտրի իրականացումը, տես 46.2-46.9 - գործակալների միջոցով խանութներից դուրս մանրածախ առևտուրը, տես 47.99 46.17.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Խմիչքների մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն: Բացառվում է` - սեփական անունից մեծածախ առևտրի իրականացումը, տես 46.2-46.9 - գործակալների միջոցով խանութներից դուրս մանրածախ առևտուրը, տես 47.99 46.17.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ծխախոտի մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն: Բացառվում է` - սեփական անունից մեծածախ առևտրի իրականացումը, տես 46.2-46.9 - գործակալների միջոցով խանութներից դուրս մանրածախ առևտուրը, տես 47.99 46.17.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Որոշ տեսակի ապրանքների մասնագիտացված առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն : Բացառվում է` - սեփական անունից մեծածախ առևտրի իրականացումը, տես 46.2-46.9 - գործակալների միջոցով խանութներից դուրս մանրածախ առևտուրը, տես 47.99 - ապահովագրական գործակալների գործունեությունը, տես 66.22 - անշարժ գույքի գործակալների գործունեությունը, տես 68.31 46.18.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Խաղերի և խաղալիքների, սպորտային ապրանքների, հեծանիվների, գրքերի, թերթերի, գրենական պիտույքների, երաժշտական գործիքների, ժամացույցների և ոսկերչական արտադրատեսակների, լուսանկարչական և օպտիկական սարքավորանքի մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն: Բացառվում է` - սեփական անունից մեծածախ առևտրի իրականացումը, տես 46.2-46.9 - գործակալների միջոցով խանութներից դուրս մանրածախ առևտուրը, տես 47.99 - ապահովագրական գործակալների գործունեությունը, տես 66.22 - անշարժ գույքի գործակալների գործունեությունը, տես 68.31 46.18.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ խմբերում չներառված ապրանքների մեծածախ առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն: Բացառվում է` - սեփական անունից մեծածախ առևտրի իրականացումը, տես 46.2-46.9 - գործակալների միջոցով խանութներից դուրս մանրածախ առևտուրը, տես 47.99 - ապահովագրական գործակալների գործունեությունը, տես 66.22 - անշարժ գույքի գործակալների գործունեությունը, տես 68.31 46.18.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Լայն տեսականու ապրանքների կամ այլ խմբավորումներում չներառված ապրանքների մասնագիտացված առևտրով զբաղվող գործակալների գործունեություն: Բացառվում է` - սեփական անունից մեծածախ առևտրի իրականացումը, տես 46.2-46.9 - գործակալների միջոցով խանութներից դուրս մանրածախ առևտուրը, տես 47.99 46.19.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հատիկային մշակաբույսերի և սերմերի մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - հացահատիկի և սերմերի մեծածախ առևտուր - յուղատու պտուղների մեծածախ առևտուր: Բացառվում է` - մանածագործական թելքի մեծածախ առևտուրը, տես 46.76 46.21.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Չմշակված ծխախոտի մեծածախ առևտուր 46.21.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Անասնակերի և ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ գյուղատնտեսական հումքի մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - անասնակերի մեծածախ առևտուր - անասնակերի արտադրության համար այլ գյուղատնտեսական հումքի, մնացուկների, կիսաֆաբրիկատների մեծածախ առևտուր 46.21.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ծաղիկների և այլ բույսերի մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - ծաղիկների, այլ բույսերի և սոխուկների մեծածախ առևտուր 46.22.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կենդանի կենդանիների մեծածախ առևտուր 46.23.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մորթու և կաշվի մեծածախ առևտուր 46.24.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թարմ մրգերի և բանջարեղենի մեծածախ առևտուր 46.31.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Պահածոյացված մրգերի և բանջարեղենի մեծածախ առևտուր 46.31.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թարմ մսի և մսամթերքի, ներառյալ ենթամթերքի մեծածախ առևտուր 46.32.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Պահածոյացված մսի և մսամթերքի, ներառյալ ենթամթերքի մեծածախ առևտուր 46.32.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կաթնամթերքի մեծածախ առևտուր 46.33.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ձվի, ձվամթերքի մեծածախ առևտուր 46.33.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կենդանական և բուսական սննդայուղերի և ճարպերի մեծածախ առևտուր 46.33.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ալկոհոլային խմիչքների մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - ալկոհոլային խմիչքների մեծածախ առևտուր - մեծ տարողություններով գինու գնում և առանց մշակման շշալցում: Բացառվում է` - զտած սպիրտների և գինիների խառնումը, տես 11.01.1, 11.02.0 46.34.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ոչ ալկոհոլային խմիչքների մեծածախ առևտուր 46.34.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ծխախոտի արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր 46.35.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Շաքարի մեծածախ առևտուր 46.36.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Շոկոլադի և շաքարային հրուշակեղենի մեծածախ առևտուր 46.36.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սուրճի, թեյի, կակաոյի և համեմունքների մեծածախ առևտուր 46.37.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ձկան և ձկնամթերքի մեծածախ առևտուր 46.38.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Տնային կենդանիների համար կերերի մեծածախ առևտուր 46.38.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ սննդամթերքի մեծածախ առևտուր 46.38.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի ոչ մասնագիտացված մեծածախ առևտուր 46.39.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մանածագործական արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - մանվածքի մեծածախ առևտուր - գործվածքի մեծածախ առևտուր - անկողնու, սեղանի և այլ սպիտակեղենի մեծածախ առևտուր - արդուզարդի (գալանտերեայի)` կարի ասեղների, հելունների, շյուղերի, թելերի և համանման արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր: Բացառվում է` - մանածագործական թելքի մեծածախ առևտուրը, տես 46.76 46.41.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Տրիկոտաժե ներքնազգեստի և գուլպեղենի մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - տղամարդկանց, կանանց և երեխաների համար տրիկոտաժից, գործած (հյուսած), ժանյակե և այլ հագի սպիտակեղենի` վերնաշապիկների, շապիկների, մայկաների, ֆուֆայկաների, կիսավարտիքների, վարտիքների, գիշերաշապիկների, ննջազգեստների, պենյուարների, կրծկալների, իրանակալների, սեղմիրանների մեծածախ առևտուր - գուլպեղենի մեծածախ առևտուր 46.42.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հագուստի, բացառությամբ տրիկոտաժե ներքնազգեստը և գուլպեղենը, մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - հագուստի, ներառյալ սպորտային հագուստը, մեծածախ առևտուր - հագուստի պարագաների` ձեռնոցների, փող: կապների, իրանակալների և այլն մեծածախ առևտուր - մորթու արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր - հովանոցների մեծածախ առևտուր: Բացառվում է` - ոսկերչական արտադրատեսակների մեծածախ առևտուրը, տես 46.48 - կաշվե արտադրատեսակների մեծածախ առևտուրը, տես 46.49 - սպորտային հատուկ կոշիկի (օրինակ` դահուկային կոշիկը) մեծածախ առևտուրը, տես 46.49 46.42.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կոշիկի մեծածախ առևտուր 46.42.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կենցաղային էլեկտրական սարքերի մեծածախ առևտուր 46.43.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ռադիո և հեռուստատեսային սարքավորանք, լուսանկարչական և օպտիկական սարքավորանքի մեծածախ առևտուր 46.43.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գրառված ձայնասկավառակների, տեսաերիզների, խտասկավառակների մեծածախ առևտուր: Բացառվում է` - չգրառված ձայնա- և տեսաերիզների, խտասկավառակների, ՍԴ-ների, ԴՎԴ-ների (CD, DVD) մեծածախ առևտուրը, տես 46.52 46.43.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ճենապակե ու ապակե արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր 46.44.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մաքրող միջոցների մեծածախ առևտուր 46.44.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - օծանելիքի, կոսմետիկական միջոցների, օճառի մեծածախ առևտուր 46.45.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Բժշկական արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր 46.46.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Դեղերի մեծածախ առևտուր 46.46.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կենցաղային կահույքի մեծածախ առևտուր 46.47.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գորգերի մեծածախ առևտուր 46.47.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Լուսավորման սարքավորանքի մեծածախ առևտուր 46.47.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ժամացույցների և ոսկերչական արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր 46.48.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հեծանիվների, դրանց մասերի և պարագաների մեծածախ առևտուր 46.49.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գրքերի, ամսագրերի, թերթերի, գրելու և տպիչ սարքերի համար թղթի, գրենական պիտույքների մեծածախ առևտուր 46.49.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սպորտային ապրանքների մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - սպորտային ապրանքների, ներառյալ սպորտային հատուկ կոշիկը (օրինակ` դահուկային) մեծածախ առևտուր: Բացառվում է` - սպորտային հագուստի մեծածախ առևտուրը, տես 46.42.2 46.49.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Խաղերի և խաղալիքների մեծածախ առևտուր 46.49.4
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ կենցաղային ապրանքների մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - փայտե, հյուսկեն, խցանակեղևի և համանման արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր - կաշվե արտադրատեսակների, ճամփորդական պարագաների մեծածախ առևտուր - երաժշտական գործիքների մեծածախ առևտուր - կերակրակաթսաների, դանակային արտադրատեսակների, կենցաղային մետաղե փաթեթավորման նյութերի մեծածախ առևտուր - ոչ էլեկտրական կենցաղային սարքերի մեծածախ առևտուր 46.49.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Համակարգիչների, ծայրամասային սարքվածքների մեծածախ առևտուր 46.51.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ծրագրային ապահովման մեծածախ առևտուր 46.51.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Էլեկտրոնային և հեռահաղորդակցական սարքավորանքի ու դրանց մասերի մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - էլեկտրոնային լամպերի և սարքերի մեծածախ առևտուր - կիսահաղորդչային սարքերի մեծածախ առևտուր - միկրոչիպերի և ինտեգրալային սխեմաների մեծածախ առևտուր - տպասխեմաների մեծածախ առևտուր - հեռախոսների (բացառությամբ բջջային հեռախոսները) և հեռահաղորդակցական սարքավորանքի մեծածախ առևտուր: Բացառվում է` - համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների մեծածախ առևտուրը, տես 46.51 46.52.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Բջջային հեռախոսների մեծածախ առևտուր 46.52.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Էլեկտրոնային չգրառված կրիչների մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - չգրառված ձայնա- և տեսաերիզների, մագնիսական և օպտիկական սկավառակների, ՍԴ-ների, ԴՎԴ-ների (CD, DVD) մեծածախ առևտուր: Բացառվում է` - գրառված ձայնա- և տեսաերիզների, խտասկավառակների, ՍԴ-ների, ԴՎԴ-ների (CD, DVD) մեծածախ առևտուրը, տես 46.43.2 46.52.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գյուղատնտեսական մեքենաների, սարքավորանքի և պահեստամասերի մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորանքի` գութանների, գոմաղբացիր ու սերմնացան մեքենաների, կոմբայնների, կալսիչների, կթի մեքենաների, թռչնաբուծական ու մեղվաբուծական տնտեսություններում օգտագործվող մեքենաների, գյուղատնտեսությունում և անտառտնտեսությունում օգտագործվող տրակտորների մեծածախ առևտուր - ցանկացած շարժաբերով սիզամարգահնձիչների մեծածախ առևտուր 46.61.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մեխանիկական հաստոցների մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - ցանկացած տեսակի հաստոցների մեծածախ առևտուր - ծրագրային կառավարմամբ հաստոցների մեծածախ առևտուր 46.62.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հանքարդյունաբերության, շինարարության և քաղաքացիական շինարարության համար մեքենաների մեծածախ առևտուր 46.63.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մանածագործական, կարի և տրիկոտաժի արտադրության համար մեքենաների մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - մանածագործական արդյունաբերության, կարի և տրիկոտաժի արտադրության համար ծրագրային կառավարմամբ հաստոցների մեծածախ առևտուր 46.64.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գրասենյակային կահույքի մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - 31.01 դասում դասակարգվող ապրանքների մեծածախ առևտուր 46.65.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գրասենյակային այլ մեքենաների և սարքավորանքի մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի (բացի համակարգիչներից և ծայրամասային սարքվածքներից) մեծածախ առևտուր: Բացառվում է` - համակարգիչների և ծայրամասային սարքվածքների մեծածախ առևտուրը, տես 46.51 - էլեկտրոնային մասերի, հեռախոսների և հեռահաղորդակցության սարքավորանքի մեծածախ առևտուրը, տես 46.52 46.66.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ մեքենաների և սարքավորանքի մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - տրանսպորտային սարքավորանքի, բացառությամբ ավտոմեքենաները, մոտոցիկլները, հեծանիվները, մեծածախ առևտուր - ռոբոտներով սարքավորված ավտոմատ հոսքագծերի մեծածախ առևտուր - հաղորդալարերի, փոխարկիչների, արդյունաբերական նշանակության տեղակայման այլ սարքավորանքի մեծածախ առևտուր - այլ էլեկտրական սարքերի` էլեկտրաշարժիչների, տրանսֆորմատորների մեծածախ առևտուր - արդյունաբերությունում (բացի հանքագործական, մանածագործական արդյունաբերությունից, շինարարությունից, քաղաքացիական շինարարությունից), առևտրում, նավագնացությունում և այլ ճյուղերում օգտագործվող մեքենաների մեծածախ առևտուր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում - չափիչ սարքերի և սարքավորանքի մեծածախ առևտո: ւր Բացառվում է` - ավտոմեքենաների, ավտոֆուրգոնների, քարշակների մեծածախ առևտուրը, տես 45.1 - ավտոմեքենաների պահեստամասերի մեծածախ առևտուրը, տես 45.31 - մոտոցիկլների մեծածախ առևտուրը, տես 45.4 - հեծանիվների մեծածախ առևտուրը, տես 46.49 46.69.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հեղուկացված վառելագազի մեծածախ առևտուր 46.71.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Բենզինի մեծածախ առևտուր 46.71.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավիացիոն կերոսինի մեծածախ առևտուր 46.71.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Դիզելային վառելիքի մեծածախ առևտուր 46.71.4
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Վառքի մազութի մեծածախ առևտուր 46.71.5
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Նավթի, գազօլինի և նավթային գազի մեծածախ առևտուր 46.71.6
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Քարածխի մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - քարածխի, գորշ ածխի, կոքսի մեծածախ առևտուր 46.71.7
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ վառելիքի և հարակից արտադրանքի մեծածախ առևտուր։ Այս ենթադասը ներառում է` - վառելափայտի, փայտածխի, կոմունալ-կենցաղային նշանակության այլ վառելիքի, նավթայուղերի, քսայուղերի, մեքենայական յուղերի մեծածախ առևտուր 46.71.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սև և գունավոր մետաղների հանքաքարերի մեծածախ առևտուր 46.72.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թուջի, պողպատի և դրանց ձուլվածքների մեծածախ առևտուր 46.72.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գունավոր մետաղների և դրանց ձուլվածքների մեծածախ առևտուր 46.72.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ոսկու և այլ թանկարժեք մետաղների մեծածախ առևտուր 46.72.4
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ մետաղների և մետաղական հանքաքարերի մեծածախ առևտուր 46.72.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Շինարարական ապակու մեծածախ առևտուր 46.73.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ցեմենտի, ավազի, գաջի և խճի մեծածախ առևտուր 46.73.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Բետոնից, ցեմենտից, գիպսից և համանման նյութերից շինվածքների մեծածախ առևտուր 46.73.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ներկերի և լաքերի մեծածախ առևտուր 46.73.4
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Բնափայտի և բնափայտից արտադրատեսակների, պաստառների և հատակի ծածկերի մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - կլոր չմշակված կամ առաջնային մշակման բնափայտի, նրբատախտակի, փայտատաշեղային սալերի և պանելների, փայտե շինարարական կոնստրուկցիաների և մանրակների, հավաքովի շինությունների, փայտե տարայի մեծածախ առևտուր - պաստառների և հատակի ծածկերի մեծածախ առևտուր 46.73.5
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Շինարարական մետաղե կոնստրուկցիաների մեծածախ առևտուր 46.73.6
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սանիտարական սարքավորանքի մեծածախ առևտուր։ Այս ենթադասը ներառում է` - սանտեխնիկական սարքավորանքի` լոգնոցների, լվացարանների, զուգարանակոնքերի, ճենապակուց և հախճապակուց այլ սանտեխնիկական սարքավորանքի մեծածախ առևտուր 46.73.7
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Որմնաբլոկների մեծածախ առևտուր 46.73.8
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ շինանյութի մեծածախ առևտուր 46.73.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Երկաթեղենի, ջրմուղի ու ջեռուցման սարքավորանքի և պարագաների մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - երկաթեղենի և փականների մեծածախ առևտուր - ամրակապերի և կցվանքների մեծածախ առևտուր - ջեռուցման և ջրմուղի սարքավորանքի մեծածախ առևտուր - սանտեխնիկական սարքավորանքի տեղակայման պարագաների` խողովակների, փողակների, կցամասերի, ծորակների, եռաբաշխիկների, միացնող ագույցների, ռետինե ճկափողերի և համանման պարագաների մեծածախ առևտուր - ձեռքի գործիքների` մուրճերի, սղոցների, պտուտակիչների և համանման գործիքների մեծածախ առևտուր 46.74.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հանքային պարարտանյութերի մեծածախ առևտուր 46.75.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թունաքիմիկատների և այլ ագրոքիմիական արտադրանքի մեծածախ առևտուր 46.75.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ քիմիական նյութերի մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - արդյունաբերական քիմիկատների` անիլինի, տպագրական ներկի, եթերայուղերի, արդյունաբերական գազերի, քիմիական սոսինձների, ներկանյութերի, սինթետիկ խեժերի, մեթանոլի, պարաֆինի, հոտավորիչների ու հոտավետ նյութերի, սոդայի, տեխնիկական աղի, թթուների ու ծծմբի, օսլայի ածանցյալների և համանման արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր 46.75.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Պլաստիկ նյութերի, ռետինի և սինթետիկ կաուչուկի մեծածախ առևտուր։ Այս ենթադասը ներառում է` - առաջնային ձևերով պլաստիկ նյութերի մեծածախ առևտուր - ռետինի և սինթետիկ կաուչուկի մեծածախ առևտուր 46.76.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մանածագործական և համանման թելքի մեծածախ առևտուր 46.76.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թանկարժեք քարերի մեծածախ առևտուր 46.76.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Չփաթեթավորված թղթի մեծածախ առևտուր 46.76.4
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ միջանկյալ արտադրանքի մեծածախ առևտուր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 46.76.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սև և գունավոր մետաղների ջարդոնի մեծածախ առևտուր 46.77.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թանկարժեք մետաղների և թանկարժեք քարերի ջարդոնի մեծածախ առևտուր 46.77.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Տրանսպորտային միջոցների և այլ սարքավորանքի կազմատում: Այս ենթադասը ներառում է` - տրանսպորտային միջոցների, համակարգիչների, հեռուստացույցների և այլ սարքավորանքի կազմատումն` օգտագործման համար պիտանի մասերի անջատման և վաճառքի նպատակով 46.77.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ ոչ մետաղական թափոնների մեծածախ առևտուր 46.77.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ոչ մասնագիտացված մեծածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է` - առանց որոշակի մասնագիտացման լայն տեսականու ապրանքների մեծածախ առևտուր 46.90.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների գերակշռությամբ մանրածախ առևտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - լայն տեսականու ապրանքների մանրածախ առևտուր` սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների գերակշռմամբ - հանրախանութների գործունեություն, որտեղ սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների հետ միասին վաճառվում են նաև այլ կարգի ապրանքներ, ինչպիսիք են` հագուստը, կահույքը, սարքերը, մետաղական արտադրատեսակները, կոսմետիկական միջոցները և այլն, սակայն ապրանքների գերակշռող մասը կազմում են սննդամթերքը, խմիչքները և ծխախոտային արտադրատեսակները 47.11.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ մանրածախ առևտուր ոչ մասնագիտացված խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - լայն տեսականու ապրանքների մանրածախ առևտուր, երբ սննդամթերքը, խմիչքները և ծխախոտային արտադրատեսակները ընդհանուր տեսականիում գերակշռող մաս չեն կազմում - հանրախանութների գործունեություն, որտեղ վաճառվում են տարբեր կարգի ապրանքներ` հագուստ, կահույք, սարքեր, մետաղական արտադրատեսակներ, կոսմետիկական միջոցներ և այլն 47.19.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թարմ մրգերի և բանջարեղենի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.21.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Պահածոյացված մրգերի և բանջարեղենի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.21.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մսի և մսամթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - մսի և մսամթերքի մանրածախ առևտուր 47.22.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թռչնամսի և թռչնամսից մթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.22.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ձկան, խեցեմորթների և կակղամորթների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - ձկան, ձկնամթերքի և այլ ծովամթերքի մանրածախ առևտուր 47.23.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հացի և հացաբուլկեղենի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.24.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Խմորեղենի, շաքարային հրուշակեղենի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.24.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ալկոհոլային խմիչքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.25.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ոչ ալկոհոլոյին խմիչքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.25.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - ծխախոտի մանրածախ առևտուր - ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր 47.26.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ սննդամթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - կաթնամթերքի և ձվի մանրածախ առևտուր - ուրիշ կարգերում չներառված այլ սննդամթերքի մանրածախ առևտուր 47.29.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների համար բենզինի և դիզելային վառելիքի մանրածախ առևտուր բենզալցման կայաններում: Այս ենթադասը ներառում է` - ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների համար բենզինի մանրածախ առևտուր - ավտոմեքենաների համար դիզելային վառելիքի մանրածախ առևտուր: Բացառվում է` - շարժիչային վառելիքի մեծածախ առևտուրը, տես 46.71 47.30.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների համար հեղուկ գազի, սեղմված բնական գազի և գազոլինի մանրածախ առևտուր գազալցման կայաններում : Բացառվում է` - կենցաղային հեղուկացված գազի մանրածախ առևտուրը, տես 47.78 47.30.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ավտոմեքենաների համար քսանյութերի և պաղեցնող նյութերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.30.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Համակարգիչների, ծայրամասային սարքվածքների և համակարգչային ծրագրերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - համակարգիչների մանրածախ առևտուր - համակարգչային ծայրամասային սարքվածքների մանրածախ առևտուր - տեսախաղերի վահանակների մանրածախ առևտուր - ընդհանուր նշանակության ծրագրային ապահովման (այդ թվում` տեսախաղերի) մանրածախ առևտուր: Բացառվում է` - չգրառված ժապավենների և սկավառակների մանրածախ առևտուրը, տես 47.63 47.41.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հեռահաղորդակցական սարքավորանքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.42.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ձայնա- և տեսասարքերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - ռադիոընդունիչների և հեռուստացույցների մանրածախ առևտուր - ձայնա- և տեսասարքերի մանրածախ առևտուր - ՍԴ (CD), ԴՎԴ (DVD) սարքերի, նվագարկիչների, փլեյերների մանրածախ առևտուր 47.43.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մանածագործական արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - գործվածքի մանրածախ առևտուր - գործելու համար մանվածքի մանրածախ առևտուր - անկողնու, սեղանի սպիտակեղենի և այլ մանածագործվածքի մանրածախ առևտուր - գորգերի, կարպետների, ասեղնագործած արտադրատեսակների համար ելանյութերի մանրածախ առևտուր - արդուզարդի (գալանտերեայի)` կարի ասեղների, հելունների, շյուղերի, թելերի և համանման արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր Բացառվում է` - հագուստի մանրածախ առևտուրը, տես 47.71 47.51.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Երկաթեղենի, ներկերի, թերթապակու և այլ շինանյութի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - երկաթեղենի մանրածախ առևտուր - ներկերի և լաքերի մանրածախ առևտուր - թերթապակու մանրածախ առևտուր - այլ շինանյութի` աղյուսի, փայտի, սանտեխնիկական սարքավորանքի մանրածախ առևտուր - տնային պայմաններում իրերի պատրաստման և նորոգման համար տարբեր նյութերի և գործիքների մանրածախ առևտուր - հատակի ծածկի համար խցանակեղևի սալերի մանրածախ առևտուր - ցանկացած շարժաբերով սիզամարգահնձիչների մանրածախ առևտուր - սաունաների մանրածախ առևտուր 47.52.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գորգերի և գորգագործական արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.53.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Վարագույրների և գալարավարագույրների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.53.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Պաստառների և հատակի համար ծածկերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.53.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կենցաղային էլեկտրասարքերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում: Բացառվում է` - ձայնա- և տեսասարքավորանքի մանրածախ առևտուրը, տես 47.43 47.54.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կահույքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - կենցաղային կահույքի մանրածախ առևտուր: Բացառվում է` - հնարժեք ապրանքների մանրածախ առևտուրը, տես 47.79.2 47.59.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Լուսավորման սարքավորանքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.59.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սպասքի և խոհանոցային կահկարասիի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - խոհանոցային կահկարասիի, դանակային արտադրատեսակների, սպասքի, ապակուց, ճենապակուց, հախճապակուց և կավից ամանեղենի մանրածախ առևտուր 47.59.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Երաժշտական գործիքների և պարտիտուրաների մանրածախ առևտուր 47.59.4
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Անվտանգության էլեկտրական ազդանշման սարքերով սարքավորված համակարգերի` փակիչ սարքվածքների, անկիզելի պահարանների, պահոցների մանրածախ առևտուր, առանց տեղադրման և սպասարկման ծառայությունների 47.59.5
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կենցաղային այլ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - փայտից, խցանակեղևից և հյուսկեն արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր - ոչ էլեկտրական կենցաղային սարքերի` վառարանների, հնոցների, գազի կաթսաների, խոհանոցային ոչ էլեկտրական սալերի, տաքացվող թիթեղների մանրածախ առևտուր - կենցաղային այլ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր, չներառված ուրիշ խմբավորումներում: Բացառվում է` - էլեկտրական կաթսաների և վառարանների մանրածախ առևտուրը, տես 47.54.0 - հնարժեք ապրանքների մանրածախ առևտուրը, տես 47.79 47.59.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գրքերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - բոլոր տեսակի գրքերի մանրածախ առևտուր: Բացառվում է` - հնագրավաճառի և հնարժեք (անտիկվարային) գրքերի մանրածախ առևտուրը, տես 47.79.2 47.61.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թերթերի և գրասենյակային պիտույքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - գրասենյակային պիտույքների` գրիչների, մատիտների, թղթի և այլն մանրածախ առևտուր 47.62.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ձայնագրությունների և տեսագրությունների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - ձայնագրություններով ձայներիզների, հոլովակների, կասետների, խտասկավառակների մանրածախ առևտուր - տեսագրություններով ժապավենների և ԴՎԴ-ների (DVD) մանրածախ առևտուր - չգրառված ժապավենների և սկավառակների մանրածախ առևտուր 47.63.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սպորտային ապրանքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - սպորտային ապրանքների, ձկնորսական պարագաների, զբոսաշրջության հանդերձանքի, նավակների և հեծանիվների մանրածախ առևտուր 47.64.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Խաղերի և խաղալիքների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - ցանկացած նյութերից խաղերի և խաղալիքների մանրածախ առևտ Բացառվում է` - տեսախաղերի վահանակների մանրածախ առևտուրը, տես 47.41 - ընդհանուր նշանակության ծրագրային ապահովման (այդ թվում` տեսախաղերի) մանրածախ առևտուրը, տես 47.41 47.65.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հագուստի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - տարբեր տեսակի հագուստի, բացի տրիկոտաժե ներքնազգեստից և գուլպեղենից, մանրածախ առևտուր - ձեռնոցների, փողկապների, իրանակալների, հագուստի տարբեր այլ պարագաների մանրածախ առևտուր: Բացառվում է` - մանածագործվածքի մանրածախ առևտուրը, տես 47.51 47.71.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Տրիկոտաժե ներքնազգեստի և գուլպեղենի մանրածախ առևտուր 47.71.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մորթուց տարբեր արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.71.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սպորտային հագուստի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.71.4
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հարսանյաց հագուստի և հարսանեկան պարագաների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.71.5
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կոշիկի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում: Բացառվում է` - հատուկ սպորտային կոշիկի, օրինակ` դահուկային կոշիկը, մանրածախ առևտուրը, տես 47.64 47.72.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կաշվե այլ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - կաշվե արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր - ճամպրուկների և զբոսաշրջության հանդերձանքի կաշվե և արհեստական կաշվե այլ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր 47.72.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Դեղերի մանրածախ առևտուր դեղեր պատրաստող դեղատներում: Այս ենթադասը ներառում է` -պատրաստի (արտադրված) և դեղատան կողմից պատրաստված դեղերի մանրածախ առևտուրը 47.73.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Դեղերի մանրածախ առևտուր դեղեր չպատրաստող դեղատներում: Այս ենթադասը ներառում է` -դեղեր չպատրաստող դեղատներում պատրաստի (արտադրված) դեղերի մանրածախ առևտուր 47.73.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Բժշկական և օրթոպեդիկ արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.74.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կոսմետիկական միջոցների և արդուզարդի պարագաների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - օծանելիքի, օճառի, կոսմետիկական միջոցների և արդուզարդի պարագաների մանրածախ առևտուր 47.75.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ծաղիկների և բույսերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.76.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սերմերի, պարարտանյութերի, թունաքիմիկատների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.76.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Տնային կենդանիների համար կերի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.76.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ժամացույցների և ոսկերչական արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.77.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Լուսանկարչական սարքավորանքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - լուսանկարչական, օպտիկական, ճշգրիտ չափման սարքավորանքի մանրածախ առևտուր 47.78.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գեղարվեստական առևտրային սրահների գործունեություն 47.78.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Կենցաղային հեղուկ վառելիքի, բալոններով գազի, ածխի և վառելափայտի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.78.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Զենքի և զինամթերքի մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.78.4
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Օպտիկական սրահների գործունեություն 47.78.5
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հուշանվերների, տնայնագործական, պաշտամունքային և կրոնական նշանակության արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.78.6
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Փոստային նամականիշների և մետաղադրամների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.78.7
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Թաղման պարագաների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում 47.78.8
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ ոչ մթերային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր մասնագիտացված խանութներում, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 47.78.9
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գործածված ապրանքների մանրածախ առևտուր խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - այլ գործածված ապրանքների մանրածախ առևտուր - աճուրդային կազմակերպությունների գործունեություն (մանրածախ առևտուր): Բացառվում է` - օգտագործված մեքենաների մանրածախ առևտուրը, տես 45.1 - ինտերնետով և խանութներից դուրս այլ աճուրդային մանրածախ առևտուրը, տես 47.91, 47.99 - գրավատների գործունեությունը, տես 64.92 47.79.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հնարժեք (անտիկվարային) ապրանքների մանրածախ առևտուր խանութներում: Այս ենթադասը ներառում է` - հնարժեք (անտիկվարային) գորգերի և այլ ապրանքների մանրածախ առևտուր, բացի գրքերից 47.79.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Հնագրավաճառի և հնարժեք (անտիկվարային) գրքերի մանրածախ առևտուր խանութներում 47.79.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների մանրածախ առևտուր կրպակներում: Բացառվում է` - տեղում անմիջական օգտագործման համար պատրաստի սննդի մանրածախ առևտուրը, տես 56.10 47.81.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Գյուղատնտեսական մթերքի մանրածախ առևտուր շուկաներում 47.81.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Սննդամթերքի մանրածախ առևտուր շուկաներում 47.81.3
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Մանածագործական արտադրատեսակների, հագուստի և կոշիկի մանրածախ առևտուր շուկաներում և կրպակներում 47.82.0
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ ապրանքների մանրածախ առևտուր կրպակներում : Այս ենթադասը ներառում է` - կրպակներում այլ ապրանքների` գորգերի և գորգագործական արտադրատեսակների, գրքերի, խաղերի և խաղալիքների, կենցաղային սարքերի ու էլեկտրոնիկայի, ձայնագրությունների և տեսագրությունների մանրածախ առևտուր 47.89.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ ապրանքների մանրածախ առևտուր շուկաներում: Այս ենթադասը ներառում է` - շուկաներում այլ ապրանքների` գորգերի և գորգագործական արտադրատեսակների, գրքերի, խաղերի և խաղալիքների, կենցաղային սարքերի ու էլեկտրոնիկայի, ձայնագրությունների և տեսագրությունների մանրածախ առևտուր 47.89.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ապրանքների մանրածախ առևտուր ռադիոյի, հեռուստատեսության, հեռախոսի միջոցով 47.91.1
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Ինտերնետով կամ փոստով ապրանքների մանրածախ առևտուր: Այս ենթադասը ներառում է ինտերնետով կամ փոստով ապրանքների մանրածախ առևտուրը, երբ գովազդային հայտարարությունների, կատալոգների, ցուցադրված նմուշների, Web կայքերում տեղադրված տեղեկատվության և այլ միջոցներով գնորդն ընտրում է ապրանքը և, համաձայն կատարված պատվերների (ինտերնետի դեպքում գնումը կատարվում է կայքում համապատասխան նշումներով), գնված ապրանքներն առաքվում են անմիջական գնորդին։ Այս ենթադասը ներառում է` - ցանկացած ապրանքների մանրածախ առևտուր փոստային առաքումների միջոցով - ցանկացած ապրանքների մանրածախ առևտուր ինտերնետի միջոցով - ապրանքների վաճառք ինտերնետ-աճուրդների կամ խանութներից դուրս անցկացվող այլ աճուրդների (մանրածախ) միջոցով: Բացառվում է` - ավտոմեքենաների, ավտոպահեստամասերի և պարագաների մանրածախ առևտուրը ինտերնետով, տես 45.1, 45.3 - մոտոցիկլների և մոտոցիկլների մասերի մանրածախ առևտուրը ինտերնետով, տես 45.40 47.91.2
G. Մեծածախ եվ մանրածախ առեվտուր. ավտոմեքենաների եվ մոտոցիկլների նորոգում Այլ մանրածախ առևտուր կրպակներից, տաղավարներից կամ շուկաներից դուրս: Այս ենթադասը ներառում է` - ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ ապրանքների մանրածախ առևտուր ցանկացած եղանակով` անմիջական վաճառքով զբաղվող շրջիկ վաճառողների կամ առևտրային գործակալների, առևտրի ավտոմատների միջոցով - անմիջական սպառողին մատակարարվող վառելիքի (վառելանավթի, փայտի և այլ) մանրածախ առևտուր - խանութներից դուրս այլ աճուրդային մանրածախ առևտուր (բացի ինտերնետ-աճուրդներից) - խանութներից դուրս մանրածախ առևտուր կոմիսիոն սկզբունքով` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով 47.99.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Երկաթուղային միջքաղաքային (ներհանրապետական) մարդատար տրանսպորտի գործունեություն 49.10.1
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Երկաթուղային միջպետական մարդատար տրանսպորտի գործունեություն 49.10.2
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Երկաթուղային միջքաղաքային (ներհանրապետական) բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն 49.20.1
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Երկաթուղային միջպետական բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն 49.20.2
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոբուսներով ներհամայնքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ 49.31.1
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Միկրոավտոբուսներով ներհամայնքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ 49.31.2
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով ներմարզային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ 49.31.3
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով միջմարզային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ 49.31.4
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով միջպետական կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ 49.31.5
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Մետրոպոլիտենով ուղևորափոխադրումներ 49.31.6
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Տրոլեյբուսներով ուղևորափոխադրումներ 49.31.7
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ճոպանուղիներով ուղևորափոխադրումներ: Այս ենթադասը ներառում է` - ուղևորափոխադրումներ ճոպանաքարշերով, ճոպանուղիներով և այլն, եթե դրանք քաղաքային և մերձքաղաքային տրանսպորտային համակարգի մաս են կազմում 49.31.8
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ցամաքային քաղաքային և մերձքաղաքային այլ մարդատար տրանսպորտի գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ուղևորափոխադրումներ քաղաք-օդանավակայան կամ քաղաք-կայարան երթուղիներով 49.31.9
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Տաքսու ներքաղաքային ուղևորափոխադրման ծառայություններ 49.32.1
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Տաքսու ներմարզային ուղևորափոխադրման ծառայություններ 49.32.2
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Տաքսու միջմարզային ուղևորափոխադրման ծառայություններ 49.32.3
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Տաքսու միջպետական ուղևորափոխադրման ծառայություններ 49.32.4
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոբուսներով ներհամայնքային ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ 49.39.1
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Միկրոավտոբուսներով ներհամայնքային ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ 49.39.2
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոբուսներով ներմարզային ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ 49.39.3
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Միկրոավտոբուսներով ներմարզային ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ 49.39.4
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոբուսներով միջմարզային ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ 49.39.5
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Միկրոավտոբուսներով միջմարզային ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ 49.39.6
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոբուսներով միջպետական ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ 49.39.7
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Միկրոավտոբուսներով միջպետական ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ 49.39.8
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ցամաքային այլ մարդատար տրանսպորտի գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում 49.39.9
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներքաղաքային բեռնափոխադրումներ 49.41.1
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոմոբիլային տրանսպորտի ներմարզային բեռնափոխադրումներ 49.41.2
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջմարզային բեռնափոխադրումներ 49.41.3
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոմոբիլային տրանսպորտի միջպետական բեռնափոխադրումներ 49.41.4
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Փոխադրման ծառայություններ: Այս ենթադասը ներառում է` - առևտրային կազմակերպություններին և տնային տնտեսություններին մատուցվող ցամաքային տրանսպորտով փոխադրման ծառայություններ 49.42.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Փոխադրում խողովակաշարերով: Այս ենթադասը ներառում է` - գազերի, հեղուկների, լուծույթների և համանման նյութերի փոխադրում խողովակաշարերով - պոմպակայանների գործունեություն: Բացառվում է` - բնական կամ արտադրված գազի, ջրի կամ գոլորշու փոխադրումը խողովակաշարերով, տես 35.22, 35.30, 36.00 - հեղուկների տեղափոխումը ցիստեռններով, տես 49.41 49.50.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ծովային և մերձափնյա ջրային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ուղևորափոխադրումներ ծովային և մերձափնյա ուղիներով, ըստ չվացուցակի կամ արտաչվացուցակ ուղերթերով` ծովային ճամփորդության, զբոսաշրջային կամ զբոսանքի նավերով, լաստանավերով, ջրային տաքսիներով և այլ միջոցներով - ծովային և մերձափնյա ջրային մարդատար տրանսպորտի հանձնումը վարձակալության անձնակազմով (օրինակ` ձկնորսներին, ձկնորսության համար): Բացառվում է` - նավերում ռեստորանների և բարերի ծառայությունները, եթե դրանք մատուցվում են այլ կազմակերպությունների կողմից, տես 56.10, 56.30 - զբոսանավերի և զբոսանավակների հանձնումը վարձակալության առանց անձնակազմի, տես 77.21.0 - առևտրային նավերի և շոգենավերի հանձնումը վարձակալության առանց անձնակազմի, տես 77.34 - զբոսաշրջային նավերի վրա խաղատների («լողուն» խաղատներ) գործունեությունը, տես 92.00 50.10.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ծովային և մերձափնյա ջրային բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ծովային և մերձափնյա ուղիներով բեռնափոխադրումներ, ըստ չվացուցակի կամ արտաչվացուցակ ուղերթերով - քարշիչ կամ հրող բեռնանավերի, լողուն հենահարթակների (օրինակ նավթային) և համանման միջոցների ծառայություններ - ծովային և մերձափնյա ջրային բեռնատար տրանսպորտի հանձնումը վարձակալության անձնակազմով : Բացառվում է` - բեռների պահումը և պահեստավորումը, տես 52.10 - նավահանգստի և այլ օժանդակ գործունեությունը` նավագնացության, նավատարի ծառայությունները, նավերի փրկման և վերհանման աշխատանքները և այլ, տես 52.22 - բեռների տրանսպորտային մշակումը, տես 52.24 - առևտրային նավերի և շոգենավերի հանձնումը վարձակալության առանց անձնակազմի, տես 77.34 50.20.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ներքին ջրային մարդատար տրանսպորտի գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ուղևորափոխադրումներ գետերով, լճերով, ջրանցքներով և այլ ներքին ջրուղիներով, այդ թվում` նավակայանների մատույցներում - ներքին ջրային զբոսանավերի հանձնումը վարձակալության` անձնակազմով : Բացառվում է` - ներքին ջրային զբոսանավերի և զբոսանավակների հանձնումը վարձակալության առանց անձնակազմի, տես 77.21.0 50.30.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ներքին ջրային բեռնատար տրանսպորտի գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - բեռնափոխադրումներ գետերով, լճերով, ջրանցքներով և այլ ներքին ջրուղիներով, այդ թվում` նավակայանների մատույցներում - ներքին ջրային բեռնանավերի հանձնումը վարձակալության անձնակազմով: Բացառվում է` - բեռների տրանսպորտային մշակումը, տես 52.24 - ներքին ջրային առևտրանավերի կամ նավակների հանձնումը վարձակալության առանց անձնակազմի, տես 77.34 50.40.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Օդային տրանսպորտով ներհանրապետական ուղևորափոխադրումներ 51.10.1
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Օդային տրանսպորտով միջազգային ուղևորափոխադրումներ 51.10.2
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Օդային տրանսպորտով ներհանրապետական բեռնափոխադրումներ 51.21.1
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Օդային տրանսպորտով միջազգային բեռնափոխադրումներ 51.21.2
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Տիեզերական տրանսպորտի գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - արբանյակների և տիեզերանավերի արձակում - ուղևորափոխադրումներ և բեռնափոխադրումներ տիեզերքում 51.22.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Պահեստավորում և պահում : Այս ենթադասը ներառում է` - բոլոր տեսակի ապրանքների պահման և պահեստավորման ծառայություններ` հացահատիկի շտեմարանների, ընդհանուր նշանակության ապրանքային պահեստների, սառնարան-պահեստների, զետեղարանների, պահեստարանների և այլ - ապրանքների պահում արտաքին առևտրային գոտիներում - ապրանքների պահում սառնարանային կայանքներում: Բացառվում է` - ավտոկայանտեղերի ծառայությունները, տես 52.21.2 - սեփականություն հանդիսացող պահեստային տնտեսությունների ծառայությունները, տես 68.20 - պահեստների հանձնումը վարձակալության, տես 68.20 52.10.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ցամաքային տրանսպորտի օժանդակ գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ցամաքային տրանսպորտով ուղևորների, կենդանիների և բեռների փոխադրման հետ կապված տերմինալների` երկաթուղային կայարանների, ավտոկայանների, վերաբեռնման ապրանքային կայանների սպասարկում, երկաթուղային ենթակառուցվածքների ծառայություններ, ճանապարհների, կամուրջների, թունելների շահագործում - քարշակում և մանևրային գործողություններ - երթակարգավարական գործողություններ - խողովակաշարերով փոխադրման համար գազի հեղուկաց Բացառվում է` - բեռների տրանսպորտային մշակումը, տես 52.24 52.21.1
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ավտոմեքենաների և հեծանիվների կայանատեղերի շահագործում: Այս ենթադասը ներառում է` - ավտոմեքենաների և հեծանիվների կայանման համար կայանատեղերի շահագործում - ձմռանը բնակելի կցանքների պահպանման ծառայություններ: Բացառվում է` - փողոցներում, հրապարակներում ավտոմեքենաների կայանման համար վճարի գանձումը, տես 82.99.0 52.21.2
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Ջրային տրանսպորտի օժանդակ գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ջրային տրանսպորտով ուղևորների, կենդանիների և բեռների փոխադրման հետ կապված տերմինալների` նավահանգիստների և նավամատույցների սպասարկում, նավանցման ջրարգելակների շահագործում, նավագնացության, նավատարի և նավակառանման ծառայություններ, նավերի փրկման և վերհանման աշխատանքներ, փարոսների շահագործում: Բացառվում է` - բեռների տրանսպորտային մշակումը, տես 52.24 - զբոսանավերի կայանատեղերի ծառայությունները, տես 93.29 52.22.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Օդային տրանսպորտի օժանդակ գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - օդային տրանսպորտով ուղևորների, կենդանիների և բեռների փոխադրման հետ կապված տերմինալների շահագործում, օդանավակայանների և օդային երթևեկության կառավարման, թռիչքադաշտի և այլ սպասարկման ծառայություններ - օդանավակայաններում հրդեհների մարման և կանխարգելման ծառայություններ: Բացառվում է` - բեռների տրանսպորտային մշակումը, տես 52.24 - օդաչուական դպրոցների գործունեությունը, տես 85.32.9, 85.33 52.23.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Բեռների տրանսպորտային մշակում: Այս ենթադասը ներառում է` - ուղևորների ուղեբեռների և այլ բեռների բեռնման ու բեռնաթափման ծառայություններ, անկախ փոխադրումներն իրականացնող տրանսպորտային միջոցների տեսակից - նավերի բեռնման և բեռնաթափման ծառայություններ - երկաթուղային վագոնների բեռնման և բեռնաթափման ծառայություններ: Բացառվում է` - տերմինալների շահագործումը, տես 52.21, 52.22, 52.23 52.24.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Մաքսային միջնորդների գործունեություն 52.29.1
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Այլ օժանդակ տրանսպորտային գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - բեռների առաքում - ցամաքային, ջրային կամ օդային տրանսպորտով բեռնափոխադրումների կազմակերպում կամ կազմակերպման միջոցառումների իրականացում - անհատական կամ խմբային բեռների առաքման կազմակերպում, ներառյալ բեռների բեռնումը, տեղ հասցնումը և խմբաքանակի հավաքումը - տրանսպորտային փաստաթղթերի և ուղեթղթերի ձևակերպում - ծովային բեռնափոխադրումների առաքիչների և օդային բեռնափոխադրումների գործակալների գործունեություն - նավերում կամ օդանավերում բեռնատեղերի վարձակալության միջնորդական գործառնություններ - բեռների մշակման գործառնություններ` բեռնափոխադրումների իրականացման ընթացքում բեռների պահպանման նպատակով դրանց ժամանակավոր փաթեթավորում, ժամանակավոր փաթեթվածքի քանդում, զննում, բեռնանմուշի վերցնում, կշռում և այ: Բացառվում է` - սուրհանդակային ծառայությունները, տես 53.20 - ցամաքային, ջրային կամ օդային բեռնափոխադրումների ապահովագրության հետ կապված գործունեությունը, տես 65.12 - զբոսաշրջային գործակալությունների գործունեությունը, տես 79.11 - զբոսաշրջային օպերատորների գործունեությունը, տես 79.12 - զբոսաշրջային օժանդակ գործունեությունը, տես 79.90 52.29.9
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Փոստի ազգային օպերատորի գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է փոստի ազգային օպերատորի կողմից իրականացվող փոստային գործունեությունը: Այն ներառում է նաև ենթակառուցվածքների ծառայությունները, ներառյալ մանրածախ առևտրով զբաղվող կետերի ծառայությունները, սպասարկումը, տեսակավորման և մշակման սարքավորանքի շահագործումը, փոստային առաքանու հավաքումը և փոխադրումը փոստային բաժանմունքներ: Առաքանին ընդգրկում է փոստային նամակները, բացիկները, տպագրած նյութերը (թերթեր, պարբերական հրատարակություններ, գովազդային նյութեր և այլն), փաթեթները, ծանրոցները, փաստաթղթերը: Այս ենթադասը ներառում է` - ներհանրապետական և միջազգային առաքանու ընդունում, մշակում, փոխադրում և հանձնում փոստի ազգային օպերատորի կողմից, իրենց պատկանող մեկ կամ մի քանի տեսակի տրանսպորտային միջոցներով - փոստային նամակների, բացիկների հավաքում փոստարկղերից կամ փոստային բաժանմունքներից: Բացառվում է` - փոստային համակարգում իրականացվող փոխադրագրահաշվարկը (ժիրոհաշվարկը), դրամարկղային ծառայությունները և անկանխիկ դրամափոխանցումները, տես 64.19.0 53.10.0
H. Փոխադրումներ եվ պահեստային տնտեսություն Այլ փոստային և սուրհանդակային գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - առաքանու (ներհանրապետական և միջազգային) ընդունում, մշակում, փոխադրում, տեղ հասցնում` այլ կազմակերպությունների կողմից (բացի փոստի ունիվերսալ ծառայություններ մատուցողների), իրենց պատկանող մեկ կամ մի քանի տեսակի տրանսպորտային միջոցներով, ինչպես նաև հասարակական տրանսպորտով - առաքանու հանձնում բնակության (գտնվելու) վայր Բացառվում է` - տարբեր տեսակի տրանսպորտային միջոցներով բեռնափոխադրման ծառայությունները, տես 49.20, 49.41, 50.20, 50.40, 51.21, 51.22 53.20.0
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Հյուրանոցների տրամադրման ծառայություններ 55.10.1
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Մոթելների տրամադրման ծառայություններ 55.10.2
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Հոսթելների տրամադրման ծառայություններ 55.10.3
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Երիտասարդական ճամբարների և լեռնային բազաների գործունեություն 55.20.1
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Մանկական ճամբարների գործունեություն 55.20.2
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Հանգստյան տների գործունեություն 55.20.3
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Այլ բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ: Այս ենթադասը ներառում է` - գյուղական տնակներում և խրճիթներում, առանց լրացուցիչ հարմարությունների բնակատեղերի տրամադրում 55.20.9
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Քեմպինգների, ավտոհանգրվաններով բնակատեղերի, բնակության համար ավտոկցանքների կայանատեղերի տրամադրման ծառայություններ: Այս ենթադասը ներառում է` - հանգստավայրերում, այդ թվում` ձկնորսության կամ որսորդության համար նախատեսված, վրանային ճամբարներում, քեմպինգներում կամ դրանց տարածքում կարճ ժամկետով բնակատեղերի տրամադրում - ավտոհանգրվաններով բնակատեղերի, բնակության համար ավտոկցանքների կայանատեղերի ծառայություններ: Բացառվում է` - գյուղական տնակներում, խրճիթներում, երիտասարդական ճամբարներում և լեռնային բազաներում բնակատեղերի տրամադրումը, տես 55.20 55.30.0
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Այլ հանգրվանների կազմակերպում: Այս ենթադասը ներառում է` - ժամանակավոր կամ տևական ժամանակով առանձին տեղի կամ համատեղ օգտագործման բնակատեղերի տրամադրում ուսանողներին, սեզոնային բանվորներին և նման այլ անձանց` ուսանողական և բանվորական հանրակացարաններում, գիշերօթիկ դպրոցներում, երկաթուղային ննջավագոններում, վարձակալված բնակարաններում կամ պանսիոններում 55.90.0
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Ռեստորանների ծառայություններ: Այս ենթադասը ներառում է` - ռեստորաններում պատրաստի սննդի և խմիչքների մատուցում, ուղեկցված համապատասխան սպասարկման ծառայություններով, երբեմն նաև տարբեր զվարճալի ծրագրերով - սրճարաններում, ինքնասպասարկման ճաշարաններում պատրաստի սննդի և խմիչքների մատուցում` տեղում սպառման համար Նշված կետերում պատրաստված սնունդը կարող է իրացվել նաև դուրս տանելու համար: - գնացքներում, նավերում, այլ տրանսպորտային միջոցներում ռեստորանների ծառայություններ, եթե դրանք մատուցվում են մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից: Բացառվում է` - հանրային սննդի կազմակերպումը և սպասարկումը հավատարմագրային պայմանագրով, տես 56.29 56.10.1
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում «Արագ սննդի» կետերի ծառայություններ: Այս ենթադասը ներառում է` - «արագ սննդի» կետերում, այդ թվում` բացօթյա, պաղպաղակ-սրճարաններում, շարժական կամ անշարժ տրանսպորտային միջոցներից, սննդի պատրաստման համար սարքավորված կրպակներից պատրաստի սննդի, այդ թվում՝ պաղպաղակի մատուցում: Բացառվում է` - առևտրի ավտոմատների միջոցով սննդի մանրածախ առևտուրը, տես 47.99 56.10.2
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Պաղպաղակի վաճառք շարժական կետերից 56.10.3
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Պատրաստի սնունդ մատակարարող կազմակերպությունների գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է պայմանագրային հիմունքով պատրաստի սնունդ մատակարարող կազմակերպությունների ծառայությունները, որոնք մատուցվում են սպառողի հետ նախօրոք համաձայնեցված պայմաններով` որոշակի տեղերում, որոշակի միջոցառումների սպասարկման համար: Բացառվում է` - առևտրի կետերի միջոցով վաճառքի համար արագ փչացող պատրաստի սննդամթերքի արտադրությունը, տես 10.89 - առևտրի կետերի միջոցով արագ փչացող պատրաստի սննդամթերքի առևտուրը, տես 47 հատվածը 56.21.0
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Կազմակերպություններին կից ճաշարանների և խորտկարանների ծառայություններ: Այս ենթադասը ներառում է` - պայմանագրի հիման վրա, սովորաբար արտոնյալ գներով, սպասարկող ճաշարանների և խորտկարանների ծառայություններ` կազմակերպությունների, գրասենյակների, հիվանդանոցների, դպրոցական և համանման հաստատությունների համար 56.29.1
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Հանրային սննդի կազմակերպման այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում: Այս ենթադասը ներառում է` - պայմանագրային հիմունքներով պատրաստի սննդի մատակարարում (օրինակ՝ տրանսպորտային ընկերություններին) - սպորտային և այլ կազմակերպություններին պատրաստի սննդի մատակարարում միջոցառումների սպասարկման համար: Բացառվում է` - առևտրի կետերի միջոցով վաճառքի համար արագ փչացող պատրաստի սննդամթերքի արտադրությունը, տես 10.89 - առևտրի կետերի միջոցով արագ փչացող պատրաստի սննդամթերքի առևտուրը, տես 47 հատվածը 56.29.9
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Բարերի գործունեություն 56.30.1
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Գարեջրատների, պանդոկների գործունեություն 56.30.2
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Գիշերային ակումբների, պարահրապարակների գործունեություն՝ խմիչքների մատուցմամբ 56.30.3
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Շարժական կետերից խմիչքների, ըմպելիքների վաճառք 56.30.4
I. Կացության եվ հանրային սննդի կազմակերպում Բարերի և խմիչքների մատուցման ծառայություններ այլ կետերից 56.30.9
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Գրքերի հրատարակություն: Այս ենթադասը ներառում է տպագիր գրքերի, էլեկտրոնային հրատարակությունների (էլեկտրոնային ձևով գրանցված խտասկավառակների վրա, ինտերնետում տեղադրված և այլ) հրատարակումը՝ - գրքերի, բրոշյուրների, գովազդային թերթիկների և համանման հրատարակությունների, ներառյալ բառարանները, հանրագիտարանները, հրատարակություն - ատլասների, քարտեզների, գծագրերի հրատարակություն - «ձայնային» (ձայնագրված) գրքերի հրատարակություն - խտասկավառակների վրա հանրագիտարանների և այլնի հրատարակություն: Բացառվում է` - գլոբուսների արտադրությունը, տես 32.99.0 - գովազդային նյութերի հրատարակությունը, տես 58.19.0 - ձայնագրությունների և երաժշտական ստեղծագործությունների հրատարակությունը, տես 59.20.0 - անկախ հեղինակների գործունեությունը, տես 90.03.0 58.11.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Տեղեկագրքերի և հասցեագրքերի հրատարակություն: Այս ենթադասը ներառում է անվանացանկերի, տեղեկատու տվյալների (տվյալների հիմնապահեստների) հրատարակությունը, որի դեպքում տեղեկատվությունը պաշտպանված է ըստ ձևի, բայց ոչ ըստ բովանդակության` - հասցեացուցակների հրատարակում - հեռախոսագրքերի հրատարակում - այլ տեղեկագրքերի և հավաքածուների, օրինակ` իրավական նախադեպերի կամ դեղերի տեղեկատուների, հրատարակություն 58.12.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Թերթերի հրատարակություն: Այս ենթադասը ներառում է շաբաթական չորս անգամից ոչ պակաս թողարկվող թերթերի, այդ թվում` գովազդային թերթերը, հրատարակությունը: Հրատարակումները կարող են լինել տպագիր, էլեկտրոնային ձևով, ներառյալ ինտերնետը: Բացառվում է` - մամուլի գործակալությունների գործունեությունը, տես 63.91 58.13.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ամսագրերի և պարբերականների հրատարակություն: Այս ենթադասը ներառում է շաբաթական չորս անգամից պակաս թողարկվող պարբերական հրատարակությունների և ամսագրերի հրատարակությունը: Հրատարակումները կարող է լինել տպագիր, էլեկտրոնային ձևով, ներառյալ ինտերնետը: Այստեղ ներառվում է նաև ռադիոհեռուստատեսային ծրագրերի հրատարակությունը: 58.14.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Հրատարակչական այլ գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - կատալոգների, լուսանկարների, փորագրանկարների, բացիկների, այցեքարտերի, օրացույցների, բլանկների, պլակատների, գեղարվեստական վերարտադրանկարների, գովազդային և այլ տպագիր նյութերի հրատարակումը - օպերատիվ ռեժիմում վիճակագրական տվյալների և համանման տեղեկատվության հրատարակում: Բացառվում է` - գովազդային թերթերի հրատարակումը, տես 58.13 - օպերատիվ ռեժիմում ծրագրային ապահովմանն առնչվող սպասարկման ծառայությունները (կիրառական ծրագրերի և համակարգային ծրագրային ու տեխնիկական միջոցների սպասարկում), տես 63.11 58.19.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Համակարգչային խաղերի հրատարակություն: Այս ենթադասը ներառում է` - համակարգչային խաղերի հրատարակություն 58.21.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Այլ համակարգչային ծրագրերի հրատարակություն: Այս ենթադասը ներառում է` - պատրաստի (չհարմարեցված սպառողի պահանջներին) ծրագրային ապահովման` օպերացիոն համակարգերի, աշխատանքային և այլ կիրառական ծրագրերի հրատարակություն, ներառյալ ծրագրային ապահովման փոփոխումը և հարմարեցումը առանձնահատուկ շուկայի համար, սեփական միջոցներով: Բացառվում է` - ծրագրային ապահովման բազմացումը, տես 18.20 - չհարմարեցված ծրագրային ապահովման մանրածախ առևտուրը, տես 47.41 - չհարմարեցված պատրաստի ծրագրային ապահովման արտադրություն, հրատարակման ոչ ենթակա, ներառյալ առանձնահատուկ շուկայի համար ծրագրային ապահովման փոփոխումը և հարմարեցումը, վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով, տես 62.01 - օպերատիվ ռեժիմում ծրագրային ապահովմանն առնչվող սպասարկման ծառայությունները (կիրառական ծրագրերի և համակարգային ծրագրային ու տեխնիկական միջոցների սպասարկում), տես 63.11 58.29.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի արտադրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային տարբեր ծրագրերի (հեռուստատեսային սերիալների, փաստագրական ֆիլմերի և այլ) կամ գովազդային հոլովակների արտադրություն: Բացառվում է` - տեսաժապավենների, խտասկավառակների, ԴՎԴ-ների (DVD) բազմացումը կինո- և տեսաֆիլմերի բնօրինակից (բացառությամբ կինոթատրոններում ցուցադրելու համար կրկնօրինակների պատրաստման), տես 18.20 - գրառված տեսաժապավենների, խտասկավառակների, ԴՎԴ-ների (DVD) մեծածախ առևտուրը, տես 46.43 - չգրառված տեսաժապավենների, խտասկավառակների, ԴՎԴ-ների (DVD) մեծածախ առևտուրը, տես 46.52 - տեսաժապավենների, խտասկավառակների, ԴՎԴ-ների (DVD) մանրածախ առևտուրը, տես 47.63 - կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի ստեղծման հետարտադրական ծառայությունները, տես 59.12 - ձայնագրությունների հրատարակությունը, տես 59.20 - հեռուստահեռարձակումը, տես 60.2 - հեռուստաալիքի ամբողջական հեռուստածրագրի ստեղծումը, տես 60.2 - լուսանկարչական գործունեությունը, տես 74.20 - թատերական կամ դերասանական գործակալների կամ գործակալությունների գործունեությունը, տես 74.90 - տեսաերիզների և տեսասկավառակների վարձույթը` հանդիսատեսներին ցուցադրման նպատակով, տես 77.22 - կենդանի եթերով հեռուստատեսային ներկայացումների, հանդիպումների, գիտաժողովների կադրերի միջև ծածկագրված մակագրերի ներանցումը (իրական ժամանակի ռեժիմում), տես 82.99 - ինքնուրույն գործող դերասանների, մուլտիպլիկատորների, ռեժիսորների, բեմանկարիչների, տեխնիկական մասնագետների գործունեությունը, տես 90.0 59.11.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի հետարտադրական գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստածրագրերի հետարտադրական գործունեությունը` խմբագրումը, կինո- և տեսաժապավենների մոնտաժումը, կրկնօրինակումը (թարգմանությունը), մակագրերի, կինոկադրերի ենթագիրների ստեղծումը, կադրերի միջև ծածկագրված մակագրերի ներանցումը, համակարգչային գրաֆիկա, մուլտիպլիկացիայի և հատուկ էֆեկտների ստեղծումը, կինո- և տեսաժապավենների մշակումը, կինոլաբորատորիաների և կինոֆիլմերի վերականգնման հատուկ լաբորատորիաների գործունեությունը, ինչպես նաև ֆիլմերի, նկարահանված նյութերի արխիվների գործունեությունը: Բացառվում է` - կինո- և տեսաժապավենների, տեսաերիզների, ձայներիզների, խտասկավառակների կամ ԴՎԴ-ների (DVD) բազմացումը, բացառությամբ կինոթատրոններում ցուցադրման համար տեսաժապավենների կրկնօրինակումը (պատճենահանումը), տես 18.20 - գրառված տեսաերիզների, ձայներիզների, խտասկավառակների կամ ԴՎԴ-ների (DVD) մեծածախ առևտուրը, տես 46.43 - չգրառված տեսաերիզների, ձայներիզների, խտասկավառակների կամ ԴՎԴ-ների (DVD) մեծածախ առևտուրը, տես 46.52 - տեսաերիզների, ձայներիզների, խտասկավառակների կամ ԴՎԴ-ների (DVD) մանրածախ առևտուրը, տես 47.63 - կինոժապավենների մշակումը (բացի կինեմատոգրաֆիական կինոժապավենների մշակման), տես 74.20 - հանդիսատեսներին ցուցադրելու համար տեսաերիզների, ձայներիզների, խտասկավառակների կամ ԴՎԴ-ների (DVD) վարձույթը, 77.22 - ինքնուրույն գործող դերասանների, մուլտիպլիկատորների, ռեժիսորների, բեմանկարիչների, տեխնիկական մասնագետների գործունեությունը, տես 90.0 59.12.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի տարածում: Այս ենթադասը ներառում է` - կինո- և տեսաժապավենների, ԴՎԴ-ների (DVD) և համանման արտադրանքի տարածում և բաշխում կինոթատրոնների, հեռուստակայանների, ցուցադրող այլ կազմակերպությունների միջև - կինո- և տեսաֆիլմերի տարածման իրավունքի վաճառք և ձեռքբերում: Բացառվում է` - կինո- և տեսաժապավենների, տեսաերիզների, ձայներիզների, խտասկավառակների կամ ԴՎԴ-ների (DVD) բազմացումը, տես 18.20 - գրառված տեսաերիզների, ձայներիզների, խտասկավառակների կամ ԴՎԴ-ների (DVD) մեծածախ առևտուրը, տես 46.43 - տեսաերիզների, ձայներիզների, խտասկավառակների կամ ԴՎԴ-ների (DVD) մանրածախ առևտուրը, տես 47.63 59.13.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Կինոֆիլմերի ցուցադրում: Այս ենթադասը ներառում է` - կինոթատրոններում, բացօթյա կամ այլ կառույցներում կինո- և տեսաֆիլմերի ցուցադրում - կինոակումբների գործունեություն 59.14.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ձայնագրությունների հրատարակություն: Այս ենթադասը ներառում է ձայներիզների, խտասկավառակների և համանման կրիչների վրա երաժշտության, ձայնային տեղեկատվության բնօրինակի գրառման ծառայությունները, ձայնագրությունների հրատարակությունը, տարածումը և բաշխումը մեծածախ ու մանրածախ առևտրով զբաղվող առևտրականների կամ անմիջական սպառողների միջև: Այդ ծառայությունները կարող են մատուցվել երաժշտության ու ձայնային տեղեկատվության սեփականատեր հանդիսացող նույն միավորի կամ բնօրինակի վերարտադրման և տարածման իրավունքը ձեռք բերած այլ միավորների կողմից: Այս ենթադասը ներառում է նաև ձայնագրման ստուդիաների, տաղավարների գործունեությունը, այդ թվում` ժապավենների վրա ռադիոծրագրերի (ոչ կենդանի եթեր) ձայնագրման ծառայությունները, ինչպես նաև երաժշտական հրատարակչական գործունեությունը` երաժշտական խմբերի համար հեղինակային իրավունքի ձեռքբերումը և գրանցումը, այդ խմբերի հեռուստա-, ռադիոձայնագրությունների, կինոնկարահանումների, կենդանի կատարումների կազմակերպումը, ձայնագրումը, տարածումը: Երաժշտական հրատարակչական գործունեությունը կարող է իրականացվել հեղինակային իրավունք ունեցող միավորի կամ հեղինակային իրավունքով միավորի անունից վարչարարություն իրականացնող միավորների կողմից: Այստեղ է ներառվում նաև երաժշտական ստեղծագործությունների տպագիր հրատարակությունը: 59.20.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ռադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում: Այս ենթադասը ներառում է` - ռադիոհեռարձակման ստուդիաների և ռադիոձայնային այլ կայանքների միջոցով ձայնային ազդանշանների տարածման հետ կապված գործունեություն` ռադիոծրագրերի հեռարձակում լայն լսարանի համար, որոշակի ալիքներով կամ բաժանորդների համար - ռադիոցանցերի շահագործում` ծրագրերի նախապատրաստում և հեռարձակում ռադիոալիքների, արբանյակային կապի, մալուխային ցանցի միջոցով - ռադիոհեռարձակում ինտերնետի (ինտերնետային ռադիոկայաններ) միջոցով - ռադիոհեռարձակման համակարգում տվյալների փոխանցում: Բացառվում է` - ժապավենների վրա ռադիոծրագրերի ձայնագրման գործունեությունը, տես 59.20 60.10.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Հեռուստածրագրերի կազմում և հեռարձակում : Այս ենթադասը ներառում է հեռուստաալիքների ամբողջական հեռուստածրագրերի կազմումը, գնված (կինոնկարների, փաստավավերագրական ֆիլմերի և այլ) կամ տնտեսական միավորի կողմից ստեղծված ծրագրերի (տեղական նորություններ, լրահաղորդումներ և այլ) հատվածների համակցումը: Ավարտուն հեռուստածրագրերը կարող են հեռարձակվել կամ դրանք կազմող տնտեսավարող միավորի կողմից, կամ փոխանցվել երրորդ կողմին, մալուխային կամ արբանյակային ցանցերով տարածման համար: Հեռուստածրագրերը լինում են ընդհանուր կամ մասնագիտացված բնույթի` նորություններ, ժամանցային, կրթական, երիտասարդական ծրագրեր: Այստեղ ներառվում է ինչպես լայն լսարանի համար նախատեսված, այնպես և միայն բաժանորդային կարգով տարածվող ծրագրերի կազմումը, ինչպես նաև տվյալների փոխանցումը, եթե այն համակցվում է հեռուստահեռարձակման հետ: Բաժանորդների պատվերով առաքվող տեսագրությունների և հեռուստածրագրերի կազմումը նույնպես դասակարգվում է այս դասում: Բացառվում է` - հեռուստատեսային առանձին ծրագրերի (հեռուստատեսային, փաստագրական ֆիլմեր, բանավեճեր, հանդիպումներ և այլ) արտադրությունը, որը չի առնչվում հեռարձակմանը, տես 59.11 60.20.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Հեռախոսային ցանցի ծառայություններ 61.10.1
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Հեռագրական կապի ծառայություններ: Այս ենթադասը ներառում է` - հեռագրական և այլ ոչ ձայնային կապի հաստատման համար սարքավորանքի (օրինակ` տելեքսի) շահագործում, օգտագործելով սեփական սպասարկման միջոցները 61.10.2
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ լարային կապի միջոցով : Այս ենթադասը ներառում է ինտերնետից օգտվելու հնարավորության տրամադրումը լարային հեռահաղորդակցական կապն ապահովող օպերատորի կողմից: Բացառվում է` - հեռահաղորդակցական կապի վերավաճառքի գործունեությունը, տես 61.90 61.10.3
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Այլ լարային հեռահաղորդակցական համակարգերի ծառայություններ: Այս ենթադասը ներառում է` - երկու վերջնակետերի միջև կապի հաստատման և տեղեկատվության փոխանցման նպատակով այլ հեռահաղորդակցական միջոցների սպասարկում և շահագործում, ապահովելով կապը բաժանորդների հետ վերգետնյա, գերբարձրահաճախական կամ վերգետնյա և արբանյակային համակցված կապուղիների միջոցով - մալուխային հեռուստատեսային համակարգերի սպասարկում և շահագործում, ապահովելով հեռուստատեսային տվյալների կամ ազդանշանների փոխանցումը 61.10.9
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Բջջային հեռախոսակապի ծառայություններ 61.20.1
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ռադիոալիքային (փեյջինգային) կապի ծառայություններ 61.20.2
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Շառավղային գործողության կապի ծառայություններ 61.20.3
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ անլար կապի միջոցով ։ Այս ենթադասը ներառում է ինտերնետից օգտվելու հնարավորության տրամադրումը` անլար հեռահաղորդակցական կապն ապահովող օպերատորի կողմից: 61.20.4
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Այլ անլար հեռահաղորդակցական համակարգերի ծառայություններ: Այս ենթադասը ներառում է ձայնի, տվյալների, տեքստերի, ձայնագրությունների, պատկերների փոխանցման և այլ տեղեկատվության հաղորդման ծառայությունների մատուցման համար այլ անլար հեռահաղորդակցական համակարգերի սպասարկումն ու շահագործումը կամ այդ կապից օգտվելու հնարավորության տրամադրումը: 61.20.9
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Արբանյակային կապի ծառայություններ: Այս ենթադասը ներառում է ձայնի, տվյալների, տեքստերի, ձայնագրությունների, պատկերների փոխանցման համար արբանյակային կապն ապահովող միջոցների սպասարկումն ու շահագործումը կամ այդ կապից օգտվելու հնարավորության տրամադրումը, ինչպես նաև հեռուստաալիքներով, հեռուստատեսային կայաններից և ցանցերից կամ ռադիոցանցերից ստացված ձայնա-, տեսածրագրերի, տեքստերի փոխանցումը անմիջական սպառողին, արբանյակային համակարգի միջոցով: Այստեղ դասակարգվող միավորների գործունեությունը չի ներառում ծրագրերի ստեղծման գործընթացը: Բացառվում է` - հեռահաղորդակցական կապի վերավաճառքի գործունեությունը, տես 61.90 61.30.1
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ինտերնետ հասանելիության ծառայություններ արբանյակային կապի միջոցով: Այս ենթադասը ներառում է ինտերնետից օգտվելու հնարավորության տրամադրումը` արբանյակային հեռահաղորդակցական կապն ապահովող օպերատորի կողմից: 61.30.2
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Հեռահաղորդակցական կապի այլ տեսակներ: Այս ենթադասը ներառում է` - մասնագիտացված հեռահաղորդակցական կապն ապահովող գործունեություն` արբանյակների դիտում, կապուղիների հեռուստաչափում, ռադարային կայանների ծառայություններ - արբանյակային վերջնակայանների (տերմինալների) և մեկ կամ ավելի վերգետնյա հաղորդակցման համակարգերի միջև անմիջական հեռահաղորդակցական կապը (հեռարձակումը և ընդունումը) արբանյակային համակարգի հետ ապահովող սպասարկման միջոցների շահագործում - ոչ սեփական ISP կամ կառավարվող ISP ցանցի միջոցով ինտերնետից օգտվելու հնարավորության տրամադրում օգտվողին - հասարակական վայրերում ինտերնետից օգտվելու հնարավորության տրամադրում հեռախոսացանցի միջոցով - գործող հեռահաղորդակցական համակարգերի միջոցով այլ ծառայությունների մատուցում, օրինակ` VOIP (փաթեթային կոմուտացման ցանցերով ձայնի փոխանցում` IP արձանագրության հիման վրա) - հեռահաղորդակցական կապի վերավաճառքի գործունեություն (ցանցի որոշակի ծավալի ծառայությունների գնումը և վերավաճառքը, առանց լրացուցիչ ծառայությունների մատուցման): Բացառվում է` - հեռահաղորդակցական կապի տարբեր ենթակառուցվածքների օպերատորների կողմից ինտերնետից օգտվելու հնարավորության տրամադրումը, տես 61.10, 61.20, 61.30 61.90.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Ծրագրային ապահովման մշակում: Այս ենթադասը ներառում է ծրագրային ապահովման ստեղծումը, փոփոխությունների կատարումը, փորձարկումը և աջակցումը, ինչպես նաև պատվիրատուների համար կիրառական ծրագրերի ստեղծումը՝ - համակարգերի ծրագրային ապահովման, կիրառական ծրագրերի, տվյալների հիմնապահեստների, Web-կայքերի կառուցվածքի ու բովանդակության մշակում և/կամ մշակման և գործարկման համար անհրաժեշտ մեքենայական հրամանների ստեղծում - ծրագրային ապահովման սարքաբերում` որոշակի գործառույթների իրականացման համար մշակված կիրառական ծրագրերի վերափոխում և հարմարեցում պատվիրատուների տեղեկատվական համակարգի միջավայրին - համակարգչային անիմացիան և մոդելավորումը: Բացառվում է՝ -կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի հետարտադրական գործունեությունը, տես 59.12.0 -օպերացիոն համակարգերի, աշխատանքային և այլ կիրառական ծրագրերի հրատարակությունը, տես 58.29 - առանձնահատուկ շուկայի համար սպառողի պահանջներին չհարմարեցված ծրագրային ապահովման փոփոխումը և հարմարեցումը սեփական միջոցներով, տես 58.29 - համակարգչային տեխնիկական միջոցները, ծրագրային ապահովումը և կապի (հաղորդակցման) տեխնոլոգիաները ինտեգրող համակարգչային համակարգերի նախագծումը և մշակումը, օգտվողների ուսուցման հետ կապված ծառայությունները, տես 62.02 62.01.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Էլեկտրոնային համակարգերի նախագծում, թեստավորում և մշակում 62.02.1
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Խորհրդատվական գործունեություն համակարգչային տեխնոլոգիաների բնագավառում չներառված ուրիշ խմբավորումներում 62.02.9
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Համակարգչային համակարգերի կառավարման գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է ներցանցային կառավարումը և պատվիրատուների համար համակարգչային համակարգերի ստեղծումը և/կամ տվյալների մշակման տեխնիկական միջոցների սպասարկումը և աջակցման այլ ծառայությունները: 62.03.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգչային տեխնիկայի բնագավառում այլ գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգչային ծառայությունների բնագավառում այլ գործունեություն` - ծրագրային ապահովման տեղադրում - խափանման դեպքում ծրագրային ապահովման վերականգնում - սպառողի պահանջներին համապատասխան անհատական համակարգիչների հավաքում: Բացառվում է` - համակարգիչների տեղադրումը, տես 33.20 - համակարգչային ծրագրավորման գործունեությունը, տես 62.01 - համակարգչային խորհրդատվական գործունեությունը, տես 62.02 - համակարգչային միջոցների կառավարման գործունեությունը, տես 62.03 - տվյալների մշակումը, տեղեկատվության տեղաբաշխման ծառայությունները, տես 63.11 62.09.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Տվյալների հիմնապաշարների և տեղեկատվական ռեսուրսների մշակում և կիրառում 63.11.1
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Օպերատիվ ռեժիմում կրիպտոարժույթների՝ բիտկոյների և այլ ալտկոյնների ստեղծում 63.11.2
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Օպերատիվ ռեժիմում ծրագրային ապահովմանն առնչվող սպասարկման ծառայությունները՝ կիրառական ծրագրերի և համակարգային ծրագրային ու տեխնիկական միջոցների սպասարկում 63.11.3
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Վեբ-պորտալների հետ կապված գործողություններ: Այս ենթադասը ներառում է` - գործողություններ կապված վեբ-կայքերի հետ` որոշակի ձևաչափով ինտերնետում տեղադրված տվյալների ծավալուն հիմնապահեստների ձևավորման և սպասարկման համար որոնման համակարգերի կիրառում` հասցեներով կամ բովանդակությամբ հեշտ և հասանելի որոնում կազմակերպելու նպատակով - գործողություններ կապված այլ վեբ-կայքերի հետ, որոնք գործում են որպես ինտերնետի պորտալ, ինչպես օրինակ, պարբերաբար թարմացվող տեղեկատվություն ապահովող լրատվական կայքերը: Բացառվում է` - գրքերի, ամսագրերի, թերթերի և այլնի հրատարակությունը ինտերնետի միջոցով, տես 58 հատվածը - ռադիոհեռարձակումը ինտերնետի միջոցով, տես 60 հատվածը 63.12.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Նորությունների գործակալություններ: Այս ենթադասը ներառում է` - նորությունների, նկարների և այլ լրատվության տրամադրմամբ զբաղվող նորությունների սինդիկատների և նորությունների գործակալությունների գործունեություն: Բացառվում է` - անկախ ֆոտոթղթակիցների գործունեությունը, տես 74.20.0 - անկախ լրագրողների գործունեությունը, տես 90.03.0 63.91.0
J. Տեղեկատվություն եվ կապ Տեղեկատվության մատակարարման այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում: Այս ենթադասը ներառում է ուրիշ խմբավորումներում չներառված տեղեկատվության մատակարարման այլ գործունեություն` - հաշվողական սարքավորանքի հիման վրա հեռախոսային տեղեկատվական ծառայություններ - վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով տեղեկատվության որոնման ծառայություններ - նորությունների կտրածոների, թերթերի կտրածոների և համանման կարճ լուրերի մատակարարման ծառայություններ: Բացառվում է` - հեռախոսային սպասարկման կենտրոնների գործունեությունը, տես 82.20.0 63.99.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն ՀՀ կենտրոնական բանկի գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է՝ - ՀՀ արժույթի թողարկում, դրամաշրջանառության կազմակերպում և կարգավորում - ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության մշակում և իրականացում - ՀՀ կառավարության բանկային սպասարկում, ֆինանսական գործակալական և խորհրդատվական ծառայություններ - ՀՀ բանկերին վերջին ատյանի վարկատու - բանկերի (նաև օրենքով նախատեսված դեպքում՝ այլ անձանց) լիցենզավորում, դրանց գործունեության կարգավորում և վերահսկում - վճարահաշվարկային համակարգի գործունեության կարգավորում և վերահսկում - ՀՀ միջազգային պահուստների տիրապետում, օգտագործում և տնօրինում - Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամի հետ գործառնությունների իրականացում 64.11.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Բանկերի գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է նաև` - փոստային փոխադրագրային հաշվարկների (ժիրոհաշվարկների) և այլ ծառայությունների մատուցում խնայողական բանկերի կողմից 64.19.1
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Դրամավարկային այլ միջնորդություն: Այս ենթադասը ներառում է` - բնակարանների ձեռք բերման համար վարկերի տրամադրում, ավանդների ընդունում և տեղաբաշխում իրականացնող մասնագիտացված կազմակերպությունների գործունեություն - դրամական փոխանցումների հետ կապված գործունեություն: Բացառվում է` - բնակարանների ձեռքբերման համար վարկերի տրամադրման մասնագիտացված կազմա­կերպությունների գործունեությունը, որոնք չեն իրականացնում ավանդների ընդունում և տեղաբաշխում, տես 64.92.9 - առևտրային գործառնությունների հետ կապված վարկային քարտերի մշակումը և կարգավորումը, տես 66.19.0 64.19.9
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Հոլդինգ ընկերությունների գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է հոլդինգ ընկերությունների գործունեությունը` որպես վերահսկիչ փաթեթի սեփականատեր դուստր միավորումների կամ կազմակերպությունների ակտիվների տնօրինումը, ապահովելով այդ միավորումների կամ կազմակերպությունների կառավարումը և հսկումը: Այս ենթադասում դասակարգվող հոլդինգ ընկերությունները չեն իրականացնում վարչարարակառավարչական գործառույթներ այն առևտրային կազմակերպությունների նկատմամբ, որտեղ այդ ակտիվները ներգրավված են և չեն կառավարվում այլ միավորների կողմից: Բացառվում է` - այլ կազմակերպությունների կամ միավորումների գործունեության հսկումը և կառավարումը, ռազմավարական և կազմակերպական պլանավորումը, տես 70.10 64.20.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Վարկեր, դրամական միջոցներ տրամադրող և համանման ֆինանսական կազմակերպությունների գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է արժեթղթերի և այլ ֆինանսական ակտիվների տարաբաշխման համար կազմավորված իրավաբանական անձանց գործունեությունը (բացի կառավարման ծառայությունների մատուցումը)` բաժնետերերի և վարկերից օգուտ ստացող անձանց (բենեֆիցիարների) անունից: Ֆինանսական կապիտալի տարաբաշխումը իրականացնելիս հաշվի են առնվում ներդրումների որոշակի բնութագրիչները` բազմազանեցումը (ներդրումների բաշխումը տարբեր ֆինանսական գործիքների միջև` ռիսկայնության նվազեցման նպատակով), ռիսկերը, եկամտաբերության մակարդակը, գների տատանումները: Այս կազմակերպությունները իրենց գործունեության արդյունքում ստանում են տոկոսային հասույթ, շահաբաժին կամ սեփականությունից ստացված այլ եկամուտներ, չմատուցելով կամ մատուցելով նվազագույն ծառայություններ և չստանալով ծառայությունների մատուցման համար վճարներ: Այս ենթադասը ներառում է` - բաց ներդրումային ընկերությունների գործունեություն - փակ ներդրումային ընկերությունների գործունեություն - վարկերի, գույքային կամ գործակալական հաշիվների կառավարում բենեֆիցիարների անունից, վարկային պայմանագրերի, մտադրությունների և միջնորդական պայմանագրերի հիման վրա - միավորների վարկավորում հավատարմագրային հիմնադրամների կողմից: Բացառվում է` - վարկեր, դրամական միջոցներ տրամադրող կազմակերպությունների գործունեությունը, որոնց հասույթն ստանում են ապրանքների վաճառքից և ծառայությունների մատուցումից, դասակարգվում է հիմնական գործունեության համապատասխան դասերում - հոլդինգ-ընկերությունների գործունեությունը, տես 64.20 - կենսաթոշակային ապահովությունը, տես 65.30 - հիմնադրամների կառավարումը, տես 66.30 64.30.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ): Այս ենթադասը ներառում է` - ֆինանսական վարձակալություն (լիզինգ), երբ այն մոտավորապես ընդգրկում է ակտիվների ենթադրյալ ծառայության ժամկետը և երբ վարձակալը հիմնականում ստանում է դրանց օգտագործումից բոլոր օգուտները և ստանձնում է բոլոր ռիսկերը, կապված դրանց տիրապետման հետ: Ակտիվները կարող են կամ չեն կարող հետագայում վերազիջվել: Նման վարձակալական պայմանագրերը ներառում են բոլոր կամ համարյա բոլոր ծախսերը, ներառյալ տոկոսները: Բացառվում է` - գործառնական վարձույթը, դասակարգվում է ըստ վարձակալության հանձնված ապրանքատեսակների, տես 77 հատվածը 64.91.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Գրավատների գործունեություն 64.92.1
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Այլ վարկերի տրամադրում: Այս ենթադասը ներառում է` - սպառողական վարկերի տրամադրում - երկարաժամկետ ֆինանսական փոխառությունների տրամադրում արդյունաբերությանը - միջազգային առևտրի ֆինանսավորում - դրամական փոխառությունների տրամադրում բանկային համակարգից դուրս - բնակարանների ձեռքբերման համար վարկերի տրամադրման մասնագիտացված կազ­մակերպությունների գործունեությունը, որոնք չեն իրականացնում ավանդների ընդունում և տեղաբաշխում: Բացառվում է` - բնակարանների ձեռքբերման համար վարկերի տրամադրման մասնագիտացված կազմա­կերպությունների գործունեությունը, որոնք իրականացնում են նաև ավանդների ընդունում և տեղաբաշխում, տես 64.19.0 - գործառնական վարձույթի և վարձակալության (լիզինգի) հետ կապված գործունեությունը, դասակարգվում է ըստ վարձույթով հանձնված ապրանքատեսակների, տես 77 հատվածը - անդամության վրա հիմնված այլ կազմակերպությունների գործունեությունը, տես 94.99 64.92.9
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ֆակտորինգային գործունեություն 64.99.1
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Այլ ֆինանսական միջնորդություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում: Այս ենթադասը ներառում է` - այլ տեսակի ֆինանսական միջնորդության ծառայություններ, հիմնականում կապված այլ ֆինանսական միջոցների տարաբաշխման հետ, բացառությամբ փոխառությունների տրամադրումը` սվոպների, օպցիոնների և ֆինանսական այլ գործիքների հետ կապված գործառույթներ - ֆյուչերսային գործառնություններ իրականացնող ընկերությունների գործունեություն - սեփական միջոցներով ներդրումային գործունեություն` կազմակերպություններում ռիսկային (վենչուրային) կապիտալի ներդրում, ներդրումային ակումբների և այլնի գործունեություն: Բացառվում է` - ֆինանսական վարձակալությունը, տես 64.91 - այլ անձանց անունից արժեթղթերի հետ գործառնությունները, տես 66.12 - անշարժ գույքի առուվաճառքը, սեփականություն հանդիսացող կամ վարձակալված անշարժ գույքի հանձնումը վարձակալության և այլ գործառնությունները, տես 68 հատվածը - վարձավճարների գանձման և վարկային գործառնությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմման գործունեությունը, տես 82.91 - անդամության վրա հիմնված այլ կազմակերպությունների կողմից անհատույց փոխատվությունների (նպաստների, դոտացիաների) տրամադրումը, տես 94.99 64.99.9
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Կյանքի ապահովագրություն: Այս ենթադասը ներառում է` - կյանքի ապահովագրության մշտական պարբերական մուծումների և ապահովագրական պոլիսների, անաշխատունակության, պատահական մահի կամ անդամահատման արդյունքում եկամուտների կորստի ապահովագրական պոլիսների վճարումների (զգալի խնայողության տարրով կամ առանց դրան) երաշխավորված տարաբաշխում 65.11.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ապահովագրություն, բացի կյանքի ապահովագրությունից: Այս ենթադասը ներառում է` - բացի կյանքի ապահովագրությունից, այլ ապահովագրական ծառայությունների մատուցում` դժբախտ պատահարներից և հրդեհներից, հիվանդություններից, շրջագայության, սեփականության, ցամաքային, ջրային, օդային փոխադրումների, ֆինանսական միջոցների կորստի, քաղաքացիական պատասխանատվության և այլ 65.12.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Կյանքի վերաապահովագրություն 65.20.1
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Վերաապահովագրություն, բացի կյանքի վերաապահովագրությունից 65.20.2
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Կենսաթոշակային ապահովություն: Այս ենթադասը ներառում է իրավաբանական անձանց (կենսաթոշակային ապահովության համակարգերի, հիմնադրամների և/կամ ծրագրերի), որոնց գործունեությունն ուղղված է կենսաթոշակային եկամուտներով ապահովմանը բացառապես իրենց ծառայողների կամ կազմակերպության անդամների համար: Այն ներառում է որոշակի եկամուտներով կենսաթոշակային ապահովության համակարգերը, ինչպես նաև անհատական համակարգերը, որտեղ եկամուտները ուղղակիորեն որոշվում են անդամի կատարած վճարումներով: Այս ենթադասը ներառում է` - ծառայողի եկամուտների համակարգեր - կենսաթոշակային հիմնադրամներ և համակարգեր - կենսաթոշակների վճարման համակաեր: Բացառվում է` - կենսաթոշակային հիմնադրամների կառավարումը, տես 66.30 - պարտադիր սոցիալական ապահովագրության համակարգերը, տես 84.30.0 65.30.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ֆինանսական շուկաների կառավարում: Այս ենթադասը ներառում է` - ֆինանսական շուկաների գործում և դրանց գործունեության վերահսկում, բացառությամբ պետական մարմինների կողմից իրականացվող վերահսկողությունը` ապրանքափոխանակման պայմանագրերի, ապրանքափոխանակման ժամկետային համաձայնագրերի կնքում, արժեթղթերի փոխանակում, ֆոնդային բորսաների գործունեություն, ապրանքների և արժեթղթերի օպցիոնային բորսաների գործունեություն 66.11.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ֆոնդային արժեքների հետ կապված բորսային գործառնություններ: Այս ենթադասը ներառում է` - այլոց հանձնարարությամբ ֆինանսական շուկաներում գործառնությունների իրականացում (օրինակ` բորսային բրոքերների ծառայություններ) և դրա հետ կապված գործունեություն - արժեթղթերի հետ կապված միջնորդային գործառնություններ - ապրանքային պայմանագրերի հետ կապված միջնորդային գործառնություններ: Բացառվում է` - սեփական միջոցներով ֆինանսական շուկաներում գործառնությունների իրականացումը, տես 64.99 - վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով հիմնադրամների կառավարումը, տես 66.30 66.12.1
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Արտարժույթի փոխանակման կետերի և համանման գրասենյակների գործունեություն 66.12.2
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ֆինանսական միջնորդությանն առնչվող օժանդակ գործունեություն, բացի ապահովագրությունից և կենսաթոշակային ապահովությունից: Այս ենթադասը ներառում է ֆինանսական միջնորդությանն առնչվող օժանդակ գործունեությունը, չներառված ուրիշ խմբավորումներում՝ - ֆինանսական գործառնությունների (տրանսակցիաների) պրոցեսինգ և կարգավորման գործունեություն՝ ներառյալ վարկային քարտերով իրականացվող գործառնությունները, - ներդրումային հարցերով խորհրդատվական ծառայություններ - հիպոթեքային վարկերի հարցերով խորհրդատուների և միջնորդների գործունեություն - վստահված անձանց, ֆիդուցիարների և պահառուների ծառայություններ վճարովի կամ պայմանագրային հիմունքով: Բացառվում է` - ապահովագրական գործակալների և միջնորդների գործունեությունը, տես 66.22 - հիմնադրամների կառավարումը, տես 66.30 66.19.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ապահովագրական ռիսկերի և վնասների գնահատման գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է ապահովագրության հետ կապված կազմակերպական ծառայությունների տրամադրումը (օրինակ` պայմանագրային ռիսկերի գնահատումը և վնասների փոխհատուցումը)` - ապահովագրական պահանջների գնահատում` հիմնավորվածության ստուգում, ապահովագրերով փոխհատուցվող վնասների և կորուստների չափսերի գնահատում, վնասի գնահատում, փոխհատուցման վճարների համար թույլատրության տրամադրում - ապահովագրական պահանջների կարգավորում: Բացառվում է` - անշարժ գույքի գնահատումը, տես 68.31 - այլ նպատակների համար գնահատումը, տես 74.90 - հետաքննությունների անցկացումը, տես 80.30 66.21.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ապահովագրական գործակալների և միջնորդների գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - վաճառքի, բանակցությունների վարման կամ միջնորդության, ապահովագրական և վերաապահովագրական պայմանագրերի կնքման գործակալների և միջնորդների գործունեություն 66.22.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Ապահովագրության և կենսաթոշակային ապահովությանն առնչվող այլ օժանդակ գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է ապահովագրության և կենսաթոշակային ապահովության հետ կապված կամ ապահովագրությանն անմիջական առնչվող գործունեությունը (բացի ֆինանսական միջնորդության, ապահովագրական հայցերի կարգավորման, ապահովագրական գործակալների գործունեության)` փրկված ունեցվածքի կառավարումը, այլ ապահովագրական ծառայությունները: Բացառվում է` - ծովի նավերի փրկարարական գործունեությունը, տես 52.22 66.29.0
K. Ֆինանսական եվ ապահովագրական գործունեություն Հիմնադրամների կառավարում: Այս ենթադասը ներառում է հիմնադրամների կառավարման հետ կապված գործունեությունը վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով անհատների, իրավաբանական անձանց և այլոց համար՝ - փոխադարձ հիմնադրամների (ներդրումային ընկերությունների կողմից կառավարվող բաց բաժնետիրական հիմնադրամներ) կառավարում - այլ ներդրումային հիմնադրամների կառավարում - կենսաթոշակային հիմնադրամների կառավարում 66.30.0
L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն Սեփական անշարժ գույքի առուվաճառք: Այս ենթադասը ներառում է` - սեփական կամ այլ անշարժ գույքի` բազմաբնակարան շենքերի, առանձնատների, բնակարանների, հողի, ոչ բնակելի շենքերի և շինությունների, ներառյալ ցուցասրահները, պահեստային և առևտրային սրահները, առուվաճառք - հողատարածքի սահմանազատում, բաժանում մասերի, առանց հողատարածքի բարելավման: Բացառվում է` - հետագա վաճառքի համար նախատեսված շենքերի շինարարության հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքների իրականացումը, տես 41.10.0 - հողատարածքի բարելավման աշխատանքների (լրացուցիչ ուղիների, օժանդակ կառույցների շինարարություն) իրականացումը, տես 42.99 68.10.0
L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն Սեփական կամ վարձակալված անշարժ գույքի հանձնում վարձակալության և այլ գործառնություններ: Այս ենթադասը ներառում է` - սեփական կամ վարձակալված անշարժ գույքի` բազմաբնակարան շենքերի, առանձնատների, բնակարանների, հողի, ոչ բնակելի շենքերի և շինությունների, ներառյալ ցուցասրահները, պահեստային և առևտրային սրահները, հանձնում վարձակալության - տների, կահավորված կամ չկահավորված բնակարանների սպասարկում և տրամադրում համեմատաբար երկարատև բնակության համար` սովորաբար ամսական կամ տարեկան կտրվածքով - սեփական գործունեության համար օբյեկտների շինարարության հետ կապված նախապատրաստական աշխատանքները - շարժական բնակելի տնակների, բնակատեղերով տրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի համար հողատարածքի շահագործում: Բացառվում է` - ոչ հիմնական բնակության համար հյուրանոցների, կահավորված սենյակների, գյուղացիական տնակների, լեռնատնակների, վրանային ճամբարների և այլ բնակատեղերի տրամադրումը, տես 55 հատվածը 68.20.1
L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն Հանրակացարանների գործունեություն 68.20.2
L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն Անշարժ գույքի գործակալություններ: Այս ենթադասը ներառում է` - անշարժ գույքի առուվաճառքի, վարձակալության հանձնման միջնորդական ծառայություններ վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով - անշարժ գույքի առուվաճառքի, վարձակալության հանձնման խորհրդատվական և գնահատման ծառայություններ վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով - անշարժ գույքի պայմանական ավանդադրության պայմանագրերի կնքում: Բացառվում է` - իրավաբանական գործունեությունը, տես 69.10 68.31.0
L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն Համատիրությունների գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - բազմաբնակարան շենքերի, առանձնատների, բնակարանների շահագործման կառավարչական ծառայություններ - բնակարանային վարձավճարների հավաքագրում: Բացառվում է` - իրավաբանական գործունեությունը, տես 69.10.0 - սպասարկման օժանդակ ծառայությունների մատուցումը` բոլոր տեսակի շենքերի ներքին տարածությունների ընդհանուր մաքրումը, հավաքումը, թեթև նորոգումը, անվտանգության և պաշտպանության ապահովումը և այլ, տես 81.10.0 68.32.1
L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն Անշարժ գույքի կառավարում վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով: Այս ենթադասը ներառում է` - արդյունաբերական և առևտրային կառույցների, ոչ բնակելի շենքերի և շինությունների, հողային տիրույթների շահագործման կառավարչական ծառայություններ, վարձավճարների հավաքագրում: Բացառվում է` - իրավաբանական գործունեությունը, տես 69.10.0 68.32.2
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Իրավաբանական գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - քրեական գործերի քննության ընթացքում փաստաբանական գործունեություն` հետաքննության, նախաքննության և դատական քննության մարմիններում այլ անձանց շահերի պաշտպանություն, քրեական, քաղաքացիական, աշխատանքային, վարչական, վարչարարական վեճերի քննության ընթացքում խորհրդատվությունների տրամադրում և ներկայացուցչություն - իրավաբանական խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում, իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, արտոնագրային և հեղինակային իրավունքի գրանցման հետ կապված փաստաթղթերի, պայմանագրերի, համաձայնագրերի և այլ իրավաբանական բնույթի փաստաթղթերի պատրաստում - նոտարների, արբիտրաժային տրիբունալի, դատական փորձագետների, սնանկության գործերով կառավարիչների ծառայություններ: Բացառվում է` - արդարադատության բնագավառում գործունեությունը, տես 84.23 69.10.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Հաշիվների կազմում, հաշվապահական հաշվառում, վերստուգիչ ծառայություններ (աուդիտ), խորհրդատվություններ հարկադրման հարցերով: Այս ենթադասը ներառում է` - առևտրային և այլ կազմակերպությունների համար առևտրային գործառնությունների գրանցում - ֆինանսական հաշիվների պատրաստում և ստուգում (աուդիտ) - ֆինանսական հաշիվների վերլուծություն և դրանց ճշգրտության վերաբերյալ եզրակացությունների կազմում - մասնավոր անձանց կամ կազմակերպությունների համար հարկային հայտարարագրերի պատրաստում - խորհրդատվական ծառայություններ և ներկայացուցչություն (բացի իրավաբանական ներկայացուցչությունից) հարկային մարմիններում հաճախորդների անունից: Բացառվում է` - տվյալների մշակման և աղյուսակավորման ծառայությունները, տես 63.11 - կառավարման խնդիրների` հաշվառման համակարգերի մշակման, ծախսերի հաշվառման, բյուջեի կատարման հսկման ընթացակարգերի վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայությունները, տես 70.22 - մուրհակային վճարների գանձումը (ինկասացիա), տես 82.91.1 69.20.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գլխամասային գրասենյակների գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է կազմակերպության այլ միավորների գործունեության հսկումը և կառավարումը, ռազմավարական և կազմակերպական պլանավորումը, որոշումների ընդունումը, առօրյա գործողությունների կառավարումը և գործունեության հսկումը՝ - գլխամասային գրասենյակների գործունեություն - կենտրոնական վարչական գրասենյակների գործունեություն - կորպորատիվ գրասենյակների գործունեություն - շրջանային և տարածքային գրասենյակների գործունեություն - կառավարման օժանդակ գրասենյակների գործունեություն: Բացառվում է` - ոչ կառավարման հարցերով զբաղվող հոլդինգ-կազմակերպությունների գործունեությունը, տես 64.20 70.10.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Հասարակայնության հետ կապերի գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է հասարակայնության հետ կապերի հարցերով զբաղվող առևտրային և այլ կազմակերպություններին առաջարկների, խորհրդատվության և գործնական օգնության տրամադրումը, ներառյալ լոբբիստական գործունեությունը: Բացառվում է` - գովազդային գործունեությունը, տես 73.1 - շուկայի ուսումնասիրման և հասարակական կարծիքի հարցման հետ կապված գործունեությունը, տես 73.20 70.21.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Ձեռնարկատիրական և կառավարման այլ հարցերով խորհրդատվական գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է արտադրության կառավարման հարցերով զբաղվող առևտրային և այլ կազմակերպություններին ընդհանուր ռազմավարության և քաղաքականության պլանավորման, ձեռնարկատիրության հայեցակարգի վերանայման, կառավարման մոտեցումների փոփոխման, ծախսերի կրճատման և արտադրանքի թողարկման հետ կապված այլ ֆինանսական հարցերի, շուկայի պահանջարկի և կառավարելիության, մարդկային ռեսուրսների կառավարելիության, օգտագործման և պլանավորման, ռազմավարության շտկման կամ դրանից հրաժարման, արտադրության ու կառավարման պլանավորման և համանման հարցերի վերաբերյալ առաջարկների, խորհրդատվությունների և գործնական օգնության տրամադրումը։ Այս ենթադասը ներառում է՝ - մեթոդակարգերի և հաշվարկման ընթացակարգերի, ծախսումների հաշվառման ծրագրերի, նախահաշիվների կատարման հսկման ընթացակարգերի մշակման վերաբերյալ առաջարկների, խորհրդատվական և գործնական օգնության տրամադրում առևտրային և այլ կազմակերպություններին - պլանավորման, կազմակերպչական միջոցների, արդյունավետության ապահովման և հսկման, կառավարման մասին տեղեկատվության ապահովման և համանման բնագավառներում խորհրդատվական և գործնական օգնության տրամադրում առևտրային և այլ կազմակերպություններին: Բացառվում է` - հաշվառման համակարգերի համար ծրագրային ապահովման մշակումը, տես 62.01 - իրավաբանական բնագավառում խորհրդատվական ծառայությունների մատուցումը և ներկայացուցչությունը, տես 69.10 - հաշիվների կազմումը, հաշվապահական հաշվառումը, վերստուգիչ ծառայությունները (աուդիտ), խորհրդատվությունները հարկադրման հարցերով, տես 69.20 - ճարտարապետության և տեխնիկական բնագավառներում խորհրդատվական ծառա­յությունները, տես 71.11, 71.12 - բնապահպանության, գյուղատնտեսագիտության, անվտանգության և համանման բնագավառներում խորհրդատվական ծառայությունները, տես 74.90 - աշխատանքի որոնման և տեղավորման բնագավառում խորհրդատվական ծառայությունները, տես 78.10 - կրթության բնագավառում խորհրդատվական ծառայությունները, տես 85.60 70.22.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն Այս ենթադասը ներառում է` - բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի նախագծում, գծագրերի պատրաստում - փոքր և մեծ քաղաքների հատակագծում - բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի նախագծերի փորձաքննություն 71.11.1
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Ճարտարապետության բնագավառում այլ գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - բնապատկերային հատակագծում - ճարտարապետության բնագավառում խորհրդատվական գործունեություն: Բացառվում է` - տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում խորհրդատվական և այլ գործունեությունը, տես 62.02, 62.09 - ինտերիերների ձևավորումը, տես 74.10 71.11.2
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Տրանսպորտային կառույցների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ավտոճանապարհների, մայրուղիների, թունելների, երկաթուղիների, ստորգետնյա երկաթուղիների (մետրոյի), ճոպանուղիների նախագծում - կամուրջների, էստակադների և տրանսպորտային այլ կառույցների նախագծում - տրանսպորտային կառույցների նախագծերի փորձաքննություն - մարզադաշտերի, թենիսի, մարզադահլիճների հարթակների, գոլֆի դաշտերի նախագծում - մարզադաշտերի, թենիսի, մարզադահլիճների հարթակների, գոլֆի դաշտերի նախագծերի փորձաքննություն: Բացառվում է` - տրանսպորտային, սպորտային կառույցներին կից շենքերի նախագծումը, տես 71.11.1 71.12.1
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Հիդրոտեխնիկական կառույցների, ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ջրուղիների, նավակառանային կառույցների, ամբարտակների, հիդրոտեխնիկական թունելների և այլ կառույցների նախագծում - ջրամատակարարման, ոռոգման, կոյուղու մայրուղային խողովակաշարերի, բաշխման համակարգերի նախագծում - էլեկտրակայանների մաս կազմող հիդրոտեխնիկական կառույցների նախագծում - շենքերի, շինությունների ջրամատակարարման համակարգերի նախագծում: Բացառվում է` - հիդրոտեխնիկական Էներգետիկ կառույցներին կից շենքերի նախագծումը, տես 71.11.1 71.12.2
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Էներգետիկ կառույցների նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն: Այս ենթադասը ներառում է` - հիդրոէլեկտրակայանների, ջերմաէլեկտրակայանների, հողմային, արևային և այլ տեսակի էլեկտրակայանների, ենթակայանների, էլեկտրաէներգիայի բաշխիչ համակարգերի և համանման կառույցների նախագծում - գազի և հեղուկ վառելիքի պահեստավորման կառույցների, գազալցակայանների, գազատար համակարգերի, օդի լավորակման և օդափոխման համակարգերի նախագծում - էներգետիկ կառույցների և համակարգերի նախագծերի փորձաքննություն - շենքերի, շինությունների Էլեկտրական համակարգերի (էլեկտրահաղորդակցական գծերի, հողակցման, հատակի էլեկտրաջեռուցման և այլն) նախագծում - շենքերի, շինությունների գազամատակարարման և ջերմամատակարարման համակարգերի նախագծում - փողոցների, օդանավակայանների վերթիռվայրէջքային գոտիների լուսավորման և ազդանշանային համակարգերի նախագծում - Էլեկտրական, գազամատակարարման և ջերմամատակարարման համակարգերի նախագծերի փորձաքննություն: Բացառվում է` - հիդրոտեխնիկական կառույցներին կից շենքերի նախագծումը, տես 71.11.1 71.12.3
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Կապի, հեռահաղորդակցական և անվտանգության համակարգերի նախագծում, նախագծերի փորձաքննություն: Այս ենթադասը ներառում է` - հեռահաղորդակցական մայրուղային համակարգերի, քաղաքային ռադիոյի, հեռուստատեսության, այդ թվում՝ մալուխային հեռուստատեսությունը, անվտանգության համակարգերի նախագծում - շենքերի և շինությունների կապի, հեռահաղորդակցական և անվտանգության համակարգերի նախագծում - կապի, հեռահաղորդակցական և անվտանգության համակարգերի նախագծերի փորձաքննություն 71.12.4
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Ինտեգրալային սխեմաների նախագծում և թեստավորում 71.12.5
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Ճարտարագիտական այլ գործունեություն և դրա հետ կապված տեխնիկական խորհրդատվություններ: Այս ենթադասը ներառում է` - ֆիզիկայի օրենքների և սկզբունքների կիրառմամբ մեխանիզմների, նյութերի, գործիքների, կառուցվածքների, համակարգերի ստեղծման համար նախագծերի մշակմանն ուղղված ճարտարագիտական գործունեություն, մեքենաների, արդյունաբերական գործընթացների և արդյունաբերական արտադրանքի, ջրային ռեսուրսների կառավարման, էլեկտրատեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի, հանքագործական ճարտարագիտության, քիմիական տեխնոլոգիաների, մեխանիկական, արդյունաբերական համակարգատեխնիկայի և ճարտարագիտական այլ բնագավառներում խորհրդատվական գործունեություն - շրջակա միջավայրի աղտոտման հետ պայքարի, ձայնագիտական և համանման համակարգերի նախագծերի մշակում - նավթի և բնական գազի պաշարների, նոր հանքավայրերի հայտնաբերման երկրաբանական, երկրաֆիզիկական, սեյսմիկ հետախուզական և հետազոտական գործունեություն - երկրաբաշխական (գեոդեզիական) հետախուզական աշխատանքներ` հողի չափման և տարածությունների սահմանագծման, ջրաբանական որոնողական աշխատանքներ, ենթամակերևութային շերտերի հետազոտություններ, քարտեզագրական և համապատասխան տեղեկատվության հավաքման գործունեություն: Բացառվում է` - նավթի և գազի արդյունահանման հետ կապված հետախուզական հորատումը, տես 09.10, 09.90 - շինարարական աշխատանքների հետ կապված հետախուզական հորատումը և գայլիկոնումը, տես 43.13.0 - պատրաստի (չհարմարեցված սպառողի պահանջներին) ծրագրային ապահովման մշակումը կամ հրատարակությունը, տես 58.29, 62.01 - տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում խորհրդատվական և այլ գործունեությունը, տես 62.02, 62.09 - տեխնիկական փորձարկումները և վերլուծությունները, տես 71.20 - գիտական հետազոտությունները և փորձարարական մշակումները, տես 72.1 - դիզայներական մասնագիտացված գործունեությունը, տես 74.10 - օդալուսանկարահանումը, տես 74.20 71.12.9
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Ստուգիչ-չափիչ սարքերի ստուգաչափում, ստուգաճշտում 71.20.1
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Շենքերի և շինությունների տեխնիկական հետազննում: Այս ենթադասը ներառում է` - շենքերի, կոնստրուկցիաների, այդ թվում՝ կրող կոնստրուկցիաները, միացման հանգույցների տեխնիկական վիճակի հետազոտում - հիմքերի տեխնիկական վիճակի հետազոտում, հորատում - ինժեներական համակարգերի հետազոտում - տեխնոլոգիական փորձարկումներ շինարարությունում 71.20.2
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի հսկողություն: Այս ենթադասը ներառում է` - ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի պարբերական զննում 71.20.3
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովում 71.20.4
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Անասնաբուժական, բուսասանիտարական հսկողություն և սննդամթերքի արտադրության վերահսկում : Այս ենթադասը ներառում է` - վերլուծություն սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում, ներառյալ անասնաբուժական հսկողությունը և սննդամթերքի արտադրության համապատասխան հսկողությունը 71.20.5
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Արտադրատեսակների հավաստագրում: Այս ենթադասը ներառում է` - արտադրատեսակների, ներառյալ սպառողական ապրանքները, ավտոմեքենաների, ինքնաթիռների, բարձր ճնշման կաթսաների, միջուկային կայանքների և այլնի հավաստագրում 71.20.6
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Ավտոմեքենաների գազավառելիքային սնման համակարգի փորձարկում 71.20.7
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ այլ բնագավառներում: Այս ենթադասը ներառում է բոլոր տեսակի նյութերի և արտադրատեսակների ֆիզիկական, քիմիական և այլ վերլուծական փորձարկումները՝ - ձայնական և թրթռական փորձարկումներ - օգտակար հանածոների, միներալների և այլ հանածոների կազմի և մաքրության փորձարկում - արտադրատեսակների ֆիզիկական բնութագրիչների և նյութերի շահագործական հատկանիշների` դիմացկունության, հաստության, ամրության, ճառագայթաակտիվության և այլ փորձարկումներ - տեխնիկական պայմաններին համապատասխանության և հուսալիության աստիճանի ստուգում - մեքենաշինական հավաքակցված մեխանիզմների և սարքավորանքի` շարժիչների, ավտոմեքենաների, էլեկտրոնային սարքավորանքի և այլնի շահագործման բնութագրիչների փորձարկում - եռակցակարանների և միացքների ճառագայթագրական ստուգում - քայքայումների վերլուծություն - շրջակա միջավայրի պարամետրերի` օդի և ջրի աղտոտվածության աստիճանի և այլնի չափում և հետազոտում - փորձարկումներ մանրակերտների և մոդելների օգտագործմամբ (օրինակ` ինքնաթիռների, նավերի, պատնեշների և այլ) - ոստիկանական լաբորատորիաների գործունեությո: ւն Բացառվում է` - անասնաբուժական ծառայությունները, տես 75.00 - բժշկական և ստոմատոլոգիական ախտորոշական հետազոտությունները, թեստերը և բժշկական վերլուծությունները, տես 86 հատվածը 71.20.9
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ կենսատեխնոլոգիաների բնագավառում: Այս ենթադասը ներառում է` - ԴՆԹ/ՌՆԹ ուսումնասիրություններ` գենոմիկայի (մոլեկուլային գենետիկայի), դեղաբանագենոմիկայի, գենի հետազոտման, գենային ինժեներիայի ուղղություններով, ԴՆԹ/ՌՆԹ-ի կառուցվածքի ուսումնասիրում, սինթեզում, տարածում, գենի ինքնավերարտադրում, հակասենսորական և այլ տեխնոլոգիաներում կիրառում - սպիտակուցների և այլ մոլեկուլների ուսումնասիրություններ` սպիտակուցների և պեպտիդների (ներառյալ հորմոնների մակրոմոլեկուլները) կարգավորում, սինթեզում, մշակում, բուժանյութերի մակրոմոլեկուլների կազմավորման համար կատարելագործված մեթոդների մշակում, պրոտեոմիկա (կենսաքիմիական ոլորտի հետազոտություններ կենդանի օրգանիզմների սպիտակուցների կազմի և կառուցվածքի վերաբերյալ), սպիտակուցների զատում և զտում, բջջի ընդունիչների (ռեցեպտորների) նույնացում, իմպուլսների փոխանցում - բջիջների, հյուսվածքների աճեցման հետ կապված մշակումներ` բջիջների և հյուսվածքների աճեցում, հյուսվածքների մշակումներ (ներառյալ շարակցական հյուսվածքների և կենսաբժշկական մշակումները), բջիջների միախառնում, պատվաստանյութերի, իմունային հատկությունների խթան հանդիսացող միջոցների, սաղմի հետ փորձեր - փորձարկումներում կենսատեխնոլոգիական գործընթացների կիրառում` ֆերմենտում կենսառեակտորներում, կենսամշակում, կենսաալկալահանում, կենսաթելքամշակում, կենսագունաթափում, կենսածծմբազերծում, կենսավերականգնում, կենսաքամում - գեների և ՌՆԹ-փոխակիրների ուսումնասիրություններ` գենային թերապիա, վիրուսային փոխակիրներ - կենսաինֆորմատիկա` գենոմների, սպիտակուցների հաջորդականությունների տվյալների հիմնապահեստի ստեղծում, կենսատեխնոլոգիական գործընթացների համալիրի, ներառյալ կենսաբանական համակարգերը, մոդելավորում - նանոկենսատեխնոլոգիաներ` նանոմիկրոտեխնոլոգիաների միջոցների և գործընթացների կիրառումը կենսահամակարգերի ուսումնասիրման, բուժամիջոցների մշակման, ախտորոշման և այլ նպատակներով 72.11.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ բնական գիտությունների բնագավառում: Այս ենթադասը ներառում է` - գիտական հետազոտություններ բնագիտության բնագավառում - գիտական հետազոտություններ բժշկական գիտությունների բնագավառում - գիտական հետազոտություններ գյուղատնտեսական գիտությունների բնագավառում - միջգիտաճյուղային գիտական հետազոտություններ, որտեղ գերակշռող են բնագիտական հետազոտությունները 72.19.1
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ տեխնիկական գիտությունների և տեխնոլոգիաների բնագավառում: Այս ենթադասը ներառում է` - գիտական հետազոտություններ ճարտարագիտության և տեխնոլոգիաների բնագավառում 72.19.2
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գիտական հետազոտություններ և փորձարարական մշակումներ հասարակական և հումանիտար գիտությունների բնագավառում: Այս ենթադասը ներառում է` - գիտական հետազոտություններ հասարակական գիտությունների բնագավառում - գիտական հետազոտություններ հումանիտար գիտությունների բնագավառում - միջգիտաճյուղային գիտական հետազոտություններ, որտեղ գերակշռող են հասարակական և հումանիտար բնագավառում հետազոտությունները: Բացառվում է` - շուկայի իրավիճակի հետազոտությունները, տես 73.20 72.20.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գովազդային գործակալություններ: Այս ենթադասը ներառում է լրիվ ծավալով (օգտագործելով սեփական հնարավորությունները կամ ենթակապալի միջոցով) գովազդային ծառայությունների մատուցումը՝ ընդգրկելով խորհրդատվությունները, ստեղծագործական աջակցությունը, գովազդային նյութերի պատրաստումը, գնումները՝ - գովազդային միջոցառումների կազմակերպում և իրագործում` գովազդի ստեղծում և տեղադրում պարբերական հրատարակություններում, թերթերում, ռադիոյում, հեռուստատեսությունում, այլ զանգվածային լրատվական միջոցներում - արտաքին գովազդի ստեղծում և տեղադրում վահանակների, շենքերի, ավտոմեքենաների վրա, ցուցասրաներում, ավտոբուսներում և այլ - օդային գովազդ - գովազդային նյութերի կամ նմուշների առբերում և բաշխում - ցուցադրափեղկերում, արտապատկերող էկրաններում կամ էլեկտրոնային կայքերում տեղադրման համար գովազդային նյութերի պատրաստում - գովազդային ծառայությունների պահանջարկի ուսումնասիրում և առաջարկներ, պատվիրատուներին շահագրգռելու և ներգրավելու նպատակով - փոստով վաճառվող ապրանքների գովազդ - գովազդի շուկայի ուսումնասիրման խորհրդատվություններ: Բացառվում է` - գովազդային նյութերի հրատարակությունը, տես 58.19 - գովազդային հոլովակների, կինոյի, հեռուստատեսության և ռադիոյի համար առևտրային հաղորդագրությունների պատրաստումը, տես 59.11 - շուկայի իրավիճակի հետազոտությունները, տես 73.20 - գովազդային լուսանկարների արտադրությունը, տես 74.20 - առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպումը, տես 82.30 - գործավարության շրջանակում թղթակցության առաքումը, տես 82.19.0 73.11.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գովազդի տարածման հետ կապված գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - զանգվածային լրատվական միջոցներում ներկայացուցչություն` զանգվածային լրատվական միջոցներում գովազդի համար ժամանակի և տեղի գնման և վերավաճառքի ծառայություններ: Բացառվում է` - գովազդի համար ժամանակի և տեղի վաճառքը անմիջական զանգվածային լրատվական միջոցի (հրատարակչության և այլ) սեփականատիրոջ կողմից, տես համապատասխան գործունեության տեսակի դասը - հասարակայնության հետ կապերի գործունեությունը, տես 70.21 73.12.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Շուկայի իրավիճակի հետազոտություն և հասարակական կարծիքի ուսումնասիրում: Այս ենթադասը ներառում է` - շուկայի իրավիճակի հետազոտություն` շուկայի հնարավորությունների, այս կամ այն ապրանքների և ծառայությունների նկատմամբ սպառողների հետաքրքրությունների, նախասիրությունների ուսումնասիրում, սպառման ավելացմանը, նոր ապրանքների և ծառայությունների զարգացմանն ուղղված առաջարկություններ, արդյունքների վիճակագրա­կան հետազոտություններ առևտրային նպատակներով - քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական խնդիրների վերաբերյալ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրում, արդյունքների վիճակագրական վերլուծություն 73.20.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Դիզայներական մասնագիտացված գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - նորաձևության հետ կապված նախագծում` մանածագործվածքի, հագուստի, կոշիկի, թանկարժեք իրերի, կահույքի, ինտերիերի ձևավորման, այլ անձնական և կենցաղային արտադրատեսակների - արդյունաբերական նախագծում` նոր արտադրատեսակների ստեղծման կամ ստեղծված արտադրատեսակների օգտագործման օպտիմիլացմանն ուղղված նախագծերի մշակում, զարգացում, տեխնիկական պայմանների սահմանում, ներառյալ արտադրատեսակների նյութերի, մեխանիզմների, ձևերի, գույների, վերջնական արտաքին տեսքի որոշումը, հաշվի առնելով մարդկային նախասիրությունները և պահանջմունքները, անվտանգությունը, գրավչությունը շուկայում տարածման, շահագործման և սպասարկման համար - նախագծերի գծագրման աշխատանքներ - ինտերիերների ձևավորողների գործունեություն: Բացառվում է` - Web-կայքերի նախագծումը և ծրագրավորումը, տես 62.01 - ճարտարապետական ձևավորման նախագծերի մշակումը, տես 71.11 - ֆիզիկայի օրենքների և սկզբունքների կիրառմամբ մեխանիզմների, նյութերի, գործիքների, կառուցվածքների, համակարգերի ստեղծման համար նախագծերի մշակմանն ուղղված ճարտարագիտական գործունեությունը, տես 71.12 74.10.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Լուսանկարչության բնագավառում գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - անհատ սպառողների և առևտրային նպատակներով լուսանկարչական գործունեություն` անձնագրերի և այլ փաստաթղթերի համար, հարսանեկան, դպրոցական և համանման լուսանկարների պատրաստում, հրատարակչական, նորաձևության, անշարժ գույքի, զբոսաշրջության և այլ նպատակների համար լուսանկարների պատրաստում - օդալուսանկարահանում (օդալուսանկարների պատրաստում) - տարբեր իրադարձությունների` հարսանիքների, հանդիպումների, այլ հանդիսավոր միջոցառումների տեղում լուսանկարահանում (լուսանկարների պատրաստում) - լուսաժապավենների (այդ թվում` պատվիրատուի լուսանկարած ժխտանկարները (նեգատիվները) կամ կինոժապավենները) մշակում` երևակում, լուսանկարների տպում, մեծացում, սլայդների շրջանակադրում, վերալուսանկարահանում, լուսանկարների վերականգնում, ռետուշում - կինոժապավենների մոնտաժման և լուսանկարների տպման լաբորատորիաների գործունեություն - լուսանկարների շտապ պատրաստման լուսանկարչական արհեստանոցների գործունեություն (ոչ լուսանկարչական ապրանքների խանութների մաս հանդիսացող լուսանկարչական արհեստանոցները) - ֆոտոթղթակիցների գործունեություն - փաստաթղթերի մանրալուսապատճենահանում: Բացառվում է` - կինոարտադրության և հեռուստատեսության ոլորտներում կինոժապավենների մշակումը, տես 59.12 - քարտեզագրական և տարածական տեղեկատվության հավաքագրման գործունեությունը, տես 71.12 - մետաղադրամի միջոցով գործարկվող ինքնասպասարկման ֆոտոավտոմատների շահագործումը, տես 96.09 74.20.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Գրավոր և բանավոր թարգմանչություն 74.30.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական այլ գործունեություն, չներառված ուրիշ խմբավորումներում : Այս ենթադասը ներառում է առևտրային սպառողներին բազմազան ծառայությունների մատուցումը (ներառվում են մասնագիտական, գիտատեխնիկական մակարդակի հմտություններ պահանջող ծառայությունները և չեն ներառվում սովորական գործնական, սովորաբար կարճատև բնույթի գործառույթները)՝ - միջնորդական գործառնություններ` մանր և միջին կազմակերպությունների, այդ թվում` մասնագիտական մասնավոր գործունեությունը, առուվաճառքի կազմակերպում, բացառությամբ անշարժ գույքի հետ կապված միջնորդությունը - արտոնագրերի առուվաճառքի միջնորդական գործունեություն - գնահատման հետ կապված գործունեություն (օրինակ` հնարժեք կամ թանկարժեք իրերի գնահատում), բացառությամբ անշարժ գույքի կամ ապահովագրության բնագավառում գնահատման ծառայություններից - հաշիվների ստուգում և բեռնափոխադրման տարիֆների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում - եղանակի կանխատեսում - անվտանգության ապահովման հարցերով խորհրդատվություններ - գյուղատնտեսության բնագավառում խորհրդատվություններ - էկոլոգիական հարցերով խորհրդատվություններ - այլ տեխնիկական հարցերով խորհրդատվություններ - այլ խորհրդատուների գործունեություն, բացի ճարտարապետության, ճարտարագիտության և կառավարման բնագավառում խորհրդատուների գործունեությունից - քանակական հետազոտություններով (գնահատմամբ) զբաղվող մասնագետների (տեսուչների) գործունեություն - անհատների անունից իրականացվող գործակալների և գործակալությունների գործունեություն, որը սովորաբար ուղղված է կինոֆիլմերում, թատերական ներկայացումներում, այլ զվարճանքի կամ սպորտային միջոցառումներում մասնակցության համար պայմանագրերի կնքմանը, պրոդյուսորներին, հրատարակիչներին գրքերի, պիեսների, կերպարվեստի գործերի ներկայացմանը: Բացառվում է` - օգտագործված ավտոմեքենաների մեծածախ առևտուրը, տես 45.1 - օգտագործված ապրանքների մանրածախ առևտուրը աճուրդով, տես 47.79 - ինտերնետով կամ փոստային առաքումների միջոցով ապրանքների մանրածախ առևտուր աճուրդով, տես 47.91 - այլ մանրածախ առևտուրը աճուրդով կրպակներից, տաղավարներից կամ շուկաներից դուրս, տես 47.99 - անշարժ գույքի հետ կապված միջնորդների գործունեությունը, տես 68.31 - հաշվապահական գործունեությունը, տես 69.20 - կառավարման հարցերով խորհրդատուների գործունեությունը, տես 70.22 - ճարտարապետության և ճարտարագիտության բնագավառների գործունեությունը, տես 71.1 - արդյունաբերական դիզայներական գործունեությունը, տես 71.12, 74.10 - սննդամթերքի որակի վերլուծությունը և անասնաբուժական հսկումը, տես 71.20 - գովազդային գործունեությունը, տես 73.11 - մասնագիտական ցուցահանդեսների, գիտաժողովների կազմակերպման գործունեությունը, տես 82.30 - աճուրդի անկախ կազմակերպիչների գործունեությունը, տես 82.99 - հաճախորդների ներգրավման ծրագրերի կառավարումը, տես 82.99 - սպառողական վարկերի և պարտքերի հարցերով խորհրդատվությունները, տես 88.99 74.90.0
M. Մասնագիտական, գիտական եվ տեխնիկական գործունեություն Անասնաբուժական գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - գյուղատնտեսական կենդանիների բուժման և առողջական վիճակի հսկման հետ կապված գործունեությունը - տնային կենդանիների (շների, կատուների և այլ) բուժման և առողջական վիճակի հսկման հետ կապված գործունեությունը Այդ գործունեությունը իրականացվում է որակյալ անասնաբույժների կողմից` անասնաբուժարաններում, մասնավոր կոնսուլտացիաներում, վիրահատարաններում, ինչպես նաև այցելելով գյուղատնտեսական ֆերմաները, շնանոցները, կենդանիների համար ապաստանները և այլն: - անասնաբույժների օգնականների և այլ օժանդակ անձնակազմի գործունեություն - կենդանիների ախտորոշման ծառայություններ - անասնաբուժական շտապ օգնության ծառայություններ: Բացառվում է` - գյուղատնտեսական կենդանիների խնամքի գործունեությունը, առանց անասնաբուժական ծառայությունների մատուցման, տես 01.62 - արհեստական բեղմնավորման հետ կապված գործունեությունը, տես 01.62 - ոչխարների խուզումը, տես 01.62 - տնային կենդանիների խնամքի գործունեությունը, առանց անասնաբուժական ծառայությունների մատուցման, տես 96.09 75.00.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Մարդատար ավտոմոբիլների և թեթևաքաշ փոխադրամիջոցների վարձույթ և լիզինգ: Այս ենթադասը ներառում է` - մարդատար ավտոմոբիլների և թեթևաքաշ փոխադրամիջոցների (3,5 տ չգերազանցող քաշով) վարձույթ և լիզինգ առանց վարորդի: Բացառվում է` - մարդատար ավտոմոբիլների և թեթևաքաշ փոխադրամիջոցների (3,5 տ չգերազանցող քաշով) վարձույթ և լիզինգ վարորդով, տես 49.32 77.11.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Բեռնատար մեքենաների վարձույթ և լիզինգ: Այս ենթադասը ներառում է` - բեռնատար մեքենաների, քարշակների, կցանքների, ծանրաքաշ փոխադրամիջոցների (3,5 տ գերազանցող քաշով) վարձույթ և լիզինգ առանց վարորդի - ճամփորդական փոխադրամիջոցների (հանդերձված ննջատեղերով, խոհանոցով, զուգարանով և այլ) վարձույթ և լիզինգ առանց վարորդի: Բացառվում է` - բեռնատար մեքենաների, ծանրաքաշ փոխադրամիջոցների վարձույթը և լիզինգը վարորդով, տես 49.41 77.12.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Զվարճանքի և սպորտի պարագաների վարձույթ և լիզինգ: Այս ենթադասը ներառում է` - զվարճանքի և սպորտի պարագաների` զբոսանավակների, հեծանիվների, ննջաթոռների ու հովանոցների (այդ թվում` լողափի), այլ սպորտային սարքավորանքի, դահուկների վարձույթ: Բացառվում է` - զբոսաշրջության նավերի և առագաստանավերի վարձույթը, անձնակազմով, տես 50.10, 50.30 - տեսաերիզների և տեսասկավառակների վարձույթը, տես 77.22 - ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ կենցաղային և անձնական պարագաների վարձույթը, տես 77.29 - հանգստի և զվարճության վայրերի մաս կազմող սարքավորանքի վարձույթը, տես 93.29 77.21.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Տեսաերիզների և տեսասկավառակների վարձույթ: Այս ենթադասը ներառում է` - տեսաերիզների, սկավառակների և համանման արտադրատեսակների վարձույթ 77.22.