Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.3.1.ը. Մանկատների երեխաներ (0-17 տարեկան), տարեվերջին

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը մարդ 864 810 824 Արմստատ
տղաներ մարդ 456 445 445 Արմստատ
աղջիկներ մարդ 408 365 379 Արմստատ
մինչև 1 տարեկան մարդ 68 47 59 Արմստատ
տղաներ մարդ 34 25 27 Արմստատ
աղջիկներ մարդ 34 22 32 Արմստատ
1-6 տարեկան մարդ 199 208 170 Արմստատ
տղաներ մարդ 107 117 95 Արմստատ
աղջիկներ մարդ 92 91 75 Արմստատ
7-9 տարեկան մարդ 147 145 176 Արմստատ
տղաներ մարդ 79 76 99 Արմստատ
աղջիկներ մարդ 68 69 77 Արմստատ
10-15 տարեկան մարդ 246 231 221 Արմստատ
տղաներ մարդ 136 137 132 Արմստատ
աղջիկներ մարդ 110 94 89 Արմստատ
16-17 տարեկան մարդ 204 179 198 Արմստատ
տղաներ մարդ 100 90 92 Արմստատ
աղջիկներ մարդ 104 89 106 Արմստատ
Ընդամենը՝ համապատասխանն տարիքի բնակչությունից % 0.12 0.12 0.12 Արմստատ
տղաներ % 0.12 0.12 0.12 Արմստատ
աղջիկներ % 0.13 0.11 0.12 Արմստատ
մինչև 1 տարեկան % 0.16 0.12 0.16 Արմստատ
տղաներ % 0.15 0.12 0.14 Արմստատ
աղջիկներ % 0.17 0.11 0.18 Արմստատ
1-6 տարեկան % 0.08 0.08 0.07 Արմստատ
տղաներ % 0.08 0.09 0.07 Արմստատ
աղջիկներ % 0.08 0.08 0.06 Արմստատ
7-9 տարեկան % 0.13 0.12 0.14 Արմստատ
տղաներ % 0.13 0.12 0.15 Արմստատ
աղջիկներ % 0.13 0.12 0.13 Արմստատ
10-15 տարեկան % 0.12 0.11 0.10 Արմստատ
տղաներ % 0.12 0.12 0.11 Արմստատ
աղջիկներ % 0.11 0.10 0.09 Արմստատ
16-17 տարեկան % 0.29 0.26 0.30 Արմստատ
տղաներ % 0.27 0.25 0.26 Արմստատ
աղջիկներ % 0.31 0.28 0.34 Արմստատ