Տրանսպորտ և Զբոսաշրջություն

19.Տրանսպորտ

19.1. Օդային տրանսպորտ - ամսական, տարեկան 

       •  Սխեմա 
19.2. Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտ - ամսական, տարեկան
       •  Սխեմա 
19.3. Ընդհանուր և ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտ - ամսական, տարեկան 
       •  Սխեմա 
19.4. Էլեկտրատրանսպորտ (մետրոպոլիտեն, ճոպանուղի և տրոլեյբուս) - ամսական, տարեկան 
       •  Սխեմա 
19.5. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ - ամսական, տարեկան 
       •  Սխեմա 
19.6. Փոստային և սուրհանդակային ծառայություն - ամսական, եռամսյակային, տարեկան
       •  Սխեմա 
19.7. Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհներ - տարեկան
       •  Սխեմա 
19.8. Արդյունաբերական (ոչ ընդհանուր օգտագործման) նշանակության երկաթուղային տրանսպորտ - տարեկան
       •  Սխեմա 
19.9. Կապի (հեռուստառադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում, հեռահաղորդակցություն) գործունեություն - ամսական, տարեկան
       •  Սխեմա 

20.Զբոսաշրջություն

20.1. Զբոսաշրջության վիճակագրություն - եռամսյակային 
       •  Սխեմա 
20.2. Ծառայություններ (միջազգային երթուղիներում մատուցված տրանսպորտային, կապի, հանգստի, մշակութային և մարզական միջոցառումների կազմակերպման գծով ծառայությունների ներմուծում և արտահանում - եռամսյակային
       •  Սխեմա