Հայաստանի ԿԶՆ ցուցանիշներ

Նպատակ 1. Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր դրսևորումներով ու ձևերով


Ցուցանիշ 1.3.1.ժա. Որդեգրված երեխաներ (0-17 տարեկան)

Չափման միավոր 2015 2016 2017 Աղբյուր
1.3.1.ժա. Որդեգրված երեխաներ (0-17 տարեկան) մարդ 96 75 56 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղաներ մարդ 50 37 27 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
աղջիկներ մարդ 46 38 29 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
մինչև 6 ամսական մարդ 1 1 3 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղաներ մարդ 0 0 2 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
աղջիկներ մարդ 1 1 1 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
6 ամսականից մինչև 1 տարեկան մարդ 16 11 9 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղաներ մարդ 7 5 4 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
աղջիկներ մարդ 9 6 5 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
1-5 տարեկան մարդ 56 41 30 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղաներ մարդ 27 16 13 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
աղջիկներ մարդ 29 25 17 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
6-9 տարեկան մարդ 10 8 6 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղաներ մարդ 6 7 2 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
աղջիկներ մարդ 4 1 4 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
10-15 տարեկան մարդ 9 10 5 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղաներ մարդ 8 8 4 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
աղջիկներ մարդ 1 2 1 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
16-17 տարեկան մարդ 4 4 3 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
տղաներ մարդ 2 1 2 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
աղջիկներ մարդ 2 3 1 Արմստատ, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն