Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.3.1.ա. Հաշվառված հաշմանդամների մասնաբաժինը տարեվերջին բնակչության ընդհանուր թվաքանակից

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 6.68 6.87 6.51 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 7.25 7.42 7.14 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 6.16 6.37 5.94 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
քաղաք % 7.15 7.29 6.92 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 7.68 7.80 7.50 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 6.69 6.84 6.42 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
գյուղ % 5.85 6.13 5.77 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 6.54 6.78 6.55 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 5.17 5.50 5.03 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
համապատասխան տարիքի բնակչությունից - - -
0-17 տարեկան % 1.13 1.18 1.18 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղաներ % 1.46 1.50 1.52 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
աղջիկներ % 0.75 0.80 0.79 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
18-39 տարեկան % 2.48 2.52 2.40 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 3.47 3.52 3.39 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 1.55 1.57 1.48 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
40-62 տարեկան % 11.61 11.76 10.39 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 12.58 12.85 11.85 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 10.81 10.85 9.19 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
63 և բարձր տարիքի % 16.87 17.59 17.74 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 19.81 20.19 20.18 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 14.90 15.85 16.12 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն