Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.3.1.թ. Մանկատներից հարազատների մոտ վերադարձած երեխաներ (0-17 տարեկան)

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
ընդամենը մարդ 78 64 45 Արմստատ
տղաներ մարդ 38 39 21 Արմստատ
աղջիկներ մարդ 40 25 24 Արմստատ
մինչև 1 տարեկան մարդ 11 6 2 Արմստատ
տղաներ մարդ 6 5 0 Արմստատ
աղջիկներ մարդ 5 1 2 Արմստատ
1-6 տարեկան մարդ 32 19 15 Արմստատ
տղաներ մարդ 15 11 8 Արմստատ
աղջիկներ մարդ 17 8 7 Արմստատ
7-9 տարեկան մարդ 14 13 7 Արմստատ
տղաներ մարդ 6 6 4 Արմստատ
աղջիկներ մարդ 8 7 3 Արմստատ
10-15 տարեկան մարդ 18 20 15 Արմստատ
տղաներ մարդ 8 15 6 Արմստատ
աղջիկներ մարդ 10 5 9 Արմստատ
16-17 տարեկան մարդ 3 6 6 Արմստատ
տղաներ մարդ 3 2 3 Արմստատ
աղջիկներ մարդ 0 4 3 Արմստատ