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Այլ կենցաղային արտադրատեսակների և անձնական օգտագործման պարագաների վարձույթ և լիզինգ : Այս ենթադասը ներառում է` - տնային տնտեսությունների, կազմակերպությունների և արդյունաբերական կազմակերպությունների համար բոլոր այլ արտադրատեսակների (բացի զվարճանքի և սպորտի պարագաներից) վարձույթ և լիզինգ` մանածագործական արտադրատեսակների, հագուստի, կոշիկի, կահույքի, խեցուց և ապակուց արտադրատեսակների, խոհանոցային և ապակե սպասքի, էլեկտրասարքերի և տան կահ-կարասիի, ոսկերչական արտադրատեսակների, երաժշտական գործիքների, թատերական բեմանկարների և զգեստների, գրքերի, թերթերի և ամսագրերի, արտադրատեսակների ինքնուրույն պատրաստման համար (որպես նախասիրություն), այդ թվում` տան, բնակարանի նորոգման համար մեքենաների և սարքավորանքի, ծաղիկների և մշակաբույսերի, կենցաղային նշանակության էլեկտրոնային սարքավորանքի: Բացառվում է` - մարդատար ավտոմոբիլների, թեթևաքաշ փոխադրամիջոցների, բեռնատար մեքենաների, քարշակների, կցանքների վարձույթը և լիզինգը առանց վարորդի, տես 71.1 - զվարճանքի և սպորտի պարագաների վարձույթը և լիզինգը, տես 77.21.0 - տեսաերիզների և տեսասկավառակների վարձույթը, տես 77.22.0 - գրասենյակային կահույքի վարձույթը, տես 77.33.0 - մոտոցիկլների և բնակելի ճամփորդական մեքենաների վարձույթը առանց վարորդի, տես 77.39.0 - բանվորական հագուստի, սպիտակեղենի և համանման արտադրատեսակների վարձույթը լվացքատներում, տես 96.01.0 77.29.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ: Այս ենթադասը ներառում է` - գյուղատնտեսական և անտառային տնտեսության մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթ և գործառնական լիզինգ առանց գործարկուի (օպերատորի) - 28.30 դասում ներառված սարքավորանքի, ինչպիսիք են գյուղատնտեսական տրակտորները և այլ մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթ, առանց գործարկուի (օպերատորի): Բացառվում է` - գյուղատնտեսական և անտառային տնտեսության մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթը գործարկուով (օպերատորով), տես 01.61, 02.40 77.31.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Շինարարական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ: Այս ենթադասը ներառում է` - շինարարական մեքենաների և սարքավորանքի, այդ թվում` ամբարձիչ կռունկով բեռնատարները, վարձույթ և գործառնական լիզինգ առանց գործարկուի (օպերատորի) - շինարարական փայտամածերի, լաստակների վարձույթ, առանց տեղադրման և հավաքակցման: Բացառվում է` - շինարարական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթը գործարկուով (օպերատորով), տես 43 77.32.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի, ներառյալ համակարգիչները, վարձույթ և լիզինգ: Այս ենթադասը ներառում է` - գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի` համակարգիչների և համակարգչային ծայրամասային սարքավորանքի, պատճենահան-բազմացնող մեքենաների, գրամեքենաների, տեքստերի մշակման մեքենաների, հաշվապահական մեքենաների և սարքավորանքի (դրամարկղային սարքերի, էլեկտրոնային հաշվասարքերի և այլ), գրասենյակային կահույքի վարձույթ և լիզինգ առանց գործարկուի (օպերատորի) 77.33.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Ջրային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ: Այս ենթադասը ներառում է` - ջրային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի` առևտրային նավերի և համանման ջրային տրանսպորտային միջոցների վարձույթ և լիզինգ առանց անձնակազմի: Բացառվում է` - ջրային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի վարձույթը անձնակազմով, տես 50 հատվածը - զբոսանավակների վարձույթը, տես 77.21.0 77.34.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Օդային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի վարձույթ և լիզինգ: Այս ենթադասը ներառում է` - օդային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի` ինքնաթիռների, տաք օդով օդապարիկների և այլն, վարձույթ և լիզինգ առանց անձնակազմի: Բացառվում է` - օդային տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի վարձույթը անձնակազմով, տես 51 հատվածը 77.35.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Այլ մեքենաների, սարքավորանքի և այլ առարկաների վարձույթ և լիզինգ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում : Այս ենթադասը ներառում է` - արդյունաբերության ոլորտում որպես արտադրական միջոցներ շահագործվող այլ մեքենաների և սարքավորանքի` շարժիչների և տուրբինների, հաստոցների, լեռնագործական և նավթարդյունահանման ոլորտներում շահագործվող մեքենաների և սարքավորանքի, կապի և մասնագիտական ռադիոհեռուստատեսության, կինոֆիլմերի արտադրության սարքավորանքի, ստուգիչ-չափիչ սարքավորանքի, գիտական, առևտրային և արդյունաբերական նշանակության այլ մեքենաների վարձույթ և լիզինգ առանց գործարկուի (օպերատորի) - ցամաքային տրանսպորտային միջոցների (բացի ավտոմեքենաներից) և սարքավորանքի` մոտոցիկլների, ավտոֆուրգոնների, բնակելի ճամփորդական մեքենաների, կցանքների վարձույթ և լիզինգ առանց վարորդի - բեռնարկղերի (կոնտեյներների) վարձույթ - բեռնահարթակների վարձույթ - բնակելի կամ գրասենյակային բեռնարկղերի (կոնտեյներների) վարձույթ - կենդանիների (նժույգների, կենդանիների հոտի) վարձույթ: Բացառվում է` - հեծանիվների վարձույթը, տես 77.21.0 - գյուղատնտեսական և անտառային տնտեսության մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթը և լիզինգը, տես 77.31 - շինարարական մեքենաների և սարքավորանքի վարձույթը և լիզինգը, տես 77.32 - գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի, ներառյալ հաշվողական տեխնիկան, վարձույթը և լիզինգը, տես 77.33 77.39.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Մտավոր սեփականության և համանման արտադրանքի, բացի հեղինակային իրավունքով պաշտպանված աշխատանքները, լիզինգ: Այս ենթադասը ներառում է գործունեություն, որն այլ անձանց թույլ է տալիս օգտագործել մտավոր սեփականությունը և համանման արտադրանքը, վճարելով այդ արտադրանքի սեփականատերերին փոխհատուցումը կամ լիցենզիոն վճարները (օրինակ` բնական պաշարների շահագործման իրավունքի համար վճարումներ): Այդ տեսակի արտադրանքի լիզինգը կարող է լինել տարբեր ձևերի` վերարտադրման (պատճենահանման) թույլտվություն, գործունեության (արտադրության) ընթացքում նորարարությունների կիրառում (օրինակ` նոր տեխնոլոգիաների), ֆրանչայզինգի պայմաններով արտադրական գործունեության իրականացում և այլն: Մտավոր սեփականության օգտագործման իրավունքի սեփականատերը պարտադիր չէ, որ լինի այդ արտադրանքի հեղինակը: Այս ենթադասը ներառում է` - մտավոր սեփականության լիզինգ, բացի հեղինակային իրավունքով պաշտպանված աշխատանքների` գրքերի, ֆիլմերի, ծրագրային ապահովման - փոխհատուցումների կամ լիցենզիոն վճարումների ստացում արտոնագրված մշակումների, նոր տեխնոլոգիաների և այլ մտավոր սեփականության, ապրանքանիշերի, ֆիրմային նշանների (բրենդերի), օգտակար հանածոների հետազոտությունների արդյունքների և գնահատականների, ֆրանչայզինգի պայմանագրերով նախատեսված և համանման արտադրանքի օգտագործման իրավունքի համար: Բացառվում է` - հրատարակության իրավունքի ձեռքբերումը, տես 58 և 59 հատվածները - հեղինակային իրավունքով պաշտպանված աշխատանքների` գրքերի, ֆիլմերի, ծրագրային ապահովման թողարկումը, բազմացումը և տարածումը տես 58 և 59 հատվածները - անշարժ գույքի հանձնումը վարձակալության, տես 68.2 - գույքի (նյութական առարկաների) վարձույթը, տես 77.1, 77.2, 77.3 77.40.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Աշխատանքի տեղավորման գործակալությունների գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է թափուր պաշտոնների լրացման համար ցուցակների կազմում, հավակնորդների ընտրում և աշխատանքի տեղավորում՝ - անձնակազմի ընտրություն, թափուր պաշտոնների ցուցակների կազմում, թեկնածուների ընտրում և ըստ աշխատատեղերի բաշխում - աշխատանքի տեղավորման նպատակով հավակնորդների ընտրում և թեսթավորում - դերասանների ստուգման և ընտրությամբ զբաղվող գործակալությունների գործունեություն - անձնակազմի աշխատանքի տեղավորումն օտարերկրյա պետությունում: Բացառվում է` - անհատ դերասանների անունից գործող թատերական գործակալների և գործակալությունների գործունեությունը, տես 74.90 78.10.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Ժամանակավոր աշխատուժով ապահովման գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է ժամանակավոր աշխատանքի կատարման համար կապալային հիմունքներով կազմակերպություններին վարձու աշխատուժով ապահովող գործակալությունների գործունեությունը, որոնք և վարձատրում են կատարված աշխատանքի համար: Այստեղ դասակարգվող միավորները չեն իրականացնում տեղում աշխատանքի անմիջական հսկումը: 78.20.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Աշխատուժով ապահովման այլ գործունեություն: Այստեղ դասակարգվող միավորները պոտենցիալ գործատուներին առաջարկում են ծառայողական հրահանգներով, ֆինանսական հաշվետվություններով, վճարացուցակներով և ծագած այլ հարցերով զբաղվող հնարավոր ծառայողներին, իրականացնում են բարձր որակավորման կադրերի փնտրում և տեղավորում աշխատանքի: Այստեղ դասակարգվող միավորները ապահովում են պատվիրատուին աշխատուժով սովորաբար երկար ժամկետով կամ հիմնական հիմունքներով, բայց պատասխանատու չեն աշխատանքի կառավարման և հսկման համար: Բացառվում է` - կազմակերպություններում աշխատանքային ռեսուրսների կառավարման հետ կապված գործունեությունը, որը դասակարգվում է տնտեսական գործունեության տեսակներին համապատասխան դասերում - ժամանակավոր աշխատուժով ապահովման գործունեությունը, տես 78.20.0 78.30.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Զբոսաշրջային գործակալությունների գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է ճամփորդությունների, էքսկուրսիաների, կազմակերպված շրջապտույտների (տուրերի) մանրածախ և մեծածախ վաճառքը (անհատական կամ խմբային տուրեր) զբոսաշրջային գործակալությունների կողմից, ներառյալ տրանսպորտով և կացարաններով ապահովումը, այդ թվում` մասնավոր հատվածում: 79.11.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Զբոսաշրջային օպերատորների գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է ճամփորդությունների, էքսկուրսիաների, զբոսաշրջային շրջապտույտների (տուրերի) կազմակերպմանն ուղղված զբոսաշրջային օպերատորների գործունեությունը, ներառյալ տրանսպորտով և կացարաններով ապահովումը, այդ թվում` մասնավոր հատվածում, թանգարանների, պատմական վայրերի, ներկայացումների այցելությունները: Այս ենթադասում ներառված զբոսաշրջային ծառայությունները կարող են մատուցվել անմիջական զբոսաշրջային օպերատորների, ինչպես նաև միջնորդի` զբոսաշրջային գործակալությունների միջոցով: 79.12.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Տեղերի ամրագրում և զբոսաշրջության ոլորտի այլ ծառայություններ: Այս ենթադասը ներառում է` - հյուրանոցներում, ռեստորաններում, հասարակական և անհատական տրանսպորտում տեղերի, մշակութային, սպորտային և այլ միջոցառումների համար տոմսերի ամրագրման ծառայություններ - թայմ-շեր (time-share) ծառայությունների (որոշակի ժամանակահատվածում անշարժ գույքից օգտվելու իրավունքի ձեռքբերում) փոխանակություն - սպորտային, զվարճալի, մշակութային միջոցառումների համար տոմսերի ապահովում - զբոսաշրջային ծառայությունների սպառողներին օգնության ցուցաբերում` էքսկուրսիաների, ճամփորդությունների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում, խորհրդատվություններ, այդ թվում` անհատական երթուղիների կազմման և այլ, զբոսավարների և ուղեկցող անձանց ծառայություններ - զբոսաշրջության զարգացման և աջակցությանն ուղղված գործունեություն: Բացառվում է` - զբոսաշրջային գործակալությունների և զբոսաշրջային օպերատորների գործունեությունը, տես 79.11, 79.12.0 - գիտաժողովների, վեհաժողովների և համանման միջոցառումների կազմակերպումը և անցկացումը, տես 82.30 79.90.1
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Ավիատոմսերի վաճառք իրականացնող գործակալությունների գործունեություն 79.90.2
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Դրամի և թանկարժեք արտադրատեսակների տեղափոխում: Այս ենթադասը ներառում է դրամի, թանկարժեք իրերի հավաքումը և տեղափոխումը զրահապատ մեքենաներով, հատուկ ուսուցում անցած անձնակազմի միջոցով և սարքավորանքի կիրառմամբ` փոխադրման ընթացքում անվտանգությունն ապահովելու համար: Բացառվում է` - հասարակական կարգի և անվտանգության ապահովման գործունեությունը, տես 84.24.0 80.10.1
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Անվտանգության ապահովման այլ մասնավոր գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - թիկնապահների ծառայություններ - «ստի դրսևորիչ»-ի կիրառում - մատնատպության անցկացում - պահակախմբերի, պարեկների, պահակների ծառայություններ: Բացառվում է` - հասարակական կարգի և անվտանգության ապահովման գործունեությունը, տես 84.24.0 80.10.9
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Անվտանգության համակարգերի գործառման ապահովում: Այս ենթադասը ներառում է` - հեռակառավարում և վերահսկում անվտանգության էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով, այդ թվում` հակաջարդիչ և հակահրդեհային համակարգերը, ներառյալ դրանց տեղադրումը և սպասարկումը - մեխանիկական կամ էլեկտրոնային բլոկավորող սարքերի, անկիզելի պահարանների և հուսալի պահեստարանների տեղադրում, նորոգում և սպասարկում Այս ծառայությունները մատուցող միավորները կարող են իրականացնել նաև նշված անվտանգության համակարգերի և սարքերի վաճառք: Բացառվում է` - շենքերի և համանման կառույցների մաս կազմող անվտանգության համակարգերի հավաքակցումը, տես 43.21 - անվտանգության համակարգերի մանրածախ առևտուրը, տես 47.59 - հասարակական կարգի և անվտանգության ապահովումը, տես 84.24 - բանալիների կրկնակներով ապահովումը, տես 95.29 80.20.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Հետաքննությունների կատարում 80.30.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Սպասարկող օժանդակ ծառայությունների համալիր գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է բոլոր տեսակի շենքերի ներքին տարածքների պատշաճ վիճակում պահպանման համալիր սպասարկումը` ներքին տարածքների մաքրումը և հավաքումը, աղբի հեռացումը, բույսերի խնամքը, ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի հսկումը, շենքի ներսում հասարակական կարգի պահպանումը, փոստի բաշխումը, այցելուների և հաճախորդների ընդունման, հանդիպման կազմակերպումը, ուղեկցումը, ներքին կահավորության պարագաների մաքրումը, լվացքը, հանդերձարանների ծառայությունները և սպասարկման համանման գործունեությունը: Բացառվում է` - սպասարկման մեկ տեսակի ծառայության մատուցումը, օրինակ` ընդհանուր մաքրման աշխատանքները կամ ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի սպասարկումը և այլ (դասակարգվում են համապատասխան դասերում) - համակարգչային համակարգերի կառավարումը և շահագործումը, տես 62.03 - ռեստորանների, հիվանդանոցների, համանման կազմակերպությունների կառավարումը, վերելակների շահագործումը (դասակարգվում է համապատասխան դասերում) - վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով ուղղիչ հաստատությունների կառավարումը, տես 84.23 81.10.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Շենքերի ընդհանուր մաքրում: Այս ենթադասը ներառում է` - բոլոր տեսակի շենքերի, այդ թվում` հիմնարկների, գրասենյակների, գործարանների, խանութների, ինստիտուտների, այլ առևտրային և մասնագիտական կազմակերպությունների, ներքին տարածքների, բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների ընդհանուր (ոչ մասնագիտացված) մաքրում - միջանցքների, լուսամուտների մաքրում: Բացառվում է` - մասնագիտացված հարդարումը, տես 81.22.0 81.21.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Շենքերի և արդյունաբերական շինությունների մասնագիտացված մաքրում : Այս ենթադասը ներառում է` - բոլոր տեսակի շենքերի, այդ թվում` հիմնարկների, գրասենյակների, գործարանների, խանութների, ինստիտուտների, այլ առևտրային և մասնագիտական կազմակերպությունների, բազմաբնակարան բնակելի շենքերի արտաքին մաքրում - մաքրման մասնագիտացված ծառայությունների մատուցում` լուսամուտների, ծխնելույզների, բուխարիների, վառարանների, օդափոխման հորանների, աղբայրոցների, ջրաջեռուցիչների (բոյլերների), արտանետիչ խողովակների մաքրում - արդյունաբերական սարքավորանքի մաքրում - շենքերի, այդ թվում` արդյունաբերական սարքավորանքով, այլ մաքրման աշխատանքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում: Բացառվում է` - գոլորշիով, ավազով և համանման եղանակներով շենքերի ճակատների հարդարումը, տես 43.99 81.22.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Այլ մաքրման աշխատանքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում: Այս ենթադասը ներառում է` - լողավազանների մաքրում և սպասարկում - գնացքների, ավտոբուսների, ինքնաթիռների և այլնի մաքրում - ցիստեռնների և լցանավերի մաքրում - շենքերի, նավերի, գնացքների և այլ տարածքների ախտահանում, միջատազերծում, կրծողների ոչնչացում - շշերի լվացում - փողոցների ավլում, ձյունից և սառույցից մաքրում - հասարակական զուգարանների շահագործում - այլ մաքրման աշխատանքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում: Բացառվում է` - կրծողների դեմ պայքարը գյուղատնտեսությունում, տես 01.61 - կենսազուգարանների սպասարկումը, տես 37.00.0 - ավտոմեքենաների լվացումը և մաքրումը, տես 45.20 81.29.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեություն Բնատեսարանի բարեկարգման գործունեություն: Այս ենթադասը ներառում է` - քամուց, աղմուկից, աղտոտումից պաշտպանելու նպատակով ծառերի, թփերի տնկում, բնատեսարանի բարեկարգում - շենքերի ճակատների, տանիքների, փոքրիկ ներքին բակերի կանաչապատում - սպորտային հրապարակների, հանգստի գոտիների ու խաղահրապարակների և համանման տարածքների կանաչապատում - ջրային ավազանների` լճակների, ջրանցքների, լողավազանների, առվակների, գետերի ափերի կանաչապատում - ավտոմոբիլային ճանապարհների, մայրուղիների, երկաթուղային կայարանների և օդանավակայանների տարածքների կանաչապատում - զբոսայգիների, պուրակների, պարտեզների, պետական և մասնավոր բնակելի շենքերի, հասարակական կառույցների (դպրոցների, հիվանդանոցների, հիմնարկների և այլ), արդյունաբերական և առևտրային կազմակերպությունների տարածքների, համայնքային սեփականություն հանդիսացող այգիների, կանաչ տարածքների, գերեզմանատների և այլ տարածքների կանաչապատում, բարեկարգում, պահպանում: Բացառվում է` - գյուղատնտեսական նպատակներով ծառերի և բույսերի տնկումը, տես 01 և 02 հատվածները - ծառերի տնկարանների, անտառատնկարանների գործունեությունը, տես 01.30.1, 02.10.0 - գյուղատնտեսական հողերի բարելավումը, տես 01.61 - շինարարական օբյեկտների ավարտի հետ կապված տարածքի բարեկարգումը, տես F բաժինը - ճարտարապետության բնագավառում գործունեությունը, բնապատկերային հատակագծումը, տես 71.11 81.30.0
N. Վարչարարական եվ օժանդակ գործունեությու