Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.3.1.գ. Կենսաթոշակառուների մասնաբաժինը տարեվերջին բնակչության ընդհանուր թվաքանակից

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը % 15.53 15.69 15.41 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 12.73 12.93 12.74 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 18.09 18.19 17.82 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տարիքային % 10.19 10.33 10.52 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 7.93 8.09 8.30 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 12.25 12.36 12.53 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
արտոնյալ պայմաններով % 0.09 0.08 0.08 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 0.14 0.13 0.12 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 0.05 0.05 0.04 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
երկարամյա ծառայության % 0.04 0.02 0.02 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 0.04 0.03 0.03 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 0.04 0.02 0.01 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
մասնակի % 0.50 0.49 0.47 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 0.11 0.11 0.10 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 0.85 0.83 0.80 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
հաշմանդամության % 4.28 4.35 3.93 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 4.13 4.19 3.82 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 4.41 4.48 4.02 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կերակրողին կորցնելու դեպքում % 0.36 0.34 0.31 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 0.21 0.21 0.19 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 0.49 0.45 0.42 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
այլ օրենքներով սահմանված % - 0.01 0.02 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % - 0.01 0.04 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % - 0.002 0.004 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
զինծառայության հետ կապված % 0.08 0.07 0.07 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 0.16 0.15 0.14 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 0.002 0.001 0.001 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
համապատասխան տարիքի բնակչությունից - - -
մինչև 51 տարեկան % 1.02 0.95 0.79 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 0.99 0.94 0.79 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 1.06 0.97 0.78 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
51 – 55 տարեկան % 10.32 10.01 8.15 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 10.47 10.38 8.75 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 10.20 9.72 7.68 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
56 – 62 տարեկան % 23.32 22.58 19.33 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 20.14 19.87 17.23 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 25.90 24.76 21.00 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
63 և բարձր տարիքի % 92.73 92.52 91.47 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղամարդիկ % 88.10 88.25 87.48 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
կանայք % 95.83 95.38 94.14 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն